جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوه زیر

مازو | اندیمشک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز کوه زیر


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٣٦
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:١٩:١٨
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٠٦

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوه زیر (شهرستان اندیمشک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای کوه زیر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کوه زیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوه زیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌هر نعمتی به جز نعمت اهل بهشت از بین می‌رود و هر غمی به جز غم اهل جهنّم، منقطع (و نابود) می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوه زیر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوه زیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه زیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوه زیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه زیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوه زیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٢:٥١١٩:٥٣:٢٢٢٠:١١:٤٦٠٠:٢٨:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣١:٤٧١٣:١٢:٤٢١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٣٢٠٠:٢٨:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٠:٤٥١٣:١٢:٣٣١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:١٩٠٠:٢٨:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٢:٢٥١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٧:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٨:٤٤١٣:١٢:١٧١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٧:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٧:٤٥١٣:١٢:١٠١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٧:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٦:٤٧١٣:١٢:٠٣١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٧:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٥:٥٠١٣:١١:٥٧١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٦:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٤:٥٥١٣:١١:٥١١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٦:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٤:٠٠١٣:١١:٤٦٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٤٧٠٠:٢٦:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٣:٠٧١٣:١١:٤٢٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٦:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٢:١٥١٣:١١:٣٨٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٥:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢١:٢٣١٣:١١:٣٤٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٥:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٠:٣٤١٣:١١:٣١٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٥:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٩:٤٥١٣:١١:٢٩٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٢٥:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٨:٥٨١٣:١١:٢٧٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٢٥:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٨:١٢١٣:١١:٢٦٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:١٢٠٠:٢٥:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٧:٢٧١٣:١١:٢٦٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٤:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٦:٤٤١٣:١١:٢٦٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٤:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٦:٠٢١٣:١١:٢٧٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢٤:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٥:٢١١٣:١١:٢٨٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٤:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٤:٤٢١٣:١١:٣٠٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٢٤:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٤:٠٤١٣:١١:٣٢٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٤:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٣:٢٨١٣:١١:٣٥٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٢٤:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٢:٥٣١٣:١١:٣٩٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:١٣٠٠:٢٤:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٢:٢٠١٣:١١:٤٣٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢٤:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١١:٤٨١٣:١١:٤٧٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢٤:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١١:١٧١٣:١١:٥٣٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٤:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:١١٠٦:١٠:٤٨١٣:١١:٥٨٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٢٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه زیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه زیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه زیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوه زیر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کوه زیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوه زیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه زیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کوه زیر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوه زیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کوه زیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کوه زیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوه زیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه زیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه زیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوه زیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه زیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه زیر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٣:٢٧١٣:١٧:٤٩١٩:٥١:٤٠٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٣٥:٠٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤٤:٠٧١٣:١٧:٣٣١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٣٤:٥٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٤:٤٦١٣:١٧:١٧١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:١٧٠٠:٣٤:٤٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٥:٢٦١٣:١٧:٠٠١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٣٤:٣٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٦:٠٥١٣:١٦:٤٣١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٣٤:٢٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٦:٤٥١٣:١٦:٢٦١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٣١٠٠:٣٤:١٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٧:٢٤١٣:١٦:٠٨١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:١٤٠٠:٣٤:٠٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٨:٠٣١٣:١٥:٥٠١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٣٣:٥٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٨:٤٢١٣:١٥:٣١١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٣٩٠٠:٣٣:٣٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٤٩:٢١١٣:١٥:١٣١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٢١٠٠:٣٣:٢٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥٠:٠٠١٣:١٤:٥٤١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٠٢٠٠:٣٣:١١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٠:٣٩١٣:١٤:٣٤١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٥:٤٣٠٠:٣٢:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥١:١٨١٣:١٤:١٥١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٢٤٠٠:٣٢:٤٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥١:٥٦١٣:١٣:٥٥١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٠٤٠٠:٣٢:٢٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٢:٣٥١٣:١٣:٣٥١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٤٤٠٠:٣٢:١٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٣:١٣١٣:١٣:١٤١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٢٣٠٠:٣١:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١١٠٦:٥٣:٥٢١٣:١٢:٥٤١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:٠٢٠٠:٣١:٤٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٤:٣٠١٣:١٢:٣٣١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٤١٠٠:٣١:٢٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٥:٠٨١٣:١٢:١٢١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٢٠٠٠:٣١:٠٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٥:٤٧١٣:١١:٥١١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٥٨٠٠:٣٠:٥٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٠٠٦:٥٦:٢٥١٣:١١:٣٠١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٣٧٠٠:٣٠:٣٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٧٠٦:٥٧:٠٣١٣:١١:٠٨١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:١٥٠٠:٣٠:١٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٣٠٦:٥٧:٤١١٣:١٠:٤٧١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٠:٥٣٠٠:٣٠:٠٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٨:٢٠١٣:١٠:٢٦١٩:٢٢:٠١١٩:٣٩:٣١٠٠:٢٩:٤٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٤٠٦:٥٨:٥٨١٣:١٠:٠٤١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٨:٠٩٠٠:٢٩:٢٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٩٠٦:٥٩:٣٦١٣:٠٩:٤٣١٩:١٩:١٨١٩:٣٦:٤٧٠٠:٢٩:٠٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٠:١٥١٣:٠٩:٢١١٩:١٧:٥٧١٩:٣٥:٢٥٠٠:٢٨:٤٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٠:٥٣١٣:٠٩:٠٠١٩:١٦:٣٥١٩:٣٤:٠٣٠٠:٢٨:٢٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠١:٣٢١٣:٠٨:٣٨١٩:١٥:١٤١٩:٣٢:٤١٠٠:٢٨:١٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٧٠٧:٠٢:١١١٣:٠٨:١٧١٩:١٣:٥٢١٩:٣١:١٩٢٣:٥٧:٥١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٢:٥٠١٢:٠٧:٥٦١٨:١٢:٣١١٨:٢٩:٥٨٢٣:٢٧:٣٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوه زیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه زیر روستای کوه زیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه زیر روستای کوه زیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوه زیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه زیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوه زیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوه زیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوه زیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوه زیر

روستای کوه زیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوه زیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوه زیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوه زیر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کوه زیر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کوه زیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوه زیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوه زیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوه زیر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کوه زیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کوه زیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوه زیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوه زیر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوه زیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوه زیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کوه زیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوه زیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوه زیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو