جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کوه سری

زر آباد غربی | کنارک | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کوه سری

اذان صبح: ٠٤:٢٠:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٤:١٤

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوه سری (شهرستان کنارک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای کوه سری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کوه سری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوه سری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
اگر به راستی می‌خواهید در كاری كه می‌كنید، برتر باشید، بیشتر از آنچه خواسته شده، انجام دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوه سری

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوه سری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه سری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کوه سری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه سری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کوه سری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٠:٣١١٢:٣٢:٤٥١٨:٥٥:٢٣١٩:١٢:٠٣٢٣:٥٣:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:٣٣٠٦:٠٩:٣٣١٢:٣٢:٣١١٨:٥٥:٥٢١٩:١٢:٣٤٢٣:٥٣:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٠٨:٣٦١٢:٣٢:١٧١٨:٥٦:٢١١٩:١٣:٠٥٢٣:٥٢:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:٠٧:٣٩١٢:٣٢:٠٣١٨:٥٦:٥٠١٩:١٣:٣٥٢٣:٥٢:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:١٢٠٦:٠٦:٤٢١٢:٣١:٤٩١٨:٥٧:١٩١٩:١٤:٠٦٢٣:٥٢:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٠٥:٤٧١٢:٣١:٣٦١٨:٥٧:٤٩١٩:١٤:٣٨٢٣:٥١:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٤:٥٢١٢:٣١:٢٤١٨:٥٨:١٨١٩:١٥:٠٩٢٣:٥١:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٣:٥٧١٢:٣١:١١١٨:٥٨:٤٨١٩:١٥:٤٠٢٣:٥١:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٣:٠٤١٢:٣١:٠٠١٨:٥٩:١٨١٩:١٦:١٢٢٣:٥١:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٢:١١١٢:٣٠:٤٨١٨:٥٩:٤٨١٩:١٦:٤٤٢٣:٥٠:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠١:١٨١٢:٣٠:٣٧١٩:٠٠:١٨١٩:١٧:١٦٢٣:٥٠:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٠:٢٧١٢:٣٠:٢٧١٩:٠٠:٤٩١٩:١٧:٤٨٢٣:٥٠:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٧٠٥:٥٩:٣٦١٢:٣٠:١٧١٩:٠١:١٩١٩:١٨:٢١٢٣:٤٩:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٥٠٥:٥٨:٤٦١٢:٣٠:٠٧١٩:٠١:٥٠١٩:١٨:٥٣٢٣:٤٩:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٣٤٠٥:٥٧:٥٧١٢:٢٩:٥٨١٩:٠٢:٢١١٩:١٩:٢٦٢٣:٤٩:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٣٤٠٥:٥٧:٠٩١٢:٢٩:٥٠١٩:٠٢:٥٢١٩:١٩:٥٩٢٣:٤٩:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٣٥٠٥:٥٦:٢٢١٢:٢٩:٤٢١٩:٠٣:٢٣١٩:٢٠:٣٢٢٣:٤٨:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٥:٣٦١٢:٢٩:٣٤١٩:٠٣:٥٤١٩:٢١:٠٦٢٣:٤٨:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٣٨٠٥:٥٤:٥٠١٢:٢٩:٢٧١٩:٠٤:٢٥١٩:٢١:٣٩٢٣:٤٨:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥٤:٠٦١٢:٢٩:٢١١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٢:١٣٢٣:٤٨:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٣:٢٣١٢:٢٩:١٥١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٢:٤٧٢٣:٤٨:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٢:٤٠١٢:٢٩:١٠١٩:٠٦:٠١١٩:٢٣:٢١٢٣:٤٧:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥١:٥٩١٢:٢٩:٠٦١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٣:٥٥٢٣:٤٧:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥١:١٩١٢:٢٩:٠٢١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٤:٢٩٢٣:٤٧:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٠:٣٩١٢:٢٨:٥٨١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٥:٠٣٢٣:٤٧:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٠:٠١١٢:٢٨:٥٦١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٣٧٢٣:٤٧:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٤٩:٢٤١٢:٢٨:٥٣١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:١٢٢٣:٤٧:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٤١٠٥:٤٨:٤٨١٢:٢٨:٥٢١٩:٠٩:١٤١٩:٢٦:٤٦٢٣:٤٧:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٤٨:١٣١٢:٢٨:٥١١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٧:٢١٢٣:٤٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوه سری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوه سری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوه سری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوه سری

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کوه سری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوه سری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه سری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کوه سری

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوه سری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کوه سری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کوه سری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوه سری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه سری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوه سری

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کوه سری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه سری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوه سری

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کوه سری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوه سری روستای کوه سری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوه سری روستای کوه سری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کوه سری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه سری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوه سری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه سری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه سری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوه سری

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤١:٣٠١٢:٣٤:٢١١٩:٢٧:١٢١٩:٤٥:٣٨٢٣:٥٠:٠٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤١:٤٤١٢:٣٤:٣٥١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٥٠٢٣:٥٠:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٣٠٥:٤١:٥٩١٢:٣٤:٤٨١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٦:٠٠٢٣:٥٠:٣٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٥:٠١١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٦:١٠٢٣:٥٠:٤٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٢:٣١١٢:٣٥:١٣١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:١٨٢٣:٥١:٠٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٢:٤٨١٢:٣٥:٢٦١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:٢٥٢٣:٥١:١٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٣:٠٦١٢:٣٥:٣٨١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٦:٣١٢٣:٥١:٢٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥١٠٥:٤٣:٢٥١٢:٣٥:٥١١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:٣٥٢٣:٥١:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٣:٤٥١٢:٣٦:٠٣١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٣٩٢٣:٥١:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٤:٠٥١٢:٣٦:١٥١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٤٠٢٣:٥٢:١١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٤:٢٦١٢:٣٦:٢٦١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٦:٤١٢٣:٥٢:٢٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٦:٣٧١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٦:٤٠٢٣:٥٢:٤٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٥:١٠١٢:٣٦:٤٨١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٣٨٢٣:٥٢:٥٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٥:٣٣١٢:٣٦:٥٩١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٣٥٢٣:٥٣:٠٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٥:٥٧١٢:٣٧:٠٩١٩:٢٨:١٣١٩:٤٦:٣٠٢٣:٥٣:٢١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٦:٢١١٢:٣٧:١٩١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٢٤٢٣:٥٣:٣٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٦:٤٦١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:١٧٢٣:٥٣:٤٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٧:١١١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:٠٩٢٣:٥٤:٠١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٤٧:٣٧١٢:٣٧:٤٧١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:٥٩٢٣:٥٤:١٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٧:٥٥١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:٤٧٢٣:٥٤:٢٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٨:٢٩١٢:٣٨:٠٣١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٣٥٢٣:٥٤:٣٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٤٨:٥٦١٢:٣٨:١٠١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:٢١٢٣:٥٤:٥١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٩:٢٤١٢:٣٨:١٨١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:٠٥٢٣:٥٥:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٤٩:٥٢١٢:٣٨:٢٤١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:٤٩٢٣:٥٥:١٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٠:٢٠١٢:٣٨:٣٠١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٤:٣١٢٣:٥٥:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٥٠:٤٨١٢:٣٨:٣٦١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:١١٢٣:٥٥:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٥١:١٧١٢:٣٨:٤١١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٥١٢٣:٥٥:٤٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥١:٤٦١٢:٣٨:٤٦١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:٢٩٢٣:٥٥:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٢:١٥١٢:٣٨:٥٠١٩:٢٥:١٠١٩:٤٣:٠٦٢٣:٥٦:٠٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٢:٤٤١٢:٣٨:٥٣١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:٤١٢٣:٥٦:١٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٣:١٤١٢:٣٨:٥٦١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٢:١٥٢٣:٥٦:٢٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کوه سری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوه سری روستای کوه سری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوه سری روستای کوه سری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوه سری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه سری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوه سری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوه سری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوه سری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوه سری

روستای کوه سری بر روی نقشه

روستای کوه سری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوه سری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوه سری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوه سری
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کوه سری + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کوه سری + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کوه سری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوه سری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کوه سری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوه سری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوه سری رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کوه سری دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوه سری
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوه سری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کوه سری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوه سری
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوه سری
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کوه سری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوه سری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوه سری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو