جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کوهک دره نا

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز کوهک دره نا


اذان صبح: ٠٤:٣٥:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٤١
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١١

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوهک دره نا (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای کوهک دره نا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کوهک دره نا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوهک دره نا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هراكلیت
ای جویندگان خرد! كاری را بكنید كه من كرده‌ام؛ در مورد همه چیز پژوهش كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوهک دره نا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوهک دره نا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوهک دره نا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کوهک دره نا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوهک دره نا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوهک دره نا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٣:١٢١٣:١٠:٠٨١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٨:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٢:٠٣١٣:٠٩:٥٤١٩:٣٨:١٤١٩:٥٥:٥١٠٠:٢٨:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٠:٥٥١٣:٠٩:٤٠١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٣٢٠٠:٢٧:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٣٩:٤٨١٣:٠٩:٢٦١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:١٤٠٠:٢٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٨:٤١١٣:٠٩:١٢١٩:٤٠:١٣١٩:٥٧:٥٦٠٠:٢٧:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٧:٣٥١٣:٠٨:٥٩١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢٦:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٦:٢٩١٣:٠٨:٤٧١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٢٠٠٠:٢٦:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٢١٠٦:٣٥:٢٥١٣:٠٨:٣٥١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٢٦:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٤:٢١١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٥:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٣:١٨١٣:٠٨:١١١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٢٦٠٠:٢٥:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢٥:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣١:١٤١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٢٤:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٠:١٣١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٢٤:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٩:١٤١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:١٧٠٠:٢٤:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٧:٢١١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢٤:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٧:١٧١٣:٠٧:١٣١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٢٣:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٦:٢٠١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٢٣:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٥:٢٤١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:١٠٠٠:٢٣:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٦:٥١١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٢٣:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٣:٣٦١٣:٠٦:٤٥١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٢٢:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠٦:٣٩١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٢٢:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٦:٣٤١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٠٣٠٠:٢٢:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢١:٠١١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٤٧٠٠:٢٢:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٦:٢٥١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٢:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:١٤٠٠:٢١:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٦:١٩١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٥٧٠٠:٢١:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٧:٥١١٣:٠٦:١٧١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٤١٠٠:٢١:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٦:١٥١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٢٤٠٠:٢١:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٦:١٤١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢١:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کوهک دره نا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کوهک دره نا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کوهک دره نا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوهک دره نا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کوهک دره نا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوهک دره نا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوهک دره نا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کوهک دره نا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوهک دره نا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کوهک دره نا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کوهک دره نا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوهک دره نا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوهک دره نا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوهک دره نا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوهک دره نا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوهک دره نا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوهک دره نا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٣٧٠٠:٢٠:١٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٠:١٧١٣:٠٦:٣٥٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٠:١٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٠:١٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٢٠:١١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٨:٥٧١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٠:١١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٠:١١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٠:١١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٧:٤٩١٣:٠٧:١٣٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:١٠٠٠:٢٠:١٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٧:٢١٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢٠:١٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٧:٢٩٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٢٠:١٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٠:٢٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٢٠:٢٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٢٠:٢٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٨:٠٦٢٠:١٠:١١٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٠:٣٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٨:١٧٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٠:٣٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٨:٢٧٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢٠:٤٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٨:٣٨٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٠:٥١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٤٢٠٠:٢٠:٥٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢١:٠٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٩:١٢٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢١:١٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٢١:٢٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٢١:٣٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٢١:٤٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٥:٣١١٣:١٠:٠١٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢١:٥٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٠:١٤٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٢٢:٠٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٥:٤٠١٣:١٠:٢٧٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٢:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٥:٤٦١٣:١٠:٤٠٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٢:٢٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٥:٥٤١٣:١٠:٥٣٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٢:٣٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٦:٠٣١٣:١١:٠٦٢٠:١٦:١١٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٢٢:٥١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٦:١٣١٣:١١:١٩٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٣:٠٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٦:٢٤١٣:١١:٣٢٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢٣:١٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کوهک دره نا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوهک دره نا روستای کوهک دره نا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوهک دره نا روستای کوهک دره نا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوهک دره نا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوهک دره نا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوهک دره نا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوهک دره نا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوهک دره نا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوهک دره نا

روستای کوهک دره نا بر روی نقشه

روستای کوهک دره نا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوهک دره نا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوهک دره نا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوهک دره نا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کوهک دره نا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کوهک دره نا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوهک دره نا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوهک دره نا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوهک دره نا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کوهک دره نا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کوهک دره نا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کوهک دره نا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوهک دره نا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کوهک دره نا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوهک دره نا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوهک دره نا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوهک دره نا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوهک دره نا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو