جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ک رموستج

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ک رموستج


اذان صبح: ٠٤:٤٠:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:١٤
اذان ظهر: ١٢:٥٨:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٢٤
نیمه شب: ٠٠:١٤:٣٥

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ک رموستج (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای ک رموستج)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ک رموستج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ک رموستج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

سعید نفیسی
تنها، كسی كه هنر دارد و كاری از او ساخته است می تواند به فردای خویش اطمینان كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ک رموستج

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ک رموستج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ک رموستج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ک رموستج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ک رموستج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ک رموستج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٧:٤٨١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٤٥٠٠:٠٨:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٦:٥٥١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:٢١٠٠:٠٨:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٦:٠٣١٢:٤٩:٣٧١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٠:٥٦٠٠:٠٨:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٥:١١١٢:٤٩:٢٩١٩:٢٤:١٠١٩:٤١:٣٢٠٠:٠٨:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٤:٢٠١٢:٤٩:٢١١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٢:٠٨٠٠:٠٧:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٣:٣١١٢:٤٩:١٣١٩:٢٥:١٨١٩:٤٢:٤٥٠٠:٠٧:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٢:٤٢١٢:٤٩:٠٦١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٢١٠٠:٠٧:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١١:٥٤١٢:٤٨:٥٩١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٥٧٠٠:٠٧:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١١:٠٧١٢:٤٨:٥٣١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٣٤٠٠:٠٧:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٠:٢١١٢:٤٨:٤٧١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٥:١١٠٠:٠٦:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٩:٣٦١٢:٤٨:٤٢١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٤٧٠٠:٠٦:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٨:٥٢١٢:٤٨:٣٧١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:٢٤٠٠:٠٦:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٨:١٠١٢:٤٨:٣٣١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:٠١٠٠:٠٦:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٧:٢٨١٢:٤٨:٣٠١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٣٨٠٠:٠٦:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٦:٤٧١٢:٤٨:٢٧١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:١٤٠٠:٠٥:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٦:٠٨١٢:٤٨:٢٥١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٥١٠٠:٠٥:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٥:٢٩١٢:٤٨:٢٣١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٢٨٠٠:٠٥:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٤:٥٢١٢:٤٨:٢٢١٩:٣٢:١٢١٩:٥٠:٠٥٠٠:٠٥:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٤:١٦١٢:٤٨:٢٢١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٠:٤٢٠٠:٠٥:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٣:٤١١٢:٤٨:٢٢١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:١٩٠٠:٠٥:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤٨:٢٢١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٥٦٠٠:٠٥:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٢:٣٦١٢:٤٨:٢٤١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:٣٢٠٠:٠٥:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٢:٠٥١٢:٤٨:٢٦١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٠٩٠٠:٠٥:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠١:٣٥١٢:٤٨:٢٨١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٤٥٠٠:٠٥:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠١:٠٦١٢:٤٨:٣١١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:٢١٠٠:٠٤:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٨:٣٤١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٤:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٠:١٣١٢:٤٨:٣٨١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٤:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٩:٤٨١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٠٨٠٠:٠٤:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٣٠٥:٥٩:٢٥١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٤٤٠٠:٠٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ک رموستج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ک رموستج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ک رموستج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ک رموستج

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ک رموستج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ک رموستج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ک رموستج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ک رموستج

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ک رموستج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ک رموستج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ک رموستج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ک رموستج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ک رموستج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ک رموستج

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ک رموستج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ک رموستج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ک رموستج

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٣:٥٦١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:١٢٠٠:٠٨:٣٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٧:٤١١٢:٥٤:٠٩١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٠٨:٤٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٤:٢٢١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٠٩:٠٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٤:٣٥١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٠٩:١٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٤:٤٨١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٠٩:٣١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٨:٤٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٠٩:٤٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٩:٠٦١٢:٥٥:١٣١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠٠٠٠:١٠:٠٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٩:٢٥١٢:٥٥:٢٥١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٠:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٥:٣٧١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٠:٢٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٥:٤٩١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٠:٤٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٠:٢٩١٢:٥٦:٠١١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٠:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥٦:١٢١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٠٥٠٠:١١:١٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠١:١٦١٢:٥٦:٢٣١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٠٢٠٠:١١:٢٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣١٠٦:٠١:٤٠١٢:٥٦:٣٤١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١١:٤١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٢:٠٥١٢:٥٦:٤٤١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١١:٥٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٦:٥٤١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٢:٠٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٧:٠٤١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٢:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٧:١٣١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٢:٣٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٧:٢٢١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٢:٥٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٤:١٨١٢:٥٧:٣٠١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٣:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٧:٣٨١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٣:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٥:١٥١٢:٥٧:٤٥١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٣٠٠٠:١٣:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٥:٤٤١٢:٥٧:٥٢١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٣:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٦:١٣١٢:٥٧:٥٨١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٣:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥٨:٠٤١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٤:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٨:٠٩١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٤:١٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٨:١٤١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٤:٢٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٨:١٩١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٤:٣٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٨:٤٥١٢:٥٨:٢٢١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٤:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٩:١٦١٢:٥٨:٢٥١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٣٢٠٠:١٤:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥٨:٢٨١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١٥:٠٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ک رموستج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ک رموستج روستای ک رموستج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ک رموستج روستای ک رموستج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ک رموستج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ک رموستج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ک رموستج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ک رموستج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ک رموستج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ک رموستج

روستای ک رموستج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ک رموستج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ک رموستج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ک رموستج
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ک رموستج + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ک رموستج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ک رموستج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ک رموستج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ک رموستج رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ک رموستج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ک رموستج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ک رموستج
جدول اوقات شرعی امروز فردا ک رموستج دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ک رموستج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ک رموستج دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ک رموستج
زمان پخش اذان زنده به افق ک رموستج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ک رموستج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو