جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کیتکه

مهاباد | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز کیتکه

اذان صبح: ٠٥:٤٨:٢١
طلوع آفتاب: ٠٧:١٣:٢٥
اذان ظهر: ١٣:٢٠:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٥١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٧:٥٥

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کیتکه (شهرستان مهاباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر کیتکه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کیتکه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کیتکه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

حضرت محمد (ص)
بهترین زنان كسانی هستند كه وقتی به آنها نگاه كنی (یعنی شوهرشان نگاه‌شان می‌كند) خوشحال می‌شوند و زمانی كه به آنها دستور دادی، اطاعت می‌كنند و در غیاب شما، از جان و مال شما، محافظت می‌كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کیتکه

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کیتکه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیتکه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کیتکه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیتکه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کیتکه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٥٣:٢٦١٣:٢٧:٠١٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٤١:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٥٢:٠٥١٣:٢٦:٤٧٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٤١:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٥٠:٤٥١٣:٢٦:٣٣٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢١:٥٤٠٠:٤١:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٩:٢٦١٣:٢٦:٢٠٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٤٠:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٨:٠٨١٣:٢٦:٠٧٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٤٠:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٦:٥١١٣:٢٥:٥٤٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٣٩:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٥:٣٤١٣:٢٥:٤٢٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٣٩:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤٤:١٨١٣:٢٥:٣٠٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٣٩:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:١٦٠٦:٤٣:٠٣١٣:٢٥:١٨٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٨:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٤١:٤٩١٣:٢٥:٠٨٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:١٧٠٠:٣٨:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٤٠:٣٥١٣:٢٤:٥٧٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:١٢٠٠:٣٨:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٩:٢٣١٣:٢٤:٤٧٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٣٧:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٨:١٢١٣:٢٤:٣٨٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٠٢٠٠:٣٧:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٧:٠١١٣:٢٤:٢٩٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٥٧٠٠:٣٧:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣٥:٥٢١٣:٢٤:٢٠٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٣٦:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٣٤:٤٤١٣:٢٤:١٢٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٣٦:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٣:٣٦١٣:٢٤:٠٥٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٦:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٣٢:٣٠١٣:٢٣:٥٨٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٣٦:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١١٠٦:٣١:٢٥١٣:٢٣:٥٢٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٣٥:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٣٠:٢٢١٣:٢٣:٤٦٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٥:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٩:١٩١٣:٢٣:٤١٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٣٥:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٨:١٨١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٩:٢٧٢٠:٣٩:١٩٠٠:٣٥:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٧:١٨١٣:٢٣:٣٢٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:١٤٠٠:٣٤:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢٦:١٩١٣:٢٣:٢٩٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:٠٩٠٠:٣٤:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٥:٢٢١٣:٢٣:٢٦٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٢:٠٣٠٠:٣٤:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٢٤:٢٦١٣:٢٣:٢٤٢٠:٢٢:٥٣٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٣٤:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٦٠٦:٢٣:٣١١٣:٢٣:٢٢٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٣:٥٢٠٠:٣٣:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٢٢:٣٨١٣:٢٣:٢١٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٤:٤٦٠٠:٣٣:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٢١:٤٦١٣:٢٣:٢١٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٥:٣٩٠٠:٣٣:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کیتکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کیتکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کیتکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کیتکه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کیتکه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کیتکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیتکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کیتکه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کیتکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کیتکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کیتکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کیتکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیتکه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کیتکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر کیتکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیتکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کیتکه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کیتکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کیتکه شهر کیتکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کیتکه شهر کیتکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کیتکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیتکه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کیتکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیتکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیتکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کیتکه

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:١٩٠٦:٥٠:٢٥١٣:٢٩:٤٨٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٤٤:٣٠
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٥١:١٤١٣:٢٩:٣٢٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:١٤٠٠:٤٤:٢٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٣١٠٦:٥٢:٠٢١٣:٢٩:١٦٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٥١٠٠:٤٤:١٦
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٥٢:٥٠١٣:٢٩:٠٠٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٤٤:٠٨
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤١٠٦:٥٣:٣٨١٣:٢٨:٤٣٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٤٣:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٥٤:٢٦١٣:٢٨:٢٥٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٤٣:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٥:١٤١٣:٢٨:٠٨٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:١٢٠٠:٤٣:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥٦:٠٢١٣:٢٧:٥٠١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٤٦٠٠:٤٣:٢٩
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٦:٤٩١٣:٢٧:٣١١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:١٩٠٠:٤٣:١٨
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٧:٣٧١٣:٢٧:١٢١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٥٢٠٠:٤٣:٠٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٨:٢٤١٣:٢٦:٥٣١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٢٤٠٠:٤٢:٥٤
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٩:١٢١٣:٢٦:٣٤١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٥٦٠٠:٤٢:٤٢
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٩:٥٩١٣:٢٦:١٤١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٢٨٠٠:٤٢:٢٩
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٤٠٧:٠٠:٤٦١٣:٢٥:٥٤١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٤٢:١٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٤٠٧:٠١:٣٤١٣:٢٥:٣٤١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٤٢:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٤٠٧:٠٢:٢١١٣:٢٥:١٤١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٤١:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٣:٠٨١٣:٢٤:٥٣١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٤١:٣٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٣٠٧:٠٣:٥٥١٣:٢٤:٣٢١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٤١:١٧
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠١٠٧:٠٤:٤٢١٣:٢٤:١٢١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٣٠٠٠:٤١:٠٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٩٠٧:٠٥:٣٠١٣:٢٣:٥١١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٥٩٠٠:٤٠:٤٦
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٦:١٧١٣:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٢٩٠٠:٤٠:٣٠
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٤٠٧:٠٧:٠٤١٣:٢٣:٠٨١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٥٨٠٠:٤٠:١٤
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٧:٥٢١٣:٢٢:٤٧١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:٢٧٠٠:٣٩:٥٧
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٨٠٧:٠٨:٣٩١٣:٢٢:٢٦١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٥٦٠٠:٣٩:٤١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٤٠٧:٠٩:٢٦١٣:٢٢:٠٤١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٢:٢٥٠٠:٣٩:٢٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٠٠٧:١٠:١٤١٣:٢١:٤٣١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٥٤٠٠:٣٩:٠٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٦٠٧:١١:٠٢١٣:٢١:٢٢١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٢٣٠٠:٣٨:٤٩
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣١٠٧:١١:٤٩١٣:٢١:٠٠١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:٥٣٠٠:٣٨:٣١
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١٢:٣٧١٣:٢٠:٣٩١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٦:٢٢٠٠:٣٨:١٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢١٠٧:١٣:٢٥١٣:٢٠:١٨١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٤:٥١٠٠:٠٧:٥٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٤:١٣١٢:١٩:٥٧١٨:٢٥:٠٥١٨:٤٣:٢٠٢٣:٣٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کیتکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کیتکه شهر کیتکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کیتکه شهر کیتکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کیتکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیتکه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کیتکه

کیتکه روستایی از توابع بخش خلیفان در شهرستان مهاباد است که در استان آذربایجان غربی ایران قرار دارد

شهر کیتکه در ویکیپدیا

شهر کیتکه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کیتکه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کیتکه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کیتکه بر روی نقشه

شهر کیتکه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کیتکه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کیتکه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کیتکه
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کیتکه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کیتکه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کیتکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کیتکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کیتکه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کیتکه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کیتکه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کیتکه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کیتکه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کیتکه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کیتکه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا کیتکه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کیتکه
زمان پخش اذان آنلاین به افق کیتکه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کیتکه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کیتکه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو