جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کپز

انگوران | ماه نشان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز کپز


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٣١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٠٧
اذان ظهر: ١٣:١٤:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٤٣:١٩
نیمه شب: ٠٠:٣١:٤٣

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کپز (شهرستان ماه نشان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای کپز)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کپز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کپز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وین دایر
عشق، انگیزه‌ی دستیابی انسان به درجات عالی و متعالی‌ست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کپز

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کپز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کپز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کپز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کپز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کپز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٣١:٤٥١٣:١٧:٣٠٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:١٣٠٠:٣٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٣٠:٣٣١٣:١٧:٢١٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٣٠:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٩:٢٣١٣:١٧:١٢٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢٩:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٨:١٤١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٩:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٦:٥٦٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٢٩:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٦٠٦:٢٥:٥٩١٣:١٦:٤٩٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٢٩:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٦:٤٢٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٢٨:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٣:٤٨١٣:١٦:٣٦٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢٨:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٦:٣٠٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢٨:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣١٠٦:٢١:٤٢١٣:١٦:٢٥٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٧:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٢٠:٤١١٣:١٦:٢١٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٢٧:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٩:٤١١٣:١٦:١٧٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٢١٠٠:٢٧:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٨:٤٣١٣:١٦:١٣٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٧:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٧:٤٥١٣:١٦:١٠٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٦:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٦:٤٩١٣:١٦:٠٨٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٦:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٥:٥٥١٣:١٦:٠٧٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٢٦:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٥:٠٢١٣:١٦:٠٥٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٢٦:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٤:١٠١٣:١٦:٠٥٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٤٦٠٠:٢٦:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٤١٠٦:١٣:٢٠١٣:١٦:٠٥٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٢٥:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٢٩٠٦:١٢:٣١١٣:١٦:٠٦٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٤٠:٣٢٠٠:٢٥:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:١٩٠٦:١١:٤٣١٣:١٦:٠٧٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤١:٢٥٠٠:٢٥:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٠:٥٨١٣:١٦:٠٩٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٢:١٧٠٠:٢٥:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:١٠:١٣١٣:١٦:١١٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٢٥:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٩:٣١١٣:١٦:١٤٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٤:٠٠٠٠:٢٥:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٨:٥٠١٣:١٦:١٨٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:٥١٠٠:٢٥:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٨:١٠١٣:١٦:٢٢٢٠:٢٤:٥٩٢٠:٤٥:٤١٠٠:٢٤:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٥٢٠٦:٠٧:٣٢١٣:١٦:٢٦٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٦:٣٠٠٠:٢٤:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠٦:٥٦١٣:١٦:٣٢٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٧:١٩٠٠:٢٤:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٢:٥٧٠٦:٠٦:٢١١٣:١٦:٣٧٢٠:٢٧:١٧٢٠:٤٨:٠٧٠٠:٢٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کپز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کپز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کپز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کپز

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کپز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کپز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کپز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کپز

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کپز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کپز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کپز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کپز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کپز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کپز

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کپز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کپز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کپز

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٤٣:١٥١٣:٢٢:٢٨٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٣٧:٠٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٣٠٦:٤٤:٠٣١٣:٢٢:١٢١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٤٤٠٠:٣٧:٠٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٤٤:٥١١٣:٢١:٥٦١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٢٠٠٠:٣٦:٥٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٥:٤٠١٣:٢١:٣٩١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٥٦٠٠:٣٦:٤٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٦:٢٨١٣:٢١:٢٢١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٣٢٠٠:٣٦:٣٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٧:١٦١٣:٢١:٠٥١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٠٦٠٠:٣٦:٢٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤٨:٠٤١٣:٢٠:٤٧١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٤١٠٠:٣٦:١٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٨:٥٢١٣:٢٠:٢٩١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:١٤٠٠:٣٦:٠٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٩:٤٠١٣:٢٠:١٠١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٣٥:٥٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٥٠:٢٨١٣:١٩:٥٢١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٣٥:٤٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥١٠٦:٥١:١٦١٣:١٩:٣٣١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٣٥:٣٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٥٢:٠٤١٣:١٩:١٣١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٣٥:٢٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٥٢:٥١١٣:١٨:٥٤١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٣٥:٠٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٣:٣٩١٣:١٨:٣٤١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٢٦٠٠:٣٤:٥٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٤:٢٦١٣:١٨:١٤١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٥٧٠٠:٣٤:٤٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٥:١٤١٣:١٧:٥٣١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٢٧٠٠:٣٤:٢٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٦:٠١١٣:١٧:٣٣١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٥٧٠٠:٣٤:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٦:٤٩١٣:١٧:١٢١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٢٧٠٠:٣٣:٥٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٧:٣٦١٣:١٦:٥١١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٥٦٠٠:٣٣:٤٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٨:٢٣١٣:١٦:٣٠١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٢٥٠٠:٣٣:٢٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٩:١١١٣:١٦:٠٩١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٥٥٠٠:٣٣:٠٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٩:٥٨١٣:١٥:٤٧١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٢٣٠٠:٣٢:٥٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٢٠٧:٠٠:٤٥١٣:١٥:٢٦١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٥٢٠٠:٣٢:٣٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠١:٣٣١٣:١٥:٠٥١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:٢١٠٠:٣٢:١٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٢:٢٠١٣:١٤:٤٣١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٤:٥٠٠٠:٣٢:٠١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣١٠٧:٠٣:٠٧١٣:١٤:٢٢١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٣:١٩٠٠:٣١:٤٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٦٠٧:٠٣:٥٥١٣:١٤:٠٠١٩:٢٣:٣٠١٩:٤١:٤٧٠٠:٣١:٢٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٢٠٧:٠٤:٤٣١٣:١٣:٣٩١٩:٢١:٥٩١٩:٤٠:١٦٠٠:٣١:٠٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٦٠٧:٠٥:٣٠١٣:١٣:١٧١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٤٥٠٠:٣٠:٥٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١١٠٧:٠٦:١٨١٣:١٢:٥٦١٩:١٨:٥٨١٩:٣٧:١٤٠٠:٠٠:٣٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٧:٠٦١٢:١٢:٣٥١٨:١٧:٢٨١٨:٣٥:٤٣٢٣:٣٠:١٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کپز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کپز روستای کپز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کپز روستای کپز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کپز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کپز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کپز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کپز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کپز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کپز

روستای کپز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کپز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کپز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کپز
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کپز + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کپز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کپز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کپز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کپز رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کپز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کپز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کپز دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کپز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کپز
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کپز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کپز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کپز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کپز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو