جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوه بریده شلال

شلال ودشتگل | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز کوه بریده شلال


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٣٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:١١
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٢٤:٢٨

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوه بریده شلال (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای کوه بریده شلال)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کوه بریده شلال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوه بریده شلال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

انجیل یوحنا
بزرگ‌ترین محبتی كه شخص می‌تواند در حق دوستانش بكند، این است كه جان خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید اینچنین سنجید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوه بریده شلال

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوه بریده شلال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه بریده شلال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوه بریده شلال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوه بریده شلال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوه بریده شلال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٩:٣٢١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢٥:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٩:١٢١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٥:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٨:١١١٣:٠٩:١٥١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٢٥:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٧:١١١٣:٠٩:٠٦١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٤:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٤:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٥:١٥١٣:٠٨:٥١١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٢٥٠٠:٢٤:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٨:٤٥١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:١١٠٠:٢٤:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٥٧٠٠:٢٣:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٣:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٢٨٠٠:٢٣:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٨:٢٣١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٣:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٩:٥٠١٣:٠٨:١٩١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٠٠٠٠:٢٣:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٨:١٦١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٢:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٨:١١١٣:٠٨:١٣١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٢:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٧:٢٣١٣:٠٨:١١١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٢:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٨:٠٩٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٢:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٨:٠٨٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٢:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٨:٠٨٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٢٢:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٨:٠٨٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:١٧٠٠:٢١:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣١٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٨:٠٨٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢١:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٣:٠٥١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢١:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٨:١١٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢١:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١١:٤٩١٣:٠٨:١٤٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢١:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٥١٠٦:١١:١٤١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢١:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٠:٤٠١٣:٠٨:٢٠٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢١:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:١١٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٨:٢٤٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢١:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢١:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢١:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٨:٤٠٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢١:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه بریده شلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه بریده شلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوه بریده شلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوه بریده شلال

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کوه بریده شلال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوه بریده شلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه بریده شلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کوه بریده شلال

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوه بریده شلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کوه بریده شلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کوه بریده شلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوه بریده شلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه بریده شلال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه بریده شلال

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوه بریده شلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوه بریده شلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه بریده شلال

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٠:٤٤١٣:١٤:٣٠١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٣٢:٠٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤١:٢٣١٣:١٤:١٥١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٣١:٥٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٢:٠٢١٣:١٣:٥٨١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:١٩٠٠:٣١:٤٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٢:٤٠١٣:١٣:٤٢١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٣١:٣٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٣:١٩١٣:١٣:٢٥١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٠:٥١٠٠:٣١:٢٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٣:٥٧١٣:١٣:٠٧١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٣٦٠٠:٣١:١٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٤:٣٥١٣:١٢:٥٠١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٢٠٠٠:٣١:٠٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٥:١٣١٣:١٢:٣٢١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٠٤٠٠:٣٠:٤٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٥:٥١١٣:١٢:١٣١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٥:٤٨٠٠:٣٠:٣٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤٦:٢٩١٣:١١:٥٤١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٣١٠٠:٣٠:٢٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٧:٠٧١٣:١١:٣٥١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:١٣٠٠:٣٠:٠٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٧:٤٥١٣:١١:١٦١٩:٣٤:١٧١٩:٥١:٥٥٠٠:٢٩:٥٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٤٨:٢٢١٣:١٠:٥٦١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢٩:٤٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٤٩:٠٠١٣:١٠:٣٦١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:١٨٠٠:٢٩:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٤٩:٣٧١٣:١٠:١٦١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٧:٥٩٠٠:٢٩:١٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٠:١٥١٣:٠٩:٥٦١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٤٠٠٠:٢٨:٥٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٠:٥٢١٣:٠٩:٣٥١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٢٠٠٠:٢٨:٣٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥١:٢٩١٣:٠٩:١٥١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٤:٠٠٠٠:٢٨:٢٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٢:٠٦١٣:٠٨:٥٤١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:٤٠٠٠:٢٨:٠٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٢:٤٣١٣:٠٨:٣٣١٩:٢٣:٥١١٩:٤١:٢٠٠٠:٢٧:٤٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٣:٢٠١٣:٠٨:١١١٩:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٥٩٠٠:٢٧:٣٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٣:٥٨١٣:٠٧:٥٠١٩:٢١:١٢١٩:٣٨:٣٨٠٠:٢٧:١٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٤:٣٥١٣:٠٧:٢٩١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:١٨٠٠:٢٦:٥٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٥:١٢١٣:٠٧:٠٧١٩:١٨:٣٢١٩:٣٥:٥٧٠٠:٢٦:٣٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٤٠٦:٥٥:٤٩١٣:٠٦:٤٦١٩:١٧:١٢١٩:٣٤:٣٦٠٠:٢٦:٢٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٦:٥٦:٢٦١٣:٠٦:٢٤١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:١٥٠٠:٢٦:٠٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٢٠٦:٥٧:٠٣١٣:٠٦:٠٣١٩:١٤:٣٢١٩:٣١:٥٤٠٠:٢٥:٤٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٥٠٦:٥٧:٤١١٣:٠٥:٤١١٩:١٣:١١١٩:٣٠:٣٣٠٠:٢٥:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٨٠٦:٥٨:١٨١٣:٠٥:٢٠١٩:١١:٥١١٩:٢٩:١٣٠٠:٢٥:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢١٠٦:٥٨:٥٦١٣:٠٤:٥٨١٩:١٠:٣١١٩:٢٧:٥٢٢٣:٥٤:٤٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٣٠٥:٥٩:٣٤١٢:٠٤:٣٧١٨:٠٩:١١١٨:٢٦:٣٢٢٣:٢٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوه بریده شلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه بریده شلال روستای کوه بریده شلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوه بریده شلال روستای کوه بریده شلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوه بریده شلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوه بریده شلال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوه بریده شلال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوه بریده شلال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوه بریده شلال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوه بریده شلال

روستای کوه بریده شلال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوه بریده شلال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوه بریده شلال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوه بریده شلال
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کوه بریده شلال + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کوه بریده شلال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوه بریده شلال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوه بریده شلال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوه بریده شلال رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کوه بریده شلال
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کوه بریده شلال دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوه بریده شلال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوه بریده شلال
زمان پخش اذان زنده به افق کوه بریده شلال
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کوه بریده شلال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوه بریده شلال دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوه بریده شلال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوه بریده شلال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو