جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوهستک

بمانی | سیریک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز کوهستک


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٣٤
اذان ظهر: ١١:٢٧:٣١
غروب آفتاب: ١٧:١٣:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٤٣
نیمه شب: ٢٢:٤٩:٣٥

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوهستک (شهرستان سیریک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای کوهستک)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کوهستک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوهستک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

آندره موروا
امید و رویای یك مرد عمل این است كه در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراك حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر كامل به دست آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوهستک

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوهستک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوهستک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوهستک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوهستک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوهستک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٠٨:٣٤١٢:٣٩:٤٩١٩:١١:٢٧١٩:٢٨:٣٦٢٣:٥٩:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٧:٤٢١٢:٣٩:٣٩١٩:١١:٥٩١٩:٢٩:١٠٢٣:٥٨:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٦:٥١١٢:٣٩:٣٠١٩:١٢:٣١١٩:٢٩:٤٤٢٣:٥٨:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٦:٠١١٢:٣٩:٢١١٩:١٣:٠٤١٩:٣٠:١٩٢٣:٥٨:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٥:١٢١٢:٣٩:١٣١٩:١٣:٣٧١٩:٣٠:٥٤٢٣:٥٨:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٤:٢٣١٢:٣٩:٠٥١٩:١٤:٠٩١٩:٣١:٢٩٢٣:٥٧:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٣:٣٦١٢:٣٨:٥٨١٩:١٤:٤٢١٩:٣٢:٠٤٢٣:٥٧:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٢:٤٩١٢:٣٨:٥١١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:٣٩٢٣:٥٧:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٢:٠٣١٢:٣٨:٤٥١٩:١٥:٤٩١٩:٣٣:١٤٢٣:٥٧:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠١:١٩١٢:٣٨:٣٩١٩:١٦:٢٢١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥٧:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٠:٣٥١٢:٣٨:٣٤١٩:١٦:٥٥١٩:٣٤:٢٥٢٣:٥٦:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٥٤٠٥:٥٩:٥٢١٢:٣٨:٣٠١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٠٠٢٣:٥٦:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٩:١١١٢:٣٨:٢٦١٩:١٨:٠٢١٩:٣٥:٣٦٢٣:٥٦:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥٨:٣٠١٢:٣٨:٢٢١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:١١٢٣:٥٦:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٧:٥١١٢:٣٨:٢٠١٩:١٩:٠٩١٩:٣٦:٤٧٢٣:٥٦:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٢١٠٥:٥٧:١٢١٢:٣٨:١٧١٩:١٩:٤٢١٩:٣٧:٢٣٢٣:٥٦:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٦:٣٥١٢:٣٨:١٦١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:٥٨٢٣:٥٥:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٤١٠٥:٥٥:٥٩١٢:٣٨:١٥١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٨:٣٤٢٣:٥٥:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٥:٢٤١٢:٣٨:١٤١٩:٢١:٢٣١٩:٣٩:١٠٢٣:٥٥:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٤:٥١١٢:٣٨:١٤١٩:٢١:٥٦١٩:٣٩:٤٦٢٣:٥٥:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٤:١٨١٢:٣٨:١٥١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٢١٢٣:٥٥:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٣:٤٧١٢:٣٨:١٦١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٥٧٢٣:٥٥:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥٣:١٧١٢:٣٨:١٨١٩:٢٣:٣٧١٩:٤١:٣٢٢٣:٥٥:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٢:٤٨١٢:٣٨:٢٠١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٠٧٢٣:٥٥:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٢:٢٠١٢:٣٨:٢٣١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:٤٣٢٣:٥٥:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥١:٥٤١٢:٣٨:٢٧١٩:٢٥:١٦١٩:٤٣:١٨٢٣:٥٥:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥١:٢٩١٢:٣٨:٣١١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٣:٥٢٢٣:٥٥:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥١:٠٥١٢:٣٨:٣٥١٩:٢٦:٢١١٩:٤٤:٢٧٢٣:٥٥:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٠:٤٣١٢:٣٨:٤١١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٥:٠١٢٣:٥٥:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوهستک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوهستک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوهستک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوهستک

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای کوهستک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوهستک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوهستک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای کوهستک

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوهستک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای کوهستک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای کوهستک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوهستک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوهستک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کوهستک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوهستک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوهستک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کوهستک

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٥٠٥:٣٠:٣٣١١:٣٤:٢٣١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٤:١٥٢٢:٥٦:٢٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٤٠٥:٣٠:٥٩١١:٣٤:٠٢١٧:٣٦:٤١١٧:٥٣:٠٧٢٢:٥٦:٠٧
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٣٠٥:٣١:٢٥١١:٣٣:٤١١٧:٣٥:٣٣١٧:٥١:٥٩٢٢:٥٥:٤٨
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٢٠٥:٣١:٥٢١١:٣٣:٢١١٧:٣٤:٢٦١٧:٥٠:٥١٢٢:٥٥:٢٨
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣١٠٥:٣٢:١٩١١:٣٣:٠٠١٧:٣٣:١٨١٧:٤٩:٤٣٢٢:٥٥:٠٩
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٩٠٥:٣٢:٤٥١١:٣٢:٤٠١٧:٣٢:١١١٧:٤٨:٣٦٢٢:٥٤:٤٩
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٨٠٥:٣٣:١٣١١:٣٢:٢٠١٧:٣١:٠٤١٧:٤٧:٢٩٢٢:٥٤:٣٠
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٧٠٥:٣٣:٤٠١١:٣٢:٠٠١٧:٢٩:٥٧١٧:٤٦:٢٢٢٢:٥٤:١١
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٥٠٥:٣٤:٠٧١١:٣١:٤١١٧:٢٨:٥٠١٧:٤٥:١٦٢٢:٥٣:٥٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٤٠٥:٣٤:٣٥١١:٣١:٢١١٧:٢٧:٤٤١٧:٤٤:١٠٢٢:٥٣:٣٣
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٢٠٥:٣٥:٠٣١١:٣١:٠٢١٧:٢٦:٣٨١٧:٤٣:٠٥٢٢:٥٣:١٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٠٠٥:٣٥:٣١١١:٣٠:٤٤١٧:٢٥:٣٣١٧:٤٢:٠٠٢٢:٥٢:٥٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٩٠٥:٣٦:٠٠١١:٣٠:٢٥١٧:٢٤:٢٨١٧:٤٠:٥٥٢٢:٥٢:٣٧
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٣٦:٢٩١١:٣٠:٠٧١٧:٢٣:٢٣١٧:٣٩:٥١٢٢:٥٢:١٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٦٠٥:٣٦:٥٨١١:٢٩:٥٠١٧:٢٢:١٩١٧:٣٨:٤٨٢٢:٥٢:٠١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٤٠٥:٣٧:٢٧١١:٢٩:٣٢١٧:٢١:١٥١٧:٣٧:٤٤٢٢:٥١:٤٤
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٣٠٥:٣٧:٥٧١١:٢٩:١٦١٧:٢٠:١٢١٧:٣٦:٤٢٢٢:٥١:٢٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤١٠٥:٣٨:٢٧١١:٢٨:٥٩١٧:١٩:٠٩١٧:٣٥:٤٠٢٢:٥١:٠٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٠٠٥:٣٨:٥٧١١:٢٨:٤٣١٧:١٨:٠٧١٧:٣٤:٣٩٢٢:٥٠:٥٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٣٩:٢٨١١:٢٨:٢٨١٧:١٧:٠٦١٧:٣٣:٣٨٢٢:٥٠:٣٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٣٩:٥٩١١:٢٨:١٣١٧:١٦:٠٥١٧:٣٢:٣٨٢٢:٥٠:٢١
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤٠:٣٠١١:٢٧:٥٨١٧:١٥:٠٥١٧:٣١:٣٩٢٢:٥٠:٠٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٤١:٠٢١١:٢٧:٤٤١٧:١٤:٠٥١٧:٣٠:٤١٢٢:٤٩:٥٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٤١:٣٤١١:٢٧:٣١١٧:١٣:٠٦١٧:٢٩:٤٣٢٢:٤٩:٣٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٤٢:٠٧١١:٢٧:١٨١٧:١٢:٠٨١٧:٢٨:٤٦٢٢:٤٩:٢١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٤٢:٤٠١١:٢٧:٠٦١٧:١١:١١١٧:٢٧:٥٠٢٢:٤٩:٠٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٤٣:١٣١١:٢٦:٥٥١٧:١٠:١٥١٧:٢٦:٥٥٢٢:٤٨:٥٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٤٣:٤٧١١:٢٦:٤٤١٧:٠٩:١٩١٧:٢٦:٠٠٢٢:٤٨:٤٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٤٤:٢٢١١:٢٦:٣٣١٧:٠٨:٢٤١٧:٢٥:٠٧٢٢:٤٨:٣٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٤٤:٥٦١١:٢٦:٢٤١٧:٠٧:٣٠١٧:٢٤:١٤٢٢:٤٨:١٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوهستک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کوهستک روستای کوهستک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کوهستک روستای کوهستک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوهستک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوهستک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوهستک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوهستک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوهستک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوهستک

روستای کوهستک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوهستک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوهستک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوهستک
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کوهستک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای کوهستک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوهستک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوهستک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوهستک رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ کوهستک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوهستک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوهستک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوهستک
زمان پخش اذان زنده به افق کوهستک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوهستک
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ کوهستک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوهستک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوهستک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو