جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کیش

بندرلنگه | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز کیش


اذان صبح: ٠٤:٣١:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٤١
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٢٤
نیمه شب: ٠٠:١٠:٠٥

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کیش (شهرستان بندرلنگه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر کیش)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کیش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کیش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
نابغه همنشین خود را فراموش می كند و بی توجه به اینكه آیا وی سخنان او را می فهمد یا نه، چنان به حرف زدن ادامه می دهد كه گویی كودكی با عروسكش سخن می گوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کیش

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کیش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کیش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کیش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٠:٥٤١٢:٥١:٤٩١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:١٤٠٠:١١:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥١:٤٠١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٠:٤٨٠٠:١١:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٩:١٢١٢:٥١:٣٠١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٢٢٠٠:١٠:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:١٨:٢٢١٢:٥١:٢٢١٩:٢٤:٤٤١٩:٤١:٥٦٠٠:١٠:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٧:٣٣١٢:٥١:١٣١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٣٠٠٠:١٠:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٦:٤٥١٢:٥١:٠٦١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٣:٠٥٠٠:١٠:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٥:٥٨١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٦:٢١١٩:٤٣:٣٩٠٠:٠٩:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٥:١٢١٢:٥٠:٥٢١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٤:١٤٠٠:٠٩:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٤:٢٧١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٤:٤٨٠٠:٠٩:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٣:٤٢١٢:٥٠:٤٠١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٢٣٠٠:٠٩:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٢:٥٩١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٨:٣١١٩:٤٥:٥٨٠٠:٠٩:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٢:١٧١٢:٥٠:٣٠١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٨:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١١:٣٦١٢:٥٠:٢٦١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٨:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٤٤٠٠:٠٨:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٠:١٧١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٨:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٠٩:٣٩١٢:٥٠:١٨١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٥٤٠٠:٠٨:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٠:١٦١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٢٩٠٠:٠٨:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٠:١٥١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٠٥٠٠:٠٨:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٧:٥٢١٢:٥٠:١٥١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٤٠٠٠:٠٧:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٠:١٥١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:١٥٠٠:٠٧:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٠:١٥١٩:٣٤:٠٢١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٧:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٠:١٧١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٧:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٠:١٨١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٧:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٠:٢١١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٧:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٤:٥٠١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:١٠٠٠:٠٧:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٤٥٠٠:٠٧:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٠:٣١١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:١٩٠٠:٠٧:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٧:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٣:١٤١٢:٥٠:٤١١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٢٧٠٠:٠٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کیش

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کیش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کیش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کیش

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کیش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کیش

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر کیش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کیش

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٢٨٠٠:٠٧:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٦:٠٢٠٠:٠٧:٢٢
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٣:٠٩١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:٣٥٠٠:٠٧:٢٢
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:٠٩٠٠:٠٧:٢٢
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٤٢٠٠:٠٧:٢٣
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٢:١١١٢:٥١:٠١١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:١٤٠٠:٠٧:٢٥
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠١:٥٤١٢:٥١:٠٨١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٤٧٠٠:٠٧:٢٧
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠١:٣٨١٢:٥١:١٥١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:١٩٠٠:٠٧:٣٠
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠١:٢٤١٢:٥١:٢٣١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٥٠٠٠:٠٧:٣٣
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠١:١١١٢:٥١:٣٢١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢١٠٠:٠٧:٣٧
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥١:٤١١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠٧:٤٢
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥١:٥٠١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٢٢٠٠:٠٧:٤٧
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٢:٠٠١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٥١٠٠:٠٧:٥٣
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥٢:١٠١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٠٧:٥٩
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٢:٢١١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٠٨:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٠:٢٠١٢:٥٢:٣١١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:١٦٠٠:٠٨:١٤
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٠:١٦١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٠٨:٢٢
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٢:٥٤١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٠٨:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٣:٠٥١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٠٨:٣٩
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٠:١١١٢:٥٣:١٧١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٠٨:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٣:٢٩١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٠٨:٥٨
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٣:٤١١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٠٩:٠٨
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٣:٥٤١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٠٩:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٠:٢١١٢:٥٤:٠٦١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٠٩:٣٠
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥٤:١٩١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٠٩:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٤:٣٢١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٠٩:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٠:٤١١٢:٥٤:٤٥١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٠:٠٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٠:٥٠١٢:٥٤:٥٧١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٠:١٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٥:١٠١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٠:٣٠
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠١:١٠١٢:٥٥:٢٣١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:١١٠٠:١٠:٤٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کیش شهر کیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کیش شهر کیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کیش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر کیش

شهر کیش، مرکز بخش کیش از شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان در جنوب ایران است. این شهر در جزیرهٔ کیش قرار دارد

شهر کیش در ویکیپدیا

شهر کیش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کیش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کیش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کیش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کیش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کیش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کیش
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کیش + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر کیش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کیش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کیش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کیش رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق کیش
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کیش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کیش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کیش
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کیش
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کیش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کیش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا کیش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کیش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو