جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا

افین | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز کوهبازعلیا


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٠٠
اذان ظهر: ١١:٢٥:١٦
غروب آفتاب: ١٦:٢٤:٢٦
اذان مغرب: ١٦:٤٤:٠٢
نیمه شب: ٢٢:٤١:٥٤

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای کوهبازعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کوهبازعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوهبازعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

برنارد مالامود
بدون وجود قهرمانان، انسان، موجود دردمندی است كه نمی‌داند تا كجا می‌تواند پیش برود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوهبازعلیا

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوهبازعلیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوهبازعلیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوهبازعلیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوهبازعلیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٩:٥٩١٢:٣٠:١٢١٩:١٠:٥٥١٩:٢٩:٢٧٢٣:٤٥:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٨:٥٤١٢:٣٠:٠٢١٩:١١:٤١١٩:٣٠:١٦٢٣:٤٥:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٧:٤٩١٢:٢٩:٥٣١٩:١٢:٢٧١٩:٣١:٠٤٢٣:٤٥:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٦:٤٦١٢:٢٩:٤٤١٩:١٣:١٣١٩:٣١:٥٣٢٣:٤٤:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٥:٤٣١٢:٢٩:٣٦١٩:١٣:٥٩١٩:٣٢:٤١٢٣:٤٤:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤٤:٤٢١٢:٢٩:٢٨١٩:١٤:٤٤١٩:٣٣:٣٠٢٣:٤٤:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٣:٤١١٢:٢٩:٢١١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:١٨٢٣:٤٣:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٢٨٠٥:٤٢:٤٢١٢:٢٩:١٤١٩:١٦:١٦١٩:٣٥:٠٧٢٣:٤٣:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:١٢٠٥:٤١:٤٣١٢:٢٩:٠٨١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٥٥٢٣:٤٣:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٠:٤٦١٢:٢٩:٠٢١٩:١٧:٤٨١٩:٣٦:٤٤٢٣:٤٣:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٤١٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٨:٥٧١٩:١٨:٣٣١٩:٣٧:٣٢٢٣:٤٣:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٣٨:٥٥١٢:٢٨:٥٣١٩:١٩:١٩١٩:٣٨:٢٠٢٣:٤٢:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٥٠٥:٣٨:٠١١٢:٢٨:٤٩١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٩:٠٩٢٣:٤٢:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٣٧:٠٨١٢:٢٨:٤٥١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٥٧٢٣:٤٢:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٣٦:١٧١٢:٢٨:٤٢١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:٤٥٢٣:٤٢:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٣٥:٢٧١٢:٢٨:٤٠١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٣٣٢٣:٤١:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣٦٠٥:٣٤:٣٨١٢:٢٨:٣٨١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٢:٢١٢٣:٤١:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٣٣:٥١١٢:٢٨:٣٧١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٣:٠٩٢٣:٤١:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٢٤٠٥:٣٣:٠٥١٢:٢٨:٣٧١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٥٦٢٣:٤١:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٢٠٠٥:٣٢:٢٠١٢:٢٨:٣٧١٩:٢٥:١٩١٩:٤٤:٤٣٢٣:٤١:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣١:٣٧١٢:٢٨:٣٨١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤١:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:١٧٠٥:٣٠:٥٥١٢:٢٨:٣٩١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٦:١٧٢٣:٤١:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:١٨٠٥:٣٠:١٤١٢:٢٨:٤١١٩:٢٧:٣١١٩:٤٧:٠٤٢٣:٤٠:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٢٩:٣٥١٢:٢٨:٤٣١٩:٢٨:١٥١٩:٤٧:٥٠٢٣:٤٠:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٢٨:٥٨١٢:٢٨:٤٦١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٨:٣٥٢٣:٤٠:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٢:٣٠٠٥:٢٨:٢١١٢:٢٨:٤٩١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٩:٢١٢٣:٤٠:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٧:٤٧١٢:٢٨:٥٤١٩:٣٠:٢٢١٩:٥٠:٠٥٢٣:٤٠:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٠:٤٦٠٥:٢٧:١٤١٢:٢٨:٥٨١٩:٣١:٠٤١٩:٥٠:٥٠٢٣:٤٠:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٩:٥٦٠٥:٢٦:٤٢١٢:٢٩:٠٣١٩:٣١:٤٦١٩:٥١:٣٤٢٣:٤٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوهبازعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوهبازعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوهبازعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوهبازعلیا

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کوهبازعلیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوهبازعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوهبازعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کوهبازعلیا

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوهبازعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کوهبازعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کوهبازعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوهبازعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کوهبازعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوهبازعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوهبازعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کوهبازعلیا

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٩:٥١١١:١٨:١٤١٦:٢٦:٢١١٦:٤٥:٢٤٢٢:٣٥:٤٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٠:٤٦١١:١٨:٣٠١٦:٢٥:٥٨١٦:٤٥:٠٣٢٢:٣٦:٠١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١١:٤١١١:١٨:٤٧١٦:٢٥:٣٧١٦:٤٤:٤٤٢٢:٣٦:١٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٢:٣٦١١:١٩:٠٥١٦:٢٥:١٨١٦:٤٤:٢٨٢٢:٣٦:٢٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٣:٣١١١:١٩:٢٣١٦:٢٥:٠١١٦:٤٤:١٢٢٢:٣٦:٤٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٤:٢٥١١:١٩:٤٢١٦:٢٤:٤٥١٦:٤٣:٥٩٢٢:٣٦:٥٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٥:١٩١١:٢٠:٠٢١٦:٢٤:٣٢١٦:٤٣:٤٨٢٢:٣٧:١٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٦:١٢١١:٢٠:٢٣١٦:٢٤:٢٠١٦:٤٣:٣٨٢٢:٣٧:٣٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٧:٠٥١١:٢٠:٤٤١٦:٢٤:١٠١٦:٤٣:٣٠٢٢:٣٧:٥١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٧:٥٧١١:٢١:٠٦١٦:٢٤:٠٣١٦:٤٣:٢٤٢٢:٣٨:٠٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٨:٤٩١١:٢١:٢٩١٦:٢٣:٥٧١٦:٤٣:٢٠٢٢:٣٨:٢٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٩:٤٠١١:٢١:٥٢١٦:٢٣:٥٢١٦:٤٣:١٧٢٢:٣٨:٤٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٠:٣٠١١:٢٢:١٦١٦:٢٣:٥٠١٦:٤٣:١٦٢٢:٣٩:١٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢١:٢٠١١:٢٢:٤٠١٦:٢٣:٥٠١٦:٤٣:١٨٢٢:٣٩:٣٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٢:٠٩١١:٢٣:٠٥١٦:٢٣:٥١١٦:٤٣:٢٠٢٢:٣٩:٥٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٢:٥٧١١:٢٣:٣٠١٦:٢٣:٥٤١٦:٤٣:٢٥٢٢:٤٠:١٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٣:٤٤١١:٢٣:٥٦١٦:٢٣:٥٩١٦:٤٣:٣٢٢٢:٤٠:٤٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٤:٣١١١:٢٤:٢٢١٦:٢٤:٠٦١٦:٤٣:٤٠٢٢:٤١:٠٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٥:١٦١١:٢٤:٤٩١٦:٢٤:١٥١٦:٤٣:٥٠٢٢:٤١:٢٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٦:٠٠١١:٢٥:١٦١٦:٢٤:٢٦١٦:٤٤:٠٢٢٢:٤١:٥٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٦:٤٤١١:٢٥:٤٤١٦:٢٤:٣٨١٦:٤٤:١٥٢٢:٤٢:٢٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٧:٢٦١١:٢٦:١٢١٦:٢٤:٥٣١٦:٤٤:٣٠٢٢:٤٢:٤٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٨:٠٧١١:٢٦:٤٠١٦:٢٥:٠٩١٦:٤٤:٤٧٢٢:٤٣:١٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٨:٤٧١١:٢٧:٠٩١٦:٢٥:٢٧١٦:٤٥:٠٦٢٢:٤٣:٤٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٩:٢٦١١:٢٧:٣٨١٦:٢٥:٤٦١٦:٤٥:٢٦٢٢:٤٤:٠٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣٠:٠٣١١:٢٨:٠٧١٦:٢٦:٠٨١٦:٤٥:٤٨٢٢:٤٤:٣٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٠:٣٩١١:٢٨:٣٦١٦:٢٦:٣١١٦:٤٦:١١٢٢:٤٥:٠٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣١:١٤١١:٢٩:٠٦١٦:٢٦:٥٦١٦:٤٦:٣٧٢٢:٤٥:٣٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣١:٤٨١١:٢٩:٣٥١٦:٢٧:٢٢١٦:٤٧:٠٣٢٢:٤٦:٠٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٢:٢٠١١:٣٠:٠٥١٦:٢٧:٥٠١٦:٤٧:٣١٢٢:٤٦:٣١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوهبازعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کوهبازعلیا روستای کوهبازعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کوهبازعلیا روستای کوهبازعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوهبازعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوهبازعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوهبازعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوهبازعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوهبازعلیا

روستای کوهبازعلیا بر روی نقشه

روستای کوهبازعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوهبازعلیا
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کوهبازعلیا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای کوهبازعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوهبازعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوهبازعلیا
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوهبازعلیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوهبازعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کوهبازعلیا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوهبازعلیا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوهبازعلیا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوهبازعلیا
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کوهبازعلیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو