جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گامیشلی نزار

فراغی | ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز گامیشلی نزار


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:١١
اذان ظهر: ١٢:٥٥:١٢
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٥١
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٣١
نیمه شب: ٠٠:١٠:٤٨

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گامیشلی نزار (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای گامیشلی نزار)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گامیشلی نزار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گامیشلی نزار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هر كس دورن خود را اصلاح كند، خداوند هم آشكار او را اصلاح فرماید و هر كس برای دین خود عمل كند، خداوند برای امر دنیای او كفایت كند و هر كس رابطه‌ی بین خود و خدا را نیكو نماید، خداوند رابطه‌ی بین او و مردم را نیكو فرماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گامیشلی نزار

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گامیشلی نزار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گامیشلی نزار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گامیشلی نزار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گامیشلی نزار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گامیشلی نزار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:٠٢٠٠:٠٣:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٦:٥٨٠٠:٠٣:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٣:١٠١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٣:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠١:٥٩١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٩:١٦١٩:٥٨:٥١٠٠:٠٢:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٠:٥٠١٢:٥٠:١٢١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٩:٤٧٠٠:٠٢:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٩:٤١١٢:٥٠:٠٤١٩:٤١:٠٢٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٠٢:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:١٦٠٥:٥٨:٣٣١٢:٤٩:٥٧١٩:٤١:٥٦٢٠:٠١:٣٩٠٠:٠١:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٧:٢٦١٢:٤٩:٥٠١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٠١:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٦:٢١١٢:٤٩:٤٤١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٠١:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٥١٠٥:٥٥:١٦١٢:٤٩:٣٩١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٠١:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٤:١٣١٢:٤٩:٣٣١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٠٠:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٠٠٠٥:٥٣:١١١٢:٤٩:٢٩١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٦:١٩٠٠:٠٠:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٣٦٠٥:٥٢:١١١٢:٤٩:٢٥١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٧:١٥٠٠:٠٠:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:١٤٠٥:٥١:١١١٢:٤٩:٢١١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٨:١٠٢٣:٥٩:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٥٢٠٥:٥٠:١٣١٢:٤٩:١٩١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٩:٠٦٢٣:٥٩:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٣٢٠٥:٤٩:١٧١٢:٤٩:١٦١٩:٤٩:٤٨٢٠:١٠:٠١٢٣:٥٩:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٨:٢١١٢:٤٩:١٥١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٥٦٢٣:٥٩:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٤٧:٢٧١٢:٤٩:١٤١٩:٥١:٣٠٢٠:١١:٥٠٢٣:٥٩:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٤٦:٣٥١٢:٤٩:١٣١٩:٥٢:٢١٢٠:١٢:٤٤٢٣:٥٨:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٤٥:٤٤١٢:٤٩:١٣١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:٣٨٢٣:٥٨:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:١١٠٥:٤٤:٥٤١٢:٤٩:١٤١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٤:٣٢٢٣:٥٨:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٤٤:٠٦١٢:٤٩:١٥١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٥:٢٥٢٣:٥٨:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٤٩٠٥:٤٣:٢٠١٢:٤٩:١٧١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٦:١٨٢٣:٥٨:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٠:٤١٠٥:٤٢:٣٥١٢:٤٩:١٩١٩:٥٦:٣١٢٠:١٧:١٠٢٣:٥٨:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:٣٤٠٥:٤١:٥٢١٢:٤٩:٢٢١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٨:٠٢٢٣:٥٧:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٢٩٠٥:٤١:١٠١٢:٤٩:٢٦١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:٥٤٢٣:٥٧:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٢٦٠٥:٤٠:٣٠١٢:٤٩:٣٠١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٩:٤٤٢٣:٥٧:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٢٥٠٥:٣٩:٥١١٢:٤٩:٣٥١٩:٥٩:٤٣٢٠:٢٠:٣٤٢٣:٥٧:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٢٦٠٥:٣٩:١٥١٢:٤٩:٤٠٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢١:٢٤٢٣:٥٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گامیشلی نزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گامیشلی نزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گامیشلی نزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گامیشلی نزار

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گامیشلی نزار

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای گامیشلی نزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گامیشلی نزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گامیشلی نزار

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٧:١٩١٢:٥٨:٢٧١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:٣٨٠٠:١٥:٠٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٥:٥١١٢:٥٨:٠٩١٩:١١:٠٥١٩:٢٩:٣٢٠٠:١٤:٤٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٤:٢٢١٢:٥٧:٥١١٩:١١:٥٨١٩:٣٠:٢٥٠٠:١٤:١٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٢:٥٣١٢:٥٧:٣٣١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:١٩٠٠:١٣:٥٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤١:٢٤١٢:٥٧:١٥١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:١٣٠٠:١٣:٣١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٩:٥٦١٢:٥٦:٥٧١٩:١٤:٣٦١٩:٣٣:٠٧٠٠:١٣:٠٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٨:٢٨١٢:٥٦:٤٠١٩:١٥:٢٨١٩:٣٤:٠١٠٠:١٢:٤٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٧:٠٠١٢:٥٦:٢٢١٩:١٦:٢١١٩:٣٤:٥٥٠٠:١٢:٢١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٥:٣٢١٢:٥٦:٠٤١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٤٩٠٠:١١:٥٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٤:٠٥١٢:٥٥:٤٧١٩:١٨:٠٦١٩:٣٦:٤٣٠٠:١١:٣٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٢:٣٨١٢:٥٥:٣٠١٩:١٨:٥٨١٩:٣٧:٣٧٠٠:١١:١١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣١:١١١٢:٥٥:١٢١٩:١٩:٥١١٩:٣٨:٣١٠٠:١٠:٤٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٩:٤٥١٢:٥٤:٥٦١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٢٥٠٠:١٠:٢٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٨:١٩١٢:٥٤:٣٩١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:١٩٠٠:١٠:٠٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٦:٥٤١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٢:٢٨١٩:٤١:١٤٠٠:٠٩:٣٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٥:٢٩١٢:٥٤:٠٦١٩:٢٣:٢١١٩:٤٢:٠٨٠٠:٠٩:١٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٤:٠٥١٢:٥٣:٥٠١٩:٢٤:١٣١٩:٤٣:٠٣٠٠:٠٨:٥٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٢:٤١١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٥٨٠٠:٠٨:٢٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢١:١٨١٢:٥٣:٢٠١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٤:٥٣٠٠:٠٨:٠٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٩:٥٥١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٤٨٠٠:٠٧:٤١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٨:٣٣١٢:٥٢:٥٠١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٧:١٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٧:١٢١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:٣٨٠٠:٠٦:٥٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٥:٥١١٢:٥٢:٢٢١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٦:٣٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٤:٣١١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٦:١٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٣:١٢١٢:٥١:٥٦١٩:٣١:١٦١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٥:٥٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١١:٥٤١٢:٥١:٤٤١٩:٣٢:١٠١٩:٥١:٢١٠٠:٠٥:٢٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٠:٣٧١٢:٥١:٣٢١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٢:١٧٠٠:٠٥:٠٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٩:٢٠١٢:٥١:٢٠١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:١٣٠٠:٠٤:٤٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٨:٠٤١٢:٥١:٠٩١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٤:٠٩٠٠:٠٤:٢٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٦:٤٩١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٥:٠٥٠٠:٠٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای گامیشلی نزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گامیشلی نزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گامیشلی نزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گامیشلی نزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گامیشلی نزار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گامیشلی نزار

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای گامیشلی نزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گامیشلی نزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گامیشلی نزار

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٦:١٣١٢:٠٠:١٥١٨:٠٤:٥٣١٨:٢٣:١٥٢٣:٤٧:١٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٤:٤٥١٢:٥٩:٥٧١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٤:٠٩٠٠:١٦:٥١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٣:١٦١٢:٥٩:٣٩١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٥:٠٣٠٠:١٦:٢٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥١:٤٧١٢:٥٩:٢١١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٥:٥٦٠٠:١٦:٠٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥٠:١٧١٢:٥٩:٠٣١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٦:٥٠٠٠:١٥:٤٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٨:٤٨١٢:٥٨:٤٥١٩:٠٩:١٩١٩:٢٧:٤٤٠٠:١٥:٢٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٧:١٩١٢:٥٨:٢٧١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:٣٨٠٠:١٥:٠٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٥:٥١١٢:٥٨:٠٩١٩:١١:٠٥١٩:٢٩:٣٢٠٠:١٤:٤٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٤:٢٢١٢:٥٧:٥١١٩:١١:٥٨١٩:٣٠:٢٥٠٠:١٤:١٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٢:٥٣١٢:٥٧:٣٣١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:١٩٠٠:١٣:٥٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤١:٢٤١٢:٥٧:١٥١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:١٣٠٠:١٣:٣١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٩:٥٦١٢:٥٦:٥٧١٩:١٤:٣٦١٩:٣٣:٠٧٠٠:١٣:٠٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٨:٢٨١٢:٥٦:٤٠١٩:١٥:٢٨١٩:٣٤:٠١٠٠:١٢:٤٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٧:٠٠١٢:٥٦:٢٢١٩:١٦:٢١١٩:٣٤:٥٥٠٠:١٢:٢١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٥:٣٢١٢:٥٦:٠٤١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٤٩٠٠:١١:٥٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٤:٠٥١٢:٥٥:٤٧١٩:١٨:٠٦١٩:٣٦:٤٣٠٠:١١:٣٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٢:٣٨١٢:٥٥:٣٠١٩:١٨:٥٨١٩:٣٧:٣٧٠٠:١١:١١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣١:١١١٢:٥٥:١٢١٩:١٩:٥١١٩:٣٨:٣١٠٠:١٠:٤٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٩:٤٥١٢:٥٤:٥٦١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٢٥٠٠:١٠:٢٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٨:١٩١٢:٥٤:٣٩١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:١٩٠٠:١٠:٠٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٦:٥٤١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٢:٢٨١٩:٤١:١٤٠٠:٠٩:٣٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٥:٢٩١٢:٥٤:٠٦١٩:٢٣:٢١١٩:٤٢:٠٨٠٠:٠٩:١٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٤:٠٥١٢:٥٣:٥٠١٩:٢٤:١٣١٩:٤٣:٠٣٠٠:٠٨:٥٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٢:٤١١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٥٨٠٠:٠٨:٢٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢١:١٨١٢:٥٣:٢٠١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٤:٥٣٠٠:٠٨:٠٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٩:٥٥١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٤٨٠٠:٠٧:٤١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٨:٣٣١٢:٥٢:٥٠١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٧:١٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٧:١٢١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:٣٨٠٠:٠٦:٥٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٥:٥١١٢:٥٢:٢٢١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٦:٣٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٤:٣١١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٦:١٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٣:١٢١٢:٥١:٥٦١٩:٣١:١٦١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گامیشلی نزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گامیشلی نزار روستای گامیشلی نزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گامیشلی نزار روستای گامیشلی نزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گامیشلی نزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گامیشلی نزار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گامیشلی نزار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گامیشلی نزار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گامیشلی نزار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گامیشلی نزار

روستای گامیشلی نزار بر روی نقشه

روستای گامیشلی نزار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گامیشلی نزار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گامیشلی نزار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گامیشلی نزار
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گامیشلی نزار + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای گامیشلی نزار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گامیشلی نزار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گامیشلی نزار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گامیشلی نزار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گامیشلی نزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گامیشلی نزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گامیشلی نزار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گامیشلی نزار
زمان پخش اذان آنلاین به افق گامیشلی نزار
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گامیشلی نزار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گامیشلی نزار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گامیشلی نزار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گامیشلی نزار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو