جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوه زیر

مازو | اندیمشک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز کوه زیر


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٠٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:١٥
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٢٨

چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
٠٢ رجب ١٤٤١ قمری
٢٦ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوه زیر (شهرستان اندیمشک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ اسفند ٩٨ روستای کوه زیر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کوه زیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوه زیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
تفاوت زن و مرد در این است كه مردان همیشه آینده را می نگرند و زنها گذشته را به یاد می آورند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوه زیر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوه زیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه زیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوه زیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه زیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوه زیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٤:٥٨١٣:١٣:١١١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٩:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٣:٥٣١٣:١٣:٠١١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٩:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٢:٥١١٩:٥٣:٢٢٢٠:١١:٤٦٠٠:٢٨:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣١:٤٧١٣:١٢:٤٢١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٣٢٠٠:٢٨:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٠:٤٥١٣:١٢:٣٣١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:١٩٠٠:٢٨:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٢:٢٥١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٧:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٨:٤٤١٣:١٢:١٧١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٧:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٧:٤٥١٣:١٢:١٠١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٧:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٦:٤٧١٣:١٢:٠٣١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٧:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٥:٥٠١٣:١١:٥٧١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٦:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٤:٥٥١٣:١١:٥١١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٦:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٤:٠٠١٣:١١:٤٦٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٤٧٠٠:٢٦:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٣:٠٧١٣:١١:٤٢٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٦:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٢:١٥١٣:١١:٣٨٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٥:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢١:٢٣١٣:١١:٣٤٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٥:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٠:٣٤١٣:١١:٣١٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٥:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٩:٤٥١٣:١١:٢٩٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٢٥:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٨:٥٨١٣:١١:٢٧٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٢٥:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٨:١٢١٣:١١:٢٦٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:١٢٠٠:٢٥:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٧:٢٧١٣:١١:٢٦٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٤:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٦:٤٤١٣:١١:٢٦٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٤:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٦:٠٢١٣:١١:٢٧٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢٤:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٥:٢١١٣:١١:٢٨٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٤:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٤:٤٢١٣:١١:٣٠٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٢٤:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٤:٠٤١٣:١١:٣٢٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٤:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٣:٢٨١٣:١١:٣٥٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٢٤:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٢:٥٣١٣:١١:٣٩٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:١٣٠٠:٢٤:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٢:٢٠١٣:١١:٤٣٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢٤:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١١:٤٨١٣:١١:٤٧٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢٤:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١١:١٧١٣:١١:٥٣٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه زیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه زیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه زیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوه زیر

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای کوه زیر

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه زیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه زیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای کوه زیر

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٧:٥١٠٦:٤٨:٣٠١٢:٢٨:١٤١٨:٠٨:٢٥١٨:٢٦:٠٦٢٣:٤٧:٣٦
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٤٧:٢٢١٢:٢٨:٠٤١٨:٠٩:١٥١٨:٢٦:٥٤٢٣:٤٧:٢٨
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٤٦:١٣١٢:٢٧:٥٤١٨:١٠:٠٤١٨:٢٧:٤٢٢٣:٤٧:١٩
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٥:٠٣١٢:٢٧:٤٤١٨:١٠:٥٣١٨:٢٨:٣٠٢٣:٤٧:٠٩
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٣:٥٣١٢:٢٧:٣٣١٨:١١:٤١١٨:٢٩:١٧٢٣:٤٦:٥٩
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٢:٤٢١٢:٢٧:٢١١٨:١٢:٢٩١٨:٣٠:٠٤٢٣:٤٦:٤٨
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤١:٣٠١٢:٢٧:٠٩١٨:١٣:١٧١٨:٣٠:٥١٢٣:٤٦:٣٦
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٠:١٨١٢:٢٦:٥٧١٨:١٤:٠٤١٨:٣١:٣٨٢٣:٤٦:٢٤
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٨:٤٤٠٦:٣٩:٠٥١٢:٢٦:٤٣١٨:١٤:٥١١٨:٣٢:٢٤٢٣:٤٦:١١
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٧:٣١٠٦:٣٧:٥١١٢:٢٦:٣٠١٨:١٥:٣٨١٨:٣٣:١٠٢٣:٤٥:٥٨
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٦:١٨٠٦:٣٦:٣٧١٢:٢٦:١٦١٨:١٦:٢٥١٨:٣٣:٥٥٢٣:٤٥:٤٤
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٥:٢٢١٢:٢٦:٠٢١٨:١٧:١١١٨:٣٤:٤١٢٣:٤٥:٢٩
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٤:٠٧١٢:٢٥:٤٧١٨:١٧:٥٧١٨:٣٥:٢٦٢٣:٤٥:١٤
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٢:٥١١٢:٢٥:٣٢١٨:١٨:٤٢١٨:٣٦:١١٢٣:٤٤:٥٨
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١١:١٥٠٦:٣١:٣٥١٢:٢٥:١٦١٨:١٩:٢٧١٨:٣٦:٥٦٢٣:٤٤:٤٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٠:١٨١٢:٢٥:٠٠١٨:٢٠:١٢١٨:٣٧:٤١٢٣:٤٤:٢٦
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٢٩:٠١١٢:٢٤:٤٤١٨:٢٠:٥٧١٨:٣٨:٢٥٢٣:٤٤:٠٩
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٢٧:٤٤١٢:٢٤:٢٨١٨:٢١:٤٢١٨:٣٩:١٠٢٣:٤٣:٥١
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٦:٢٧١٢:٢٤:١١١٨:٢٢:٢٦١٨:٣٩:٥٤٢٣:٤٣:٣٣
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٥:٠٩١٢:٢٣:٥٤١٨:٢٣:١٠١٨:٤٠:٣٨٢٣:٤٣:١٥
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٣:٥١١٢:٢٣:٣٧١٨:٢٣:٥٤١٨:٤١:٢٢٢٣:٤٢:٥٦
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٢:٣٢١٢:٢٣:٢٠١٨:٢٤:٣٨١٨:٤٢:٠٦٢٣:٤٢:٣٧
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢١:١٤١٢:٢٣:٠٣١٨:٢٥:٢٢١٨:٤٢:٥٠٢٣:٤٢:١٨
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٩:١٤٠٦:١٩:٥٥١٢:٢٢:٤٥١٨:٢٦:٠٦١٨:٤٣:٣٤٢٣:٤١:٥٨
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٧:٥١٠٦:١٨:٣٧١٢:٢٢:٢٧١٨:٢٦:٤٩١٨:٤٤:١٧٠٠:١١:٣٨
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٦:٢٧٠٧:١٧:١٨١٣:٢٢:١٠١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:٠١٠٠:٤١:١٨
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٥:٠٣٠٧:١٥:٥٩١٣:٢١:٥٢١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٤٥٠٠:٤٠:٥٨
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٣:٣٩٠٧:١٤:٤٠١٣:٢١:٣٤١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٢٨٠٠:٤٠:٣٧
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٢:١٥٠٧:١٣:٢١١٣:٢١:١٦١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:١٢٠٠:٤٠:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوه زیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای کوه زیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای کوه زیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوه زیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه زیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کوه زیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوه زیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه زیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کوه زیر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٣:٥٨١٢:٢٨:٥٢١٨:٠٤:١٢١٨:٢٢:٠٠٢٣:٤٨:٠٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٢:٥٤١٢:٢٨:٤٥١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٢:٥٠٢٣:٤٨:٠١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥١:٤٩١٢:٢٨:٣٨١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٣:٤٠٢٣:٤٧:٥٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٠:٤٤١٢:٢٨:٣١١٨:٠٦:٤٥١٨:٢٤:٢٩٢٣:٤٧:٥٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٤٩:٣٧١٢:٢٨:٢٣١٨:٠٧:٣٥١٨:٢٥:١٨٢٣:٤٧:٤٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥١٠٦:٤٨:٣٠١٢:٢٨:١٤١٨:٠٨:٢٥١٨:٢٦:٠٦٢٣:٤٧:٣٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٤٧:٢٢١٢:٢٨:٠٤١٨:٠٩:١٥١٨:٢٦:٥٤٢٣:٤٧:٢٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٤٦:١٣١٢:٢٧:٥٤١٨:١٠:٠٤١٨:٢٧:٤٢٢٣:٤٧:١٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٥:٠٣١٢:٢٧:٤٤١٨:١٠:٥٣١٨:٢٨:٣٠٢٣:٤٧:٠٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٣:٥٣١٢:٢٧:٣٣١٨:١١:٤١١٨:٢٩:١٧٢٣:٤٦:٥٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٢:٤٢١٢:٢٧:٢١١٨:١٢:٢٩١٨:٣٠:٠٤٢٣:٤٦:٤٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤١:٣٠١٢:٢٧:٠٩١٨:١٣:١٧١٨:٣٠:٥١٢٣:٤٦:٣٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٠:١٨١٢:٢٦:٥٧١٨:١٤:٠٤١٨:٣١:٣٨٢٣:٤٦:٢٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٤٠٦:٣٩:٠٥١٢:٢٦:٤٣١٨:١٤:٥١١٨:٣٢:٢٤٢٣:٤٦:١١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣١٠٦:٣٧:٥١١٢:٢٦:٣٠١٨:١٥:٣٨١٨:٣٣:١٠٢٣:٤٥:٥٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٣٦:٣٧١٢:٢٦:١٦١٨:١٦:٢٥١٨:٣٣:٥٥٢٣:٤٥:٤٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٥:٢٢١٢:٢٦:٠٢١٨:١٧:١١١٨:٣٤:٤١٢٣:٤٥:٢٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٤:٠٧١٢:٢٥:٤٧١٨:١٧:٥٧١٨:٣٥:٢٦٢٣:٤٥:١٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٢:٥١١٢:٢٥:٣٢١٨:١٨:٤٢١٨:٣٦:١١٢٣:٤٤:٥٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣١:٣٥١٢:٢٥:١٦١٨:١٩:٢٧١٨:٣٦:٥٦٢٣:٤٤:٤٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٠:١٨١٢:٢٥:٠٠١٨:٢٠:١٢١٨:٣٧:٤١٢٣:٤٤:٢٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٢٩:٠١١٢:٢٤:٤٤١٨:٢٠:٥٧١٨:٣٨:٢٥٢٣:٤٤:٠٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٢٧:٤٤١٢:٢٤:٢٨١٨:٢١:٤٢١٨:٣٩:١٠٢٣:٤٣:٥١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٦:٢٧١٢:٢٤:١١١٨:٢٢:٢٦١٨:٣٩:٥٤٢٣:٤٣:٣٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٥:٠٩١٢:٢٣:٥٤١٨:٢٣:١٠١٨:٤٠:٣٨٢٣:٤٣:١٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٣:٥١١٢:٢٣:٣٧١٨:٢٣:٥٤١٨:٤١:٢٢٢٣:٤٢:٥٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٢:٣٢١٢:٢٣:٢٠١٨:٢٤:٣٨١٨:٤٢:٠٦٢٣:٤٢:٣٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢١:١٤١٢:٢٣:٠٣١٨:٢٥:٢٢١٨:٤٢:٥٠٢٣:٤٢:١٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٤٠٦:١٩:٥٥١٢:٢٢:٤٥١٨:٢٦:٠٦١٨:٤٣:٣٤٢٣:٤١:٥٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوه زیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کوه زیر روستای کوه زیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کوه زیر روستای کوه زیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوه زیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه زیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوه زیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوه زیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوه زیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوه زیر

روستای کوه زیر بر روی نقشه

روستای کوه زیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوه زیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوه زیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوه زیر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کوه زیر + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای کوه زیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوه زیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوه زیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوه زیر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کوه زیر
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کوه زیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کوه زیر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوه زیر
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوه زیر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کوه زیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کوه زیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوه زیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوه زیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو