جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گاوبست

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گاوبست


اذان صبح: ٠٤:٤٣:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٥٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٤٣
نیمه شب: ٠٠:١٧:١٧

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گاوبست (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای گاوبست)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گاوبست)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گاوبست)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

؟
همواره به یاد داشته باشید كه نیاز، سبب آفرینش و نوآوری است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گاوبست

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گاوبست در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گاوبست ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گاوبست (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گاوبست ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گاوبست ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٠:٣٥١٢:٥٢:٣٣١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:١٠٠٠:١١:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٩:٤٢١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٤٦٠٠:١١:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٨:٥٠١٢:٥٢:١٤١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٣:٢١٠٠:١١:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١١٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٣:٥٧٠٠:١٠:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٧:٠٨١٢:٥١:٥٧١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٣٣٠٠:١٠:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٦:١٩١٢:٥١:٥٠١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:٠٩٠٠:١٠:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٥:٣٠١٢:٥١:٤٢١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٤٥٠٠:١٠:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٤:٤٣١٢:٥١:٣٦١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٢١٠٠:٠٩:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٣:٥٦١٢:٥١:٣٠١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٦:٥٧٠٠:٠٩:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٣:١٠١٢:٥١:٢٤١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:٣٤٠٠:٠٩:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٢:٢٦١٢:٥١:١٩١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:١٠٠٠:٠٩:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١١:٤٢١٢:٥١:١٤١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٤٧٠٠:٠٩:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١١٠٦:١٠:٥٩١٢:٥١:١٠١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٢٣٠٠:٠٨:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٠:١٨١٢:٥١:٠٧١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٠٠٠٠:٠٨:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥١:٠٤١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٣٦٠٠:٠٨:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥١:٠٢١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:١٣٠٠:٠٨:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥١:٠٠١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٨:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٨:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٧:٠٧١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٨:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٤٠٠٠:٠٨:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:١٦٠٠:٠٧:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥١:٠١١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠٧:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥١:٠٢١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٢٩٠٠:٠٧:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥١:٠٥١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٠٥٠٠:٠٧:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥١:٠٨١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٤١٠٠:٠٧:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٣:٣١١٢:٥١:١١١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:١٧٠٠:٠٧:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥١:١٥١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠٧:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٢:٤١١٢:٥١:٢٠١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٢٨٠٠:٠٧:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٢:١٨١٢:٥١:٢٥١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گاوبست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گاوبست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گاوبست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گاوبست

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گاوبست

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گاوبست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گاوبست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گاوبست

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گاوبست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گاوبست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گاوبست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گاوبست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گاوبست برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گاوبست

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گاوبست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گاوبست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گاوبست

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٠:٢٣١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٢٨٠٠:١١:١٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٠:٣٧١٢:٥٦:٤٦١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٣٩٠٠:١١:٣٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥٦:٥٩١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٤٩٠٠:١١:٤٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠١:٠٨١٢:٥٧:١٢١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٥٨٠٠:١٢:٠٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٧:٢٥١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٠٦٠٠:١٢:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠١:٤٣١٢:٥٧:٣٧١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:١٢٠٠:١٢:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٧:٥٠١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:١٧٠٠:١٢:٤٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٢:٢١١٢:٥٨:٠٢١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٢١٠٠:١٢:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٢:٤١١٢:٥٨:١٤١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٣:١٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٨:٢٦١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٣:٢٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٨:٣٨١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٣:٤١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٨:٤٩١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٣:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٤:١١١٢:٥٩:٠٠١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:١٩٠٠:١٤:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٩:١١١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:١٥٠٠:١٤:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٩:٢١١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٤:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥٩:٣١١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٠١٠٠:١٤:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٥:٥١١٢:٥٩:٤١١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٥٣٠٠:١٥:٠٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٤٣٠٠:١٥:١٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٣١٠٠:١٥:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:١٨٠٠:١٥:٤٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٠:١٥١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٠٤٠٠:١٥:٥٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٦:١٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٣١٠٠:١٦:٢٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٠:٣٥١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:١٢٠٠:١٦:٣٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٠:٤١١٩:٥١:٣٢٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٦:٤٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٠:٤٦١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٦:٥٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٠:٥١١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٧:٠٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١١:٠٧١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٧:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١١:٣٨١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٧:٢٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٢:٠٩١٣:٠١:٠٢١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٧:٣٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٢:٤٠١٣:٠١:٠٥١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٢٣٠٠:١٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گاوبست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گاوبست روستای گاوبست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گاوبست روستای گاوبست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گاوبست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گاوبست برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گاوبست

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گاوبست موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گاوبست برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گاوبست

روستای گاوبست بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گاوبست

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گاوبست است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گاوبست
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گاوبست + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای گاوبست + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گاوبست + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گاوبست

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گاوبست رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق گاوبست
زمان پخش اذان مستقیم به افق گاوبست
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گاوبست
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گاوبست دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گاوبست
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گاوبست ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گاوبست دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گاوبست دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گاوبست یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو