جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کوهی خیل

جویبار | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کوهی خیل


اذان صبح: ٠٥:١٢:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٤٥
اذان ظهر: ١١:٤٣:٥٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٢٥
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٥٠

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کوهی خیل (شهرستان جویبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر کوهی خیل)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کوهی خیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کوهی خیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دالای لاما
فضای عشق در خانه ی تو شالوده ای برای زندگی ات به شمار می رود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کوهی خیل

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کوهی خیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوهی خیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کوهی خیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوهی خیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوهی خیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٠:١٣١٢:٥٦:٠٧١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٢:٠١٠٠:٠٩:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٥:٥٨١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٠٨:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٧:٥١١٢:٥٥:٤٩١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٠٨:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٥:٤١١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٠٨:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٥:٣٣١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٠٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٥:٢٦١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٠٧:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٠٧:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٥:١٣١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٨:٣١٠٠:٠٦:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:١١٠٦:٠١:١١١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٠٦:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٠:٣٠٢٠:١٠:٢٢٠٠:٠٦:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٤:٥٨١٩:٥١:٢٢٢٠:١١:١٧٠٠:٠٦:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٤:٥٤١٩:٥٢:١٣٢٠:١٢:١٢٠٠:٠٥:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥٤:٥١١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٣:٠٧٠٠:٠٥:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٦:١٠١٢:٥٤:٤٨١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٤:٠٢٠٠:٠٥:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥٥:١٤١٢:٥٤:٤٦١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٥٧٠٠:٠٥:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٣٨٠٥:٥٤:١٩١٢:٥٤:٤٤١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:٥١٠٠:٠٥:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٢٢٠٥:٥٣:٢٦١٢:٥٤:٤٣١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٦:٤٥٠٠:٠٤:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٠٦٠٥:٥٢:٣٤١٢:٥٤:٤٢١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٧:٣٩٠٠:٠٤:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٥٢٠٥:٥١:٤٤١٢:٥٤:٤٢١٩:٥٨:١١٢٠:١٨:٣٢٠٠:٠٤:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:٤٠٠٥:٥٠:٥٤١٢:٥٤:٤٣١٩:٥٩:٠١٢٠:١٩:٢٥٠٠:٠٤:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٥٠:٠٧١٢:٥٤:٤٤١٩:٥٩:٥٠٢٠:٢٠:١٨٠٠:٠٤:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٤٩:٢١١٢:٥٤:٤٦٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢١:١١٠٠:٠٣:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:١٢٠٥:٤٨:٣٦١٢:٥٤:٤٩٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٠٣:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٤٧:٥٤١٢:٥٤:٥٢٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٠٣:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٤٧:١٢١٢:٥٤:٥٥٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٠٣:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٤٦:٣٣١٢:٥٤:٥٩٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٠٣:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٤٥:٥٤١٢:٥٥:٠٤٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٠٣:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٠١٠٥:٤٥:١٨١٢:٥٥:٠٩٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٦:١٤٠٠:٠٣:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠١:٠٥٠٥:٤٤:٤٣١٢:٥٥:١٤٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٠٣:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوهی خیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوهی خیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوهی خیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوهی خیل

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کوهی خیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کوهی خیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوهی خیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کوهی خیل

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کوهی خیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کوهی خیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کوهی خیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کوهی خیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوهی خیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کوهی خیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر کوهی خیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوهی خیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کوهی خیل

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٢:٣٥١١:٤٢:٤٣١٧:١٢:٢١١٧:٣١:٠٣٢٣:٠٠:٢٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٣:٣٢١١:٤٢:٣٥١٧:١١:٠٨١٧:٢٩:٥٢٢٣:٠٠:١٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٤:٣٠١١:٤٢:٢٨١٧:٠٩:٥٦١٧:٢٨:٤٢٢٣:٠٠:٠٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٥:٢٨١١:٤٢:٢١١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٧:٣٣٢٢:٥٩:٥٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٦:٢٦١١:٤٢:١٥١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٦:٢٥٢٢:٥٩:٤٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٧:٢٥١١:٤٢:١٠١٧:٠٦:٢٦١٧:٢٥:١٨٢٢:٥٩:٣٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٨:٢٤١١:٤٢:٠٥١٧:٠٥:١٨١٧:٢٤:١٣٢٢:٥٩:٢٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٩:٢٣١١:٤٢:٠١١٧:٠٤:١٢١٧:٢٣:٠٩٢٢:٥٩:٢٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٠:٢٢١١:٤١:٥٨١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٢:٠٦٢٢:٥٩:١٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢١:٢٢١١:٤١:٥٦١٧:٠٢:٠٣١٧:٢١:٠٤٢٢:٥٩:١١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٢:٢٢١١:٤١:٥٥١٧:٠١:٠١١٧:٢٠:٠٤٢٢:٥٩:٠٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٣:٢٢١١:٤١:٥٤١٦:٥٩:٥٩١٧:١٩:٠٥٢٢:٥٩:٠٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٤:٢٣١١:٤١:٥٤١٦:٥٩:٠٠١٧:١٨:٠٨٢٢:٥٨:٥٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٥:٢٤١١:٤١:٥٥١٦:٥٨:٠١١٧:١٧:١٢٢٢:٥٨:٥٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٦:٢٤١١:٤١:٥٧١٦:٥٧:٠٤١٧:١٦:١٨٢٢:٥٨:٥٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٧:٢٥١١:٤٢:٠٠١٦:٥٦:٠٩١٧:١٥:٢٥٢٢:٥٨:٥٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٨:٢٧١١:٤٢:٠٣١٦:٥٥:١٥١٧:١٤:٣٣٢٢:٥٨:٥٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٩:٢٨١١:٤٢:٠٧١٦:٥٤:٢٢١٧:١٣:٤٣٢٢:٥٨:٥٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٠:٣٠١١:٤٢:١٣١٦:٥٣:٣١١٧:١٢:٥٥٢٢:٥٨:٥٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣١:٣١١١:٤٢:١٩١٦:٥٢:٤٢١٧:١٢:٠٨٢٢:٥٨:٥٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٢:٣٣١١:٤٢:٢٥١٦:٥١:٥٤١٧:١١:٢٣٢٢:٥٨:٥٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٣:٣٤١١:٤٢:٣٣١٦:٥١:٠٩١٧:١٠:٤٠٢٢:٥٩:٠١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٤:٣٦١١:٤٢:٤١١٦:٥٠:٢٤١٧:٠٩:٥٨٢٢:٥٩:٠٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٥:٣٨١١:٤٢:٥١١٦:٤٩:٤٢١٧:٠٩:١٨٢٢:٥٩:١١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٦:٤٠١١:٤٣:٠١١٦:٤٩:٠١١٧:٠٨:٤٠٢٢:٥٩:١٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٧:٤١١١:٤٣:١٢١٦:٤٨:٢٢١٧:٠٨:٠٤٢٢:٥٩:٢٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٨:٤٣١١:٤٣:٢٤١٦:٤٧:٤٥١٧:٠٧:٢٩٢٢:٥٩:٣٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٩٠٦:٣٩:٤٤١١:٤٣:٣٧١٦:٤٧:٠٩١٧:٠٦:٥٦٢٢:٥٩:٤٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١١٠٦:٤٠:٤٥١١:٤٣:٥٠١٦:٤٦:٣٦١٧:٠٦:٢٥٢٢:٥٩:٥٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤١:٤٦١١:٤٤:٠٥١٦:٤٦:٠٤١٧:٠٥:٥٦٢٣:٠٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کوهی خیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کوهی خیل شهر کوهی خیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کوهی خیل شهر کوهی خیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کوهی خیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوهی خیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کوهی خیل

کوهی‌خیل یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش گیل‌خوران شهرستان جویبار است. مردم کوهی خیل به زبان مازندرانی گویش می کنند.[۱]

شهر کوهی خیل در ویکیپدیا

شهر کوهی خیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کوهی خیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کوهی خیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کوهی خیل بر روی نقشه

شهر کوهی خیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کوهی خیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کوهی خیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کوهی خیل
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کوهی خیل + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر کوهی خیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کوهی خیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کوهی خیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کوهی خیل رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوهی خیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوهی خیل
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کوهی خیل دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوهی خیل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوهی خیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوهی خیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوهی خیل دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کوهی خیل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کوهی خیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو