جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوهک

سیمکان | بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کوهک


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٤٥
اذان ظهر: ١١:٥٠:٥١
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٥٣
اذان مغرب: ١٧:١٥:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٠٨:٥٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوهک (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای کوهک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کوهک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوهک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌مجازات كردن را در صورت بروز شبهات دفع كنید و از لغزش‌‌های بزرگان خود، بگذرید مگر آن لغزش‌هایی كه مستوجب حد (الهی) است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوهک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوهک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوهک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوهک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوهک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوهک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٤:٠٣١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:١٧٠٠:١١:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٨:٠٣١٢:٥٣:٥٣١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٥٩٠٠:١١:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٧:٠٥١٢:٥٣:٤٣١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٤٠٠٠:١١:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٣:٣٤١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٢٢٠٠:١٠:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:١١٠٦:١٥:١٠١٢:٥٣:٢٥١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٠٣٠٠:١٠:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٤:١٤١٢:٥٣:١٧١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٠:٤٥٠٠:١٠:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٣:١٩١٢:٥٣:٠٩١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:٢٧٠٠:١٠:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٢:٢٤١٢:٥٣:٠٢١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٠٩٠٠:٠٩:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١١:٣١١٢:٥٢:٥٥١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠٩:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٠:٣٩١٢:٥٢:٤٩١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٣٢٠٠:٠٩:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٩:٤٨١٢:٥٢:٤٤١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:١٤٠٠:٠٩:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٥٦٠٠:٠٨:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٨:٠٩١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٣٨٠٠:٠٨:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠٨:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٧:٠٢٠٠:٠٨:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٤٤٠٠:٠٨:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥٢:٢١١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠٨:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٢:٢٠١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٠٨٠٠:٠٧:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٣:٤٠١٢:٥٢:١٩١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٥٠٠٠:٠٧:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٢:١٨١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٣١٠٠:٠٧:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥٢:١٨١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:١٣٠٠:٠٧:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠١:٤٢١٢:٥٢:١٩١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٥٤٠٠:٠٧:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠١:٠٦١٢:٥٢:٢٠١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٠٧:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٢:٢٢١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٣:١٦٠٠:٠٧:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٢:٢٤١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٧:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٩:٢٤١٢:٥٢:٢٧١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٠٧:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٢:٣١١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:١٨٠٠:٠٦:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٠٦:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٠٦:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٢:٤٥١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:١٦٠٠:٠٦:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوهک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوهک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوهک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوهک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کوهک

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوهک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوهک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کوهک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٢:٠٤١١:٤٣:٤٤١٦:٥٥:١١١٧:١٣:٤١٢٣:٠٢:٢٨
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٢:٥٤١١:٤٤:٠٥١٦:٥٥:٠٣١٧:١٣:٣٥٢٣:٠٢:٤٦
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٣:٤٣١١:٤٤:٢٦١٦:٥٤:٥٨١٧:١٣:٣١٢٣:٠٣:٠٤
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١١:١٠٠٦:٣٤:٣١١١:٤٤:٤٨١٦:٥٤:٥٣١٧:١٣:٢٨٢٣:٠٣:٢٣
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٥:١٩١١:٤٥:١٠١٦:٥٤:٥١١٧:١٣:٢٨٢٣:٠٣:٤٣
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٦:٠٧١١:٤٥:٣٤١٦:٥٤:٥٠١٧:١٣:٢٨٢٣:٠٤:٠٣
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٦:٥٤١١:٤٥:٥٧١٦:٥٤:٥١١٧:١٣:٣١٢٣:٠٤:٢٤
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٧:٤٠١١:٤٦:٢٢١٦:٥٤:٥٤١٧:١٣:٣٥٢٣:٠٤:٤٦
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٨:٢٦١١:٤٦:٤٧١٦:٥٤:٥٨١٧:١٣:٤١٢٣:٠٥:٠٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٩:١١١١:٤٧:١٢١٦:٥٥:٠٤١٧:١٣:٤٨٢٣:٠٥:٣٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٩:٥٦١١:٤٧:٣٨١٦:٥٥:١٢١٧:١٣:٥٧٢٣:٠٥:٥٦
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٠:٤٠١١:٤٨:٠٤١٦:٥٥:٢٢١٧:١٤:٠٨٢٣:٠٦:٢٠
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٧:١٨٠٦:٤١:٢٣١١:٤٨:٣١١٦:٥٥:٣٣١٧:١٤:٢٠٢٣:٠٦:٤٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٢:٠٥١١:٤٨:٥٨١٦:٥٥:٤٥١٧:١٤:٣٣٢٣:٠٧:١٠
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٩:٢٦١٦:٥٦:٠٠١٧:١٤:٤٩٢٣:٠٧:٣٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٣:٢٧١١:٤٩:٥٤١٦:٥٦:١٦١٧:١٥:٠٦٢٣:٠٨:٠٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٤:٠٦١١:٥٠:٢٢١٦:٥٦:٣٤١٧:١٥:٢٤٢٣:٠٨:٢٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٤:٤٥١١:٥٠:٥١١٦:٥٦:٥٣١٧:١٥:٤٤٢٣:٠٨:٥٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٥:٢٢١١:٥١:٢٠١٦:٥٧:١٤١٧:١٦:٠٥٢٣:٠٩:٢٥
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٥:٥٩١١:٥١:٤٩١٦:٥٧:٣٦١٧:١٦:٢٨٢٣:٠٩:٥٣
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٦:٣٤١١:٥٢:١٨١٦:٥٨:٠٠١٧:١٦:٥٢٢٣:١٠:٢١
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٧:٠٨١١:٥٢:٤٨١٦:٥٨:٢٥١٧:١٧:١٨٢٣:١٠:٥٠
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٧:٤١١١:٥٣:١٧١٦:٥٨:٥٢١٧:١٧:٤٥٢٣:١١:١٩
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٤٨:١٣١١:٥٣:٤٧١٦:٥٩:٢١١٧:١٨:١٤٢٣:١١:٤٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٨:٤٤١١:٥٤:١٧١٦:٥٩:٥٠١٧:١٨:٤٣٢٣:١٢:١٨
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤٩:١٣١١:٥٤:٤٧١٧:٠٠:٢٢١٧:١٩:١٤٢٣:١٢:٤٨
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٥:١٥٠٦:٤٩:٤١١١:٥٥:١٧١٧:٠٠:٥٤١٧:١٩:٤٧٢٣:١٣:١٨
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٠:٠٨١١:٥٥:٤٧١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٢٠٢٣:١٣:٤٨
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥٠:٣٣١١:٥٦:١٧١٧:٠٢:٠٣١٧:٢٠:٥٥٢٣:١٤:١٨
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٥٠:٥٧١١:٥٦:٤٧١٧:٠٢:٣٩١٧:٢١:٣١٢٣:١٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوهک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کوهک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کوهک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوهک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوهک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کوهک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوهک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوهک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کوهک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٧:٠٤١١:٤١:٥٦١٦:٥٦:٣٣١٧:١٤:٥١٢٣:٠٠:٥٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٧:٥٤١١:٤٢:١٢١٦:٥٦:١٥١٧:١٤:٣٦٢٣:٠١:١٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٨:٤٥١١:٤٢:٢٩١٦:٥٥:٥٩١٧:١٤:٢١٢٣:٠١:٢٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٢٩:٣٥١١:٤٢:٤٦١٦:٥٥:٤٤١٧:١٤:٠٩٢٣:٠١:٤٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٠:٢٥١١:٤٣:٠٥١٦:٥٥:٣١١٧:١٣:٥٨٢٣:٠١:٥٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣١:١٥١١:٤٣:٢٤١٦:٥٥:٢٠١٧:١٣:٤٩٢٣:٠٢:١١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٢:٠٤١١:٤٣:٤٤١٦:٥٥:١١١٧:١٣:٤١٢٣:٠٢:٢٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٢:٥٤١١:٤٤:٠٥١٦:٥٥:٠٣١٧:١٣:٣٥٢٣:٠٢:٤٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٣:٤٣١١:٤٤:٢٦١٦:٥٤:٥٨١٧:١٣:٣١٢٣:٠٣:٠٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣٤:٣١١١:٤٤:٤٨١٦:٥٤:٥٣١٧:١٣:٢٨٢٣:٠٣:٢٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٥:١٩١١:٤٥:١٠١٦:٥٤:٥١١٧:١٣:٢٨٢٣:٠٣:٤٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٦:٠٧١١:٤٥:٣٤١٦:٥٤:٥٠١٧:١٣:٢٨٢٣:٠٤:٠٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٦:٥٤١١:٤٥:٥٧١٦:٥٤:٥١١٧:١٣:٣١٢٣:٠٤:٢٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٧:٤٠١١:٤٦:٢٢١٦:٥٤:٥٤١٧:١٣:٣٥٢٣:٠٤:٤٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٨:٢٦١١:٤٦:٤٧١٦:٥٤:٥٨١٧:١٣:٤١٢٣:٠٥:٠٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٩:١١١١:٤٧:١٢١٦:٥٥:٠٤١٧:١٣:٤٨٢٣:٠٥:٣٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٩:٥٦١١:٤٧:٣٨١٦:٥٥:١٢١٧:١٣:٥٧٢٣:٠٥:٥٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٠:٤٠١١:٤٨:٠٤١٦:٥٥:٢٢١٧:١٤:٠٨٢٣:٠٦:٢٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٤١:٢٣١١:٤٨:٣١١٦:٥٥:٣٣١٧:١٤:٢٠٢٣:٠٦:٤٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٢:٠٥١١:٤٨:٥٨١٦:٥٥:٤٥١٧:١٤:٣٣٢٣:٠٧:١٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٩:٢٦١٦:٥٦:٠٠١٧:١٤:٤٩٢٣:٠٧:٣٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٣:٢٧١١:٤٩:٥٤١٦:٥٦:١٦١٧:١٥:٠٦٢٣:٠٨:٠٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٤:٠٦١١:٥٠:٢٢١٦:٥٦:٣٤١٧:١٥:٢٤٢٣:٠٨:٢٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٤:٤٥١١:٥٠:٥١١٦:٥٦:٥٣١٧:١٥:٤٤٢٣:٠٨:٥٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٥:٢٢١١:٥١:٢٠١٦:٥٧:١٤١٧:١٦:٠٥٢٣:٠٩:٢٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٥:٥٩١١:٥١:٤٩١٦:٥٧:٣٦١٧:١٦:٢٨٢٣:٠٩:٥٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٦:٣٤١١:٥٢:١٨١٦:٥٨:٠٠١٧:١٦:٥٢٢٣:١٠:٢١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٧:٠٨١١:٥٢:٤٨١٦:٥٨:٢٥١٧:١٧:١٨٢٣:١٠:٥٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٧:٤١١١:٥٣:١٧١٦:٥٨:٥٢١٧:١٧:٤٥٢٣:١١:١٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٤٨:١٣١١:٥٣:٤٧١٦:٥٩:٢١١٧:١٨:١٤٢٣:١١:٤٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوهک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کوهک روستای کوهک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کوهک روستای کوهک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوهک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوهک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوهک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوهک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوهک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوهک

روستای کوهک بر روی نقشه

روستای کوهک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوهک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوهک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوهک
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کوهک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای کوهک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوهک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوهک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوهک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوهک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوهک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوهک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوهک
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوهک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوهک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کوهک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کوهک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوهک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو