جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کیاشهر

آستانه اشرفیه | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز کیاشهر


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٣٤
اذان ظهر: ١٣:١٢:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٤١
اذان مغرب: ٢٠:١١:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٢٦:٥٨

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کیاشهر (شهرستان آستانه اشرفیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر کیاشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کیاشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کیاشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
‌كسی كه با مسلمانی (در معامله و فروش كالا به او) تقلب نماید (‌و جنس قلابی به او بدهد) ‌یا به او ضرر بزند و یا با او نیرنگ و حیله كند، از ما (مسلمانان) نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کیاشهر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کیاشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیاشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کیاشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کیاشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کیاشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:١٩٠٠:٢٠:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٣١٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٧:٥٨١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٠:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٩:٣٩١٣:٠٧:٤٨١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:١٤٠٠:١٩:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:١٢٠٠:١٩:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٧:١٦١٣:٠٧:٣١١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٨:١٠٠٠:١٩:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٩:١٧٢٠:١٩:٠٧٠٠:١٩:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٠:١١٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٨:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٧:١٠٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٨:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٥٩٠٠:١٨:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:١٤٠٦:١١:٣٧١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٧:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١٠:٣٣١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٥٤٠٠:١٧:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٧:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٦:٤٤٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٧:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٦:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٤٠٠٠:١٦:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٣٧٠٠:١٦:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٩:٣٣٠٠:١٦:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٠٣٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٣٠:٢٨٠٠:١٥:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٤٥٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٥:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٢٨٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٦:٣٣٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٥:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:١٣٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٣:١٣٠٠:١٥:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٠٠٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٦:٣٥٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٤:٠٨٠٠:١٥:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٦:٣٧٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٥:٠١٠٠:١٤:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٦:٣٩٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:٥٥٠٠:١٤:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٢٩٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٦:٤٨٠٠:١٤:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٢٢٠٥:٥٧:١٥١٣:٠٦:٤٥٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٧:٤٠٠٠:١٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:١٧٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٦:٥٠٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٨:٣٢٠٠:١٤:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:١٤٠٥:٥٥:٥٤١٣:٠٦:٥٤٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٩:٢٣٠٠:١٤:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:١٣٠٥:٥٥:١٧١٣:٠٦:٥٩٢٠:١٩:٠٧٢٠:٤٠:١٣٠٠:١٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیاشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیاشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کیاشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کیاشهر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر کیاشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کیاشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیاشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر کیاشهر

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کیاشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر کیاشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر کیاشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کیاشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیاشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کیاشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر کیاشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کیاشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کیاشهر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣٢:٣٤١٣:١٢:٥٦١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٥٦٠٠:٢٦:٥٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٢:٤٠١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٣١٠٠:٢٦:٥٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٣٤:١٥١٣:١٢:٢٤١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢٦:٤٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٢:٠٧١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٢٦:٣٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٥:٥٥١٣:١١:٥٠١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٦:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٦:٤٦١٣:١١:٣٣١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٦:١٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٧:٣٦١٣:١١:١٥١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٣:١٧٠٠:٢٦:١٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٨:٢٦١٣:١٠:٥٧١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٤٩٠٠:٢٦:٠٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٩:١٦١٣:١٠:٣٨١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٢٥:٤٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٥٠٦:٤٠:٠٦١٣:١٠:٢٠١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٥٠٠٠:٢٥:٣٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٤٠:٥٦١٣:١٠:٠١١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٧:٢٠٠٠:٢٥:٢٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٤١:٤٥١٣:٠٩:٤١١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٥٠٠٠:٢٥:١٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤٢:٣٥١٣:٠٩:٢٢١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:١٩٠٠:٢٥:٠٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٣:٢٥١٣:٠٩:٠٢١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٤٨٠٠:٢٤:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٤:١٥١٣:٠٨:٤٢١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:١٦٠٠:٢٤:٣٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤٥:٠٤١٣:٠٨:٢١١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٤٤٠٠:٢٤:٢١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٥:٥٤١٣:٠٨:٠١١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٨:١٢٠٠:٢٤:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٦:٤٣١٣:٠٧:٤٠١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٣٩٠٠:٢٣:٥١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٧:٣٢١٣:٠٧:١٩١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٥:٠٧٠٠:٢٣:٣٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٨:٢٢١٣:٠٦:٥٨١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:٣٤٠٠:٢٣:٢١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٩:١١١٣:٠٦:٣٧١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٢:٠١٠٠:٢٣:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٥٠:٠١١٣:٠٦:١٥١٩:٢١:٥٣١٩:٤٠:٢٨٠٠:٢٢:٤٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٥٠:٥٠١٣:٠٥:٥٤١٩:٢٠:٢١١٩:٣٨:٥٤٠٠:٢٢:٣٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥١:٤٠١٣:٠٥:٣٢١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٢١٠٠:٢٢:١٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٢:٢٩١٣:٠٥:١١١٩:١٧:١٦١٩:٣٥:٤٨٠٠:٢١:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٣:١٩١٣:٠٤:٤٩١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:١٤٠٠:٢١:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٤:٠٩١٣:٠٤:٢٨١٩:١٤:١١١٩:٣٢:٤١٠٠:٢١:٢٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٤:٥٨١٣:٠٤:٠٦١٩:١٢:٣٨١٩:٣١:٠٧٠٠:٢١:٠٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٥:٤٨١٣:٠٣:٤٥١٩:١١:٠٥١٩:٢٩:٣٤٠٠:٢٠:٤٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٦:٣٨١٣:٠٣:٢٤١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٨:٠١٢٣:٥٠:٣٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٧:٢٨١٢:٠٣:٠٢١٨:٠٨:٠٠١٨:٢٦:٢٨٢٣:٢٠:١٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کیاشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کیاشهر شهر کیاشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کیاشهر شهر کیاشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کیاشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کیاشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کیاشهر

کیاشهر شهری است در فاصله ۱۷ کیلومتری آستانه اشرفیه و تقریباً ۵۰ کیلومتری رشت

شهر کیاشهر در ویکیپدیا

شهر کیاشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کیاشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کیاشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کیاشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کیاشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کیاشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کیاشهر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کیاشهر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر کیاشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کیاشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کیاشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کیاشهر رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق کیاشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کیاشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کیاشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کیاشهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کیاشهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کیاشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کیاشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کیاشهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کیاشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو