جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گاسکرمحله

نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز گاسکرمحله


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٢٦
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٢١:٥٦

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گاسکرمحله (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر گاسکرمحله)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گاسکرمحله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گاسکرمحله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

پائولو كوئیلو
ترس از رنج از خود رنج بدتر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گاسکرمحله

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گاسکرمحله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گاسکرمحله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گاسکرمحله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گاسکرمحله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گاسکرمحله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٣:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٤:١٨١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٣:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٣:٠٦١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٢:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١١:٥٦١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٢:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٠:٤٧١٢:٥٩:٣٢١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٢:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٩:٣٩١٢:٥٩:٢٤١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٩:١٦٠٠:١١:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٩:١٧١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:١٢٠٠:١١:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٩:١٠١٩:٥١:٢٧٢٠:١١:٠٧٠٠:١١:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٢:١٩٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٠:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٨:٥٨١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٠:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٤:١٦١٢:٥٨:٥٣١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٠:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٨:٤٨١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٠:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٤٢٠٠:٠٩:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠١:١٧١٢:٥٨:٤١١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٣٦٠٠:٠٩:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٤٢٠٦:٠٠:١٩١٢:٥٨:٣٨١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:٣١٠٠:٠٩:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٩:٢٣١٢:٥٨:٣٦١٩:٥٨:١٩٢٠:١٨:٢٥٠٠:٠٩:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:١٩٠٠:٠٩:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٧:٣٦١٢:٥٨:٣٣٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢٠:١٣٠٠:٠٨:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٣٥٠٥:٥٦:٤٤١٢:٥٨:٣٣٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢١:٠٦٠٠:٠٨:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٢١٠٥:٥٥:٥٤١٢:٥٨:٣٣٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٥٩٠٠:٠٨:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:١٠٠٥:٥٥:٠٥١٢:٥٨:٣٣٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٠٨:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٥٩٠٥:٥٤:١٨١٢:٥٨:٣٥٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٠٨:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٥١٠٥:٥٣:٣٢١٢:٥٨:٣٧٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٠٧:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٤٤٠٥:٥٢:٤٨١٢:٥٨:٣٩٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٠٧:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٣٨٠٥:٥٢:٠٥١٢:٥٨:٤٢٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٦:١٩٠٠:٠٧:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٥١:٢٤١٢:٥٨:٤٥٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٧:١٠٠٠:٠٧:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٥٠:٤٥١٢:٥٨:٥٠٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٠٧:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٥٠:٠٧١٢:٥٨:٥٤٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٠٧:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٤٩:٣١١٢:٥٨:٥٩٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٠٧:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گاسکرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گاسکرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گاسکرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گاسکرمحله

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گاسکرمحله

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر گاسکرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گاسکرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گاسکرمحله

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٦:٤٥١٣:٠٧:٤٧١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:٤٥٠٠:٢٤:٣٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٥:١٧١٣:٠٧:٢٩١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٣٨٠٠:٢٤:١٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٣:٥٠١٣:٠٧:١١١٩:٢١:٠٨١٩:٣٩:٣٠٠٠:٢٣:٥٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٥٢:٢٢١٣:٠٦:٥٣١٩:٢٢:٠٠١٩:٤٠:٢٣٠٠:٢٣:٢٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥٠:٥٤١٣:٠٦:٣٥١٩:٢٢:٥٢١٩:٤١:١٦٠٠:٢٣:٠٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤٩:٢٧١٣:٠٦:١٧١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٢:٠٩٠٠:٢٢:٤٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٨:٠٠١٣:٠٥:٥٩١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٠٢٠٠:٢٢:١٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٦:٣٣١٣:٠٥:٤١١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٥٥٠٠:٢١:٥٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٥:٠٦١٣:٠٥:٢٤١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:٤٨٠٠:٢١:٣٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٣:٤٠١٣:٠٥:٠٦١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٥:٤١٠٠:٢١:٠٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٢:١٤١٣:٠٤:٤٩١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:٣٤٠٠:٢٠:٤٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤٠:٤٨١٣:٠٤:٣٢١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:٢٧٠٠:٢٠:٢٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٩:٢٣١٣:٠٤:١٥١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:٢٠٠٠:١٩:٥٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٧:٥٨١٣:٠٣:٥٨١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:١٤٠٠:١٩:٣٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٦:٣٣١٣:٠٣:٤٢١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:٠٧٠٠:١٩:١٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٥:٠٩١٣:٠٣:٢٦١٩:٣٢:١٩١٩:٥١:٠١٠٠:١٨:٤٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٣:٤٦١٣:٠٣:١٠١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٥٤٠٠:١٨:٢٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٢:٢٣١٣:٠٢:٥٤١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:٤٨٠٠:١٨:٠٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣١:٠١١٣:٠٢:٣٩١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٣:٤٢٠٠:١٧:٤٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٢:٢٤١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٣٦٠٠:١٧:١٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٨:١٨١٣:٠٢:١٠١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٥:٣٠٠٠:١٦:٥٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٦:٥٨١٣:٠١:٥٦١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٢٥٠٠:١٦:٣٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠١:٤٢١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٧:١٩٠٠:١٦:١٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٤:١٩١٣:٠١:٢٩١٩:٣٩:١٤١٩:٥٨:١٤٠٠:١٥:٤٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٣:٠١١٣:٠١:١٦١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٩:٠٩٠٠:١٥:٢٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢١:٤٤١٣:٠١:٠٣١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠٠:٠٤٠٠:١٥:٠٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠٠:٥١١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١٤:٤٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٩:١١١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٤:٢٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١٤:٠٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٠:١٨١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٤٤٠٠:١٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر گاسکرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گاسکرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گاسکرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گاسکرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گاسکرمحله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گاسکرمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر گاسکرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گاسکرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گاسکرمحله

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٥:٣٤١٢:٠٩:٣٤١٨:١٤:١١١٨:٣٢:٢٨٢٣:٥٦:٤٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٤:٠٦١٣:٠٩:١٧١٩:١٥:٠٣١٩:٣٣:٢١٠٠:٢٦:٢٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٤٠٧:٠٢:٣٨١٣:٠٨:٥٩١٩:١٥:٥٦١٩:٣٤:١٣٠٠:٢٦:٠٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٩٠٧:٠١:١٠١٣:٠٨:٤١١٩:١٦:٤٨١٩:٣٥:٠٦٠٠:٢٥:٤١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٩:٤٢١٣:٠٨:٢٣١٩:١٧:٤٠١٩:٣٥:٥٩٠٠:٢٥:١٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٨:١٣١٣:٠٨:٠٥١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٥٢٠٠:٢٤:٥٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٦:٤٥١٣:٠٧:٤٧١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:٤٥٠٠:٢٤:٣٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٥:١٧١٣:٠٧:٢٩١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٣٨٠٠:٢٤:١٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٣:٥٠١٣:٠٧:١١١٩:٢١:٠٨١٩:٣٩:٣٠٠٠:٢٣:٥٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٥٢:٢٢١٣:٠٦:٥٣١٩:٢٢:٠٠١٩:٤٠:٢٣٠٠:٢٣:٢٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥٠:٥٤١٣:٠٦:٣٥١٩:٢٢:٥٢١٩:٤١:١٦٠٠:٢٣:٠٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤٩:٢٧١٣:٠٦:١٧١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٢:٠٩٠٠:٢٢:٤٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٨:٠٠١٣:٠٥:٥٩١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٠٢٠٠:٢٢:١٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٦:٣٣١٣:٠٥:٤١١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٥٥٠٠:٢١:٥٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٥:٠٦١٣:٠٥:٢٤١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:٤٨٠٠:٢١:٣٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٣:٤٠١٣:٠٥:٠٦١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٥:٤١٠٠:٢١:٠٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٢:١٤١٣:٠٤:٤٩١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:٣٤٠٠:٢٠:٤٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤٠:٤٨١٣:٠٤:٣٢١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:٢٧٠٠:٢٠:٢٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٩:٢٣١٣:٠٤:١٥١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:٢٠٠٠:١٩:٥٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٧:٥٨١٣:٠٣:٥٨١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:١٤٠٠:١٩:٣٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٦:٣٣١٣:٠٣:٤٢١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:٠٧٠٠:١٩:١٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٥:٠٩١٣:٠٣:٢٦١٩:٣٢:١٩١٩:٥١:٠١٠٠:١٨:٤٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٣:٤٦١٣:٠٣:١٠١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٥٤٠٠:١٨:٢٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٢:٢٣١٣:٠٢:٥٤١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:٤٨٠٠:١٨:٠٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣١:٠١١٣:٠٢:٣٩١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٣:٤٢٠٠:١٧:٤٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٢:٢٤١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٣٦٠٠:١٧:١٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٨:١٨١٣:٠٢:١٠١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٥:٣٠٠٠:١٦:٥٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٦:٥٨١٣:٠١:٥٦١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٢٥٠٠:١٦:٣٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠١:٤٢١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٧:١٩٠٠:١٦:١٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٤:١٩١٣:٠١:٢٩١٩:٣٩:١٤١٩:٥٨:١٤٠٠:١٥:٤٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٣:٠١١٣:٠١:١٦١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٩:٠٩٠٠:١٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گاسکرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گاسکرمحله شهر گاسکرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گاسکرمحله شهر گاسکرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گاسکرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گاسکرمحله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گاسکرمحله

کاسگرمحله، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نور در استان مازندران ایران

شهر گاسکرمحله در ویکیپدیا

شهر گاسکرمحله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گاسکرمحله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گاسکرمحله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گاسکرمحله بر روی نقشه

شهر گاسکرمحله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گاسکرمحله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گاسکرمحله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گاسکرمحله
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گاسکرمحله + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر گاسکرمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گاسکرمحله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گاسکرمحله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گاسکرمحله رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گاسکرمحله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گاسکرمحله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گاسکرمحله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گاسکرمحله
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گاسکرمحله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گاسکرمحله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گاسکرمحله دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گاسکرمحله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گاسکرمحله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو