جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کیش

بندرلنگه | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز کیش


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٢٤
نیمه شب: ٠٠:١٧:٠٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کیش (شهرستان بندرلنگه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر کیش)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کیش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کیش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

نیچه
این هنرمندان و به خصوص هنرمندان تئاتر بودند كه اولین بار به انسانها چشم و گوش دادند تا هر كس آنچه هست، آنچه بر دیگران گذشته و آنچه می خواهد را با نوعی لذت ببیند و بشنود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کیش

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کیش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کیش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کیش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٠:٥٤١٢:٥١:٤٩١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:١٤٠٠:١١:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥١:٤٠١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٠:٤٨٠٠:١١:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٩:١٢١٢:٥١:٣٠١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٢٢٠٠:١٠:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:١٨:٢٢١٢:٥١:٢٢١٩:٢٤:٤٤١٩:٤١:٥٦٠٠:١٠:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٧:٣٣١٢:٥١:١٣١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٣٠٠٠:١٠:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٦:٤٥١٢:٥١:٠٦١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٣:٠٥٠٠:١٠:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٥:٥٨١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٦:٢١١٩:٤٣:٣٩٠٠:٠٩:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٥:١٢١٢:٥٠:٥٢١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٤:١٤٠٠:٠٩:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٤:٢٧١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٤:٤٨٠٠:٠٩:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٣:٤٢١٢:٥٠:٤٠١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٢٣٠٠:٠٩:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٢:٥٩١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٨:٣١١٩:٤٥:٥٨٠٠:٠٩:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٢:١٧١٢:٥٠:٣٠١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٨:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١١:٣٦١٢:٥٠:٢٦١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٨:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٤٤٠٠:٠٨:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٠:١٧١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٨:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٠٩:٣٩١٢:٥٠:١٨١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٥٤٠٠:٠٨:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٠:١٦١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٢٩٠٠:٠٨:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٠:١٥١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٠٥٠٠:٠٨:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٧:٥٢١٢:٥٠:١٥١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٤٠٠٠:٠٧:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٠:١٥١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:١٥٠٠:٠٧:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٠:١٥١٩:٣٤:٠٢١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٧:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٠:١٧١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٧:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٠:١٨١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٧:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٠:٢١١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٧:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٤:٥٠١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:١٠٠٠:٠٧:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٤٥٠٠:٠٧:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٠:٣١١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:١٩٠٠:٠٧:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٧:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٣:١٤١٢:٥٠:٤١١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٢٧٠٠:٠٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کیش

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر کیش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کیش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر کیش

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر کیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر کیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کیش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کیش

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر کیش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کیش

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٢٩:٢٢١٢:٥٦:٣٨١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٠:٢٤٠٠:١٧:٠٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٠٠٦:٢٩:٤٩١٢:٥٦:٢٢١٩:٢٢:٣١١٩:٣٩:٢٣٠٠:١٦:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٠:١٦١٢:٥٦:٠٦١٩:٢١:٣٢١٩:٣٨:٢٢٠٠:١٦:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٠:٤٣١٢:٥٥:٤٩١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٧:٢٠٠٠:١٦:٢٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣١:١٠١٢:٥٥:٣٢١٩:١٩:٣١١٩:٣٦:١٨٠٠:١٦:١٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣١:٣٦١٢:٥٥:١٥١٩:١٨:٢٩١٩:٣٥:١٥٠٠:١٦:٠٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٢:٠٣١٢:٥٤:٥٧١٩:١٧:٢٧١٩:٣٤:١٢٠٠:١٥:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١١٠٦:٣٢:٢٩١٢:٥٤:٣٩١٩:١٦:٢٥١٩:٣٣:٠٨٠٠:١٥:٣٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٢:٥٥١٢:٥٤:٢٠١٩:١٥:٢٢١٩:٣٢:٠٣٠٠:١٥:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٣:٢١١٢:٥٤:٠٢١٩:١٤:١٩١٩:٣٠:٥٩٠٠:١٥:٠٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٣:٤٧١٢:٥٣:٤٣١٩:١٣:١٥١٩:٢٩:٥٣٠٠:١٤:٥٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٤:١٣١٢:٥٣:٢٣١٩:١٢:١٠١٩:٢٨:٤٨٠٠:١٤:٣٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٤:٣٨١٢:٥٣:٠٤١٩:١١:٠٥١٩:٢٧:٤٢٠٠:١٤:٢١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٣٥:٠٤١٢:٥٢:٤٤١٩:١٠:٠٠١٩:٢٦:٣٥٠٠:١٤:٠٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٣٥:٢٩١٢:٥٢:٢٤١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٥:٢٩٠٠:١٣:٤٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٣٥:٥٤١٢:٥٢:٠٣١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٤:٢٢٠٠:١٣:٣٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٣٦:١٩١٢:٥١:٤٣١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٣:١٤٠٠:١٣:١٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٣٦:٤٤١٢:٥١:٢٢١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٢:٠٧٠٠:١٢:٥٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٣٧:٠٩١٢:٥١:٠١١٩:٠٤:٢٩١٩:٢٠:٥٩٠٠:١٢:٤٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٣٧:٣٤١٢:٥٠:٤٠١٩:٠٣:٢٢١٩:١٩:٥١٠٠:١٢:٢٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٣٧:٥٩١٢:٥٠:١٩١٩:٠٢:١٥١٩:١٨:٤٣٠٠:١٢:٠٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٣٠٦:٣٨:٢٤١٢:٤٩:٥٧١٩:٠١:٠٧١٩:١٧:٣٥٠٠:١١:٤٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٣٨:٤٨١٢:٤٩:٣٦١٩:٠٠:٠٠١٩:١٦:٢٦٠٠:١١:٢٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٣٩:١٣١٢:٤٩:١٥١٨:٥٨:٥٢١٩:١٥:١٨٠٠:١١:٠٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٣٩:٣٨١٢:٤٨:٥٣١٨:٥٧:٤٤١٩:١٤:١٠٠٠:١٠:٤٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤٠:٠٣١٢:٤٨:٣٢١٨:٥٦:٣٦١٩:١٣:٠١٠٠:١٠:٢٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٤٠:٢٨١٢:٤٨:١٠١٨:٥٥:٢٨١٩:١١:٥٣٠٠:١٠:١٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٠:٥٣١٢:٤٧:٤٩١٨:٥٤:٢٠١٩:١٠:٤٥٠٠:٠٩:٥١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢١٠٦:٤١:١٨١٢:٤٧:٢٧١٨:٥٣:١٢١٩:٠٩:٣٦٠٠:٠٩:٣١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٤١:٤٣١٢:٤٧:٠٦١٨:٥٢:٠٥١٩:٠٨:٢٨٢٣:٣٩:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٩٠٥:٤٢:٠٩١١:٤٦:٤٥١٧:٥٠:٥٧١٨:٠٧:٢٠٢٣:٠٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کیش شهر کیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کیش شهر کیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کیش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کیش

شهر کیش، مرکز بخش کیش از شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان در جنوب ایران است. این شهر در جزیرهٔ کیش قرار دارد

شهر کیش در ویکیپدیا

شهر کیش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کیش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کیش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کیش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کیش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کیش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کیش
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کیش + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر کیش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کیش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کیش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کیش رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کیش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کیش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کیش
زمان پخش اذان مستقیم به افق کیش
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کیش
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کیش دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کیش
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کیش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کیش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو