جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گالبده

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گالبده


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:١٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٤٨

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گالبده (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای گالبده)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گالبده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گالبده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

افلاطون
هیچ یك از امور بشری ارزش تشویش ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گالبده

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گالبده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گالبده ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گالبده (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گالبده ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گالبده ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٥٤٠٦:٣١:٠١١٢:٥٤:٣٧١٩:١٨:٣٧١٩:٣٥:٣٣٠٠:١٤:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٠:٠٠١٢:٥٤:٢٢١٩:١٩:٠٩١٩:٣٦:٠٦٠٠:١٤:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٢٨:٥٩١٢:٥٤:٠٨١٩:١٩:٤١١٩:٣٦:٤٠٠٠:١٤:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٢٧:٥٩١٢:٥٣:٥٤١٩:٢٠:١٣١٩:٣٧:١٤٠٠:١٣:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١١٠٦:٢٧:٠٠١٢:٥٣:٤١١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٧:٤٨٠٠:١٣:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٦:٠١١٢:٥٣:٢٨١٩:٢١:١٨١٩:٣٨:٢٢٠٠:١٣:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٥:٠٣١٢:٥٣:١٥١٩:٢١:٥١١٩:٣٨:٥٧٠٠:١٢:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٤:٠٦١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٢:٢٤١٩:٣٩:٣١٠٠:١٢:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٢:٥١١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٠:٠٦٠٠:١٢:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٢:١٤١٢:٥٢:٤٠١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٤١٠٠:١١:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢١:١٩١٢:٥٢:٢٩١٩:٢٤:٠٢١٩:٤١:١٦٠٠:١١:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٢:١٨١٩:٢٤:٣٦١٩:٤١:٥١٠٠:١١:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٩:٣١١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:٢٦٠٠:١١:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٨:٣٨١٢:٥١:٥٩١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:٠٢٠٠:١٠:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٧:٤٦١٢:٥١:٥٠١٩:٢٦:١٦١٩:٤٣:٣٨٠٠:١٠:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٦:٥٥١٢:٥١:٤١١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:١٤٠٠:١٠:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٦:٠٥١٢:٥١:٣٣١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٥٠٠٠:١٠:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٥:١٦١٢:٥١:٢٦١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٢٦٠٠:٠٩:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٤:٢٨١٢:٥١:١٩١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٦:٠٢٠٠:٠٩:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٣:٤١١٢:٥١:١٣١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٣٨٠٠:٠٩:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٢:٥٥١٢:٥١:٠٧١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:١٥٠٠:٠٩:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٢:١٠١٢:٥١:٠٢١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٥٢٠٠:٠٩:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١١:٢٦١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٢٩٠٠:٠٨:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٠:٥٣١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:٠٥٠٠:٠٨:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٠:٥٠١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٤٢٠٠:٠٨:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٩:٢١١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:١٩٠٠:٠٨:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٥٦٠٠:٠٨:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٣٣٠٠:٠٨:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:١٠٠٠:٠٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گالبده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گالبده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گالبده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گالبده

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گالبده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گالبده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گالبده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گالبده

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گالبده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گالبده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گالبده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گالبده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گالبده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گالبده

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گالبده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گالبده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گالبده

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٢:٣٩١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٧:١٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٢:١٤١٢:٥١:٠٣١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٢٢٠٠:٠٧:١٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠١:٥١١٢:٥١:٠٨١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٥٧٠٠:٠٧:١٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠١:٢٩١٢:٥١:١٤١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٣٢٠٠:٠٧:١٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠١:٠٨١٢:٥١:٢٠١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٠٧:١٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٠:٤٨١٢:٥١:٢٦١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٠٧:١٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥١:٣٣١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:١٤٠٠:٠٧:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٠:١٤١٢:٥١:٤١١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٤٧٠٠:٠٧:٢١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥١:٤٩١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:١٩٠٠:٠٧:٢٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٦٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥١:٥٧١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٥١٠٠:٠٧:٢٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٩:٣١١٢:٥٢:٠٦١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٧:٣٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٥:٥٩:١٩١٢:٥٢:١٥١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٠٧:٣٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٩:٠٩١٢:٥٢:٢٥١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٠٧:٤٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٩:٠٠١٢:٥٢:٣٤١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٠٧:٤٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٨:٥٢١٢:٥٢:٤٥١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٠٧:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٢:٥٥١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٥١٠٠:٠٨:٠١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٣:٠٦١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:١٨٠٠:٠٨:٠٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٨:٣٦١٢:٥٣:١٧١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٨:١٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٣:٢٨١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:١١٠٠:٠٨:٢٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٠٨:٣٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥٣:٥٢١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٠٨:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٤:٠٤١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٠٨:٥٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٨:٣٦١٢:٥٤:١٧١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٠٩:٠٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٤:٢٩١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٠٩:١٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥٤:٤٢١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٠٩:٢٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٨:٥١١٢:٥٤:٥٥١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٠٩:٣٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٥:٠٨١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٠٥٠٠:٠٩:٥٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٩:٠٦١٢:٥٥:٢١١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٠:٠٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٥:٣٤١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٠:١٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٥:٤٧١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٠:٢٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:٠٨٠٠:١٠:٤١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گالبده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گالبده روستای گالبده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گالبده روستای گالبده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گالبده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گالبده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گالبده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گالبده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گالبده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گالبده

روستای گالبده بر روی نقشه

روستای گالبده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گالبده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گالبده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گالبده
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گالبده + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گالبده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گالبده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گالبده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گالبده رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گالبده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گالبده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گالبده
زمان پخش اذان آنلاین به افق گالبده
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گالبده دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گالبده
زمان پخش اذان زنده به افق گالبده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گالبده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گالبده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو