جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی

کوه مره خامی | باشت | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز کوه سرک سفلی

اذان صبح: ٠٤:٣٥:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٤٣
اذان ظهر: ١٣:١١:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٤٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:٠٦

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی (شهرستان باشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ روستای کوه سرک سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کوه سرک سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوه سرک سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوه سرک سفلی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه سرک سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کوه سرک سفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه سرک سفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کوه سرک سفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:١١٠٦:٤٠:٠٩١٣:٠٦:٣٤١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٠:٥٦٠٠:٢٥:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٥٢٠٦:٣٩:٠٢١٣:٠٦:٢٠١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٣٦٠٠:٢٤:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٣٣٠٦:٣٧:٥٥١٣:٠٦:٠٥١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:١٦٠٠:٢٤:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٦:٤٩١٣:٠٥:٥٢١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٢:٥٧٠٠:٢٤:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٥:٤٣١٣:٠٥:٣٨١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٣٧٠٠:٢٣:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٤:٣٨١٣:٠٥:٢٥١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:١٨٠٠:٢٣:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٣:٣٤١٣:٠٥:١٢١٩:٣٧:١٨١٩:٥٤:٥٩٠٠:٢٣:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٢:٣١١٣:٠٥:٠٠١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٣٩٠٠:٢٢:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣١:٢٨١٣:٠٤:٤٨١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢٢:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٠:٢٦١٣:٠٤:٣٧١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٠٢٠٠:٢٢:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٩:٢٥١٣:٠٤:٢٦١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٧:٤٣٠٠:٢١:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٤:١٦١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٢٤٠٠:٢١:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٧:٢٥١٣:٠٤:٠٦١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢١:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٦:٢٧١٣:٠٣:٥٦١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٤٨٠٠:٢١:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٥:٢٩١٣:٠٣:٤٧١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٢٠:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:١١٠٠:٢٠:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٣:٣٦١٣:٠٣:٣١١٩:٤٣:٥١٢٠:٠١:٥٣٠٠:٢٠:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠٣:٢٣١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٢٠:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢١:٤٨١٣:٠٣:١٦١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:١٨٠٠:١٩:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠٣:١٠١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٠٠٠٠:١٩:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٣:٠٤١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٤٢٠٠:١٩:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٩:١٣١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٩:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:١٤٠٦:١٨:٢٤١٣:٠٢:٥٥١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٩:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٢:٥١١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٨:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٢:٤٧١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١٨:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٢:٤٥١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:١٥٠٠:١٨:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٥:١٨١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٨:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٢:٤١١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٨:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٢:٤٠١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوه سرک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوه سرک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوه سرک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوه سرک سفلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کوه سرک سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوه سرک سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه سرک سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کوه سرک سفلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوه سرک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کوه سرک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کوه سرک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوه سرک سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوه سرک سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کوه سرک سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه سرک سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوه سرک سفلی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کوه سرک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوه سرک سفلی روستای کوه سرک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوه سرک سفلی روستای کوه سرک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کوه سرک سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوه سرک سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه سرک سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه سرک سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوه سرک سفلی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٨:١١٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢٠:٢٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٨:٢٤٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٠:٤١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢٠:٥٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢١:٠٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٢١:٢٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٩:١٥٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢١:٣٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢١:٥٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢٢:٠٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٢:٢٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٧:١١١٣:١٠:٠٤٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٢:٣٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٧:٣٤١٣:١٠:١٥٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٢:٥٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٠:٢٧٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٣:٠٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٨:٢٣١٣:١٠:٣٨٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢٣:٢٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٨:٤٩١٣:١٠:٤٨٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٣:٣٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٩:١٦١٣:١٠:٥٨٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٥٣٠٠:٢٣:٥١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٩:٤٣١٣:١١:٠٨٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٤:٠٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٩٠٦:١٠:١١١٣:١١:١٨٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٤:٢٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٠:٤٠١٣:١١:٢٧٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢٤:٣٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١١:٠٩١٣:١١:٣٦٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٤:٤٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١١:٤٠١٣:١١:٤٤٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢٥:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٢:١٠١٣:١١:٥٢٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢٥:١٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٢:٤٢١٣:١٢:٠٠٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٥:٣٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٣:١٤١٣:١٢:٠٧٢٠:١٠:٤٥٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٥:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٣:٤٦١٣:١٢:١٣٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٢٥:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٤:١٩١٣:١٢:١٩٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٦:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٤:٥٣١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٦:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٥:٢٧١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:١٧٠٠:٢٦:٣٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٦:٠١١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢٦:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٦:٣٦١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٢٦:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٧:١١١٣:١٢:٤٢٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٧:٠٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٧:٤٦١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٧:١٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کوه سرک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوه سرک سفلی روستای کوه سرک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوه سرک سفلی روستای کوه سرک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوه سرک سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوه سرک سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوه سرک سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوه سرک سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوه سرک سفلی

روستای کوه سرک سفلی بر روی نقشه

روستای کوه سرک سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوه سرک سفلی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کوه سرک سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کوه سرک سفلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کوه سرک سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوه سرک سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کوه سرک سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کوه سرک سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوه سرک سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوه سرک سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوه سرک سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوه سرک سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوه سرک سفلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوه سرک سفلی
زمان پخش اذان زنده به افق کوه سرک سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو