جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کچلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کچلی


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٣٢
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٧

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کچلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای کچلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کچلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کچلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

حضرت محمد (ص)
كسی كه مشتاق به (رسیدن به) بهشت است به سوی كارهای نیك، می‌شتابد و كسی كه از آتش (جهنّم) می‌‌ترسد، از شهوات می‌گذرد و كسی كه منتظر مرگ است، از لذّت‌های (حرام) دست می‌كشد و كسی كه در دنیا زاهد است، مصیبت‌ها بر او آسان می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کچلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کچلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کچلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کچلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کچلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کچلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٦:٥٦١٣:٠٤:٢٢١٩:٣٢:١٨١٩:٤٩:٥٩٠٠:٢٢:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٥:٤٦١٣:٠٤:٠٨١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٤٢٠٠:٢٢:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٤:٣٧١٣:٠٣:٥٣١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٢٤٠٠:٢١:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٣:٢٨١٣:٠٣:٤٠١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:٠٧٠٠:٢١:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٣:٢٦١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٥٠٠٠:٢١:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣١:١٣١٣:٠٣:١٣١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٣٣٠٠:٢٠:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:١٦٠٠:٢٠:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٩:٠١١٣:٠٢:٤٨١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٠:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٢:٣٦١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٤٣٠٠:١٩:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٢:٢٥١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٢٦٠٠:١٩:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٢:١٤١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:١٠٠٠:١٩:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٢:٠٣١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٧:٥٤٠٠:١٨:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠١:٥٣١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٨:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠١:٤٤١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٢١٠٠:١٨:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢١:٤٤١٣:٠١:٣٥١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٨:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠١:٢٧١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٥٠٠٠:١٧:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٩:٤٧١٣:٠١:١٩١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٧:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٨:٥٠١٣:٠١:١١١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:١٨٠٠:١٧:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٧:٥٥١٣:٠١:٠٤١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٠٣٠٠:١٦:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٦:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٣٢٠٠:١٦:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٥:١٤١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٦:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٦:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٥:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٥:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١١:٥٥١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٥:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٦٠٦:١١:٠٩١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٥:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٤٣٠٠:١٥:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کچلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کچلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کچلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کچلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کچلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کچلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کچلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کچلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کچلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کچلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کچلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کچلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کچلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کچلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کچلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کچلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کچلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٤:٠٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٤:٠٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٤:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٢:٢٨١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:٠٧٠٠:١٣:٥٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٢:٠٢١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٤٦٠٠:١٣:٥٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠١:٣٧١٣:٠١:١٢٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٢٦٠٠:١٣:٥٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠١:١٤١٣:٠١:١٩٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٣:٥٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠١:٢٦٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٤:٠٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٤:٠٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١١٠٦:٠٠:١٤١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٥٦٠٠:١٤:٠٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٩:٥٧١٣:٠١:٥١٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٣٢٠٠:١٤:٠٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٢:٠١٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٤:١٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٤٢٠٠:١٤:١٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٩:١٤١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:١٥٠٠:١٤:١٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٢:٣٠٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٤٨٠٠:١٤:٢٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:١٩٠٠:١٤:٣٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٥٠٠٠:١٤:٣٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٤:٤٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٤٨٠٠:١٤:٥٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٣:٢٦٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:١٦٠٠:١٥:٠٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٤٢٠٠:١٥:٠٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٣:٥٠٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:٠٨٠٠:١٥:١٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٤:٠٢٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٣٢٠٠:١٥:٢٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٤:١٥٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٥٥٠٠:١٥:٣٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٤:٢٧٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:١٧٠٠:١٥:٤٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٤:٤٠٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٣٨٠٠:١٦:٠٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٤:٥٣٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٥٨٠٠:١٦:١٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٤٩١٣:٠٥:٠٦٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:١٦٠٠:١٦:٢٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٥:١٩٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٣٣٠٠:١٦:٣٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٥:٣٢٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٤٨٠٠:١٦:٤٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٠٢٠٠:١٧:٠٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کچلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کچلی روستای کچلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کچلی روستای کچلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کچلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کچلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کچلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کچلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کچلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کچلی

روستای کچلی بر روی نقشه

روستای کچلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کچلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کچلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کچلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کچلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کچلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کچلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کچلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کچلی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کچلی
افق شرعی امروز فردا کچلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کچلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کچلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کچلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کچلی
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کچلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کچلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کچلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو