جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کیاکلا

سیمرغ | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کیاکلا

اذان صبح: ٠٥:١٩:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٣٨
اذان ظهر: ١١:٤٦:٢٨
غروب آفتاب: ١٦:٤٤:٠٢
اذان مغرب: ١٧:٠٤:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٢:٠٠

جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩
١٢ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کیاکلا (شهرستان سیمرغ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ آذر ٩٩ شهر کیاکلا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر کیاکلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کیاکلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز نیروی دریایی

استیو چندلر
انسان، بدون توجه و آگاهی نسبت به مرگ، كه پایان بازی است، هرگز نمی‌تواند به زندگی خود، آن‌ گونه كه باید نزدیك شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کیاکلا

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کیاکلا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیاکلا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کیاکلا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیاکلا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کیاکلا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٦:٣٠١٢:٥٩:٠١١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٠٠٠٠:١٣:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٥:٠٩١٢:٥٨:٤٧١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:٥٤٠٠:١٣:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٣:٤٨١٢:٥٨:٣٣١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٢:٤٩٠٠:١٣:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٢:٢٨١٢:٥٨:١٩١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٣:٤٣٠٠:١٢:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢١:٠٩١٢:٥٨:٠٥١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٣٨٠٠:١٢:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٩:٥١١٢:٥٧:٥٢١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٥:٣٣٠٠:١٢:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٨:٣٣١٢:٥٧:٤٠١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٦:٢٨٠٠:١١:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٧:١٦١٢:٥٧:٢٧١٩:٣٨:١٥١٩:٥٧:٢٣٠٠:١١:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٦:٠٠١٢:٥٧:١٦١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٨:١٨٠٠:١١:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٤:٤٥١٢:٥٧:٠٤١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٩:١٣٠٠:١٠:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:١٩٠٦:١٣:٣٠١٢:٥٦:٥٣١٩:٤٠:٥٢٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٠:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٢:١٧١٢:٥٦:٤٣١٩:٤١:٤٤٢٠:٠١:٠٣٠٠:٠٩:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:١٣٠٦:١١:٠٤١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:٥٨٠٠:٠٩:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٠٩:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٦:١٤١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٠٩:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٦:٠٦١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٨:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٦:٢٤١٢:٥٥:٥٨١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٠٨:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٥:٥١١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٠٨:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٤:١١١٢:٥٥:٤٤١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٧:٣١٠٠:٠٧:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٥:٣٧١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٧:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٥:٣٢١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٩:٢١٠٠:٠٧:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٠:٢٧٢٠:١٠:١٦٠٠:٠٦:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٥:٢٢١٩:٥١:١٩٢٠:١١:١٢٠٠:٠٦:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٥:١٨١٩:٥٢:١١٢٠:١٢:٠٧٠٠:٠٦:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٥:١٥١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٣:٠٢٠٠:٠٦:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٥:١٢١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٣:٥٦٠٠:٠٦:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٦:٠٥١٢:٥٥:١٠١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:٥١٠٠:٠٥:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥٥:١٠١٢:٥٥:٠٨١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٥:٤٥٠٠:٠٥:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٣١٠٥:٥٤:١٧١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:٣٩٠٠:٠٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کیاکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کیاکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کیاکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کیاکلا

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر کیاکلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کیاکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیاکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر کیاکلا

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کیاکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر کیاکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر کیاکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کیاکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیاکلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کیاکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر کیاکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیاکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کیاکلا

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر کیاکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کیاکلا شهر کیاکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کیاکلا شهر کیاکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کیاکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیاکلا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر کیاکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیاکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیاکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر کیاکلا

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٢:٤٣١١:٤٤:٤٢١٦:٤٦:٢١١٧:٠٦:١٣٢٣:٠٠:٣٨
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٤٠٦:٤٣:٤٣١١:٤٤:٥٧١٦:٤٥:٥٣١٧:٠٥:٤٨٢٣:٠٠:٤٩
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٤:٤٣١١:٤٥:١٤١٦:٤٥:٢٧١٧:٠٥:٢٤٢٣:٠١:٠٢
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٥:٤٣١١:٤٥:٣١١٦:٤٥:٠٣١٧:٠٥:٠٢٢٣:٠١:١٥
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٦:٤٢١١:٤٥:٤٩١٦:٤٤:٤٠١٧:٠٤:٤٢٢٣:٠١:٣٠
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٧:٤٠١١:٤٦:٠٨١٦:٤٤:٢٠١٧:٠٤:٢٤٢٣:٠١:٤٥
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٨:٣٨١١:٤٦:٢٨١٦:٤٤:٠٢١٧:٠٤:٠٨٢٣:٠٢:٠٠
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٩:٣٦١١:٤٦:٤٨١٦:٤٣:٤٥١٧:٠٣:٥٤٢٣:٠٢:١٧
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٥٠:٣٣١١:٤٧:٠٩١٦:٤٣:٣١١٧:٠٣:٤١٢٣:٠٢:٣٤
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٨٠٦:٥١:٢٩١١:٤٧:٣١١٦:٤٣:١٩١٧:٠٣:٣١٢٣:٠٢:٥٢
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٥٢:٢٤١١:٤٧:٥٣١٦:٤٣:٠٨١٧:٠٣:٢٣٢٣:٠٣:١١
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٤٠٦:٥٣:١٩١١:٤٨:١٦١٦:٤٣:٠٠١٧:٠٣:١٦٢٣:٠٣:٣١
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٥٤:١٣١١:٤٨:٣٩١٦:٤٢:٥٤١٧:٠٣:١٢٢٣:٠٣:٥١
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٥٥:٠٦١١:٤٩:٠٤١٦:٤٢:٥٠١٧:٠٣:١٠٢٣:٠٤:١٢
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥٥:٥٨١١:٤٩:٢٨١٦:٤٢:٤٧١٧:٠٣:٠٩٢٣:٠٤:٣٤
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥٦:٥٠١١:٤٩:٥٤١٦:٤٢:٤٧١٧:٠٣:١١٢٣:٠٤:٥٦
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٧:٤٠١١:٥٠:١٩١٦:٤٢:٤٩١٧:٠٣:١٤٢٣:٠٥:١٩
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٨:٢٩١١:٥٠:٤٦١٦:٤٢:٥٣١٧:٠٣:٢٠٢٣:٠٥:٤٣
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٩:١٧١١:٥١:١٢١٦:٤٣:٠٠١٧:٠٣:٢٧٢٣:٠٦:٠٨
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٥٠٧:٠٠:٠٤١١:٥١:٤٠١٦:٤٣:٠٨١٧:٠٣:٣٧٢٣:٠٦:٣٢
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٧٠٧:٠٠:٥٠١١:٥٢:٠٧١٦:٤٣:١٨١٧:٠٣:٤٨٢٣:٠٦:٥٨
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٨٠٧:٠١:٣٤١١:٥٢:٣٥١٦:٤٣:٣٠١٧:٠٤:٠١٢٣:٠٧:٢٤
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:١٨٠٧:٠٢:١٨١١:٥٣:٠٤١٦:٤٣:٤٤١٧:٠٤:١٧٢٣:٠٧:٥١
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٧٠٧:٠٣:٠٠١١:٥٣:٣٣١٦:٤٤:٠١١٧:٠٤:٣٤٢٣:٠٨:١٨
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٥٠٧:٠٣:٤٠١١:٥٤:٠١١٦:٤٤:١٩١٧:٠٤:٥٢٢٣:٠٨:٤٥
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٢٠٧:٠٤:١٩١١:٥٤:٣١١٦:٤٤:٣٩١٧:٠٥:١٣٢٣:٠٩:١٣
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٨٠٧:٠٤:٥٧١١:٥٥:٠٠١٦:٤٥:٠١١٧:٠٥:٣٦٢٣:٠٩:٤١
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠٥:٣٣١١:٥٥:٣٠١٦:٤٥:٢٤١٧:٠٦:٠٠٢٣:١٠:١٠
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٦٠٧:٠٦:٠٧١١:٥٥:٥٩١٦:٤٥:٥٠١٧:٠٦:٢٦٢٣:١٠:٣٩
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠٦:٤٠١١:٥٦:٢٩١٦:٤٦:١٨١٧:٠٦:٥٣٢٣:١١:٠٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کیاکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر کیاکلا شهر کیاکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر کیاکلا شهر کیاکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کیاکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیاکلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کیاکلا

کیاکلا یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز شهرستان سیمرغ است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰، جمعیت این شهر برابر با ۸٬۶۰۰ نفر بوده‌است

شهر کیاکلا در ویکیپدیا

شهر کیاکلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کیاکلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کیاکلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کیاکلا بر روی نقشه

شهر کیاکلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کیاکلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کیاکلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کیاکلا
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر کیاکلا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر کیاکلا + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر کیاکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کیاکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کیاکلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کیاکلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کیاکلا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کیاکلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق کیاکلا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کیاکلا
جدول اوقات شرعی امروز فردا کیاکلا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کیاکلا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کیاکلا دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ کیاکلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کیاکلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کیاکلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو