جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کیاشهر

آستانه اشرفیه | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز کیاشهر


اذان صبح: ٠٣:٥٧:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٥٥
اذان ظهر: ١٣:١١:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٣٣:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٠٨
نیمه شب: ٠٠:١٥:٢٢

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کیاشهر (شهرستان آستانه اشرفیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر کیاشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کیاشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کیاشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
رمز برخورداری از نگرش خوب، داشتن شوق به تغییر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کیاشهر

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کیاشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیاشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کیاشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیاشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کیاشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:١٩٠٠:٢٠:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٣١٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٧:٥٨١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٠:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٩:٣٩١٣:٠٧:٤٨١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:١٤٠٠:١٩:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:١٢٠٠:١٩:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٧:١٦١٣:٠٧:٣١١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٨:١٠٠٠:١٩:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٩:١٧٢٠:١٩:٠٧٠٠:١٩:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٠:١١٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٨:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٧:١٠٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٨:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٥٩٠٠:١٨:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:١٤٠٦:١١:٣٧١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٧:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١٠:٣٣١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٥٤٠٠:١٧:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٧:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٦:٤٤٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٧:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٦:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٤٠٠٠:١٦:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٣٧٠٠:١٦:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٩:٣٣٠٠:١٦:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٠٣٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٣٠:٢٨٠٠:١٥:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٤٥٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٥:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٢٨٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٦:٣٣٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٥:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:١٣٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٣:١٣٠٠:١٥:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٠٠٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٦:٣٥٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٤:٠٨٠٠:١٥:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٦:٣٧٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٥:٠١٠٠:١٤:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٦:٣٩٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:٥٥٠٠:١٤:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٢٩٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٦:٤٨٠٠:١٤:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٢٢٠٥:٥٧:١٥١٣:٠٦:٤٥٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٧:٤٠٠٠:١٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:١٧٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٦:٥٠٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٨:٣٢٠٠:١٤:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:١٤٠٥:٥٥:٥٤١٣:٠٦:٥٤٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٩:٢٣٠٠:١٤:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:١٣٠٥:٥٥:١٧١٣:٠٦:٥٩٢٠:١٩:٠٧٢٠:٤٠:١٣٠٠:١٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیاشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیاشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیاشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کیاشهر

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کیاشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کیاشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیاشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کیاشهر

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کیاشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کیاشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کیاشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کیاشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیاشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کیاشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر کیاشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیاشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کیاشهر

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٢٠٥:٥٦:٢٤١٣:٠٦:٥١٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٨:٤٤٠٠:١٤:٢٢
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠٠٠٥:٥٥:٤٥١٣:٠٦:٥٥٢٠:١٨:٣١٢٠:٣٩:٣٥٠٠:١٤:١٥
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٥٥:٠٨١٣:٠٧:٠٠٢٠:١٩:١٨٢٠:٤٠:٢٥٠٠:١٤:٠٩
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٥٤:٣٢١٣:٠٧:٠٦٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٤١:١٤٠٠:١٤:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٥٣:٥٨١٣:٠٧:١٢٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤٢:٠٢٠٠:١٤:٠٠
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٥٣:٢٦١٣:٠٧:١٩٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤٢:٥٠٠٠:١٣:٥٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٧٠٥:٥٢:٥٥١٣:٠٧:٢٦٢٠:٢٢:١٩٢٠:٤٣:٣٧٠٠:١٣:٥٣
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٥٢:٢٦١٣:٠٧:٣٤٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٤:٢٣٠٠:١٣:٥١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٥١:٥٩١٣:٠٧:٤٢٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٥:٠٨٠٠:١٣:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٥١:٣٤١٣:٠٧:٥٠٢٠:٢٤:٢٦٢٠:٤٥:٥٢٠٠:١٣:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١١٠٥:٥١:١١١٣:٠٧:٥٩٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٦:٣٥٠٠:١٣:٤٨
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٥٠:٤٩١٣:٠٨:٠٩٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٧:١٧٠٠:١٣:٤٩
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٢٠٥:٥٠:٢٩١٣:٠٨:١٨٢٠:٢٦:٢٥٢٠:٤٧:٥٨٠٠:١٣:٥٠
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:١٦٠٥:٥٠:١١١٣:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٨:٣٨٠٠:١٣:٥٢
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٤٩:٥٥١٣:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٩:١٦٠٠:١٣:٥٥
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٢٠٥:٤٩:٤٠١٣:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:١٤٢٠:٤٩:٥٤٠٠:١٣:٥٩
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٤٠٥:٤٩:٢٧١٣:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٤٨٢٠:٥٠:٢٩٠٠:١٤:٠٣
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٨٠٥:٤٩:١٦١٣:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٢١٢٠:٥١:٠٤٠٠:١٤:٠٨
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٥٠٥:٤٩:٠٧١٣:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:٥٢٢٠:٥١:٣٧٠٠:١٤:١٤
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٥٠٥:٤٨:٥٩١٣:٠٩:٣٥٢٠:٣٠:٢٣٢٠:٥٢:٠٩٠٠:١٤:٢٠
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٧٠٥:٤٨:٥٤١٣:٠٩:٤٧٢٠:٣٠:٥١٢٠:٥٢:٣٩٠٠:١٤:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٤٨:٥٠١٣:١٠:٠٠٢٠:٣١:١٩٢٠:٥٣:٠٨٠٠:١٤:٣٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٤٨:٤٧١٣:١٠:١٢٢٠:٣١:٤٥٢٠:٥٣:٣٥٠٠:١٤:٤٣
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤١٠٥:٤٨:٤٧١٣:١٠:٢٥٢٠:٣٢:١٠٢٠:٥٤:٠١٠٠:١٤:٥٢
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٤٨:٤٨١٣:١٠:٣٧٢٠:٣٢:٣٣٢٠:٥٤:٢٥٠٠:١٥:٠١
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٤٨:٥١١٣:١٠:٥٠٢٠:٣٢:٥٤٢٠:٥٤:٤٧٠٠:١٥:١٢
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٤٨:٥٥١٣:١١:٠٣٢٠:٣٣:١٥٢٠:٥٥:٠٨٠٠:١٥:٢٢
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٤٩:٠٢١٣:١١:١٦٢٠:٣٣:٣٣٢٠:٥٥:٢٧٠٠:١٥:٣٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٥٠٥:٤٩:٠٩١٣:١١:٢٩٢٠:٣٣:٥٠٢٠:٥٥:٤٤٠٠:١٥:٤٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٤٩:١٩١٣:١١:٤٢٢٠:٣٤:٠٦٢٠:٥٦:٠٠٠٠:١٥:٥٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٢٠٥:٤٩:٣٠١٣:١١:٥٥٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٦:١٤٠٠:١٦:١٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کیاشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کیاشهر شهر کیاشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کیاشهر شهر کیاشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کیاشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیاشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر کیاشهر

کیاشهر شهری است در فاصله ۱۷ کیلومتری آستانه اشرفیه و تقریباً ۵۰ کیلومتری رشت

شهر کیاشهر در ویکیپدیا

شهر کیاشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کیاشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کیاشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کیاشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کیاشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کیاشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کیاشهر
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کیاشهر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر کیاشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کیاشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کیاشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کیاشهر رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کیاشهر
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کیاشهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کیاشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کیاشهر دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کیاشهر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کیاشهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کیاشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کیاشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کیاشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو