جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گاوبست

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گاوبست


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٢٩

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گاوبست (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای گاوبست)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گاوبست)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گاوبست)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
یك كلمه‌ی با معنی [ =با چَم ]، بهتر از هزار كلمه‌ی بی‌معنی است كه آن كلمه‌ی بامعنی را گر كسی شنود، خاموش گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گاوبست

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گاوبست در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گاوبست ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گاوبست (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گاوبست ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گاوبست ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣١:٢٣١٢:٥٤:٥٤١٩:١٨:٥٠١٩:٣٥:٤٤٠٠:١٤:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٠:٢٢١٢:٥٤:٣٩١٩:١٩:٢١١٩:٣٦:١٨٠٠:١٤:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٢٩:٢١١٢:٥٤:٢٥١٩:١٩:٥٣١٩:٣٦:٥١٠٠:١٤:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٢٨:٢٢١٢:٥٤:١١١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٧:٢٥٠٠:١٤:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٢٧:٢٢١٢:٥٣:٥٨١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٧:٥٩٠٠:١٣:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٦:٢٤١٢:٥٣:٤٥١٩:٢١:٣٠١٩:٣٨:٣٣٠٠:١٣:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٥:٢٦١٢:٥٣:٣٢١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:٠٧٠٠:١٣:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٤:٢٩١٢:٥٣:٢٠١٩:٢٢:٣٥١٩:٣٩:٤٢٠٠:١٢:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٣:٣٢١٢:٥٣:٠٨١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:١٦٠٠:١٢:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٢:٣٧١٢:٥٢:٥٧١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٠:٥١٠٠:١٢:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٢:٤٦١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٢٦٠٠:١١:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٠:٤٨١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:٠١٠٠:١١:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٥٠٦:١٩:٥٤١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٢:٣٦٠٠:١١:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٩:٠٢١٢:٥٢:١٦١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:١١٠٠:١١:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٨:١٠١٢:٥٢:٠٧١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٤٧٠٠:١٠:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٧:١٩١٢:٥١:٥٨١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٢٣٠٠:١٠:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٦:٣٠١٢:٥١:٥٠١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٤:٥٩٠٠:١٠:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٥:٤١١٢:٥١:٤٣١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:٣٥٠٠:١٠:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٤:٥٣١٢:٥١:٣٦١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٦:١١٠٠:٠٩:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٥٠٦:١٤:٠٦١٢:٥١:٣٠١٩:٢٩:١٦١٩:٤٦:٤٧٠٠:٠٩:٤٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٣:٢٠١٢:٥١:٢٤١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٩:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٢:٣٥١٢:٥١:١٩١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:٠٠٠٠:٠٩:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١١:٥١١٢:٥١:١٤١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٩:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١١:٠٩١٢:٥١:١٠١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:١٣٠٠:٠٩:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٠:٢٧١٢:٥١:٠٧١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٥٠٠٠:٠٨:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٩:٤٦١٢:٥١:٠٤١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٢٧٠٠:٠٨:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥١:٠٢١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٠٤٠٠:٠٨:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥١:٠٠١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٤١٠٠:٠٨:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٧:٥٢١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:١٧٠٠:٠٨:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گاوبست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گاوبست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گاوبست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گاوبست

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گاوبست

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گاوبست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گاوبست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گاوبست

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گاوبست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گاوبست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گاوبست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گاوبست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گاوبست برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گاوبست

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گاوبست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گاوبست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گاوبست

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥١:١٥١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠٧:٣٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٢:٤١١٢:٥١:٢٠١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٢٨٠٠:٠٧:٣٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٢:١٨١٢:٥١:٢٥١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠٧:٣٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠١:٥٦١٢:٥١:٣١١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٣٧٠٠:٠٧:٣٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠١:٣٥١٢:٥١:٣٧١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٧:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠١:١٦١٢:٥١:٤٣١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٠٧:٣٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥١:٥١١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:١٩٠٠:٠٧:٣٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٠:٤١١٢:٥١:٥٨١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٥٢٠٠:٠٧:٤٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٢:٠٦١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٠٧:٤٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٢:١٤١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٧:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٥:٥٩:٥٩١٢:٥٢:٢٣١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٠٧:٥٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٩:٤٧١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٠٧:٥٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٩:٣٧١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٠٨:٠٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥٩:٢٨١٢:٥٢:٥١١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٠٨:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥٩:٢٠١٢:٥٣:٠٢١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٠٨:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٣:١٢١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٠٨:٢٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٩:٠٩١٢:٥٣:٢٣١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠٨:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٠٨:٣٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:١٥٠٠:٠٨:٤٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٣:٥٧١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٠٨:٥٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٤:٠٩١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٩:٠٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥٤:٢١١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٠٩:١٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٤:٣٤١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٠٩:٢٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٩:٠٨١٢:٥٤:٤٦١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٩:٣٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥٩:١٣١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠٩:٤٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٩:١٩١٢:٥٥:١٢١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٥١٠٠:٠٩:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٥:٢٥١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:١٠٠٠:١٠:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٩:٣٥١٢:٥٥:٣٨١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٠:٢٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٥:٥١١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٠:٣٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٩:٥٥١٢:٥٦:٠٤١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٠:٤٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٦:١٧١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:١٢٠٠:١١:٠٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گاوبست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گاوبست روستای گاوبست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گاوبست روستای گاوبست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گاوبست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گاوبست برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گاوبست

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گاوبست موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گاوبست برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گاوبست

روستای گاوبست بر روی نقشه

روستای گاوبست بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گاوبست

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گاوبست است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گاوبست
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گاوبست + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گاوبست + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گاوبست + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گاوبست

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گاوبست رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گاوبست ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گاوبست ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گاوبست دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گاوبست
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گاوبست دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گاوبست دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گاوبست
زمان پخش اذان آنلاین به افق گاوبست

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گاوبست یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو