جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گاماسیاب

ملایر | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز گاماسیاب

اذان صبح: ٠٤:٤٠:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٥٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٤٥
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٥٥

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گاماسیاب (شهرستان ملایر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ شهر گاماسیاب)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گاماسیاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گاماسیاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
انجام هر نوع خدمت و تحمل هر گونه سختی و مذلت را به راه معشوق، ننگ عاشق نشماریم، بلكه آن را از افتخاراتش دانیم و مایه آراستگی و برازندگی او شناسیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گاماسیاب

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گاماسیاب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گاماسیاب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گاماسیاب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گاماسیاب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گاماسیاب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٢:٣٨١٣:١٣:٤٢١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٣٠:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤١:٢٤١٣:١٣:٢٨١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٩:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤٠:٠٩١٣:١٣:١٤١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٩:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٥١٠٦:٣٨:٥٦١٣:١٣:٠١١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٢٩:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٧:٤٣١٣:١٢:٤٧١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٥١٠٠:٢٨:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٦:٣٠١٣:١٢:٣٥١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٨:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٥:١٩١٣:١٢:٢٣١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٢٧:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٤:٠٨١٣:١٢:١١١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:١٩٠٠:٢٧:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٢:٥٩١٣:١١:٥٩١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٧:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣١:٥٠١٣:١١:٤٨١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢٧:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٤٢٠٦:٣٠:٤٢١٣:١١:٣٨١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٦:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٩:٣٤١٣:١١:٢٨١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٦:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٨:٢٨١٣:١١:١٨١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٦:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٧:٢٣١٣:١١:٠٩١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:١٦٠٠:٢٥:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٦:١٩١٣:١١:٠١١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٥:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٥:١٥١٣:١٠:٥٣١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٥:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٤:١٣١٣:١٠:٤٦١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٤:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٣:١٢١٣:١٠:٣٩١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٤:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٢:١٢١٣:١٠:٣٣١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٤:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢١:١٣١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٤:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٠:١٦١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٣:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٩:١٩١٣:١٠:١٧٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٣:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٨:٢٤١٣:١٠:١٣٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٤٦٠٠:٢٣:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٧:٣٠١٣:١٠:١٠٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٣:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٦:٣٧١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٣:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٥:٤٦١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٢:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٤:٥٦١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢٢:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٤:٠٧١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٢:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٣:١٩١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٢:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گاماسیاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گاماسیاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گاماسیاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گاماسیاب

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گاماسیاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گاماسیاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گاماسیاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گاماسیاب

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گاماسیاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گاماسیاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گاماسیاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گاماسیاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گاماسیاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گاماسیاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر گاماسیاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گاماسیاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گاماسیاب

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گاماسیاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گاماسیاب شهر گاماسیاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گاماسیاب شهر گاماسیاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گاماسیاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گاماسیاب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گاماسیاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گاماسیاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گاماسیاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گاماسیاب

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠١:٥١١٢:٠٦:١٦١٨:١٠:١٠١٨:٢٧:٥٤٢٣:٢٥:١٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٢:٣٣١٢:٠٥:٥٥١٨:٠٨:٤٥١٨:٢٦:٢٩٢٣:٢٤:٥٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٣:١٦١٢:٠٥:٣٥١٨:٠٧:٢١١٨:٢٥:٠٥٢٣:٢٤:٣٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٣:٥٩١٢:٠٥:١٤١٨:٠٥:٥٧١٨:٢٣:٤٠٢٣:٢٤:١٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٤:٤٢١٢:٠٤:٥٣١٨:٠٤:٣٣١٨:٢٢:١٦٢٣:٢٣:٥٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٥:٢٥١٢:٠٤:٣٣١٨:٠٣:٠٩١٨:٢٠:٥٢٢٣:٢٣:٤٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٦:٠٨١٢:٠٤:١٢١٨:٠١:٤٥١٨:١٩:٢٩٢٣:٢٣:٢١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٦:٥٢١٢:٠٣:٥٢١٨:٠٠:٢٢١٨:١٨:٠٦٢٣:٢٣:٠٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٧:٣٥١٢:٠٣:٣٣١٧:٥٨:٥٩١٨:١٦:٤٣٢٣:٢٢:٤٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٠٨:١٩١٢:٠٣:١٣١٧:٥٧:٣٦١٨:١٥:٢١٢٣:٢٢:٢٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٩:٠٣١٢:٠٢:٥٤١٧:٥٦:١٤١٨:١٣:٥٩٢٣:٢٢:٠٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٩:٤٨١٢:٠٢:٣٥١٧:٥٤:٥٢١٨:١٢:٣٧٢٣:٢١:٤٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٠:٣٢١٢:٠٢:١٧١٧:٥٣:٣٠١٨:١١:١٦٢٣:٢١:٣٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١١:١٧١٢:٠١:٥٩١٧:٥٢:٠٩١٨:٠٩:٥٦٢٣:٢١:١٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٢:٠٢١٢:٠١:٤١١٧:٥٠:٤٩١٨:٠٨:٣٦٢٣:٢٠:٥٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠١٠٦:١٢:٤٨١٢:٠١:٢٤١٧:٤٩:٢٩١٨:٠٧:١٧٢٣:٢٠:٣٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٣:٣٤١٢:٠١:٠٧١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٥:٥٨٢٣:٢٠:٢٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٤:٢٠١٢:٠٠:٥٠١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٤:٤٠٢٣:٢٠:٠٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٥:٠٧١٢:٠٠:٣٤١٧:٤٥:٣٢١٨:٠٣:٢٣٢٣:١٩:٤٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٥:٥٤١٢:٠٠:١٩١٧:٤٤:١٤١٨:٠٢:٠٦٢٣:١٩:٣١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٦:٤١١٢:٠٠:٠٤١٧:٤٢:٥٧١٨:٠٠:٥٠٢٣:١٩:١٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٧:٢٨١١:٥٩:٤٩١٧:٤١:٤١١٧:٥٩:٣٥٢٣:١٩:٠٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٨:١٦١١:٥٩:٣٦١٧:٤٠:٢٥١٧:٥٨:٢١٢٣:١٨:٤٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٩:٠٥١١:٥٩:٢٢١٧:٣٩:١١١٧:٥٧:٠٧٢٣:١٨:٣١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٠٠٦:١٩:٥٣١١:٥٩:٠٩١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٥:٥٤٢٣:١٨:١٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٠:٤٣١١:٥٨:٥٧١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٤:٤٣٢٣:١٨:٠٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢١:٣٢١١:٥٨:٤٦١٧:٣٥:٣١١٧:٥٣:٣٢٢٣:١٧:٥٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٢:٢٢١١:٥٨:٣٥١٧:٣٤:٢٠١٧:٥٢:٢٢٢٣:١٧:٣٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٣:١٢١١:٥٨:٢٤١٧:٣٣:٠٩١٧:٥١:١٣٢٣:١٧:٢٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٤:٠٣١١:٥٨:١٥١٧:٣١:٥٩١٧:٥٠:٠٥٢٣:١٧:١٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گاماسیاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گاماسیاب شهر گاماسیاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گاماسیاب شهر گاماسیاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گاماسیاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گاماسیاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گاماسیاب

گماسا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ملایر در استان همدان ایران است.

شهر گاماسیاب در ویکیپدیا

شهر گاماسیاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گاماسیاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گاماسیاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گاماسیاب بر روی نقشه

شهر گاماسیاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گاماسیاب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گاماسیاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گاماسیاب
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گاماسیاب + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر گاماسیاب + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گاماسیاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گاماسیاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گاماسیاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گاماسیاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گاماسیاب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا گاماسیاب دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گاماسیاب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گاماسیاب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گاماسیاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گاماسیاب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گاماسیاب
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گاماسیاب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گاماسیاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گاماسیاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو