جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کپورچال

بندرانزلی | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز کپورچال

اذان صبح: ٠٤:٠٨:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١١
اذان ظهر: ١٣:١٧:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٥٩:٠٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:١٠

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کپورچال (شهرستان بندرانزلی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر کپورچال)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کپورچال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کپورچال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماهاتما گاندی
كسی كه از خردمندی خود بسیار آسوده دل باشد، خردمند نیست. باید به یاد داشت كه شاید نیرومندترین افراد، ناتوان شوند و خردمندترین افراد كار نادرستی انجام دهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کپورچال

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کپورچال در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کپورچال ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کپورچال (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کپورچال ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کپورچال
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٩:٤٤١٣:١٣:٢٠١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٢٧:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٨:٢٠١٣:١٣:٠٦١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٢٧:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٦:٥٧١٣:١٢:٥٢١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٢٦:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٥:٣٥١٣:١٢:٣٨١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٢٦:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣٤:١٣١٣:١٢:٢٥١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٥:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٣٢:٥٢١٣:١٢:١١١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٢٧٠٠:٢٥:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٣١:٣٢١٣:١١:٥٩١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٢٥٠٠:٢٥:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٣٠:١٣١٣:١١:٤٧١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٤:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٨:٥٤١٣:١١:٣٥١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢٤:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٧:٣٧١٣:١١:٢٣١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٤:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٦:٢٠١٣:١١:١٢١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٦:١٥٠٠:٢٣:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٥:٠٤١٣:١١:٠٢١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٣:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٣:٥٠١٣:١٠:٥٢١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:١٠٠٠:٢٣:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢٢:٣٦١٣:١٠:٤٢١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٢:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢١:٢٣١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٠:٢٠٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٢:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٢٠:١١١٣:١٠:٢٥٢٠:٠١:١٥٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٢:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٩:٠٠١٣:١٠:١٧٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢١:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٧:٥١١٣:١٠:١٠٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢١:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٦:٤٢١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢١:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٠:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٢٠:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٠:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠١٠٦:١٢:٢١١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٢٠:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٤٠٦:١١:١٩١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٤٤٠٠:١٩:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٩٠٦:١٠:١٨١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٩:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٩:٣١٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:٣٨٠٠:١٩:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٩:٢٩٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٣٥٠٠:١٩:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٨:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٣:٢٨٠٠:١٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کپورچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کپورچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کپورچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کپورچال

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کپورچال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کپورچال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کپورچال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کپورچال

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر کپورچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کپورچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کپورچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کپورچال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کپورچال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کپورچال

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر کپورچال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کپورچال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کپورچال

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کپورچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کپورچال شهر کپورچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کپورچال شهر کپورچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کپورچال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کپورچال برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کپورچال

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کپورچال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کپورچال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کپورچال

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٥٢:٠٩١٣:١٤:٥٧٢٠:٣٧:٤٥٢٠:٥٩:٤٣٠٠:١٩:٠٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٠٠٥:٥٢:٢٣١٣:١٥:١٠٢٠:٣٧:٥٦٢٠:٥٩:٥٤٠٠:١٩:١٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٥٢:٣٩١٣:١٥:٢٣٢٠:٣٨:٠٦٢١:٠٠:٠٣٠٠:١٩:٣٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٥٢:٥٦١٣:١٥:٣٦٢٠:٣٨:١٣٢١:٠٠:١٠٠٠:١٩:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٠٠٥:٥٣:١٥١٣:١٥:٤٩٢٠:٣٨:١٩٢١:٠٠:١٥٠٠:٢٠:٠٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٦٠٥:٥٣:٣٥١٣:١٦:٠٢٢٠:٣٨:٢٣٢١:٠٠:١٨٠٠:٢٠:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٣٠٥:٥٣:٥٧١٣:١٦:١٤٢٠:٣٨:٢٥٢١:٠٠:٢٠٠٠:٢٠:٣٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٥٤:٢٠١٣:١٦:٢٧٢٠:٣٨:٢٦٢١:٠٠:١٩٠٠:٢٠:٥١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٦٠٥:٥٤:٤٤١٣:١٦:٣٩٢٠:٣٨:٢٤٢١:٠٠:١٦٠٠:٢١:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٥٥:١٠١٣:١٦:٥٠٢٠:٣٨:٢١٢١:٠٠:١٢٠٠:٢١:٢٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٥٥:٣٧١٣:١٧:٠٢٢٠:٣٨:١٦٢١:٠٠:٠٦٠٠:٢١:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٥٦:٠٦١٣:١٧:١٣٢٠:٣٨:٠٩٢٠:٥٩:٥٧٠٠:٢١:٥٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٥٦:٣٥١٣:١٧:٢٤٢٠:٣٨:٠١٢٠:٥٩:٤٧٠٠:٢٢:١٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٥٧:٠٦١٣:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٥٠٢٠:٥٩:٣٥٠٠:٢٢:٣٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٩٠٥:٥٧:٣٨١٣:١٧:٤٥٢٠:٣٧:٣٨٢٠:٥٩:٢٠٠٠:٢٢:٥٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٥٨:١١١٣:١٧:٥٥٢٠:٣٧:٢٤٢٠:٥٩:٠٤٠٠:٢٣:١٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٥٨:٤٦١٣:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٠٨٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٢٣:٢٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٥٩:٢١١٣:١٨:١٤٢٠:٣٦:٥٠٢٠:٥٨:٢٦٠٠:٢٣:٤٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٥٩:٥٧١٣:١٨:٢٢٢٠:٣٦:٣٠٢٠:٥٨:٠٤٠٠:٢٤:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٦:٠٠:٣٥١٣:١٨:٣١٢٠:٣٦:٠٩٢٠:٥٧:٤٠٠٠:٢٤:٢١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٤٠٦:٠١:١٣١٣:١٨:٣٩٢٠:٣٥:٤٥٢٠:٥٧:١٤٠٠:٢٤:٣٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٢٠٦:٠١:٥٢١٣:١٨:٤٦٢٠:٣٥:٢٠٢٠:٥٦:٤٧٠٠:٢٤:٥٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٢٠٦:٠٢:٣٢١٣:١٨:٥٣٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٦:١٧٠٠:٢٥:١٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٤٠٦:٠٣:١٣١٣:١٩:٠٠٢٠:٣٤:٢٥٢٠:٥٥:٤٦٠٠:٢٥:٣١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٦٠٦:٠٣:٥٥١٣:١٩:٠٦٢٠:٣٣:٥٥٢٠:٥٥:١٣٠٠:٢٥:٤٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٦:٠٤:٣٨١٣:١٩:١٢٢٠:٣٣:٢٢٢٠:٥٤:٣٨٠٠:٢٦:٠٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٦:٠٥:٢١١٣:١٩:١٧٢٠:٣٢:٤٩٢٠:٥٤:٠١٠٠:٢٦:٢٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٦:٠٦:٠٥١٣:١٩:٢١٢٠:٣٢:١٣٢٠:٥٣:٢٢٠٠:٢٦:٣٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٦:٠٦:٥٠١٣:١٩:٢٥٢٠:٣١:٣٦٢٠:٥٢:٤٢٠٠:٢٦:٥٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٦:٠٧:٣٥١٣:١٩:٢٩٢٠:٣٠:٥٧٢٠:٥٢:٠٠٠٠:٢٧:٠٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠٨:٢١١٣:١٩:٣٢٢٠:٣٠:١٦٢٠:٥١:١٦٠٠:٢٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کپورچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کپورچال شهر کپورچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کپورچال شهر کپورچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کپورچال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کپورچال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کپورچال

کپورچال، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر انزلی در استان گیلان ایران است

شهر کپورچال در ویکیپدیا

شهر کپورچال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کپورچال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کپورچال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کپورچال بر روی نقشه

شهر کپورچال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کپورچال

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کپورچال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کپورچال
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کپورچال + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر کپورچال + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کپورچال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کپورچال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کپورچال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کپورچال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کپورچال رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کپورچال
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کپورچال دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کپورچال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کپورچال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کپورچال دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کپورچال
جدول اوقات شرعی امروز فردا کپورچال دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کپورچال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کپورچال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو