جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گاماسیاب

ملایر | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز گاماسیاب


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٤٤
اذان ظهر: ١١:٥٩:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٢٥:٥٨
نیمه شب: ٢٣:١٦:٤٢

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گاماسیاب (شهرستان ملایر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر گاماسیاب)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گاماسیاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گاماسیاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
یك شیوه‌ی پرورش افراد پخته این است كه مسئولیتی به دوش آنها بگذاریم، با فرض اینكه می‌توانند از پس آن برآیند و بگذاریم برای انجام آن تلاش كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گاماسیاب

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گاماسیاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گاماسیاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گاماسیاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گاماسیاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گاماسیاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٩:١٩١٣:١١:٢٦١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٥٠٠٠:٢٦:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٨:١٣١٣:١١:١٧١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢٦:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٧:٠٨١٣:١١:٠٨١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٥:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٦:٠٤١٣:١١:٠٠١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٥:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٥:٠١١٣:١٠:٥٣١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٥:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٠:٤٥١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:٠٠٠٠:٢٤:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٢:٥٩١٣:١٠:٣٩١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٤:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢١:٥٩١٣:١٠:٣٢١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٤:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢١:٠٠١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٣٠٠٠:٢٤:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٠:٢٢٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٣:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٩:٠٧١٣:١٠:١٧٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٠٩٠٠:٢٣:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٨:١٢١٣:١٠:١٣٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٣:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٧:١٨١٣:١٠:١٠٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٣:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٦:٢٥١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٣:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٥:٣٤١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٢:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٤:٤٤١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٢:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٣:٥٦١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢٢:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٣:٠٨١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٢:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٢:٢٢١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٢:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١١٠٦:١١:٣٨١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٣١٠٠:٢٢:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٠:٥٥١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:١٩٠٠:٢١:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٠٧٠٦:١٠:١٣١٣:١٠:٠٥٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢١:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٩:٣٣١٣:١٠:٠٨٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢١:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٨:٥٥١٣:١٠:١١٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢١:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٨:١٧١٣:١٠:١٤٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢١:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٧:٤٢١٣:١٠:١٨٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢١:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٧:٠٨١٣:١٠:٢٣٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٢١:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٦:٣٥١٣:١٠:٢٨٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢١:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٦:٠٤١٣:١٠:٣٤٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢١:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گاماسیاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گاماسیاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گاماسیاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گاماسیاب

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گاماسیاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گاماسیاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گاماسیاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گاماسیاب

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر گاماسیاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گاماسیاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گاماسیاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گاماسیاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گاماسیاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گاماسیاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر گاماسیاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گاماسیاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گاماسیاب

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٥:٠٤١١:٥٨:٠٢١٧:٣٠:٣٣١٧:٤٨:٤١٢٣:١٦:٥٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٥:٥٥١١:٥٧:٥٤١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٧:٣٥٢٣:١٦:٤٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٦:٤٧١١:٥٧:٤٧١٧:٢٨:١٩١٧:٤٦:٣٠٢٣:١٦:٣٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٧:٣٩١١:٥٧:٤٠١٧:٢٧:١٤١٧:٤٥:٢٧٢٣:١٦:٢٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٨:٣٢١١:٥٧:٣٤١٧:٢٦:١٠١٧:٤٤:٢٤٢٣:١٦:٢٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٩:٢٥١١:٥٧:٢٩١٧:٢٥:٠٧١٧:٤٣:٢٣٢٣:١٦:١٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٠:١٨١١:٥٧:٢٤١٧:٢٤:٠٥١٧:٤٢:٢٣٢٣:١٦:٠٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣١:١١١١:٥٧:٢١١٧:٢٣:٠٤١٧:٤١:٢٥٢٣:١٥:٥٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٢:٠٥١١:٥٧:١٨١٧:٢٢:٠٤١٧:٤٠:٢٧٢٣:١٥:٥٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٣:٠٠١١:٥٧:١٥١٧:٢١:٠٦١٧:٣٩:٣١٢٣:١٥:٤٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٣:٥٤١١:٥٧:١٤١٧:٢٠:٠٩١٧:٣٨:٣٦٢٣:١٥:٤٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٤:٤٩١١:٥٧:١٣١٧:١٩:١٣١٧:٣٧:٤٣٢٣:١٥:٣٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٥:٤٤١١:٥٧:١٤١٧:١٨:١٩١٧:٣٦:٥١٢٣:١٥:٣٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٦:٣٩١١:٥٧:١٥١٧:١٧:٢٦١٧:٣٦:٠٠٢٣:١٥:٣٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٧:٣٥١١:٥٧:١٦١٧:١٦:٣٤١٧:٣٥:١٠٢٣:١٥:٣١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٧٠٦:٣٨:٣٠١١:٥٧:١٩١٧:١٥:٤٤١٧:٣٤:٢٢٢٣:١٥:٣٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٩:٢٦١١:٥٧:٢٢١٧:١٤:٥٥١٧:٣٣:٣٦٢٣:١٥:٢٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٠:٢٣١١:٥٧:٢٧١٧:١٤:٠٨١٧:٣٢:٥١٢٣:١٥:٣٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤١:١٩١١:٥٧:٣٢١٧:١٣:٢٢١٧:٣٢:٠٨٢٣:١٥:٣١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٢:١٥١١:٥٧:٣٨١٧:١٢:٣٨١٧:٣١:٢٦٢٣:١٥:٣٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٣:١٢١١:٥٧:٤٥١٧:١١:٥٦١٧:٣٠:٤٥٢٣:١٥:٣٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٤:٠٩١١:٥٧:٥٢١٧:١١:١٥١٧:٣٠:٠٧٢٣:١٥:٤١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٥:٠٦١١:٥٨:٠١١٧:١٠:٣٥١٧:٢٩:٣٠٢٣:١٥:٤٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٦:٠٣١١:٥٨:١٠١٧:٠٩:٥٧١٧:٢٨:٥٤٢٣:١٥:٥١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٦:٥٩١١:٥٨:٢٠١٧:٠٩:٢١١٧:٢٨:٢١٢٣:١٥:٥٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٧:٥٦١١:٥٨:٣١١٧:٠٨:٤٧١٧:٢٧:٤٩٢٣:١٦:٠٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٨:٥٣١١:٥٨:٤٣١٧:٠٨:١٤١٧:٢٧:١٨٢٣:١٦:١٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٩:٥٠١١:٥٨:٥٦١٧:٠٧:٤٣١٧:٢٦:٥٠٢٣:١٦:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٠:٤٧١١:٥٩:١٠١٧:٠٧:١٤١٧:٢٦:٢٣٢٣:١٦:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥١:٤٤١١:٥٩:٢٤١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٥:٥٨٢٣:١٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گاماسیاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گاماسیاب شهر گاماسیاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گاماسیاب شهر گاماسیاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گاماسیاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گاماسیاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گاماسیاب

گماسا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ملایر در استان همدان ایران است.

شهر گاماسیاب در ویکیپدیا

شهر گاماسیاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گاماسیاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گاماسیاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گاماسیاب بر روی نقشه

شهر گاماسیاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گاماسیاب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گاماسیاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گاماسیاب
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گاماسیاب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر گاماسیاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گاماسیاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گاماسیاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گاماسیاب رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گاماسیاب
زمان پخش اذان زنده به افق گاماسیاب
زمان پخش اذان مستقیم به افق گاماسیاب
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ گاماسیاب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گاماسیاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گاماسیاب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گاماسیاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گاماسیاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گاماسیاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو