جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کیخای کهنه

محمد آباد | هامون | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کیخای کهنه


اذان صبح: ٠٤:٠٣:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٢٥
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٠٠

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کیخای کهنه (شهرستان هامون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای کیخای کهنه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کیخای کهنه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کیخای کهنه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ساموئل جانسون
ذهن خود را از ناتوانی ها خالی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کیخای کهنه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کیخای کهنه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کیخای کهنه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کیخای کهنه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کیخای کهنه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کیخای کهنه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤٥:٣١١٢:٢٢:٠٤١٨:٥٩:٠٤١٩:١٧:٠٠٢٣:٣٩:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٢٤٠٥:٤٤:٣١١٢:٢١:٥٤١٨:٥٩:٤٥١٩:١٧:٤٣٢٣:٣٨:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:١٠٠٥:٤٣:٣٢١٢:٢١:٤٥١٩:٠٠:٢٥١٩:١٨:٢٦٢٣:٣٨:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤٢:٣٤١٢:٢١:٣٦١٩:٠١:٠٥١٩:١٩:٠٨٢٣:٣٨:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٤٤٠٥:٤١:٣٧١٢:٢١:٢٨١٩:٠١:٤٦١٩:١٩:٥١٢٣:٣٨:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٠:٤١١٢:٢١:٢٠١٩:٠٢:٢٦١٩:٢٠:٣٤٢٣:٣٧:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٢٢٠٥:٣٩:٤٥١٢:٢١:١٣١٩:٠٣:٠٧١٩:٢١:١٧٢٣:٣٧:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:١٢٠٥:٣٨:٥١١٢:٢١:٠٦١٩:٠٣:٤٨١٩:٢٢:٠٠٢٣:٣٧:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٠٣٠٥:٣٧:٥٨١٢:٢١:٠٠١٩:٠٤:٢٨١٩:٢٢:٤٣٢٣:٣٧:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٥:٠٩١٩:٢٣:٢٦٢٣:٣٦:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٣٦:١٥١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٥:٤٩١٩:٢٤:٠٩٢٣:٣٦:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٤١٠٥:٣٥:٢٥١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٤:٥٢٢٣:٣٦:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٣٤:٣٦١٢:٢٠:٤١١٩:٠٧:١٠١٩:٢٥:٣٦٢٣:٣٦:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٣٣:٤٨١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٧:٥١١٩:٢٦:١٩٢٣:٣٦:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٣٣:٠٢١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٨:٣١١٩:٢٧:٠٢٢٣:٣٦:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٣٢:١٧١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٩:١٢١٩:٢٧:٤٤٢٣:٣٥:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٣١:٣٣١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٨:٢٧٢٣:٣٥:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٢٨٠٥:٣٠:٥٠١٢:٢٠:٢٩١٩:١٠:٣٢١٩:٢٩:١٠٢٣:٣٥:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٣٠:٠٨١٢:٢٠:٢٩١٩:١١:١٢١٩:٢٩:٥٣٢٣:٣٥:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٣٤٠٥:٢٩:٢٨١٢:٢٠:٢٩١٩:١١:٥٢١٩:٣٠:٣٥٢٣:٣٥:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٢٨:٤٩١٢:٢٠:٣٠١٩:١٢:٣٢١٩:٣١:١٧٢٣:٣٥:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٢٨:١٢١٢:٢٠:٣١١٩:١٣:١٢١٩:٣٢:٠٠٢٣:٣٥:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٢٧:٣٥١٢:٢٠:٣٣١٩:١٣:٥١١٩:٣٢:٤١٢٣:٣٤:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٢٧:٠١١٢:٢٠:٣٥١٩:١٤:٣١١٩:٣٣:٢٣٢٣:٣٤:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:١٢٠٥:٢٦:٢٧١٢:٢٠:٣٨١٩:١٥:١٠١٩:٣٤:٠٤٢٣:٣٤:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٢٥٠٥:٢٥:٥٥١٢:٢٠:٤٢١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٤٥٢٣:٣٤:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٢٥:٢٤١٢:٢٠:٤٦١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٢٦٢٣:٣٤:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٥٤٠٥:٢٤:٥٥١٢:٢٠:٥٠١٩:١٧:٠٥١٩:٣٦:٠٦٢٣:٣٤:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:١١٠٥:٢٤:٢٧١٢:٢٠:٥٥١٩:١٧:٤٢١٩:٣٦:٤٦٢٣:٣٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کیخای کهنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کیخای کهنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کیخای کهنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کیخای کهنه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کیخای کهنه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کیخای کهنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کیخای کهنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کیخای کهنه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کیخای کهنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کیخای کهنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کیخای کهنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کیخای کهنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کیخای کهنه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کیخای کهنه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کیخای کهنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کیخای کهنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کیخای کهنه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٣٥:٣٠١٢:٣٠:٣٧١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٤:٢٠٢٣:٤٥:٠٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٣٦:٠٧١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:٤٣٢٣:٤٥:٠٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٣٦:٤٣١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٤:١٦١٩:٤٣:٠٦٢٣:٤٥:١٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢١٠٥:٣٧:٢٠١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٢:٢٧٢٣:٤٥:٢٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٣٠٥:٣٧:٥٧١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٣:٠١١٩:٤١:٤٧٢٣:٤٥:٣٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٣٨:٣٤١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٢:٢٢١٩:٤١:٠٥٢٣:٤٥:٤١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٣٩:١٢١٢:٣٠:٣٨١٩:٢١:٤٢١٩:٤٠:٢٢٢٣:٤٥:٤٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٣٩:٤٩١٢:٣٠:٣٦١٩:٢١:٠٠١٩:٣٩:٣٨٢٣:٤٥:٥٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٠:٢٧١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٠:١٧١٩:٣٨:٥٢٢٣:٤٥:٥٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤١٠٥:٤١:٠٥١٢:٣٠:٣٠١٩:١٩:٣٢١٩:٣٨:٠٥٢٣:٤٦:٠٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٥٠٥:٤١:٤٣١٢:٣٠:٢٧١٩:١٨:٤٧١٩:٣٧:١٧٢٣:٤٦:٠٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٢:٢٠١٢:٣٠:٢٢١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:٢٨٢٣:٤٦:١٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٢:٥٨١٢:٣٠:١٧١٩:١٧:١٢١٩:٣٥:٣٧٢٣:٤٦:١٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٧٠٥:٤٣:٣٦١٢:٣٠:١٢١٩:١٦:٢٣١٩:٣٤:٤٥٢٣:٤٦:١٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١١٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٠:٠٥١٩:١٥:٣٢١٩:٣٣:٥٢٢٣:٤٦:١٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٤:٥٢١٢:٢٩:٥٩١٩:١٤:٤٠١٩:٣٢:٥٨٢٣:٤٦:٢٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٥:٢٩١٢:٢٩:٥١١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٠٣٢٣:٤٦:٢٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٦:٠٧١٢:٢٩:٤٣١٩:١٢:٥٤١٩:٣١:٠٧٢٣:٤٦:٢٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٦:٤٤١٢:٢٩:٣٤١٩:١١:٥٨١٩:٣٠:٠٩٢٣:٤٦:١٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤٧:٢٢١٢:٢٩:٢٥١٩:١١:٠٢١٩:٢٩:١٠٢٣:٤٦:١٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٣١٠٥:٤٧:٥٩١٢:٢٩:١٥١٩:١٠:٠٥١٩:٢٨:١١٢٣:٤٦:١٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٤٨:٣٦١٢:٢٩:٠٥١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٧:١٠٢٣:٤٦:١٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٦٠٥:٤٩:١٣١٢:٢٨:٥٤١٩:٠٨:٠٨١٩:٢٦:٠٩٢٣:٤٦:٠٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤٩:٥٠١٢:٢٨:٤٢١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٥:٠٦٢٣:٤٦:٠٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٠:٢٧١٢:٢٨:٣٠١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٤:٠٣٢٣:٤٥:٥٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥١:٠٤١٢:٢٨:١٨١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٢:٥٩٢٣:٤٥:٥٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥١:٤٠١٢:٢٨:٠٥١٩:٠٤:٠٢١٩:٢١:٥٤٢٣:٤٥:٤٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٢:١٧١٢:٢٧:٥١١٩:٠٢:٥٨١٩:٢٠:٤٨٢٣:٤٥:٤١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٢:٥٣١٢:٢٧:٣٧١٩:٠١:٥٣١٩:١٩:٤١٢٣:٤٥:٣٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٤٠٥:٥٣:٢٩١٢:٢٧:٢٣١٩:٠٠:٤٨١٩:١٨:٣٤٢٣:٤٥:٢٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٤:٠٥١٢:٢٧:٠٨١٨:٥٩:٤٢١٩:١٧:٢٥٢٣:٤٥:١٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کیخای کهنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کیخای کهنه روستای کیخای کهنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کیخای کهنه روستای کیخای کهنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کیخای کهنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کیخای کهنه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کیخای کهنه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کیخای کهنه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کیخای کهنه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کیخای کهنه

روستای کیخای کهنه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کیخای کهنه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کیخای کهنه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کیخای کهنه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کیخای کهنه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کیخای کهنه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کیخای کهنه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کیخای کهنه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کیخای کهنه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کیخای کهنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کیخای کهنه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کیخای کهنه
زمان پخش اذان آنلاین به افق کیخای کهنه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کیخای کهنه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کیخای کهنه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کیخای کهنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کیخای کهنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کیخای کهنه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو