جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کیتکه

مهاباد | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز کیتکه


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٣
اذان ظهر: ١٢:١٩:٥٠
غروب آفتاب: ١٨:٢٤:٤٣
اذان مغرب: ١٨:٤٢:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٣١

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کیتکه (شهرستان مهاباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر کیتکه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کیتکه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کیتکه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

هنری تورئو
زمانی به آگاهی می رسیم كه بیدار باشیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کیتکه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کیتکه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیتکه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کیتکه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیتکه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کیتکه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٩:٠٦١٣:٢٤:٤٦٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٢١٠٠:٣٧:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٧:٥٥١٣:٢٤:٣٦٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:١٧٠٠:٣٧:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٦:٤٥١٣:٢٤:٢٨٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:١٢٠٠:٣٧:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٥:٣٦١٣:٢٤:١٩٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٣٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٤:٢٨١٣:٢٤:١٢٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٣٦:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٣٣:٢١١٣:٢٤:٠٤٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٣٦:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٨٠٦:٣٢:١٦١٣:٢٣:٥٨٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٣٦:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥١٠٦:٣١:١١١٣:٢٣:٥٢٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٣٥:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٣٠:٠٨١٣:٢٣:٤٦٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٥:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٩:٠٥١٣:٢٣:٤١٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٣٥:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٨:٠٤١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٩:٤١٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٣٤:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٧:٠٥١٣:٢٣:٣٢٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤٠:٢٨٠٠:٣٤:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢٦:٠٦١٣:٢٣:٢٩٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤١:٢٣٠٠:٣٤:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢٥:٠٩١٣:٢٣:٢٦٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:١٧٠٠:٣٤:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:١٥٠٦:٢٤:١٣١٣:٢٣:٢٤٢٠:٢٣:٠٦٢٠:٤٣:١١٠٠:٣٤:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٣:١٩١٣:٢٣:٢٢٢٠:٢٣:٥٦٢٠:٤٤:٠٥٠٠:٣٣:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٤١٠٦:٢٢:٢٦١٣:٢٣:٢١٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٤:٥٩٠٠:٣٣:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٢١:٣٤١٣:٢٣:٢١٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٥:٥٢٠٠:٣٣:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:١٣٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢٣:٢١٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٣٣:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٩:٥٥١٣:٢٣:٢٢٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:٣٨٠٠:٣٣:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٩:٠٨١٣:٢٣:٢٣٢٠:٢٨:٠٦٢٠:٤٨:٣٠٠٠:٣٢:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٨:٢٢١٣:٢٣:٢٥٢٠:٢٨:٥٥٢٠:٤٩:٢٢٠٠:٣٢:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٧:٣٨١٣:٢٣:٢٧٢٠:٢٩:٤٣٢٠:٥٠:١٤٠٠:٣٢:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٦:٥٦١٣:٢٣:٣٠٢٠:٣٠:٣١٢٠:٥١:٠٥٠٠:٣٢:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٧٠٦:١٦:١٥١٣:٢٣:٣٤٢٠:٣١:١٨٢٠:٥١:٥٦٠٠:٣٢:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٥:٣٥١٣:٢٣:٣٨٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٢:٤٦٠٠:٣٢:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١٤:٥٧١٣:٢٣:٤٢٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٣:٣٥٠٠:٣٢:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٨٠٦:١٤:٢١١٣:٢٣:٤٧٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٤:٢٤٠٠:٣٢:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٠:٣٢٠٦:١٣:٤٧١٣:٢٣:٥٣٢٠:٣٤:٢٣٢٠:٥٥:١٢٠٠:٣٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیتکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیتکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیتکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کیتکه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کیتکه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کیتکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیتکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کیتکه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر کیتکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کیتکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کیتکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کیتکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیتکه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کیتکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر کیتکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیتکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کیتکه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٤٠٦:٥٠:٣٦١٣:٢٩:٤٣٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:١٥٠٠:٤٤:٢٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٥١:٢٤١٣:٢٩:٢٨٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٤٤:٢١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٦٠٦:٥٢:١٢١٣:٢٩:١١٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٤٤:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥١٠٦:٥٣:٠١١٣:٢٨:٥٥٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٤٤:٠٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٥٣:٤٩١٣:٢٨:٣٨٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٤١٠٠:٤٣:٥٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٤:٣٧١٣:٢٨:٢٠٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:١٦٠٠:٤٣:٤٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٥٥:٢٥١٣:٢٨:٠٣٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٥١٠٠:٤٣:٣٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٦:١٢١٣:٢٧:٤٥١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٢٤٠٠:٤٣:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١١٠٦:٥٧:٠٠١٣:٢٧:٢٦١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٥٨٠٠:٤٣:١٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٧:٤٨١٣:٢٧:٠٧١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٣١٠٠:٤٣:٠٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٦٠٦:٥٨:٣٦١٣:٢٦:٤٨١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٠٣٠٠:٤٢:٥١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٩:٢٣١٣:٢٦:٢٩١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٣٥٠٠:٤٢:٣٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٨٠٧:٠٠:١١١٣:٢٦:٠٩١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٠٦٠٠:٤٢:٢٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٧:٠٠:٥٨١٣:٢٥:٤٩١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٤٢:١٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٩٠٧:٠١:٤٥١٣:٢٥:٢٩١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٤١:٥٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٩٠٧:٠٢:٣٣١٣:٢٥:٠٩١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٤١:٤٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠٣:٢٠١٣:٢٤:٤٨١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٤١:٢٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٤:٠٧١٣:٢٤:٢٨١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٤١:١٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٤:٥٤١٣:٢٤:٠٧١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٠٨٠٠:٤٠:٥٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٥:٤١١٣:٢٣:٤٦١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٣٨٠٠:٤٠:٤٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١١٠٧:٠٦:٢٩١٣:٢٣:٢٤١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٨:٠٧٠٠:٤٠:٢٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٨٠٧:٠٧:١٦١٣:٢٣:٠٣١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٣٦٠٠:٤٠:١٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٨:٠٣١٣:٢٢:٤٢١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٠٥٠٠:٣٩:٥٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠١٠٧:٠٨:٥٠١٣:٢٢:٢٠١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٣٤٠٠:٣٩:٣٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٧٠٧:٠٩:٣٧١٣:٢١:٥٩١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٠٣٠٠:٣٩:١٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٣٠٧:١٠:٢٥١٣:٢١:٣٧١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٣٢٠٠:٣٩:٠١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٨٠٧:١١:١٢١٣:٢١:١٦١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٠١٠٠:٣٨:٤٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٢:٠٠١٣:٢٠:٥٤١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٣٠٠٠:٣٨:٢٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٨٠٧:١٢:٤٧١٣:٢٠:٣٣١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:٥٩٠٠:٣٨:٠٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٢٠٧:١٣:٣٥١٣:٢٠:١١١٩:٢٦:١٣١٩:٤٤:٢٨٠٠:٠٧:٥٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٤:٢٣١٢:١٩:٥٠١٨:٢٤:٤٣١٨:٤٢:٥٧٢٣:٣٧:٣١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کیتکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کیتکه شهر کیتکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کیتکه شهر کیتکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کیتکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیتکه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کیتکه

کیتکه روستایی از توابع بخش خلیفان در شهرستان مهاباد است که در استان آذربایجان غربی ایران قرار دارد

شهر کیتکه در ویکیپدیا

شهر کیتکه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کیتکه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کیتکه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کیتکه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کیتکه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کیتکه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کیتکه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کیتکه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر کیتکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کیتکه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کیتکه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کیتکه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کیتکه
افق شرعی امروز فردا کیتکه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کیتکه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کیتکه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کیتکه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کیتکه
جدول اوقات شرعی امروز فردا کیتکه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کیتکه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کیتکه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو