جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کیتکه

مهاباد | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز کیتکه


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٧:١٢:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٤٧:٠٧

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کیتکه (شهرستان مهاباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر کیتکه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کیتکه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کیتکه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

مارتین هایدگر
گفتن و بیانی كه كامل تر است تنها پاره ای از اوقات پدید می آید. تنها كسانی كه جسورتر هستند نسبت به آن توانمندند؛ زیرا این كاری دشوار است. مشكل، دستیابی به وجود است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کیتکه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کیتکه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیتکه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کیتکه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیتکه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کیتکه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٤٠:١٨١٣:٢٤:٥٥٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٣٨:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٩:٠٦١٣:٢٤:٤٦٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٢١٠٠:٣٧:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٧:٥٥١٣:٢٤:٣٦٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:١٧٠٠:٣٧:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٦:٤٥١٣:٢٤:٢٨٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:١٢٠٠:٣٧:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٥:٣٦١٣:٢٤:١٩٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٣٦:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٤:٢٨١٣:٢٤:١٢٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٣٦:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٣٣:٢١١٣:٢٤:٠٤٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٣٦:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٨٠٦:٣٢:١٦١٣:٢٣:٥٨٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٣٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥١٠٦:٣١:١١١٣:٢٣:٥٢٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٣٥:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٣٠:٠٨١٣:٢٣:٤٦٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٥:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٩:٠٥١٣:٢٣:٤١٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٣٥:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٨:٠٤١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٩:٤١٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٣٤:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٧:٠٥١٣:٢٣:٣٢٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤٠:٢٨٠٠:٣٤:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢٦:٠٦١٣:٢٣:٢٩٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤١:٢٣٠٠:٣٤:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢٥:٠٩١٣:٢٣:٢٦٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:١٧٠٠:٣٤:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:١٥٠٦:٢٤:١٣١٣:٢٣:٢٤٢٠:٢٣:٠٦٢٠:٤٣:١١٠٠:٣٤:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٣:١٩١٣:٢٣:٢٢٢٠:٢٣:٥٦٢٠:٤٤:٠٥٠٠:٣٣:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٤١٠٦:٢٢:٢٦١٣:٢٣:٢١٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٤:٥٩٠٠:٣٣:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٢١:٣٤١٣:٢٣:٢١٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٥:٥٢٠٠:٣٣:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:١٣٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢٣:٢١٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٣٣:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٩:٥٥١٣:٢٣:٢٢٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:٣٨٠٠:٣٣:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٩:٠٨١٣:٢٣:٢٣٢٠:٢٨:٠٦٢٠:٤٨:٣٠٠٠:٣٢:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٨:٢٢١٣:٢٣:٢٥٢٠:٢٨:٥٥٢٠:٤٩:٢٢٠٠:٣٢:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٧:٣٨١٣:٢٣:٢٧٢٠:٢٩:٤٣٢٠:٥٠:١٤٠٠:٣٢:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٦:٥٦١٣:٢٣:٣٠٢٠:٣٠:٣١٢٠:٥١:٠٥٠٠:٣٢:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٧٠٦:١٦:١٥١٣:٢٣:٣٤٢٠:٣١:١٨٢٠:٥١:٥٦٠٠:٣٢:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٥:٣٥١٣:٢٣:٣٨٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٢:٤٦٠٠:٣٢:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١٤:٥٧١٣:٢٣:٤٢٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٣:٣٥٠٠:٣٢:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٨٠٦:١٤:٢١١٣:٢٣:٤٧٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٤:٢٤٠٠:٣٢:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیتکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیتکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیتکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کیتکه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کیتکه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیتکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیتکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کیتکه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٦:١١٠٧:٢١:٣٢١٣:٣٢:٣٥١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٤٩:٢٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٤:٣٥٠٧:٢٠:٠٤١٣:٣٢:١٦١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٤٩:٠١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٢:٥٨٠٧:١٨:٣٧١٣:٣١:٥٨١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:١٩٠٠:٤٨:٣٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥١:٢١٠٧:١٧:٠٩١٣:٣١:٤٠١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:١١٠٠:٤٨:١٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٩:٤٤٠٧:١٥:٤١١٣:٣١:٢٢١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٤٧:٥٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٨:٠٧٠٧:١٤:١٤١٣:٣١:٠٥١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٤٧:٣٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٦:٢٩٠٧:١٢:٤٧١٣:٣٠:٤٧١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٤٧:٠٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٤:٥١٠٧:١١:٢٠١٣:٣٠:٢٩١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٤٦:٤٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٣:١٣٠٧:٠٩:٥٣١٣:٣٠:١١١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٤٦:٢١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤١:٣٥٠٧:٠٨:٢٧١٣:٢٩:٥٤١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٢٩٠٠:٤٥:٥٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٧:٠١١٣:٢٩:٣٧١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٢٢٠٠:٤٥:٣٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٥:٣٥١٣:٢٩:٢٠١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:١٥٠٠:٤٥:١١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠٤:١٠١٣:٢٩:٠٣١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٠٨٠٠:٤٤:٤٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠٢:٤٥١٣:٢٨:٤٦١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٠١٠٠:٤٤:٢٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٣:٢٤٠٧:٠١:٢١١٣:٢٨:٣٠١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٥٥٠٠:٤٤:٠١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٩:٥٧١٣:٢٨:١٣١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٤٨٠٠:٤٣:٣٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٨:٣٤١٣:٢٧:٥٨١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٤٢٠٠:٤٣:١٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٧:١١١٣:٢٧:٤٢١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٣٦٠٠:٤٢:٥١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥٥:٤٩١٣:٢٧:٢٧١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٢٩٠٠:٤٢:٢٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٤:٢٧١٣:٢٧:١٢٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٢٤٠٠:٤٢:٠٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥٣:٠٦١٣:٢٦:٥٨٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:١٨٠٠:٤١:٤٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٥١:٤٦١٣:٢٦:٤٣٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:١٢٠٠:٤١:٢١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٥٠:٢٦١٣:٢٦:٣٠٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٤٠:٥٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٩:٠٧١٣:٢٦:١٦٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٠١٠٠:٤٠:٣٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٧:٤٩١٣:٢٦:٠٣٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٤٠:١٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٦:٣٢١٣:٢٥:٥١٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣٩:٥٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٥:١٦١٣:٢٥:٣٩٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٣٩:٣٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٢٨٠٦:٤٤:٠٠١٣:٢٥:٢٧٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٤١٠٠:٣٩:١٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٥٤٠٦:٤٢:٤٥١٣:٢٥:١٦٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٣٨:٥١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٤١:٣١١٣:٢٥:٠٥٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:٣١٠٠:٣٨:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر کیتکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کیتکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کیتکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کیتکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیتکه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کیتکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیتکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیتکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کیتکه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٠:٢٠١٢:٣٤:٢٢١٨:٣٩:٠٠١٨:٥٧:١٦٠٠:٢١:٣٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٠٦٠٧:٢٨:٥٢١٣:٣٤:٠٤١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٠٩٠٠:٥١:١٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٣٢٠٧:٢٧:٢٤١٣:٣٣:٤٧١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٠٢٠٠:٥٠:٥١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٥٧٠٧:٢٥:٥٦١٣:٣٣:٢٩١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٥٥٠٠:٥٠:٢٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٢٢٠٧:٢٤:٢٨١٣:٣٣:١١١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٥٠:٠٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٤٧٠٧:٢٣:٠٠١٣:٣٢:٥٣١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٤٠٠٠:٤٩:٤٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:١١٠٧:٢١:٣٢١٣:٣٢:٣٥١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٤٩:٢٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٣٥٠٧:٢٠:٠٤١٣:٣٢:١٦١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٤٩:٠١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥٨٠٧:١٨:٣٧١٣:٣١:٥٨١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:١٩٠٠:٤٨:٣٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٢١٠٧:١٧:٠٩١٣:٣١:٤٠١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:١١٠٠:٤٨:١٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٤٠٧:١٥:٤١١٣:٣١:٢٢١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٤٧:٥٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٧٠٧:١٤:١٤١٣:٣١:٠٥١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٤٧:٣٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٩٠٧:١٢:٤٧١٣:٣٠:٤٧١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٤٧:٠٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥١٠٧:١١:٢٠١٣:٣٠:٢٩١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٤٦:٤٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٣٠٧:٠٩:٥٣١٣:٣٠:١١١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٤٦:٢١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٥٠٧:٠٨:٢٧١٣:٢٩:٥٤١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٢٩٠٠:٤٥:٥٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٧:٠١١٣:٢٩:٣٧١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٢٢٠٠:٤٥:٣٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٥:٣٥١٣:٢٩:٢٠١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:١٥٠٠:٤٥:١١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠٤:١٠١٣:٢٩:٠٣١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٠٨٠٠:٤٤:٤٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠٢:٤٥١٣:٢٨:٤٦١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٠١٠٠:٤٤:٢٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٤٠٧:٠١:٢١١٣:٢٨:٣٠١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٥٥٠٠:٤٤:٠١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٩:٥٧١٣:٢٨:١٣١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٤٨٠٠:٤٣:٣٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٨:٣٤١٣:٢٧:٥٨١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٤٢٠٠:٤٣:١٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٧:١١١٣:٢٧:٤٢١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٣٦٠٠:٤٢:٥١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥٥:٤٩١٣:٢٧:٢٧١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٢٩٠٠:٤٢:٢٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٤:٢٧١٣:٢٧:١٢٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٢٤٠٠:٤٢:٠٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥٣:٠٦١٣:٢٦:٥٨٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:١٨٠٠:٤١:٤٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠١٠٦:٥١:٤٦١٣:٢٦:٤٣٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:١٢٠٠:٤١:٢١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٥٠:٢٦١٣:٢٦:٣٠٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٤٠:٥٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٩:٠٧١٣:٢٦:١٦٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٠١٠٠:٤٠:٣٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٧:٤٩١٣:٢٦:٠٣٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٤٠:١٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کیتکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کیتکه شهر کیتکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کیتکه شهر کیتکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کیتکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیتکه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کیتکه

کیتکه روستایی از توابع بخش خلیفان در شهرستان مهاباد است که در استان آذربایجان غربی ایران قرار دارد

شهر کیتکه در ویکیپدیا

شهر کیتکه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کیتکه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کیتکه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کیتکه بر روی نقشه

شهر کیتکه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کیتکه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کیتکه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کیتکه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کیتکه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر کیتکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کیتکه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کیتکه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کیتکه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کیتکه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کیتکه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کیتکه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کیتکه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کیتکه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کیتکه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کیتکه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کیتکه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کیتکه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو