جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گامیشلی یلقی

گرگان بوی | آق قلا | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز گامیشلی یلقی


اذان صبح: ٠٣:٤٥:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٠٤

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گامیشلی یلقی (شهرستان آق قلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای گامیشلی یلقی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گامیشلی یلقی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گامیشلی یلقی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

ویلیام شكسپیر
روزگار [ مانند ] دریایی است كه كشتی زندگی ما بر روی آن به طرف ساحل هدف می رود. این دریای بزرگ همیشه در [ حال ] جزر و مد است. اگر امروز آرام باشد، به طور حتم فردا طوفانی خواهد بود. بنابراین وقتی آرام است، [ باید ] فرصت را غنیمت شماریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گامیشلی یلقی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گامیشلی یلقی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گامیشلی یلقی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گامیشلی یلقی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گامیشلی یلقی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گامیشلی یلقی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٢:٠٤١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٤:٣٦٠٠:٠٦:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٧:٤٤١٢:٥١:٥٠١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٥:٣٢٠٠:٠٦:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٦:٢٢١٢:٥١:٣٥١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٦:٢٧٠٠:٠٥:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٥:٠٢١٢:٥١:٢٢١٩:٢٨:١٩١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٥:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٣:٤١١٢:٥١:٠٨١٩:٢٩:١٢١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٥:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٢:٢٢١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٩:١٤٠٠:٠٤:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١١:٠٣١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٠:٥٨١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٤:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٠:٣٠١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:٠٦٠٠:٠٤:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥٠:١٨١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٣:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٧:١٢١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٥٨٠٠:٠٣:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٥:٥٧١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٤:٣١١٩:٥٣:٥٥٠٠:٠٣:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٤:٤٢١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٤:٥١٠٠:٠٢:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:٤٧٠٠:٠٢:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:١٦١٢:٤٩:٢٦١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٤٣٠٠:٠٢:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠١:٠٥١٢:٤٩:١٧١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٧:٤٠٠٠:٠١:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٩:٥٤١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٨:٣٦٠٠:٠١:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٨:٤٥١٢:٤٩:٠١١٩:٣٩:٥١١٩:٥٩:٣٢٠٠:٠١:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٧:٣٧١٢:٤٨:٥٣١٩:٤٠:٤٤٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٠٠:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٦:٢٩١٢:٤٨:٤٦١٩:٤١:٣٨٢٠:٠١:٢٥٠٠:٠٠:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٥:٢٤١٢:٤٨:٤٠١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٢:٢١٠٠:٠٠:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٤:١٩١٢:٤٨:٣٤١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٣:١٨٢٣:٥٩:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٣:١٥١٢:٤٨:٢٩١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٤:١٤٢٣:٥٩:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:٠٠٠٥:٥٢:١٣١٢:٤٨:٢٥١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٥:١٠٢٣:٥٩:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٣٥٠٥:٥١:١٢١٢:٤٨:٢١١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٦:٠٦٢٣:٥٩:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:١٢٠٥:٥٠:١٢١٢:٤٨:١٧١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٧:٠٢٢٣:٥٨:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤٩:١٤١٢:٤٨:١٥١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:٥٨٢٣:٥٨:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٤٨:١٧١٢:٤٨:١٢١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٨:٥٣٢٣:٥٨:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٨:١٠٠٥:٤٧:٢١١٢:٤٨:١١١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٩:٤٨٢٣:٥٨:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٤٦:٢٧١٢:٤٨:١٠١٩:٥٠:٢٣٢٠:١٠:٤٣٢٣:٥٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گامیشلی یلقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گامیشلی یلقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گامیشلی یلقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گامیشلی یلقی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گامیشلی یلقی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گامیشلی یلقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گامیشلی یلقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گامیشلی یلقی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گامیشلی یلقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گامیشلی یلقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گامیشلی یلقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گامیشلی یلقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گامیشلی یلقی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گامیشلی یلقی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گامیشلی یلقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گامیشلی یلقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گامیشلی یلقی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣٩:١٦١٢:٤٨:٢٦١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٨:٥٢٢٣:٥٦:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠١٠٥:٣٨:٣٧١٢:٤٨:٣٠١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٩:٤٢٢٣:٥٦:٢٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠١٠٥:٣٨:٠٠١٢:٤٨:٣٥١٩:٥٩:٣٦٢٠:٢٠:٣٢٢٣:٥٦:٢٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٤٠٥:٣٧:٢٥١٢:٤٨:٤١٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢١:٢٠٢٣:٥٦:١٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٣٦:٥١١٢:٤٨:٤٧٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٢:٠٩٢٣:٥٦:١١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٥٠٥:٣٦:١٩١٢:٤٨:٥٤٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٢:٥٦٢٣:٥٦:٠٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٣٠٥:٣٥:٤٩١٢:٤٩:٠١٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٣:٤٢٢٣:٥٦:٠٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٤٠٥:٣٥:٢٠١٢:٤٩:٠٨٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٤:٢٨٢٣:٥٦:٠٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٧٠٥:٣٤:٥٣١٢:٤٩:١٦٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٥:١٢٢٣:٥٦:٠١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٣٤:٢٨١٢:٤٩:٢٥٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٥:٥٦٢٣:٥٦:٠٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٠٠٥:٣٤:٠٥١٢:٤٩:٣٣٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٦:٣٩٢٣:٥٦:٠٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٩٠٥:٣٣:٤٣١٢:٤٩:٤٣٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٧:٢٠٢٣:٥٦:٠١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٢٠٥:٣٣:٢٣١٢:٤٩:٥٢٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٨:٠١٢٣:٥٦:٠٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٦٠٥:٣٣:٠٥١٢:٥٠:٠٢٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٨:٤٠٢٣:٥٦:٠٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٣٠٥:٣٢:٤٨١٢:٥٠:١٢٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٩:١٨٢٣:٥٦:٠٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٣٠٥:٣٢:٣٣١٢:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٩:٥٥٢٣:٥٦:١٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٥٠٥:٣٢:٢٠١٢:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٣٠:٣٠٢٣:٥٦:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٩٠٥:٣٢:٠٩١٢:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٣١:٠٥٢٣:٥٦:٢٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٦٠٥:٣٢:٠٠١٢:٥٠:٥٦٢٠:١٠:٠٤٢٠:٣١:٣٨٢٣:٥٦:٢٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٦٠٥:٣١:٥٢١٢:٥١:٠٨٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٢:٠٩٢٣:٥٦:٣١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٩٠٥:٣١:٤٦١٢:٥١:١٩٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٢:٤٠٢٣:٥٦:٣٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٤٠٥:٣١:٤٢١٢:٥١:٣٢٢٠:١١:٣١٢٠:٣٣:٠٨٢٣:٥٦:٤٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٢٠٥:٣١:٣٩١٢:٥١:٤٤٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٣:٣٦٢٣:٥٦:٥٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٢٠٥:٣١:٣٩١٢:٥١:٥٦٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٤:٠٢٢٣:٥٧:٠٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٥٠٥:٣١:٤٠١٢:٥٢:٠٩٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٤:٢٦٢٣:٥٧:١٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤١٠٥:٣١:٤٢١٢:٥٢:٢٢٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٤:٤٩٢٣:٥٧:٢٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٠٠٥:٣١:٤٧١٢:٥٢:٣٥٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٥:١٠٢٣:٥٧:٣٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤١٠٥:٣١:٥٣١٢:٥٢:٤٨٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٥:٢٩٢٣:٥٧:٤٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٥٠٥:٣٢:٠١١٢:٥٣:٠١٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٥:٤٧٢٣:٥٧:٥٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٢٠٥:٣٢:١٠١٢:٥٣:١٤٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٦:٠٣٢٣:٥٨:١١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠١٠٥:٣٢:٢١١٢:٥٣:٢٧٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٦:١٨٢٣:٥٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گامیشلی یلقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گامیشلی یلقی روستای گامیشلی یلقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گامیشلی یلقی روستای گامیشلی یلقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گامیشلی یلقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گامیشلی یلقی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گامیشلی یلقی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گامیشلی یلقی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گامیشلی یلقی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گامیشلی یلقی

روستای گامیشلی یلقی بر روی نقشه

روستای گامیشلی یلقی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گامیشلی یلقی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گامیشلی یلقی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گامیشلی یلقی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گامیشلی یلقی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گامیشلی یلقی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گامیشلی یلقی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گامیشلی یلقی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گامیشلی یلقی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گامیشلی یلقی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گامیشلی یلقی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گامیشلی یلقی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گامیشلی یلقی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق گامیشلی یلقی
افق شرعی امروز فردا گامیشلی یلقی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گامیشلی یلقی
زمان پخش اذان زنده به افق گامیشلی یلقی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گامیشلی یلقی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو