جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوه بن

زر آباد غربی | کنارک | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کوه بن


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٥٤
غروب آفتاب: ١٨:٣٤:٤٩
اذان مغرب: ١٨:٥١:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٠٨

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوه بن (شهرستان کنارک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای کوه بن)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کوه بن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوه بن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسمایلز
اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز كلامی بر زبان نمی آورند كه احساسات دیگران را جریحه دار سازند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوه بن

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوه بن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه بن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوه بن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه بن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوه بن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٢٩٠٥:٥٩:٢٣١٢:٣٠:٠٢١٩:٠١:٠٣١٩:١٨:٠٣٢٣:٤٩:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٢٨٠٥:٥٨:٣٤١٢:٢٩:٥٣١٩:٠١:٣٣١٩:١٨:٣٦٢٣:٤٩:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٢٧٠٥:٥٧:٤٥١٢:٢٩:٤٤١٩:٠٢:٠٤١٩:١٩:٠٨٢٣:٤٩:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٢٨٠٥:٥٦:٥٨١٢:٢٩:٣٦١٩:٠٢:٣٥١٩:١٩:٤١٢٣:٤٩:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٦:١١١٢:٢٩:٢٨١٩:٠٣:٠٦١٩:٢٠:١٤٢٣:٤٨:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٥:٢٥١٢:٢٩:٢١١٩:٠٣:٣٧١٩:٢٠:٤٧٢٣:٤٨:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٤:٤٠١٢:٢٩:١٤١٩:٠٤:٠٨١٩:٢١:٢١٢٣:٤٨:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٣:٥٧١٢:٢٩:٠٨١٩:٠٤:٣٩١٩:٢١:٥٤٢٣:٤٨:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٣:١٤١٢:٢٩:٠٢١٩:٠٥:١١١٩:٢٢:٢٨٢٣:٤٧:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٢:٣٢١٢:٢٨:٥٧١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٣:٠١٢٣:٤٧:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٥١:٥١١٢:٢٨:٥٢١٩:٠٦:١٤١٩:٢٣:٣٥٢٣:٤٧:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥١:١١١٢:٢٨:٤٨١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٤:٠٩٢٣:٤٧:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٠:٣٢١٢:٢٨:٤٥١٩:٠٧:١٧١٩:٢٤:٤٣٢٣:٤٧:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١٩٠٥:٤٩:٥٤١٢:٢٨:٤٢١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٥:١٧٢٣:٤٧:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٤٩:١٧١٢:٢٨:٤٠١٩:٠٨:٢١١٩:٢٥:٥١٢٣:٤٧:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٤١٠٥:٤٨:٤٢١٢:٢٨:٣٨١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٦:٢٥٢٣:٤٦:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٤٨:٠٧١٢:٢٨:٣٧١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٦:٥٩٢٣:٤٦:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤٧:٣٤١٢:٢٨:٣٧١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:٣٣٢٣:٤٦:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٧:٠٢١٢:٢٨:٣٧١٩:١٠:٢٩١٩:٢٨:٠٧٢٣:٤٦:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٦:٣١١٢:٢٨:٣٧١٩:١١:٠١١٩:٢٨:٤١٢٣:٤٦:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٧٠٥:٤٦:٠١١٢:٢٨:٣٩١٩:١١:٣٣١٩:٢٩:١٥٢٣:٤٦:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:١٦٠٥:٤٥:٣٢١٢:٢٨:٤٠١٩:١٢:٠٥١٩:٢٩:٤٩٢٣:٤٦:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٥:٠٥١٢:٢٨:٤٣١٩:١٢:٣٧١٩:٣٠:٢٣٢٣:٤٦:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٥٨٠٥:٤٤:٣٩١٢:٢٨:٤٦١٩:١٣:٠٩١٩:٣٠:٥٦٢٣:٤٦:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٢١٠٥:٤٤:١٤١٢:٢٨:٤٩١٩:١٣:٤٠١٩:٣١:٣٠٢٣:٤٦:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٣:٥٠١٢:٢٨:٥٣١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:٠٣٢٣:٤٦:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:١١٠٥:٤٣:٢٨١٢:٢٨:٥٨١٩:١٤:٤٣١٩:٣٢:٣٧٢٣:٤٦:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٣:٠٦١٢:٢٩:٠٣١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٠٩٢٣:٤٦:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٠٧٠٥:٤٢:٤٦١٢:٢٩:٠٩١٩:١٥:٤٥١٩:٣٣:٤٢٢٣:٤٦:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه بن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه بن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه بن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوه بن

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کوه بن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوه بن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه بن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کوه بن

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوه بن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کوه بن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کوه بن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوه بن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه بن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه بن

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوه بن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه بن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه بن

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٠٨:٣٣١٢:٣٥:٠٠١٩:٠١:٠٥١٩:١٧:٥٢٢٣:٥٥:٤٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:٠٨:٥٨١٢:٣٤:٤٤١٩:٠٠:٠٨١٩:١٦:٥٢٢٣:٥٥:٣١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٠٩:٢٤١٢:٣٤:٢٨١٨:٥٩:٠٩١٩:١٥:٥٣٢٣:٥٥:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:٠٩:٤٩١٢:٣٤:١١١٨:٥٨:١١١٩:١٤:٥٢٢٣:٥٥:٠٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٠:١٥١٢:٣٣:٥٤١٨:٥٧:١١١٩:١٣:٥٢٢٣:٥٤:٥٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٠:٤٠١٢:٣٣:٣٧١٨:٥٦:١٢١٩:١٢:٥٠٢٣:٥٤:٤٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:١١:٠٥١٢:٣٣:١٩١٨:٥٥:١١١٩:١١:٤٨٢٣:٥٤:٢٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١١:٢٩١٢:٣٣:٠١١٨:٥٤:١٠١٩:١٠:٤٦٢٣:٥٤:١٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١١:٥٤١٢:٣٢:٤٣١٨:٥٣:٠٩١٩:٠٩:٤٣٢٣:٥٤:٠٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٢:١٩١٢:٣٢:٢٤١٨:٥٢:٠٧١٩:٠٨:٤٠٢٣:٥٣:٤٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:١٢:٤٣١٢:٣٢:٠٥١٨:٥١:٠٤١٩:٠٧:٣٦٢٣:٥٣:٣٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٣:٠٧١٢:٣١:٤٦١٨:٥٠:٠١١٩:٠٦:٣٢٢٣:٥٣:١٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٣:٣١١٢:٣١:٢٦١٨:٤٨:٥٨١٩:٠٥:٢٧٢٣:٥٣:٠١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٣:٥٥١٢:٣١:٠٦١٨:٤٧:٥٤١٩:٠٤:٢٣٢٣:٥٢:٤٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٤:١٩١٢:٣٠:٤٦١٨:٤٦:٥٠١٩:٠٣:١٧٢٣:٥٢:٢٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:١٤:٤٢١٢:٣٠:٢٦١٨:٤٥:٤٦١٩:٠٢:١٢٢٣:٥٢:١١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:١٥:٠٦١٢:٣٠:٠٥١٨:٤٤:٤١١٩:٠١:٠٦٢٣:٥١:٥٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:١٥:٢٩١٢:٢٩:٤٤١٨:٤٣:٣٦١٩:٠٠:٠٠٢٣:٥١:٣٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٧٠٦:١٥:٥٣١٢:٢٩:٢٣١٨:٤٢:٣١١٨:٥٨:٥٤٢٣:٥١:١٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:١٦:١٦١٢:٢٩:٠٢١٨:٤١:٢٥١٨:٥٧:٤٨٢٣:٥١:٠١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:١٦:٤٠١٢:٢٨:٤١١٨:٤٠:٢٠١٨:٥٦:٤١٢٣:٥٠:٤٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:١٧:٠٣١٢:٢٨:٢٠١٨:٣٩:١٤١٨:٥٥:٣٥٢٣:٥٠:٢٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:١٧:٢٦١٢:٢٧:٥٨١٨:٣٨:٠٨١٨:٥٤:٢٨٢٣:٥٠:٠٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:١٧:٤٩١٢:٢٧:٣٧١٨:٣٧:٠٢١٨:٥٣:٢١٢٣:٤٩:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:١٨:١٣١٢:٢٧:١٥١٨:٣٥:٥٥١٨:٥٢:١٤٢٣:٤٩:٢٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:١٨:٣٦١٢:٢٦:٥٤١٨:٣٤:٤٩١٨:٥١:٠٧٢٣:٤٩:٠٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:١٨:٥٩١٢:٢٦:٣٢١٨:٣٣:٤٣١٨:٥٠:٠١٢٣:٤٨:٤٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:١٩:٢٣١٢:٢٦:١١١٨:٣٢:٣٦١٨:٤٨:٥٤٢٣:٤٨:٢٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:١٩:٤٦١٢:٢٥:٥٠١٨:٣١:٣٠١٨:٤٧:٤٧٢٣:٤٨:٠٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٠:١٠١٢:٢٥:٢٨١٨:٣٠:٢٣١٨:٤٦:٤١٢٣:١٧:٤٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٥٠٥:٢٠:٣٤١١:٢٥:٠٧١٧:٢٩:١٧١٧:٤٥:٣٤٢٢:٤٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوه بن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه بن روستای کوه بن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه بن روستای کوه بن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوه بن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه بن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوه بن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوه بن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوه بن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوه بن

روستای کوه بن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوه بن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوه بن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوه بن
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کوه بن + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کوه بن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوه بن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوه بن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوه بن رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کوه بن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوه بن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوه بن
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوه بن دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوه بن
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوه بن
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کوه بن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوه بن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوه بن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو