جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گازران

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز گازران


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٧:١١:٥١
اذان ظهر: ١٢:١٩:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:١٣
اذان مغرب: ١٧:٤٧:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٣٦:٤٦

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گازران (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر گازران)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر گازران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گازران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج الیوت
برای ارواح بشری چه چیزی بالاتر از این است كه در هر رنج و محنتی غمخوار یكدیگر و در هر شادی، شریك خنده های هم و در خلوت خاطره های یكدیگر تنها تصاویر ماندگار و ابدی وجود هم باشند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گازران

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گازران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گازران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گازران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گازران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گازران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٢٠:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٠:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٢٠:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:١٢٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٩:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٩:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٥:١٧١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٩:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٨:٢٤١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:٣٠٠٠:١٩:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٧:٢١١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٨:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٦:١٩١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:١٣٠٠:١٨:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٥:١٨١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٨:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٤:١٨١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٥٥٠٠:١٧:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٤٦٠٠:١٧:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٧:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١١:٢٦١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٧:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٠:٣١١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:١٨٠٠:١٧:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:٠٩٠٠:١٦:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:٠٠٠٠:١٦:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٦:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٤:١٩٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٤٠٠٠:١٦:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٤:١٨٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٦:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٤:١٨٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١٩٠٠:١٥:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٤:١٩٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:٠٩٠٠:١٥:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٥٧٠٠:١٥:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٤٦٠٠:١٥:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٣٤٠٠:١٥:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٢٢٠٠:١٥:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:١١٠٦:٠١:١٩١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٨:١٠٠٠:١٥:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٥:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٢٠٠٦:٠٠:٠٧١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٤٣٠٠:١٥:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٢٩٠٠:١٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گازران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گازران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گازران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گازران

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر گازران

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر گازران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گازران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر گازران

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٥:١٧٠٧:١٤:١٠١٢:٠٩:١٧١٧:٠٤:٢٨١٧:٢٤:٢٨٢٣:٢٥:٠٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٥:٣٨٠٧:١٤:٢٩١٢:٠٩:٤٦١٧:٠٥:٠٨١٧:٢٥:٠٧٢٣:٢٥:٣٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٥:٥٩٠٧:١٤:٤٦١٢:١٠:١٥١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٥:٤٨٢٣:٢٦:٠٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٦:١٧٠٧:١٥:٠٢١٢:١٠:٤٤١٧:٠٦:٣٣١٧:٢٦:٣٠٢٣:٢٦:٣٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤٦:٣٤٠٧:١٥:١٥١٢:١١:١٣١٧:٠٧:١٧١٧:٢٧:١٤٢٣:٢٧:٠٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٥:٢٧١٢:١١:٤١١٧:٠٨:٠٢١٧:٢٧:٥٨٢٣:٢٧:٣٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤٧:٠٤٠٧:١٥:٣٧١٢:١٢:٠٩١٧:٠٨:٤٩١٧:٢٨:٤٣٢٣:٢٨:٠٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٥:٤٥١٢:١٢:٣٧١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٩:٣٠٢٣:٢٨:٣٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٧:٢٨٠٧:١٥:٥٢١٢:١٣:٠٤١٧:١٠:٢٥١٧:٣٠:١٧٢٣:٢٩:٠١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١٥:٥٦١٢:١٣:٣١١٧:١١:١٥١٧:٣١:٠٦٢٣:٢٩:٣٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٥:٥٨١٢:١٣:٥٧١٧:١٢:٠٦١٧:٣١:٥٥٢٣:٢٩:٥٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٧:٥١٠٧:١٥:٥٩١٢:١٤:٢٣١٧:١٢:٥٨١٧:٣٢:٤٥٢٣:٣٠:٢٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٥:٥٧١٢:١٤:٤٨١٧:١٣:٥٠١٧:٣٣:٣٦٢٣:٣٠:٥٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٧:٥٩٠٧:١٥:٥٤١٢:١٥:١٣١٧:١٤:٤٣١٧:٣٤:٢٧٢٣:٣١:٢٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٨:٠٠٠٧:١٥:٤٩١٢:١٥:٣٧١٧:١٥:٣٨١٧:٣٥:٢٠٢٣:٣١:٤٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٨:٠٠٠٧:١٥:٤٢١٢:١٦:٠٠١٧:١٦:٣٢١٧:٣٦:١٣٢٣:٣٢:١٥
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٧:٥٧٠٧:١٥:٣٣١٢:١٦:٢٣١٧:١٧:٢٨١٧:٣٧:٠٦٢٣:٣٢:٤١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٧:٥٣٠٧:١٥:٢٢١٢:١٦:٤٦١٧:١٨:٢٤١٧:٣٨:٠٠٢٣:٣٣:٠٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٧:٤٨٠٧:١٥:٠٩١٢:١٧:٠٨١٧:١٩:٢١١٧:٣٨:٥٥٢٣:٣٣:٣١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤٧:٤١٠٧:١٤:٥٤١٢:١٧:٢٩١٧:٢٠:١٨١٧:٣٩:٥١٢٣:٣٣:٥٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤٧:٣٢٠٧:١٤:٣٨١٢:١٧:٤٩١٧:٢١:١٦١٧:٤٠:٤٦٢٣:٣٤:١٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤٧:٢١٠٧:١٤:١٩١٢:١٨:٠٩١٧:٢٢:١٥١٧:٤١:٤٣٢٣:٣٤:٤٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤٧:٠٩٠٧:١٣:٥٩١٢:١٨:٢٨١٧:٢٣:١٤١٧:٤٢:٣٩٢٣:٣٥:٠٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤٦:٥٥٠٧:١٣:٣٧١٢:١٨:٤٦١٧:٢٤:١٣١٧:٤٣:٣٦٢٣:٣٥:٢٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٦:٣٩٠٧:١٣:١٣١٢:١٩:٠٤١٧:٢٥:١٣١٧:٤٤:٣٤٢٣:٣٥:٤٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١٢:٤٨١٢:١٩:٢١١٧:٢٦:١٣١٧:٤٥:٣١٢٣:٣٦:٠٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٦:٠٢٠٧:١٢:٢٠١٢:١٩:٣٧١٧:٢٧:١٣١٧:٤٦:٢٩٢٣:٣٦:٢٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٥:٤٢٠٧:١١:٥١١٢:١٩:٥٣١٧:٢٨:١٣١٧:٤٧:٢٧٢٣:٣٦:٤٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٥:١٩٠٧:١١:٢٠١٢:٢٠:٠٧١٧:٢٩:١٤١٧:٤٨:٢٥٢٣:٣٧:٠٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٤:٥٥٠٧:١٠:٤٨١٢:٢٠:٢١١٧:٣٠:١٥١٧:٤٩:٢٤٢٣:٣٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر گازران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گازران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گازران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گازران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گازران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گازران

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر گازران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گازران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گازران

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٩٠٧:١٣:١٣١٢:١٩:٠٤١٧:٢٥:١٣١٧:٤٤:٣٤٢٣:٣٥:٤٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١٢:٤٨١٢:١٩:٢١١٧:٢٦:١٣١٧:٤٥:٣١٢٣:٣٦:٠٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٢٠٧:١٢:٢٠١٢:١٩:٣٧١٧:٢٧:١٣١٧:٤٦:٢٩٢٣:٣٦:٢٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٢٠٧:١١:٥١١٢:١٩:٥٣١٧:٢٨:١٣١٧:٤٧:٢٧٢٣:٣٦:٤٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٩٠٧:١١:٢٠١٢:٢٠:٠٧١٧:٢٩:١٤١٧:٤٨:٢٥٢٣:٣٧:٠٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٥٠٧:١٠:٤٨١٢:٢٠:٢١١٧:٣٠:١٥١٧:٤٩:٢٤٢٣:٣٧:٢٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٩٠٧:١٠:١٣١٢:٢٠:٣٤١٧:٣١:١٥١٧:٥٠:٢٢٢٣:٣٧:٣٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠١٠٧:٠٩:٣٧١٢:٢٠:٤٦١٧:٣٢:١٦١٧:٥١:٢١٢٣:٣٧:٥٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٢٠٧:٠٨:٥٩١٢:٢٠:٥٧١٧:٣٣:١٧١٧:٥٢:١٩٢٣:٣٨:٠٩
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠١٠٧:٠٨:٢٠١٢:٢١:٠٨١٧:٣٤:١٨١٧:٥٣:١٧٢٣:٣٨:٢٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:٠٧:٣٩١٢:٢١:١٨١٧:٣٥:١٩١٧:٥٤:١٦٢٣:٣٨:٣٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٣٠٧:٠٦:٥٦١٢:٢١:٢٧١٧:٣٦:٢٠١٧:٥٥:١٤٢٣:٣٨:٤٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٦:١٢١٢:٢١:٣٥١٧:٣٧:٢٠١٧:٥٦:١٣٢٣:٣٩:٠٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٥:٢٦١٢:٢١:٤٢١٧:٣٨:٢١١٧:٥٧:١١٢٣:٣٩:١١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٤:٣٩١٢:٢١:٤٨١٧:٣٩:٢١١٧:٥٨:٠٩٢٣:٣٩:٢٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٠٠٧:٠٣:٥٠١٢:٢١:٥٤١٧:٤٠:٢١١٧:٥٩:٠٧٢٣:٣٩:٢٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٧٠٧:٠٣:٠٠١٢:٢١:٥٨١٧:٤١:٢١١٨:٠٠:٠٤٢٣:٣٩:٣٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٣٠٧:٠٢:٠٨١٢:٢٢:٠٢١٧:٤٢:٢١١٨:٠١:٠٢٢٣:٣٩:٤٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠١:١٥١٢:٢٢:٠٥١٧:٤٣:٢١١٨:٠١:٥٩٢٣:٣٩:٥١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٠:٢١١٢:٢٢:٠٨١٧:٤٤:٢٠١٨:٠٢:٥٦٢٣:٣٩:٥٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٢٠٦:٥٩:٢٥١٢:٢٢:٠٩١٧:٤٥:١٩١٨:٠٣:٥٣٢٣:٤٠:٠٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٨:٢٨١٢:٢٢:١٠١٧:٤٦:١٨١٨:٠٤:٥٠٢٣:٤٠:٠٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٠٠٦:٥٧:٣٠١٢:٢٢:١٠١٧:٤٧:١٧١٨:٠٥:٤٦٢٣:٤٠:٠٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٦:٣٠١٢:٢٢:٠٩١٧:٤٨:١٥١٨:٠٦:٤٢٢٣:٤٠:٠٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٥:٢٩١٢:٢٢:٠٨١٧:٤٩:١٣١٨:٠٧:٣٨٢٣:٤٠:١٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥٤:٢٧١٢:٢٢:٠٥١٧:٥٠:١١١٨:٠٨:٣٤٢٣:٤٠:١٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٣:٢٤١٢:٢٢:٠٣١٧:٥١:٠٨١٨:٠٩:٣٠٢٣:٤٠:١٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٢:٢٠١٢:٢١:٥٩١٧:٥٢:٠٥١٨:١٠:٢٥٢٣:٤٠:٠٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥١:١٥١٢:٢١:٥٥١٧:٥٣:٠٢١٨:١١:٢٠٢٣:٤٠:٠٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٠:٠٩١٢:٢١:٥٠١٧:٥٣:٥٩١٨:١٢:١٥٢٣:٤٠:٠٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گازران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گازران شهر گازران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گازران شهر گازران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گازران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گازران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گازران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گازران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گازران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گازران

شهر گازران بر روی نقشه

شهر گازران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گازران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گازران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گازران
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر گازران + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر گازران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گازران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گازران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گازران رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گازران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گازران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گازران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گازران
زمان پخش اذان آنلاین به افق گازران
زمان پخش اذان مستقیم به افق گازران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گازران
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ گازران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گازران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو