جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گاماسیاب

ملایر | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز گاماسیاب

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٠٠
اذان ظهر: ١٣:١٧:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:٢٩:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٥٠:٠١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٦:٥٣

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گاماسیاب (شهرستان ملایر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر گاماسیاب)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گاماسیاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گاماسیاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

لین یوتانك
آرامش حقیقی زمانی به دست می آید كه بتوانیم بدترین حادثه و نتیجه را بپذیریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گاماسیاب

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گاماسیاب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گاماسیاب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گاماسیاب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گاماسیاب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گاماسیاب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٣:٥٤١٣:١٣:٥٦١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٣٠:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٢:٣٨١٣:١٣:٤٢١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٣٠:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤١:٢٤١٣:١٣:٢٨١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٩:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤٠:٠٩١٣:١٣:١٤١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٩:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٥١٠٦:٣٨:٥٦١٣:١٣:٠١١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٢٩:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٧:٤٣١٣:١٢:٤٧١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٥١٠٠:٢٨:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٦:٣٠١٣:١٢:٣٥١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٨:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٥:١٩١٣:١٢:٢٣١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٢٧:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٤:٠٨١٣:١٢:١١١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:١٩٠٠:٢٧:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٢:٥٩١٣:١١:٥٩١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٧:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣١:٥٠١٣:١١:٤٨١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢٧:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٤٢٠٦:٣٠:٤٢١٣:١١:٣٨١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٦:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٩:٣٤١٣:١١:٢٨١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٦:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٨:٢٨١٣:١١:١٨١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٦:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٧:٢٣١٣:١١:٠٩١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:١٦٠٠:٢٥:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٦:١٩١٣:١١:٠١١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٥:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٥:١٥١٣:١٠:٥٣١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٥:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٤:١٣١٣:١٠:٤٦١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٤:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٣:١٢١٣:١٠:٣٩١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٤:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٢:١٢١٣:١٠:٣٣١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٤:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢١:١٣١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٤:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٠:١٦١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٣:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٩:١٩١٣:١٠:١٧٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٣:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٨:٢٤١٣:١٠:١٣٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٤٦٠٠:٢٣:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٧:٣٠١٣:١٠:١٠٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٣:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٦:٣٧١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٣:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٥:٤٦١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٢:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٤:٥٦١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢٢:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٤:٠٧١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٢:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گاماسیاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گاماسیاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گاماسیاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گاماسیاب

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گاماسیاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گاماسیاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گاماسیاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گاماسیاب

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر گاماسیاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گاماسیاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گاماسیاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گاماسیاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گاماسیاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گاماسیاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر گاماسیاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گاماسیاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گاماسیاب

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گاماسیاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گاماسیاب شهر گاماسیاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گاماسیاب شهر گاماسیاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گاماسیاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گاماسیاب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گاماسیاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گاماسیاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گاماسیاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گاماسیاب

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٦:٠٢:١٦١٣:١٥:٣٣٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٩:٣١٠٠:٢٤:٠٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٦:٠٢:٣٠١٣:١٥:٤٦٢٠:٢٩:٠٢٢٠:٤٩:٤٢٠٠:٢٤:٢٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٦:٠٢:٤٥١٣:١٥:٥٩٢٠:٢٩:١٢٢٠:٤٩:٥٢٠٠:٢٤:٣٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٦:٠٣:٠٢١٣:١٦:١٢٢٠:٢٩:٢٠٢٠:٥٠:٠٠٠٠:٢٤:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٦:٠٣:٢٠١٣:١٦:٢٥٢٠:٢٩:٢٧٢٠:٥٠:٠٦٠٠:٢٥:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٢٠٦:٠٣:٣٩١٣:١٦:٣٨٢٠:٢٩:٣٢٢٠:٥٠:١٠٠٠:٢٥:١٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٦:٠٤:٠٠١٣:١٦:٥٠٢٠:٢٩:٣٥٢٠:٥٠:١٣٠٠:٢٥:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٦:٠٤:٢٢١٣:١٧:٠٣٢٠:٢٩:٣٧٢٠:٥٠:١٤٠٠:٢٥:٥٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٦:٠٤:٤٥١٣:١٧:١٥٢٠:٢٩:٣٨٢٠:٥٠:١٤٠٠:٢٦:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٤٠٦:٠٥:٠٩١٣:١٧:٢٦٢٠:٢٩:٣٦٢٠:٥٠:١١٠٠:٢٦:٢٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٧٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٧:٣٨٢٠:٢٩:٣٣٢٠:٥٠:٠٧٠٠:٢٦:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠٦:٠٠١٣:١٧:٤٩٢٠:٢٩:٢٩٢٠:٥٠:٠١٠٠:٢٦:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠٦:٢٧١٣:١٨:٠٠٢٠:٢٩:٢٣٢٠:٤٩:٥٤٠٠:٢٧:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٦:٠٦:٥٥١٣:١٨:١١٢٠:٢٩:١٥٢٠:٤٩:٤٥٠٠:٢٧:٢٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٧:٢٥١٣:١٨:٢١٢٠:٢٩:٠٥٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٢٧:٤١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٧:٥٥١٣:١٨:٣١٢٠:٢٨:٥٤٢٠:٤٩:٢١٠٠:٢٧:٥٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٨:٢٦١٣:١٨:٤٠٢٠:٢٨:٤١٢٠:٤٩:٠٦٠٠:٢٨:١٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٨:٥٨١٣:١٨:٥٠٢٠:٢٨:٢٧٢٠:٤٨:٥٠٠٠:٢٨:٢٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣١٠٦:٠٩:٣١١٣:١٨:٥٨٢٠:٢٨:١١٢٠:٤٨:٣٢٠٠:٢٨:٤٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٦:١٠:٠٥١٣:١٩:٠٧٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:١٢٠٠:٢٩:٠٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:١٠:٣٩١٣:١٩:١٥٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٩:١٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:١١:١٥١٣:١٩:٢٢٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٧:٢٨٠٠:٢٩:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:١١:٥١١٣:١٩:٢٩٢٠:٢٦:٥٠٢٠:٤٧:٠٣٠٠:٢٩:٤٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:١٢:٢٧١٣:١٩:٣٦٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٦:٣٦٠٠:٣٠:٠٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:١٣:٠٥١٣:١٩:٤٢٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٦:٠٨٠٠:٣٠:١٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١٣:٤٣١٣:١٩:٤٨٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٣٠:٢٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٥٠٦:١٤:٢٢١٣:١٩:٥٣٢٠:٢٥:٠٤٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٣٠:٤٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:١٥:٠١١٣:١٩:٥٧٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٣٣٠٠:٣٠:٥٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٥:٤٠١٣:٢٠:٠١٢٠:٢٤:٠١٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٣١:٠٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٦:٢١١٣:٢٠:٠٥٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٣:٢٢٠٠:٣١:٢١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٧:٠١١٣:٢٠:٠٨٢٠:٢٢:٥٢٢٠:٤٢:٤٤٠٠:٣١:٣٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گاماسیاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گاماسیاب شهر گاماسیاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گاماسیاب شهر گاماسیاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گاماسیاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گاماسیاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گاماسیاب

گماسا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ملایر در استان همدان ایران است.

شهر گاماسیاب در ویکیپدیا

شهر گاماسیاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گاماسیاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گاماسیاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گاماسیاب بر روی نقشه

شهر گاماسیاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گاماسیاب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گاماسیاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گاماسیاب
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گاماسیاب + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر گاماسیاب + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گاماسیاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گاماسیاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گاماسیاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گاماسیاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گاماسیاب رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق گاماسیاب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گاماسیاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گاماسیاب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گاماسیاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گاماسیاب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گاماسیاب
زمان پخش اذان مستقیم به افق گاماسیاب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گاماسیاب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گاماسیاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو