جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کچلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کچلی


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٠
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٧
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٣٧

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کچلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای کچلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کچلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کچلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان فلچر
روحی كه بتواند به گونه ای به كنش بپردازد كه انسان كامل و راستگویی را به بشریت ارائه نماید، سزاوار تمام نیكی ها بوده و بر تمام قدرتها و سرنوشت ها فرمان می راند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کچلی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کچلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کچلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کچلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کچلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کچلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٠٥٠٠:١٨:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٣:٣١١٣:٠١:٥٢١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٤٩٠٠:١٨:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠١:٤٣١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٣٣٠٠:١٨:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢١:٣١١٣:٠١:٣٤١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:١٨٠٠:١٧:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠١:٢٦١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٠٢٠٠:١٧:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٩:٣٥١٣:٠١:١٨١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٤٦٠٠:١٧:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٨:٣٨١٣:٠١:١١١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٣١٠٠:١٧:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١١٠٦:١٧:٤٣١٣:٠١:٠٤١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٦:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٣:٥٩٠٠:١٦:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٤٤٠٠:١٦:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٦:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٤:١١١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:١٣٠٠:١٦:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٣:٢١١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٥:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٥:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٥٠٦:١١:٤٥١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٥:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٢٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٥:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٠:١٣١٣:٠٠:٢٩١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٥:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٤:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:٢٢٠٠:١٤:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٤:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٤:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٤:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٠:٣١١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:١٥٠٠:١٤:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٤:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٤٠٠٠:١٤:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٤:٢٦١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٤:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٤:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٤:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کچلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کچلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کچلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کچلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کچلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کچلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کچلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کچلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کچلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کچلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کچلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کچلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کچلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کچلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کچلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کچلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کچلی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٣٠٦:١٤:٠٢١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٢٤:٢٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٤:٤٠١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٤:٣٧
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٥:١٧١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٢٤:٤٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٥:٥٥١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٤:٥٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٦:٣٣١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢٥:٠٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٧:١٢١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٥:٠٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٧:٥٠١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٤٩٠٠:٢٥:١٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٨:٢٩١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٥:٢٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٩:٠٨١٣:١٠:٣٢٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:١٧٠٠:٢٥:٢٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٩:٤٧١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٥:٣٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٠:٢٥١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٥:٣٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:٢١:٠٥١٣:١٠:٢٠١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٥:٤٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢١:٤٤١٣:١٠:١٥١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٥:٤٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٠:١٠١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٥:٤٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٣:٠٢١٣:١٠:٠٣١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٥:٥٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:١٤٠٠:٢٥:٥١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٥:٥١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٩:٤١١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٥:٥١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٢٠٠٠:٢٥:٥١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٥:٤٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٩:١٣١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:١٩٠٠:٢٥:٤٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:١٧٠٠:٢٥:٤٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٨:١١١٣:٠٨:٥٢١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٥:٤١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:١٠٠٠:٢٥:٣٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٢٥:٣٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٨:١٦١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٢٥:٢٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٢٥:٢٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:٤٦٠٠:٢٥:١٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣١:٥٩١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٢٥:٠٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٧:٢٠١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٢٩٠٠:٢٥:٠١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٣:١٥١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:١٩٠٠:٢٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کچلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کچلی روستای کچلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کچلی روستای کچلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کچلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کچلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کچلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کچلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کچلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کچلی

روستای کچلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کچلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کچلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کچلی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کچلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کچلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کچلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کچلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کچلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کچلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کچلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کچلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا کچلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کچلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کچلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کچلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کچلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کچلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو