جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گازران

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز گازران


اذان صبح: ٠٥:١٩:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:١٣
اذان ظهر: ١١:٥٣:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٢١
اذان مغرب: ١٧:١٩:٣٩
نیمه شب: ٢٣:١٠:٣١

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گازران (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر گازران)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گازران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گازران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
منفورترین خلق نزد خداوند كسی است كه (به خدا) ایمان آورده و بعد از آن كافر شده است. (زیرا باعث می¬شود كه دین و ارزش¬های آن را به مسخره بگیرد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر گازران

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گازران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گازران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گازران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گازران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گازران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٢٠:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:١٢٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٩:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٩:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٥:١٧١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٩:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٨:٢٤١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:٣٠٠٠:١٩:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٧:٢١١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٨:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٦:١٩١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:١٣٠٠:١٨:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٥:١٨١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٨:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٤:١٨١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٥٥٠٠:١٧:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٤٦٠٠:١٧:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٧:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١١:٢٦١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٧:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٠:٣١١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:١٨٠٠:١٧:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:٠٩٠٠:١٦:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:٠٠٠٠:١٦:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٦:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٤:١٩٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٤٠٠٠:١٦:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٤:١٨٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٦:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٤:١٨٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١٩٠٠:١٥:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٤:١٩٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:٠٩٠٠:١٥:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٥٧٠٠:١٥:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٤٦٠٠:١٥:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٣٤٠٠:١٥:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٢٢٠٠:١٥:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:١١٠٦:٠١:١٩١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٨:١٠٠٠:١٥:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٥:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٢٠٠٦:٠٠:٠٧١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٤٣٠٠:١٥:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٢٩٠٠:١٤:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٤:٥١٢٠:١١:٠١٢٠:٣١:١٤٠٠:١٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گازران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گازران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گازران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گازران

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گازران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گازران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گازران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گازران

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر گازران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گازران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گازران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گازران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گازران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گازران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر گازران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گازران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گازران

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٩:٥٨١١:٥٢:١٩١٧:٢٤:١٢١٧:٤٢:٢٧٢٣:١٠:٥٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٠:٥١١١:٥٢:١١١٧:٢٣:٠٤١٧:٤١:٢٠٢٣:١٠:٤٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢١:٤٤١١:٥٢:٠٤١٧:٢١:٥٦١٧:٤٠:١٤٢٣:١٠:٣٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٢:٣٧١١:٥١:٥٧١٧:٢٠:٤٩١٧:٣٩:١٠٢٣:١٠:٢٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٣:٣١١١:٥١:٥١١٧:١٩:٤٤١٧:٣٨:٠٦٢٣:١٠:٢٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٤:٢٥١١:٥١:٤٦١٧:١٨:٣٩١٧:٣٧:٠٤٢٣:١٠:١٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٥:١٩١١:٥١:٤١١٧:١٧:٣٦١٧:٣٦:٠٣٢٣:١٠:٠٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٦:١٤١١:٥١:٣٧١٧:١٦:٣٤١٧:٣٥:٠٣٢٣:٠٩:٥٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٧:٠٩١١:٥١:٣٤١٧:١٥:٣٤١٧:٣٤:٠٤٢٣:٠٩:٥٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٨:٠٥١١:٥١:٣٢١٧:١٤:٣٤١٧:٣٣:٠٧٢٣:٠٩:٤٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢٩:٠٠١١:٥١:٣١١٧:١٣:٣٦١٧:٣٢:١١٢٣:٠٩:٤٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٩:٥٦١١:٥١:٣٠١٧:١٢:٣٩١٧:٣١:١٦٢٣:٠٩:٣٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٠:٥٣١١:٥١:٣٠١٧:١١:٤٣١٧:٣٠:٢٣٢٣:٠٩:٣٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣١:٤٩١١:٥١:٣١١٧:١٠:٤٩١٧:٢٩:٣١٢٣:٠٩:٣٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٢:٤٦١١:٥١:٣٣١٧:٠٩:٥٧١٧:٢٨:٤٠٢٣:٠٩:٣١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٣:٤٣١١:٥١:٣٦١٧:٠٩:٠٥١٧:٢٧:٥١٢٣:٠٩:٣٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٤:٤٠١١:٥١:٣٩١٧:٠٨:١٥١٧:٢٧:٠٤٢٣:٠٩:٣٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٥:٣٧١١:٥١:٤٤١٧:٠٧:٢٧١٧:٢٦:١٨٢٣:٠٩:٣٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٦:٣٥١١:٥١:٤٩١٧:٠٦:٤٠١٧:٢٥:٣٣٢٣:٠٩:٣١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٧:٣٢١١:٥١:٥٥١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٤:٥٠٢٣:٠٩:٣٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٣٠٦:٣٨:٣٠١١:٥٢:٠١١٧:٠٥:١١١٧:٢٤:٠٩٢٣:٠٩:٣٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٩:٢٨١١:٥٢:٠٩١٧:٠٤:٢٩١٧:٢٣:٢٩٢٣:٠٩:٤٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٠:٢٦١١:٥٢:١٨١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٢:٥١٢٣:٠٩:٤٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤١:٢٣١١:٥٢:٢٧١٧:٠٣:٠٩١٧:٢٢:١٥٢٣:٠٩:٥٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٢:٢١١١:٥٢:٣٧١٧:٠٢:٣٢١٧:٢١:٤٠٢٣:٠٩:٥٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٣:١٩١١:٥٢:٤٨١٧:٠١:٥٧١٧:٢١:٠٧٢٣:١٠:٠٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٤:١٧١١:٥٣:٠٠١٧:٠١:٢٣١٧:٢٠:٣٦٢٣:١٠:١٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٥:١٥١١:٥٣:١٣١٧:٠٠:٥١١٧:٢٠:٠٦٢٣:١٠:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٠٠٦:٤٦:١٣١١:٥٣:٢٦١٧:٠٠:٢١١٧:١٩:٣٩٢٣:١٠:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٧:١١١١:٥٣:٤١١٦:٥٩:٥٣١٧:١٩:١٣٢٣:١٠:٤١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گازران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گازران شهر گازران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گازران شهر گازران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گازران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گازران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گازران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گازران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گازران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گازران

شهر گازران بر روی نقشه

شهر گازران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گازران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گازران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گازران
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گازران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر گازران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گازران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گازران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گازران رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق گازران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گازران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گازران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گازران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گازران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ گازران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گازران
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گازران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گازران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو