جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ک رده شیخ

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ک رده شیخ


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:١٣
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:١٩
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٣٠
نیمه شب: ٠٠:١٨:٠٣

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ک رده شیخ (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای ک رده شیخ)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ک رده شیخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ک رده شیخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

سمیول باتلر
با ایمان،كار زیادی نمی توانید بكنید، ولی بدون آن، هیچ كاری نمی توانید انجام دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ک رده شیخ

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ک رده شیخ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ک رده شیخ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ک رده شیخ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ک رده شیخ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ک رده شیخ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٠:٣٣١٢:٥٢:٤١١٩:٢٥:١٣١٩:٤٢:٢٩٠٠:١١:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٩٠٦:١٩:٣٩١٢:٥٢:٣١١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:٠٥٠٠:١١:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٨:٤٧١٢:٥٢:٢٢١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٣:٤٠٠٠:١١:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٧:٥٥١٢:٥٢:١٣١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:١٦٠٠:١٠:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٧:٠٥١٢:٥٢:٠٥١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٤:٥٣٠٠:١٠:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٦:١٥١٢:٥١:٥٧١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٢٩٠٠:١٠:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٥:٢٦١٢:٥١:٥٠١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:٠٥٠٠:١٠:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٤:٣٨١٢:٥١:٤٣١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٤٢٠٠:١٠:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٣:٥١١٢:٥١:٣٧١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:١٨٠٠:٠٩:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٣:٠٥١٢:٥١:٣١١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٥٥٠٠:٠٩:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٢:٢٠١٢:٥١:٢٦١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٣١٠٠:٠٩:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١١:٣٧١٢:٥١:٢٢١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٠٨٠٠:٠٩:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٠:٥٤١٢:٥١:١٨١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٤٥٠٠:٠٩:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٠:١٢١٢:٥١:١٤١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٨:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥١:١١١٩:٣٣:١٢١٩:٥٠:٥٩٠٠:٠٨:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥١:٠٩١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٣٥٠٠:٠٨:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٨:١٤١٢:٥١:٠٧١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:١٢٠٠:٠٨:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥١:٠٦١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٤٩٠٠:٠٨:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٧:٠١١٢:٥١:٠٦١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٢٦٠٠:٠٨:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥١:٠٦١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٠٣٠٠:٠٨:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠٥:٥٢١٢:٥١:٠٧١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٤٠٠٠:٠٨:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥١:٠٨١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٧:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥١:١٠١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٥٣٠٠:٠٧:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٤:١٩١٢:٥١:١٢١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٢٩٠٠:٠٧:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٣:٥١١٢:٥١:١٥١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٧:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥١:١٩١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٤١٠٠:٠٧:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥١:٢٣١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:١٧٠٠:٠٧:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥١:٢٧١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٥٢٠٠:٠٧:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥١:٣٢١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ک رده شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ک رده شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ک رده شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ک رده شیخ

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ک رده شیخ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ک رده شیخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ک رده شیخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ک رده شیخ

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ک رده شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ک رده شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ک رده شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ک رده شیخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ک رده شیخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ک رده شیخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ک رده شیخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ک رده شیخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ک رده شیخ

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٣:٠٣١٣:٠١:١٤١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٧:٥٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٣:٣٥١٣:٠١:١٦١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٨:٠٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٤:٠٦١٣:٠١:١٧١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٨:١١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٤:٣٨١٣:٠١:١٧١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٨:١٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٥:١٠١٣:٠١:١٧١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٠٥٠٠:١٨:٢٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٥:٤٣١٣:٠١:١٦١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٢٩٠٠:١٨:٣٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٦:١٥١٣:٠١:١٥١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٣:٥١٠٠:١٨:٣٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٦:٤٧١٣:٠١:١٣١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:١٣٠٠:١٨:٤٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٧:١٩١٣:٠١:١٠١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٨:٤٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٧:٥١١٣:٠١:٠٧١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٨:٤٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٨:٢٤١٣:٠١:٠٣١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:١٠٠٠:١٨:٥٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٨:٥٦١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٨:٥٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٠:٥٤١٩:٤١:٥٩١٩:٥٩:٤٢٠٠:١٨:٥٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٠:٤٨١٩:٤١:١٦١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٨:٥٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٠٩٠٠:١٨:٥٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٠:٣٥١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٢١٠٠:١٨:٥٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢١:٣٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٦:٣٢٠٠:١٨:٥٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٠:٢٠١٩:٣٨:١١١٩:٥٥:٤٢٠٠:١٨:٥٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠٠:١١١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٤:٥١٠٠:١٨:٥٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠٠:٠٢١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٣:٥٩٠٠:١٨:٤٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٣:٤٠١٢:٥٩:٥٢١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٠٦٠٠:١٨:٤٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٤:١١١٢:٥٩:٤٢١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٢:١٢٠٠:١٨:٤٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٤:٤٢١٢:٥٩:٣١١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:١٧٠٠:١٨:٣٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٥:١٢١٢:٥٩:١٩١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٢٢٠٠:١٨:٣٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٥:٤٣١٢:٥٩:٠٧١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٢٥٠٠:١٨:٢٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٦:١٣١٢:٥٨:٥٤١٩:٣١:١٣١٩:٤٨:٢٨٠٠:١٨:١٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢٦:٤٣١٢:٥٨:٤١١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٢٩٠٠:١٨:١٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢٧:١٣١٢:٥٨:٢٨١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٣٠٠٠:١٨:٠٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٧:٤٢١٢:٥٨:١٤١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٥:٣٠٠٠:١٧:٥٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٨:١٢١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٤:٣٠٠٠:١٧:٤٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٨:٤١١٢:٥٧:٤٤١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٢٩٠٠:١٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ک رده شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ک رده شیخ روستای ک رده شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ک رده شیخ روستای ک رده شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ک رده شیخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ک رده شیخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ک رده شیخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ک رده شیخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ک رده شیخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ک رده شیخ

روستای ک رده شیخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ک رده شیخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ک رده شیخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ک رده شیخ
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ک رده شیخ + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ک رده شیخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ک رده شیخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ک رده شیخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ک رده شیخ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ک رده شیخ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ک رده شیخ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ک رده شیخ
زمان پخش اذان آنلاین به افق ک رده شیخ
زمان پخش اذان مستقیم به افق ک رده شیخ
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ک رده شیخ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ک رده شیخ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ک رده شیخ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ک رده شیخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو