جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوه سری

زر آباد غربی | کنارک | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کوه سری


اذان صبح: ٠٤:٤٧:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٤٩
اذان ظهر: ١١:٤٦:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٣٧
اذان مغرب: ١٧:٤٦:١١
نیمه شب: ٢٣:٠٨:٠١

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوه سری (شهرستان کنارک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای کوه سری)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کوه سری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوه سری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
خداوند، بنده‌ای را رحمت كند كه زمان فروش و زمان خرید و موقع پرداختن و موقع گرفتن سهل بگیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوه سری

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوه سری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه سری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوه سری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه سری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوه سری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠١:٠٦١٢:٣٠:٣٥١٩:٠٠:٢٦١٩:١٧:٢٤٢٣:٥٠:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٠:١٥١٢:٣٠:٢٥١٩:٠٠:٥٧١٩:١٧:٥٧٢٣:٥٠:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٢٣٠٥:٥٩:٢٥١٢:٣٠:١٥١٩:٠١:٢٧١٩:١٨:٣٠٢٣:٤٩:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٢١٠٥:٥٨:٣٥١٢:٣٠:٠٦١٩:٠١:٥٨١٩:١٩:٠٢٢٣:٤٩:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٢١٠٥:٥٧:٤٧١٢:٢٩:٥٧١٩:٠٢:٢٩١٩:١٩:٣٥٢٣:٤٩:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٦:٥٩١٢:٢٩:٤٩١٩:٠٣:٠٠١٩:٢٠:٠٩٢٣:٤٩:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٦:١٢١٢:٢٩:٤١١٩:٠٣:٣٢١٩:٢٠:٤٢٢٣:٤٨:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٥:٢٦١٢:٢٩:٣٤١٩:٠٤:٠٣١٩:٢١:١٥٢٣:٤٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٤:٤١١٢:٢٩:٢٧١٩:٠٤:٣٥١٩:٢١:٤٩٢٣:٤٨:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٣:٥٧١٢:٢٩:٢١١٩:٠٥:٠٦١٩:٢٢:٢٢٢٣:٤٨:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٣٣٠٥:٥٣:١٣١٢:٢٩:١٥١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٢:٥٦٢٣:٤٨:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٢:٣١١٢:٢٩:١٠١٩:٠٦:١٠١٩:٢٣:٣٠٢٣:٤٧:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥١:٥٠١٢:٢٩:٠٦١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٤:٠٤٢٣:٤٧:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥١:١٠١٢:٢٩:٠٢١٩:٠٧:١٣١٩:٢٤:٣٨٢٣:٤٧:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٠:٣١١٢:٢٨:٥٨١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٥:١٢٢٣:٤٧:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٩:٥٣١٢:٢٨:٥٦١٩:٠٨:١٨١٩:٢٥:٤٦٢٣:٤٧:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٨٠٥:٤٩:١٦١٢:٢٨:٥٣١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٦:٢١٢٣:٤٧:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٤٨:٤٠١٢:٢٨:٥٢١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٦:٥٥٢٣:٤٧:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٨:٠٥١٢:٢٨:٥١١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٧:٢٩٢٣:٤٦:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٤٧:٣٢١٢:٢٨:٥٠١٩:١٠:٢٦١٩:٢٨:٠٤٢٣:٤٦:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٦:٥٩١٢:٢٨:٥٠١٩:١٠:٥٩١٩:٢٨:٣٨٢٣:٤٦:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٦:٢٨١٢:٢٨:٥١١٩:١١:٣١١٩:٢٩:١٢٢٣:٤٦:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٤٤٠٥:٤٥:٥٨١٢:٢٨:٥٢١٩:١٢:٠٣١٩:٢٩:٤٦٢٣:٤٦:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٠٣٠٥:٤٥:٢٩١٢:٢٨:٥٤١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:٢١٢٣:٤٦:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٥:٠٢١٢:٢٨:٥٦١٩:١٣:٠٧١٩:٣٠:٥٥٢٣:٤٦:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٤٤٠٥:٤٤:٣٥١٢:٢٨:٥٩١٩:١٣:٣٩١٩:٣١:٢٩٢٣:٤٦:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٤:١٠١٢:٢٩:٠٣١٩:١٤:١١١٩:٣٢:٠٢٢٣:٤٦:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٣:٤٦١٢:٢٩:٠٧١٩:١٤:٤٣١٩:٣٢:٣٦٢٣:٤٦:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٣:٢٣١٢:٢٩:١١١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٠٩٢٣:٤٦:١٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٣:٠٢١٢:٢٩:١٦١٩:١٥:٤٥١٩:٣٣:٤٢٢٣:٤٦:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه سری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه سری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه سری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوه سری

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کوه سری

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوه سری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه سری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کوه سری

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠٠:٣٣٠٦:١٨:٤٧١١:٤٥:٠٥١٧:١١:٣٩١٧:٢٨:٥٦٢٣:٠٥:٥٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:١٨:٢٦١١:٤٥:١٨١٧:١٢:٢٥١٧:٢٩:٤٠٢٣:٠٦:١٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٠:٠٣٠٦:١٨:٠٣١١:٤٥:٢٩١٧:١٣:١٠١٧:٣٠:٢٤٢٣:٠٦:٢٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٥٩:٤٦٠٦:١٧:٣٩١١:٤٥:٣٩١٧:١٣:٥٥١٧:٣١:٠٧٢٣:٠٦:٤٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٥٩:٢٨٠٦:١٧:١٤١١:٤٥:٤٩١٧:١٤:٤٠١٧:٣١:٥٠٢٣:٠٦:٥٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٥٩:٠٨٠٦:١٦:٤٨١١:٤٥:٥٨١٧:١٥:٢٥١٧:٣٢:٣٣٢٣:٠٧:٠٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٥٨:٤٧٠٦:١٦:٢٠١١:٤٦:٠٦١٧:١٦:٠٩١٧:٣٣:١٦٢٣:٠٧:١٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٥٨:٢٥٠٦:١٥:٥٠١١:٤٦:١٣١٧:١٦:٥٣١٧:٣٣:٥٨٢٣:٠٧:٢٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٥:٢٠١١:٤٦:٢٠١٧:١٧:٣٧١٧:٣٤:٤٠٢٣:٠٧:٣٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٤:٤٨١١:٤٦:٢٥١٧:١٨:٢٠١٧:٣٥:٢١٢٣:٠٧:٤٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٤:١٤١١:٤٦:٣٠١٧:١٩:٠٣١٧:٣٦:٠٢٢٣:٠٧:٥٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٣:٤٠١١:٤٦:٣٤١٧:١٩:٤٦١٧:٣٦:٤٣٢٣:٠٧:٥٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٣:٠٤١١:٤٦:٣٧١٧:٢٠:٢٨١٧:٣٧:٢٤٢٣:٠٨:٠٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٢:٢٧١١:٤٦:٣٩١٧:٢١:١٠١٧:٣٨:٠٤٢٣:٠٨:٠٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١١:٤٩١١:٤٦:٤١١٧:٢١:٥١١٧:٣٨:٤٣٢٣:٠٨:١٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١١:١٠١١:٤٦:٤٢١٧:٢٢:٣٢١٧:٣٩:٢٣٢٣:٠٨:١٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٠:٣٠١١:٤٦:٤٢١٧:٢٣:١٣١٧:٤٠:٠٢٢٣:٠٨:١٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٠٩:٤٨١١:٤٦:٤١١٧:٢٣:٥٣١٧:٤٠:٤٠٢٣:٠٨:٢١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٠٩:٠٥١١:٤٦:٣٩١٧:٢٤:٣٣١٧:٤١:١٨٢٣:٠٨:٢٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٢:١١٠٦:٠٨:٢٢١١:٤٦:٣٧١٧:٢٥:١٢١٧:٤١:٥٦٢٣:٠٨:٢٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥١:٣١٠٦:٠٧:٣٧١١:٤٦:٣٤١٧:٢٥:٥١١٧:٤٢:٣٤٢٣:٠٨:٢١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٠٦:٥٢١١:٤٦:٣١١٧:٢٦:٣٠١٧:٤٣:١١٢٣:٠٨:٢٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٠٦:٠٥١١:٤٦:٢٦١٧:٢٧:٠٨١٧:٤٣:٤٨٢٣:٠٨:١٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٠٥:١٧١١:٤٦:٢١١٧:٢٧:٤٦١٧:٤٤:٢٤٢٣:٠٨:١٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٠٤:٢٩١١:٤٦:١٦١٧:٢٨:٢٣١٧:٤٥:٠٠٢٣:٠٨:١٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٣:٤٠١١:٤٦:١٠١٧:٢٩:٠٠١٧:٤٥:٣٦٢٣:٠٨:٠٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٧:١٢٠٦:٠٢:٤٩١١:٤٦:٠٣١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٦:١١٢٣:٠٨:٠١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠١:٥٨١١:٤٥:٥٥١٧:٣٠:١٣١٧:٤٦:٤٦٢٣:٠٧:٥٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٠١:٠٦١١:٤٥:٤٧١٧:٣٠:٤٩١٧:٤٧:٢٠٢٣:٠٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوه سری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کوه سری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کوه سری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوه سری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه سری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کوه سری

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوه سری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه سری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کوه سری

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٠٤:٢٩١١:٤٦:١٦١٧:٢٨:٢٣١٧:٤٥:٠٠٢٣:٠٨:١٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٣:٤٠١١:٤٦:١٠١٧:٢٩:٠٠١٧:٤٥:٣٦٢٣:٠٨:٠٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:٠٢:٤٩١١:٤٦:٠٣١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٦:١١٢٣:٠٨:٠١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠١:٥٨١١:٤٥:٥٥١٧:٣٠:١٣١٧:٤٦:٤٦٢٣:٠٧:٥٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٠١:٠٦١١:٤٥:٤٧١٧:٣٠:٤٩١٧:٤٧:٢٠٢٣:٠٧:٤٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٠:١٤١١:٤٥:٣٨١٧:٣١:٢٤١٧:٤٧:٥٥٢٣:٠٧:٤١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٧٠٥:٥٩:٢٠١١:٤٥:٢٩١٧:٣١:٥٩١٧:٤٨:٢٨٢٣:٠٧:٣٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٦٠٥:٥٨:٢٦١١:٤٥:١٩١٧:٣٢:٣٣١٧:٤٩:٠٢٢٣:٠٧:٢٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٤٠٥:٥٧:٣١١١:٤٥:٠٨١٧:٣٣:٠٧١٧:٤٩:٣٥٢٣:٠٧:١٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢١٠٥:٥٦:٣٥١١:٤٤:٥٧١٧:٣٣:٤١١٧:٥٠:٠٨٢٣:٠٧:٠٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٧٠٥:٥٥:٣٩١١:٤٤:٤٦١٧:٣٤:١٤١٧:٥٠:٤٠٢٣:٠٦:٥٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٥:٥٤:٤٢١١:٤٤:٣٤١٧:٣٤:٤٧١٧:٥١:١٢٢٣:٠٦:٤٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٦٠٥:٥٣:٤٤١١:٤٤:٢١١٧:٣٥:٢٠١٧:٥١:٤٤٢٣:٠٦:٣٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٠٠٥:٥٢:٤٦١١:٤٤:٠٨١٧:٣٥:٥٢١٧:٥٢:١٥٢٣:٠٦:١٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٢٠٥:٥١:٤٧١١:٤٣:٥٤١٧:٣٦:٢٤١٧:٥٢:٤٧٢٣:٠٦:٠٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٤٠٥:٥٠:٤٨١١:٤٣:٤٠١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٣:١٧٢٣:٠٥:٥٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٤٩:٤٨١١:٤٣:٢٦١٧:٣٧:٢٧١٧:٥٣:٤٨٢٣:٠٥:٣٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٤٨:٤٨١١:٤٣:١١١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٤:١٨٢٣:٠٥:٢١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٤٧:٤٧١١:٤٢:٥٦١٧:٣٨:٢٨١٧:٥٤:٤٩٢٣:٠٥:٠٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٤٠٥:٤٦:٤٦١١:٤٢:٤١١٧:٣٨:٥٨١٧:٥٥:١٨٢٣:٠٤:٥٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٤٥:٤٤١١:٤٢:٢٥١٧:٣٩:٢٨١٧:٥٥:٤٨٢٣:٠٤:٣٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٤٤:٤٢١١:٤٢:٠٩١٧:٣٩:٥٨١٧:٥٦:١٨٢٣:٠٤:١٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٤٣:٤٠١١:٤١:٥٢١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٦:٤٧٢٣:٠٤:٠١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٤٢:٣٧١١:٤١:٣٦١٧:٤٠:٥٧١٧:٥٧:١٦٢٣:٠٣:٤٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٤١:٣٤١١:٤١:١٩١٧:٤١:٢٦١٧:٥٧:٤٥٢٣:٠٣:٢٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٠:٣١١١:٤١:٠٢١٧:٤١:٥٥١٧:٥٨:١٤٢٣:٠٣:٠٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٣٩:٢٨١١:٤٠:٤٥١٧:٤٢:٢٤١٧:٥٨:٤٣٢٣:٠٢:٤٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٤٠٥:٣٨:٢٥١١:٤٠:٢٧١٧:٤٢:٥٣١٧:٥٩:١٢٢٣:٠٢:٣١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٣٧:٢١١١:٤٠:١٠١٧:٤٣:٢١١٧:٥٩:٤٠٢٣:٠٢:١٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوه سری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کوه سری روستای کوه سری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کوه سری روستای کوه سری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوه سری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه سری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوه سری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوه سری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوه سری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوه سری

روستای کوه سری بر روی نقشه

روستای کوه سری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوه سری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوه سری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوه سری
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کوه سری + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای کوه سری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوه سری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوه سری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوه سری رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کوه سری
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوه سری دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کوه سری
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کوه سری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کوه سری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوه سری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوه سری دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوه سری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوه سری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو