جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گازران

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز گازران

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:١٥
اذان ظهر: ١١:٥٨:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:٣١
اذان مغرب: ١٨:١٢:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٠٣

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گازران (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر گازران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گازران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گازران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

سیریل كانلی
اگر كسی در اندیشیدن بسیار تنبل، در انجام كاری بسیار مغرور و در اعتراف به این دو، بسیار بزدل باشد، هرگز به خردمندی دست نخواهد یافت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گازران

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گازران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گازران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گازران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گازران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گازران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٦:٢٠١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٣٧٠٠:٢٣:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٥:٠٤١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٢٧٠٠:٢٣:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٣:٤٨١٣:٠٧:٣١١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢٣:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٢:٣٣١٣:٠٧:١٧١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:٠٧٠٠:٢٢:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣١:١٩١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٥٨٠٠:٢٢:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٢:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٨:٥٣١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٢١:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٧:٤١١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢١:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٦:١٦١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٢١:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٥:٢٠١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:١٠٠٠:٢٠:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٤:١١١٣:٠٥:٥٥١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٠:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢٠:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٩:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٩:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٩:٤٣١٣:٠٥:١٨١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٩:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٥:١٠١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:١٦٠٠:١٩:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٨:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٥٩٠٠:١٨:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٨:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٤١٠٠:١٨:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٧:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٢٣٠٠:١٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٠١٠٦:١١:٣٩١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:١٤٠٠:١٧:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٧:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٦:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٨:٥٨١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٦:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٦:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٤:١٩٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٢٨٠٠:١٦:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٤:١٨٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:١٨٠٠:١٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گازران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گازران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گازران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گازران

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گازران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گازران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گازران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گازران

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گازران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گازران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گازران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گازران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گازران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گازران

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر گازران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گازران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گازران

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گازران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گازران شهر گازران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گازران شهر گازران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گازران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گازران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گازران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گازران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گازران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گازران

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٦:٠٥١٢:٠٠:٣٣١٨:٠٤:٢٩١٨:٢٢:٢٠٢٣:١٩:١٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٥:٥٦:٤٩١٢:٠٠:١٢١٨:٠٣:٠٣١٨:٢٠:٥٤٢٣:١٨:٥٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٥:٥٧:٣٣١١:٥٩:٥١١٨:٠١:٣٧١٨:١٩:٢٨٢٣:١٨:٣٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٥٠٥:٥٨:١٧١١:٥٩:٣١١٨:٠٠:١٢١٨:١٨:٠٢٢٣:١٨:١٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٣٠٥:٥٩:٠١١١:٥٩:١٠١٧:٥٨:٤٦١٨:١٦:٣٧٢٣:١٧:٥٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١١٠٥:٥٩:٤٦١١:٥٨:٥٠١٧:٥٧:٢١١٨:١٥:١٢٢٣:١٧:٤٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٠:٣٠١١:٥٨:٢٩١٧:٥٥:٥٦١٨:١٣:٤٧٢٣:١٧:٢١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠١:١٥١١:٥٨:٠٩١٧:٥٤:٣١١٨:١٢:٢٢٢٣:١٧:٠٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٢:٠٠١١:٥٧:٥٠١٧:٥٣:٠٧١٨:١٠:٥٨٢٣:١٦:٤٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٢:٤٥١١:٥٧:٣٠١٧:٥١:٤٣١٨:٠٩:٣٥٢٣:١٦:٢٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٣:٣١١١:٥٧:١١١٧:٥٠:١٩١٨:٠٨:١١٢٣:١٦:٠٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٤:١٧١١:٥٦:٥٢١٧:٤٨:٥٦١٨:٠٦:٤٨٢٣:١٥:٤٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٥:٠٣١١:٥٦:٣٤١٧:٤٧:٣٣١٨:٠٥:٢٦٢٣:١٥:٣١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٥:٤٩١١:٥٦:١٦١٧:٤٦:١١١٨:٠٤:٠٤٢٣:١٥:١٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٦:٣٥١١:٥٥:٥٨١٧:٤٤:٤٩١٨:٠٢:٤٣٢٣:١٤:٥٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٧:٢٢١١:٥٥:٤٠١٧:٤٣:٢٨١٨:٠١:٢٣٢٣:١٤:٣٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٨:٠٩١١:٥٥:٢٤١٧:٤٢:٠٧١٨:٠٠:٠٣٢٣:١٤:٢١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٠٨:٥٧١١:٥٥:٠٧١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٨:٤٣٢٣:١٤:٠٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٩:٤٥١١:٥٤:٥١١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٧:٢٥٢٣:١٣:٤٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٠:٣٣١١:٥٤:٣٦١٧:٣٨:٠٨١٧:٥٦:٠٧٢٣:١٣:٣٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١١:٢٢١١:٥٤:٢١١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:٥٠٢٣:١٣:١٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٢:١٠١١:٥٤:٠٦١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٣:٣٣٢٣:١٣:٠١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٣:٠٠١١:٥٣:٥٢١٧:٣٤:١٥١٧:٥٢:١٧٢٣:١٢:٤٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٧٠٦:١٣:٤٩١١:٥٣:٣٩١٧:٣٢:٥٩١٧:٥١:٠٣٢٣:١٢:٣١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٤:٣٩١١:٥٣:٢٦١٧:٣١:٤٤١٧:٤٩:٤٩٢٣:١٢:١٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٥:٣٠١١:٥٣:١٤١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٨:٣٦٢٣:١٢:٠٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٦:٢١١١:٥٣:٠٣١٧:٢٩:١٦١٧:٤٧:٢٣٢٣:١١:٥٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٧:١٢١١:٥٢:٥٢١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٦:١٢٢٣:١١:٣٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٨:٠٣١١:٥٢:٤١١٧:٢٦:٥١١٧:٤٥:٠٢٢٣:١١:٢٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٨:٥٥١١:٥٢:٣٢١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٣:٥٣٢٣:١١:١٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گازران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گازران شهر گازران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گازران شهر گازران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گازران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گازران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گازران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گازران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گازران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گازران

شهر گازران بر روی نقشه

شهر گازران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گازران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گازران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گازران
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گازران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر گازران + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گازران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گازران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گازران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گازران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گازران رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گازران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گازران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گازران دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گازران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گازران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گازران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گازران
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گازران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گازران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو