جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی

کوه مره خامی | باشت | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز کوه سرک سفلی


اذان صبح: ٠٥:١٣:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٢٠
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:١٧
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٣١

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی (شهرستان باشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای کوه سرک سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کوه سرک سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوه سرک سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

جان ماكسول
بیشتر اشخاص در سه موقعیت، اقدام به تغییر خود می كنند: از بس كه رنج می برند به این كار تن می دهند؛ از بس كه آموخته اند مایل به این كار می شوند؛ یا از بس كه عایدی دارند از توان انجام این كار برخوردارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوه سرک سفلی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه سرک سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوه سرک سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه سرک سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوه سرک سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٨:١١١٣:٠٤:١٤١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٣٥٠٠:٢١:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٤:٠٤١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:١٧٠٠:٢١:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٢:٠٣١٩:٥٩:٥٩٠٠:٢١:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٤١٠٠:٢٠:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٠:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٠:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٣:٢٣١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٠:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٣:١٦١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٣٠٠٠:١٩:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٣:١٠١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٩:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٩:٥٣١٣:٠٣:٠٤١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٩:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١٩:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٨:١٣١٣:٠٢:٥٥١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:١٩٠٠:١٨:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٢:٥١١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٠١٠٠:١٨:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٢:٤٧١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٨:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٨:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٨:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٢:٤١١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٨:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٢:٤٠١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٧:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:١٤٠٠:١٧:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٥٦٠٠:١٧:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١١:٤٤١٣:٠٢:٤٠١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٧:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:١٣٠٦:١١:٠٧١٣:٠٢:٤١١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:١٩٠٠:١٧:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٠:٣١١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٧:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٤١٠٠:١٧:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٩:٢٤١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٧:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٧:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٤٢٠٠:١٧:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٧:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٠١٠٠:١٧:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه سرک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه سرک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه سرک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوه سرک سفلی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کوه سرک سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوه سرک سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه سرک سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کوه سرک سفلی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کوه سرک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کوه سرک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کوه سرک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوه سرک سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه سرک سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوه سرک سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه سرک سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه سرک سفلی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٧:٢٠١٣:٠٩:٠٢١٩:٤٠:١٧١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢٧:٣١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٧:٥٥١٣:٠٨:٤٦١٩:٣٩:١٠١٩:٥٦:٤٥٠٠:٢٧:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٨:٣٠١٣:٠٨:٣٠١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٣٥٠٠:٢٧:١٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٣٩:٠٥١٣:٠٨:١٣١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٢٥٠٠:٢٧:٠١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٩:٣٩١٣:٠٧:٥٦١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:١٥٠٠:٢٦:٥٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٠:١٤١٣:٠٧:٣٩١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٠٣٠٠:٢٦:٣٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٠:٤٨١٣:٠٧:٢١١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٠:٥٢٠٠:٢٦:٢٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤١:٢٣١٣:٠٧:٠٣١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٣٩٠٠:٢٦:١٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤١:٥٧١٣:٠٦:٤٥١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٢٧٠٠:٢٦:٠١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٢:٣١١٣:٠٦:٢٦١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:١٤٠٠:٢٥:٤٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٣:٠٥١٣:٠٦:٠٧١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:٠٠٠٠:٢٥:٣٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٣:٣٩١٣:٠٥:٤٨١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٤:٤٦٠٠:٢٥:١٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٤:١٣١٣:٠٥:٢٨١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٣١٠٠:٢٥:٠٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤٤:٤٦١٣:٠٥:٠٨١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:١٧٠٠:٢٤:٤٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٥:٢٠١٣:٠٤:٤٨١٩:٢٣:٤٨١٩:٤١:٠١٠٠:٢٤:٣٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٨٠٦:٤٥:٥٣١٣:٠٤:٢٨١٩:٢٢:٣٣١٩:٣٩:٤٦٠٠:٢٤:١٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠١٠٦:٤٦:٢٧١٣:٠٤:٠٧١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:٣٠٠٠:٢٤:٠١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٤٧:٠٠١٣:٠٣:٤٦١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:١٤٠٠:٢٣:٤٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٤٧:٣٤١٣:٠٣:٢٥١٩:١٨:٤٩١٩:٣٥:٥٨٠٠:٢٣:٢٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٤٨:٠٧١٣:٠٣:٠٤١٩:١٧:٣٣١٩:٣٤:٤٢٠٠:٢٣:١٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٤٨:٤٠١٣:٠٢:٤٣١٩:١٦:١٨١٩:٣٣:٢٥٠٠:٢٢:٥٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٤٩:١٣١٣:٠٢:٢٢١٩:١٥:٠٢١٩:٣٢:٠٨٠٠:٢٢:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٤٩:٤٦١٣:٠٢:٠٠١٩:١٣:٤٦١٩:٣٠:٥٢٠٠:٢٢:١٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٠:٢٠١٣:٠١:٣٩١٩:١٢:٣٠١٩:٢٩:٣٥٠٠:٢١:٥٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٠:٥٣١٣:٠١:١٧١٩:١١:١٣١٩:٢٨:١٨٠٠:٢١:٣٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥١:٢٦١٣:٠٠:٥٦١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:٠١٠٠:٢١:٢١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٤٠٦:٥٢:٠٠١٣:٠٠:٣٤١٩:٠٨:٤١١٩:٢٥:٤٤٠٠:٢١:٠٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٢:٣٣١٣:٠٠:١٣١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٤:٢٧٠٠:٢٠:٤٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٦:٥٣:٠٧١٢:٥٩:٥١١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٣:١٠٠٠:٢٠:٢٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٠٠٦:٥٣:٤٠١٢:٥٩:٣٠١٩:٠٤:٥٢١٩:٢١:٥٤٢٣:٥٠:٠٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٨٠٥:٥٤:١٤١١:٥٩:٠٩١٨:٠٣:٣٥١٨:٢٠:٣٧٢٣:١٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوه سرک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه سرک سفلی روستای کوه سرک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه سرک سفلی روستای کوه سرک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوه سرک سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوه سرک سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوه سرک سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوه سرک سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوه سرک سفلی

روستای کوه سرک سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوه سرک سفلی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کوه سرک سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای کوه سرک سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوه سرک سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کوه سرک سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کوه سرک سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوه سرک سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوه سرک سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کوه سرک سفلی
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوه سرک سفلی
زمان پخش اذان زنده به افق کوه سرک سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوه سرک سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوه سرک سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو