جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گالبده

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گالبده


اذان صبح: ٠٤:٤٤:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤٢
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٤٥
نیمه شب: ٠٠:١٧:١٦

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گالبده (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای گالبده)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گالبده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گالبده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

‌حضرت محمد (ص)‌
كسی كه (فقط) از خدا بترسد، خداوند (نیز)، كاری می¬كند كه همه‌ی مردم، از او بترسند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گالبده

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گالبده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گالبده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گالبده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گالبده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گالبده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٠:١٢١٢:٥٢:١٦١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٠٠٠٠:١١:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٩:١٩١٢:٥٢:٠٧١٩:٢٥:١٨١٩:٤٢:٣٦٠٠:١١:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٨:٢٦١٢:٥١:٥٧١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:١٢٠٠:١٠:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٧:٣٥١٢:٥١:٤٩١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٤٨٠٠:١٠:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٦:٤٤١٢:٥١:٤٠١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٢٤٠٠:١٠:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٥:٥٥١٢:٥١:٣٣١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٠٠٠٠:١٠:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٥:٠٦١٢:٥١:٢٥١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:٣٦٠٠:٠٩:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٤:١٨١٢:٥١:١٩١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٦:١٢٠٠:٠٩:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٣:٣١١٢:٥١:١٣١٩:٢٩:١٦١٩:٤٦:٤٩٠٠:٠٩:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٢:٤٥١٢:٥١:٠٧١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٢٥٠٠:٠٩:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٢:٠١١٢:٥١:٠٢١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٩:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١١:١٧١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٣٩٠٠:٠٨:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٠:٣٤١٢:٥٠:٥٣١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٨:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٨:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٩:١٢١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٢٩٠٠:٠٨:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٨:٣٣١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٠٦٠٠:٠٨:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٤٢٠٠:٠٨:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:١٩٠٠:٠٧:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٧:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٦:٠٧١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٣٣٠٠:٠٧:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٠٩٠٠:٠٧:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٥:٠١١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٤٦٠٠:٠٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٢٢٠٠:٠٧:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٥٩٠٠:٠٧:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٣:٣٢١٢:٥٠:٥١١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٣٥٠٠:٠٧:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:١١٠٠:٠٧:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٢:٣٩١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٧:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٢:١٤١٢:٥١:٠٣١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٢٢٠٠:٠٧:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠١:٥١١٢:٥١:٠٨١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٥٧٠٠:٠٧:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گالبده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گالبده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گالبده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گالبده

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گالبده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گالبده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گالبده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گالبده

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گالبده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گالبده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گالبده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گالبده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گالبده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گالبده

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گالبده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گالبده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گالبده

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٩:٥٤١٢:٥٦:١٦١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٢٤٠٠:١٠:٥٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٦:٢٩١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٣٥٠٠:١١:١١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٠:٢٣١٢:٥٦:٤٢١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٤٥٠٠:١١:٢٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٦:٥٥١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٥٤٠٠:١١:٣٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥٧:٠٨١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٠١٠٠:١١:٥٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠١:١٤١٢:٥٧:٢٠١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٢:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٧:٣٣١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:١٣٠٠:١٢:٢٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٥٠٦:٠١:٥٢١٢:٥٧:٤٥١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:١٦٠٠:١٢:٣٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٧:٥٧١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:١٩٠٠:١٢:٥١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٢:٣٤١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٣:٠٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥٨:٢١١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:١٩٠٠:١٣:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٨:٣٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:١٨٠٠:١٣:٣٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥٨:٤٣١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:١٤٠٠:١٣:٤٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٨:٥٤١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:١٠٠٠:١٤:٠٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٤:٣٢١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٤:١٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٩:١٤١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٥٧٠٠:١٤:٣١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٥:٢٣١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٤٨٠٠:١٤:٤٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٥:٥٠١٢:٥٩:٣٣١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٣٨٠٠:١٤:٥٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٩:٤١١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٢٦٠٠:١٥:١٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:١٣٠٠:١٥:٢٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٢:٣١٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٥:٣٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٥:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٠:١٢١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٦:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٠:١٨١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٦:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٠:٢٤١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٦:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٠:٢٩١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٦:٣٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٠٢٠٠:١٦:٤٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٠:٤٠١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٦:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:١١:١٠١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٧:٠٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:١١:٤٢١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٧:١٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٢:١٣١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گالبده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گالبده روستای گالبده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گالبده روستای گالبده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گالبده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گالبده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گالبده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گالبده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گالبده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گالبده

روستای گالبده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گالبده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گالبده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گالبده
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گالبده + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای گالبده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گالبده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گالبده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گالبده رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گالبده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گالبده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گالبده دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گالبده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گالبده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گالبده دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گالبده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گالبده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گالبده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو