جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کیش

بندرلنگه | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز کیش

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:١٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٤:٣٦

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کیش (شهرستان بندرلنگه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر کیش)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کیش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کیش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرنكلین دی. روزولت
شادی در شادمانی، كامیابی و هیجان تلاش نوآورانه نهفته است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کیش

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کیش در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیش ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کیش (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیش ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کیش
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣١:٢٣١٢:٥٤:١٠١٩:١٧:٢٠١٩:٣٤:٠٧٠٠:١٤:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٠:٢٤١٢:٥٣:٥٥١٩:١٧:٥٠١٩:٣٤:٣٩٠٠:١٤:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٤٥٠٦:٢٩:٢٥١٢:٥٣:٤١١٩:١٨:٢١١٩:٣٥:١٠٠٠:١٣:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٨:٢٧١٢:٥٣:٢٧١٩:١٨:٥١١٩:٣٥:٤٣٠٠:١٣:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٢٧:٢٩١٢:٥٣:١٤١٩:١٩:٢٢١٩:٣٦:١٥٠٠:١٣:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٢١٠٦:٢٦:٣٣١٢:٥٣:٠١١٩:١٩:٥٢١٩:٣٦:٤٧٠٠:١٣:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٥:٣٦١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٧:٢٠٠٠:١٢:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٤:٤١١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٧:٥٢٠٠:١٢:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٣:٤٦١٢:٥٢:٢٤١٩:٢١:٢٥١٩:٣٨:٢٥٠٠:١٢:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٢:٥٢١٢:٥٢:١٣١٩:٢١:٥٦١٩:٣٨:٥٨٠٠:١١:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢١:٥٨١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٣٢٠٠:١١:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢١:٠٦١٢:٥١:٥١١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٠:٠٥٠٠:١١:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٠:١٤١٢:٥١:٤١١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٣٩٠٠:١١:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٣٩٠٦:١٩:٢٣١٢:٥١:٣٢١٩:٢٤:٠٣١٩:٤١:١٢٠٠:١٠:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٨:٣٣١٢:٥١:٢٣١٩:٢٤:٣٥١٩:٤١:٤٦٠٠:١٠:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٧:٤٤١٢:٥١:١٤١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٢٠٠٠:١٠:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٦:٥٦١٢:٥١:٠٦١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٢:٥٥٠٠:١٠:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٦:٠٨١٢:٥٠:٥٩١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٢٩٠٠:٠٩:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٥:٢٢١٢:٥٠:٥٢١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:٠٤٠٠:٠٩:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٤:٣٦١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٣٩٠٠:٠٩:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٣:٥٢١٢:٥٠:٤٠١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:١٣٠٠:٠٩:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٣:٠٨١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٥:٤٨٠٠:٠٩:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٢:٢٦١٢:٥٠:٣٠١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٢٤٠٠:٠٨:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١١:٤٥١٢:٥٠:٢٦١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٦:٥٩٠٠:٠٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١١:٠٥١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٣٤٠٠:٠٨:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٠:٢٥١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:١٠٠٠:٠٨:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥٠:١٨١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٤٥٠٠:٠٨:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٠:١٦١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٢١٠٠:٠٨:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥٠:١٥١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٥٦٠٠:٠٨:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کیش

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کیش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کیش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کیش

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر کیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کیش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کیش

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر کیش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کیش

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کیش شهر کیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کیش شهر کیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کیش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیش برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کیش

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کیش

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٣٤٠٠:١١:٠٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١١٠٦:٠١:٤٥١٢:٥٥:٥٩١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١١:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٦:١٢١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١١:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٦:٢٥١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١١:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥٦:٣٨١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:١٤٠٠:١٢:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥٦:٥١١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٢١٠٠:١٢:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٣:٠٨١٢:٥٧:٠٣١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٢:٣٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٧:١٦١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٢:٤٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٧:٢٨١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٢:٥٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٧:٣٩١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٣:١٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٧:٥١١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٣:٢٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٨:٠٢١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٣:٤١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٥:١٤١٢:٥٨:١٣١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٣:٥٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٨:٢٤١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٤:٠٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٦:٠١١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٤:٢٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٤:٣٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٨:٥٣١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٤:٥٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٩:٠٣١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٥:٠٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٩:١١١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٥:١٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٨:٠٩١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٥:٢٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٨:٣٧١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٥:٤٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٩:٣٥١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٠٩٠٠:١٥:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥٩:٤٢١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٦:٠٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٠:٠١١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٦:١٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١١٠٦:١٠:٢٩١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٦:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٠:٠١١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٦:٤٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣١٠٦:١١:٢٨١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٦:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:١١:٥٧١٣:٠٠:١٠١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:١٣٠٠:١٧:٠١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٠:١٤١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٤٩٠٠:١٧:١١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٠:١٨١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٢٤٠٠:١٧:٢٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٠:٢١١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کیش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کیش شهر کیش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کیش شهر کیش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کیش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کیش

شهر کیش، مرکز بخش کیش از شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان در جنوب ایران است. این شهر در جزیرهٔ کیش قرار دارد

شهر کیش در ویکیپدیا

شهر کیش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کیش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کیش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کیش بر روی نقشه

شهر کیش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کیش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کیش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کیش
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کیش + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر کیش + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کیش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کیش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کیش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کیش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کیش رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کیش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کیش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کیش دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کیش
زمان پخش اذان مستقیم به افق کیش
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کیش دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کیش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کیش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کیش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو