جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کیاکلا

سیمرغ | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کیاکلا


اذان صبح: ٠٥:١٦:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٠٢:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٠١
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٣٠
نیمه شب: ٠٠:١٨:٢٨

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کیاکلا (شهرستان سیمرغ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر کیاکلا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کیاکلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کیاکلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کیاکلا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کیاکلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیاکلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کیاکلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیاکلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کیاکلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٢:٠٠١٢:٥٦:٤١١٩:٤١:٥٨٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٩:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٥١٠٦:١٠:٤٨١٢:٥٦:٣١١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٢:١٣٠٠:٠٩:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٦:٢٢١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٠٩:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٦:١٣١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٠٨:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٠٨:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٥:٥٧١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٠٨:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٥:٠٢١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٠٨:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٥:٤٤١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٠٧:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠٢:٥١١٢:٥٥:٣٧١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٤١٠٠:٠٧:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠١:٤٨١٢:٥٥:٣٢١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٠٧:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٠:٤١٢٠:١٠:٣١٠٠:٠٦:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥٥:٢٢١٩:٥١:٣٣٢٠:١١:٢٦٠٠:٠٦:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٨:٤٤١٢:٥٥:١٨١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٢:٢١٠٠:٠٦:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٥:١٥١٩:٥٣:١٦٢٠:١٣:١٦٠٠:٠٦:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٦:٤٨١٢:٥٥:١٢١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٤:١٠٠٠:٠٥:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٤٨٠٥:٥٥:٥٢١٢:٥٥:١٠١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٥:٠٤٠٠:٠٥:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٤:٥٨١٢:٥٥:٠٨١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٥٩٠٠:٠٥:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:١٣٠٥:٥٤:٠٤١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:٥٢٠٠:٠٥:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٥٨٠٥:٥٣:١٣١٢:٥٥:٠٦١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٧:٤٦٠٠:٠٥:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٤٥٠٥:٥٢:٢٢١٢:٥٥:٠٦١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٨:٣٩٠٠:٠٤:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٣٣٠٥:٥١:٣٣١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٣٢٠٠:٠٤:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٢٢٠٥:٥٠:٤٦١٢:٥٥:٠٨١٩:٥٩:٥٩٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٠٤:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:١٤٠٥:٥٠:٠٠١٢:٥٥:١٠٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢١:١٧٠٠:٠٤:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٩:١٦١٢:٥٥:١٣٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٠٤:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٠١٠٥:٤٨:٣٣١٢:٥٥:١٦٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٠٤:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٤٧:٥٢١٢:٥٥:١٩٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٠٤:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٤٧:١٣١٢:٥٥:٢٣٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٠٣:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٤٦:٣٥١٢:٥٥:٢٨٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٠٣:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٤٥:٥٨١٢:٥٥:٣٣٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٦:١٩٠٠:٠٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیاکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیاکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیاکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کیاکلا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کیاکلا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیاکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیاکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کیاکلا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٥٣:١٩١٣:٠٤:٢٠١٩:١٥:٥٩١٩:٣٤:٢٠٠٠:٢١:٠٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥١:٥٠١٣:٠٤:٠٢١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:١٣٠٠:٢٠:٤٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٥٠:٢٣١٣:٠٣:٤٤١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٠٦٠٠:٢٠:٢٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٨:٥٥١٣:٠٣:٢٦١٩:١٨:٣٤١٩:٣٦:٥٨٠٠:٢٠:٠٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٧:٢٧١٣:٠٣:٠٨١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:٥١٠٠:١٩:٣٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٥:٥٩١٣:٠٢:٥١١٩:٢٠:١٨١٩:٣٨:٤٤٠٠:١٩:١٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٤:٣٢١٣:٠٢:٣٣١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:٣٧٠٠:١٨:٥١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٣:٠٥١٣:٠٢:١٥١٩:٢٢:٠١١٩:٤٠:٣٠٠٠:١٨:٢٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٥٤٠٦:٤١:٣٨١٣:٠١:٥٧١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٢٣٠٠:١٨:٠٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:١٦٠٦:٤٠:١٢١٣:٠١:٤٠١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٢:١٧٠٠:١٧:٤١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٨:٤٦١٣:٠١:٢٣١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:١٠٠٠:١٧:١٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٧:٢٠١٣:٠١:٠٦١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٦:٥٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٥:٥٥١٣:٠٠:٤٩١٩:٢٦:١٩١٩:٤٤:٥٦٠٠:١٦:٣١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٤:٣٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٢٧:١١١٩:٤٥:٥٠٠٠:١٦:٠٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٣:٠٥١٣:٠٠:١٦١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٤٣٠٠:١٥:٤٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣١:٤١١٢:٥٩:٥٩١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:٣٧٠٠:١٥:٢١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣٠:١٧١٢:٥٩:٤٤١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٨:٣١٠٠:١٤:٥٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٨:٥٤١٢:٥٩:٢٨١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:٢٥٠٠:١٤:٣٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٧:٣٢١٢:٥٩:١٣١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:١٩٠٠:١٤:١٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٦:١٠١٢:٥٨:٥٨١٩:٣٢:٢٢١٩:٥١:١٣٠٠:١٣:٤٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٤:٤٩١٢:٥٨:٤٣١٩:٣٣:١٤١٩:٥٢:٠٧٠٠:١٣:٢٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٣:٢٩١٢:٥٨:٢٩١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٣:٠٢٠٠:١٣:٠٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٨:١٦١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٥٦٠٠:١٢:٤٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٠:٥٠١٢:٥٨:٠٢١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٥١٠٠:١٢:٢٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٩:٣٢١٢:٥٧:٤٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٤٦٠٠:١١:٥٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٨:١٤١٢:٥٧:٣٧١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٦:٤١٠٠:١١:٣٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٦:٥٨١٢:٥٧:٢٥١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٧:٣٦٠٠:١١:١٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٥:٤٢١٢:٥٧:١٣١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٨:٣١٠٠:١٠:٥٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٤:٢٧١٢:٥٧:٠٢١٩:٤٠:١٣١٩:٥٩:٢٧٠٠:١٠:٣٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٣:١٣١٢:٥٦:٥١١٩:٤١:٠٥٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٠:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر کیاکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کیاکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کیاکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کیاکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیاکلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کیاکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیاکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیاکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کیاکلا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٢:٠٧١٢:٠٦:٠٨١٨:١٠:٤٤١٨:٢٩:٠٢٢٣:٥٣:١٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٠:٣٩١٣:٠٥:٥٠١٩:١١:٣٧١٩:٢٩:٥٥٠٠:٢٢:٥٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٩:١١١٣:٠٥:٣٢١٩:١٢:٣٠١٩:٣٠:٤٨٠٠:٢٢:٣٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٧:٤٣١٣:٠٥:١٥١٩:١٣:٢٢١٩:٣١:٤١٠٠:٢٢:١٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٦:١٥١٣:٠٤:٥٧١٩:١٤:١٤١٩:٣٢:٣٤٠٠:٢١:٥٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٤:٤٧١٣:٠٤:٣٩١٩:١٥:٠٦١٩:٣٣:٢٧٠٠:٢١:٣٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٥٣:١٩١٣:٠٤:٢٠١٩:١٥:٥٩١٩:٣٤:٢٠٠٠:٢١:٠٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥١:٥٠١٣:٠٤:٠٢١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:١٣٠٠:٢٠:٤٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٥٠:٢٣١٣:٠٣:٤٤١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٠٦٠٠:٢٠:٢٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٨:٥٥١٣:٠٣:٢٦١٩:١٨:٣٤١٩:٣٦:٥٨٠٠:٢٠:٠٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٧:٢٧١٣:٠٣:٠٨١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:٥١٠٠:١٩:٣٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٥:٥٩١٣:٠٢:٥١١٩:٢٠:١٨١٩:٣٨:٤٤٠٠:١٩:١٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٤:٣٢١٣:٠٢:٣٣١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:٣٧٠٠:١٨:٥١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٣:٠٥١٣:٠٢:١٥١٩:٢٢:٠١١٩:٤٠:٣٠٠٠:١٨:٢٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٤٠٦:٤١:٣٨١٣:٠١:٥٧١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٢٣٠٠:١٨:٠٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٦٠٦:٤٠:١٢١٣:٠١:٤٠١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٢:١٧٠٠:١٧:٤١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٨:٤٦١٣:٠١:٢٣١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:١٠٠٠:١٧:١٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٧:٢٠١٣:٠١:٠٦١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٦:٥٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٥:٥٥١٣:٠٠:٤٩١٩:٢٦:١٩١٩:٤٤:٥٦٠٠:١٦:٣١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٤:٣٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٢٧:١١١٩:٤٥:٥٠٠٠:١٦:٠٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٣:٠٥١٣:٠٠:١٦١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٤٣٠٠:١٥:٤٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣١:٤١١٢:٥٩:٥٩١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:٣٧٠٠:١٥:٢١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣٠:١٧١٢:٥٩:٤٤١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٨:٣١٠٠:١٤:٥٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٨:٥٤١٢:٥٩:٢٨١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:٢٥٠٠:١٤:٣٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٧:٣٢١٢:٥٩:١٣١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:١٩٠٠:١٤:١٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٦:١٠١٢:٥٨:٥٨١٩:٣٢:٢٢١٩:٥١:١٣٠٠:١٣:٤٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٤:٤٩١٢:٥٨:٤٣١٩:٣٣:١٤١٩:٥٢:٠٧٠٠:١٣:٢٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٣:٢٩١٢:٥٨:٢٩١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٣:٠٢٠٠:١٣:٠٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٨:١٦١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٥٦٠٠:١٢:٤٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٠:٥٠١٢:٥٨:٠٢١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٥١٠٠:١٢:٢٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٩:٣٢١٢:٥٧:٤٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٤٦٠٠:١١:٥٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کیاکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کیاکلا شهر کیاکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کیاکلا شهر کیاکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کیاکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیاکلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کیاکلا

کیاکلا یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز شهرستان سیمرغ است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰، جمعیت این شهر برابر با ۸٬۶۰۰ نفر بوده‌است

شهر کیاکلا در ویکیپدیا

شهر کیاکلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کیاکلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کیاکلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کیاکلا بر روی نقشه

شهر کیاکلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کیاکلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کیاکلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کیاکلا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کیاکلا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر کیاکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کیاکلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کیاکلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کیاکلا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کیاکلا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کیاکلا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کیاکلا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کیاکلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کیاکلا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کیاکلا
زمان پخش اذان زنده به افق کیاکلا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کیاکلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کیاکلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو