جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ک رموستج

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ک رموستج


اذان صبح: ٠٤:٢٦:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:١٤
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٠٥
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٤٧

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ک رموستج (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای ک رموستج)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ک رموستج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ک رموستج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
هر شك و تردیدی تأخیرهای خاص خود را به همراه دارد و ایام، با افسوس بر روزهای از دست رفته می گذرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ک رموستج

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ک رموستج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ک رموستج ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ک رموستج (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ک رموستج ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ک رموستج ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٢٨:٣٩١٢:٥٢:١٧١٩:١٦:٢٠١٩:٣٣:١٦٠٠:١٢:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١٨٠٦:٢٧:٣٧١٢:٥٢:٠٢١٩:١٦:٥٢١٩:٣٣:٥٠٠٠:١١:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٢٦:٣٧١٢:٥١:٤٨١٩:١٧:٢٤١٩:٣٤:٢٤٠٠:١١:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٥:٣٧١٢:٥١:٣٤١٩:١٧:٥٧١٩:٣٤:٥٨٠٠:١١:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٤:٣٧١٢:٥١:٢١١٩:١٨:٢٩١٩:٣٥:٣٢٠٠:١١:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٣:٣٩١٢:٥١:٠٨١٩:١٩:٠٢١٩:٣٦:٠٦٠٠:١٠:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٢:٤٠١٢:٥٠:٥٥١٩:١٩:٣٤١٩:٣٦:٤١٠٠:١٠:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:١٧٠٦:٢١:٤٣١٢:٥٠:٤٣١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٧:١٥٠٠:١٠:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٠:٤٦١٢:٥٠:٣١١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٧:٥٠٠٠:٠٩:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٠١٠٦:١٩:٥٠١٢:٥٠:٢٠١٩:٢١:١٣١٩:٣٨:٢٥٠٠:٠٩:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٨:٥٥١٢:٥٠:٠٩١٩:٢١:٤٦١٩:٣٩:٠٠٠٠:٠٩:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٨:٠١١٢:٤٩:٥٨١٩:٢٢:٢٠١٩:٣٩:٣٥٠٠:٠٩:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٠٠٦:١٧:٠٧١٢:٤٩:٤٨١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٠:١١٠٠:٠٨:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٦:١٤١٢:٤٩:٣٩١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٠:٤٧٠٠:٠٨:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٥:٢٢١٢:٤٩:٣٠١٩:٢٤:٠٠١٩:٤١:٢٢٠٠:٠٨:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٤:٣١١٢:٤٩:٢١١٩:٢٤:٣٤١٩:٤١:٥٨٠٠:٠٧:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٣:٤١١٢:٤٩:١٣١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٢:٣٤٠٠:٠٧:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٢:٥٢١٢:٤٩:٠٦١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:١١٠٠:٠٧:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٢:٠٤١٢:٤٨:٥٩١٩:٢٦:١٧١٩:٤٣:٤٧٠٠:٠٧:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٨٠٦:١١:١٧١٢:٤٨:٥٣١٩:٢٦:٥١١٩:٤٤:٢٤٠٠:٠٧:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٠:٣١١٢:٤٨:٤٧١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٠٠٠٠:٠٦:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٩:٤٦١٢:٤٨:٤٢١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٣٧٠٠:٠٦:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤٨:٣٧١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:١٤٠٠:٠٦:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٨:١٩١٢:٤٨:٣٣١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٦:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٧:٣٧١٢:٤٨:٣٠١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٢٨٠٠:٠٦:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٦:٥٦١٢:٤٨:٢٧١٩:٣٠:١٩١٩:٤٨:٠٥٠٠:٠٦:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٦:١٧١٢:٤٨:٢٥١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٤٢٠٠:٠٥:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٥:٣٨١٢:٤٨:٢٣١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٩٠٠:٠٥:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٥:٠١١٢:٤٨:٢٢١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٥٦٠٠:٠٥:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ک رموستج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ک رموستج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ک رموستج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ک رموستج

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ک رموستج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ک رموستج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ک رموستج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ک رموستج

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ک رموستج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ک رموستج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ک رموستج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ک رموستج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ک رموستج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ک رموستج

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ک رموستج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ک رموستج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ک رموستج

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٠:١٣١٢:٤٨:٣٨١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٤:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٩:٤٨١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٠٨٠٠:٠٤:٥٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٣٠٥:٥٩:٢٥١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٤٤٠٠:٠٤:٥٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٩:٠٣١٢:٤٨:٥٤١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:١٨٠٠:٠٤:٥٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٨:٤٢١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٥٣٠٠:٠٤:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٨:٢٢١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٢٧٠٠:٠٤:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٨:٠٤١٢:٤٩:١٤١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٤:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٧:٤٧١٢:٤٩:٢١١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٤:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٧:٣٢١٢:٤٩:٢٩١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٠٥:٠٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٧:١٧١٢:٤٩:٣٧١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٠٥:٠٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٧:٠٤١٢:٤٩:٤٦١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:١٠٠٠:٠٥:١٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤٩:٥٥١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٤١٠٠:٠٥:١٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٦:٤٢١٢:٥٠:٠٥١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٥:٢٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٦:٣٣١٢:٥٠:١٥١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٤١٠٠:٠٥:٢٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٦:٢٦١٢:٥٠:٢٥١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٣:١٠٠٠:٠٥:٣٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٦:١٩١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٠٥:٣٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٦:١٤١٢:٥٠:٤٦١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٠٥:٤٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٦:١٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٠٥:٥٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٦:٠٧١٢:٥١:٠٩١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٠٦:٠٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٦:٠٦١٢:٥١:٢٠١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٠٦:١٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٦:٠٦١٢:٥١:٣٢١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٠٦:٢٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٦:٠٧١٢:٥١:٤٤١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:١١٠٠:٠٦:٣٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٦:٠٩١٢:٥١:٥٧١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٠٦:٤٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥٦:١٣١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٠٦:٥٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٦:١٨١٢:٥٢:٢٢١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:١٥٠٠:٠٧:٠٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٠٧:١٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٦:٣١١٢:٥٢:٤٨١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٠٧:٢٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٦:٣٩١٢:٥٣:٠١١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:١٠٠٠:٠٧:٤٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٦:٤٩١٢:٥٣:١٤١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٠٧:٥٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٠٨:٠٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٦٠٥:٥٧:١١١٢:٥٣:٤٠١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٠٨:١٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ک رموستج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ک رموستج روستای ک رموستج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ک رموستج روستای ک رموستج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ک رموستج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ک رموستج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ک رموستج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ک رموستج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ک رموستج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ک رموستج

روستای ک رموستج بر روی نقشه

روستای ک رموستج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ک رموستج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ک رموستج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ک رموستج
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ک رموستج + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ک رموستج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ک رموستج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ک رموستج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ک رموستج رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ک رموستج
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ک رموستج
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ک رموستج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ک رموستج
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ک رموستج دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ک رموستج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ک رموستج
زمان پخش اذان آنلاین به افق ک رموستج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ک رموستج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو