جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گازران

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز گازران


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:١٥
اذان ظهر: ١٣:١٢:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:١١
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٠٩
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٣٩

شنبه ٠٩ فروردین ١٣٩٩
٠٣ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٨ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گازران (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ فروردین ٩٩ شهر گازران)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گازران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گازران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسین علیه السلام (4 هـ ق) و روز پاسدار

امام جعفر صادق (ع)
رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گازران

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گازران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گازران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گازران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گازران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گازران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٢٠:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٠:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٢٠:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:١٢٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٩:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٩:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٥:١٧١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٩:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٨:٢٤١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:٣٠٠٠:١٩:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٧:٢١١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٨:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٦:١٩١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:١٣٠٠:١٨:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٥:١٨١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٨:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٤:١٨١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٥٥٠٠:١٧:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٤٦٠٠:١٧:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٧:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١١:٢٦١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٧:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٠:٣١١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:١٨٠٠:١٧:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:٠٩٠٠:١٦:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:٠٠٠٠:١٦:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٦:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٤:١٩٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٤٠٠٠:١٦:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٤:١٨٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٦:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٤:١٨٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١٩٠٠:١٥:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٤:١٩٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:٠٩٠٠:١٥:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٥٧٠٠:١٥:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٤٦٠٠:١٥:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٣٤٠٠:١٥:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٢٢٠٠:١٥:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:١١٠٦:٠١:١٩١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٨:١٠٠٠:١٥:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٥:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٢٠٠٦:٠٠:٠٧١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٤٣٠٠:١٥:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٢٩٠٠:١٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گازران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گازران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گازران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گازران

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گازران

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر گازران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گازران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گازران

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٦٠٥:٤١:١١٠٧:٠٤:٢٦١٣:١٣:٥٠١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:٤٤٠٠:٣١:٤٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٩:٤٠٠٧:٠٣:٠٢١٣:١٣:٣٢١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:٣٢٠٠:٣١:٢٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠١:٣٩١٣:١٣:١٤١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:٢١٠٠:٣١:٠١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٠:١٥١٣:١٢:٥٦١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٠٩٠٠:٣٠:٣٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٥:٠٦٠٦:٥٨:٥٢١٣:١٢:٣٨١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٥٧٠٠:٣٠:١٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٧:٢٩١٣:١٢:٢٠١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:٤٦٠٠:٢٩:٥٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٦:٠٦١٣:١٢:٠٢١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٣٤٠٠:٢٩:٣١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٤:٤٣١٣:١١:٤٥١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:٢٣٠٠:٢٩:٠٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٣:٢٠١٣:١١:٢٧١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:١١٠٠:٢٨:٤٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥١:٥٨١٣:١١:٠٩١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٥٩٠٠:٢٨:٢٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥٠:٣٦١٣:١٠:٥٢١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٤٨٠٠:٢٨:٠١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٩:١٤١٣:١٠:٣٥١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢٧:٣٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٧:٥٣١٣:١٠:١٧١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٢٥٠٠:٢٧:١٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٦:٣٢١٣:١٠:٠١١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:١٤٠٠:٢٦:٥٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٥:١١١٣:٠٩:٤٤١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٠٣٠٠:٢٦:٣٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤٣:٥١١٣:٠٩:٢٧١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٥٢٠٠:٢٦:٠٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٢:٣٢١٣:٠٩:١١١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٤١٠٠:٢٥:٤٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤١:١٢١٣:٠٨:٥٥١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٣٠٠٠:٢٥:٢٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٩:٥٤١٣:٠٨:٤٠١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢٥:٠٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٨:٣٦١٣:٠٨:٢٥١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٤:٣٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٧:١٨١٣:٠٨:١٠١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٤:١٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٦:٠٢١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٤٩٠٠:٢٣:٥٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٤:٤٥١٣:٠٧:٤١١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٣٩٠٠:٢٣:٣٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٣:٣٠١٣:٠٧:٢٧١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٢٣:١١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٧:١٤١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:١٩٠٠:٢٢:٥٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣١:٠١١٣:٠٧:٠١١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢٢:٢٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٢:٠٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٨:٣٦١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢١:٤٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٢١:٢٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٦:١٤١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٢١:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر گازران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گازران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گازران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گازران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گازران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گازران

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر گازران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گازران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گازران

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١١:٢٤١٢:١٥:٢٠١٨:١٩:٤٩١٨:٣٧:٤٢٠٠:٠٣:٣٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٠٠٧:١٠:٠١١٣:١٥:٠٢١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٣٠٠٠:٣٣:٠٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤١٠٧:٠٨:٣٧١٣:١٤:٤٤١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:١٩٠٠:٣٢:٤٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:١١٠٧:٠٧:١٣١٣:١٤:٢٦١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٠٧٠٠:٣٢:٢٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٥:٥٠١٣:١٤:٠٨١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:٥٦٠٠:٣٢:٠٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١١٠٧:٠٤:٢٦١٣:١٣:٥٠١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:٤٤٠٠:٣١:٤٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٠٠٧:٠٣:٠٢١٣:١٣:٣٢١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:٣٢٠٠:٣١:٢٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠١:٣٩١٣:١٣:١٤١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:٢١٠٠:٣١:٠١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٠:١٥١٣:١٢:٥٦١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٠٩٠٠:٣٠:٣٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٦٠٦:٥٨:٥٢١٣:١٢:٣٨١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٥٧٠٠:٣٠:١٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٧:٢٩١٣:١٢:٢٠١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:٤٦٠٠:٢٩:٥٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٦:٠٦١٣:١٢:٠٢١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٣٤٠٠:٢٩:٣١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٤:٤٣١٣:١١:٤٥١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:٢٣٠٠:٢٩:٠٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٣:٢٠١٣:١١:٢٧١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:١١٠٠:٢٨:٤٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥١:٥٨١٣:١١:٠٩١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٥٩٠٠:٢٨:٢٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥٠:٣٦١٣:١٠:٥٢١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٤٨٠٠:٢٨:٠١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٩:١٤١٣:١٠:٣٥١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢٧:٣٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٧:٥٣١٣:١٠:١٧١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٢٥٠٠:٢٧:١٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٦:٣٢١٣:١٠:٠١١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:١٤٠٠:٢٦:٥٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٥:١١١٣:٠٩:٤٤١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٠٣٠٠:٢٦:٣٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤٣:٥١١٣:٠٩:٢٧١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٥٢٠٠:٢٦:٠٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٢:٣٢١٣:٠٩:١١١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٤١٠٠:٢٥:٤٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤١:١٢١٣:٠٨:٥٥١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٣٠٠٠:٢٥:٢٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٩:٥٤١٣:٠٨:٤٠١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢٥:٠٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٨:٣٦١٣:٠٨:٢٥١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٤:٣٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٧:١٨١٣:٠٨:١٠١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٤:١٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٦:٠٢١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٤٩٠٠:٢٣:٥٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٤:٤٥١٣:٠٧:٤١١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٣٩٠٠:٢٣:٣٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٣:٣٠١٣:٠٧:٢٧١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٢٣:١١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٧:١٤١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:١٩٠٠:٢٢:٥٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣١:٠١١٣:٠٧:٠١١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢٢:٢٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گازران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گازران شهر گازران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گازران شهر گازران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گازران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گازران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گازران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گازران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گازران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گازران

شهر گازران بر روی نقشه

شهر گازران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گازران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گازران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گازران
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گازران + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر گازران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گازران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گازران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گازران رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گازران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گازران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گازران
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گازران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گازران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گازران
زمان پخش اذان آنلاین به افق گازران
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گازران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گازران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو