جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا

افین | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز کوهبازعلیا

اذان صبح: ٠٤:١٣:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٢١
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٢:٢٧

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای کوهبازعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای کوهبازعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوهبازعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
این تاج مرد خندان، این تاج گل سرخ را من خود بر سر نهادم. من خود خنده ی خویش را مقدس خواندم. بهر چنین كاری هیچ كس دیگر را امروز چندان كه باید نیرومند نیافته ام.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوهبازعلیا

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوهبازعلیا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کوهبازعلیا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوهبازعلیا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کوهبازعلیا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٣:١١١٢:٣٢:٣٢١٩:٠٢:٢٥١٩:٢٠:٣٢٢٣:٤٩:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠١:٥٧١٢:٣٢:١٨١٩:٠٣:١٠١٩:٢١:١٩٢٣:٤٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٠:٤٤١٢:٣٢:٠٣١٩:٠٣:٥٥١٩:٢٢:٠٦٢٣:٤٨:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٣:٣١٠٥:٥٩:٣١١٢:٣١:٥٠١٩:٠٤:٤٠١٩:٢٢:٥٣٢٣:٤٨:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٢:٠٤٠٥:٥٨:١٩١٢:٣١:٣٦١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٣:٤١٢٣:٤٨:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٧:٠٧١٢:٣١:٢٣١٩:٠٦:١١١٩:٢٤:٢٨٢٣:٤٧:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٥:٥٦١٢:٣١:١٠١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٥:١٦٢٣:٤٧:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٤:٤٦١٢:٣٠:٥٨١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٦:٠٣٢٣:٤٧:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣٠:٤٦١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٦:٥١٢٣:٤٦:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٠:٣٥١٩:٠٩:١٢١٩:٢٧:٣٩٢٣:٤٦:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥١:٢١١٢:٣٠:٢٤١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:٢٧٢٣:٤٦:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٠:١٥١٢:٣٠:١٤١٩:١٠:٤٣١٩:٢٩:١٥٢٣:٤٥:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٩:٠٩١٢:٣٠:٠٤١٩:١١:٢٩١٩:٣٠:٠٣٢٣:٤٥:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٢٤٠٥:٤٨:٠٤١٢:٢٩:٥٤١٩:١٢:١٥١٩:٣٠:٥١٢٣:٤٥:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٧:٠٠١٢:٢٩:٤٥١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٤٠٢٣:٤٤:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٢٠٥:٤٥:٥٧١٢:٢٩:٣٦١٩:١٣:٤٦١٩:٣٢:٢٨٢٣:٤٤:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٣٠٥:٤٤:٥٥١٢:٢٩:٢٩١٩:١٤:٣٢١٩:٣٣:١٦٢٣:٤٤:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:٠٤٠٥:٤٣:٥٥١٢:٢٩:٢١١٩:١٥:١٨١٩:٣٤:٠٥٢٣:٤٤:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٤٦٠٥:٤٢:٥٥١٢:٢٩:١٤١٩:١٦:٠٣١٩:٣٤:٥٣٢٣:٤٣:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٩٠٥:٤١:٥٦١٢:٢٩:٠٨١٩:١٦:٤٩١٩:٣٥:٤٢٢٣:٤٣:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٣٠٥:٤٠:٥٩١٢:٢٩:٠٢١٩:١٧:٣٥١٩:٣٦:٣٠٢٣:٤٣:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٠:٠٢١٢:٢٨:٥٧١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:١٩٢٣:٤٣:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٣٩:٠٧١٢:٢٨:٥٣١٩:١٩:٠٧١٩:٣٨:٠٨٢٣:٤٢:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣١٠٥:٣٨:١٣١٢:٢٨:٤٩١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٥٦٢٣:٤٢:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٣٧:٢٠١٢:٢٨:٤٥١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٩:٤٥٢٣:٤٢:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٦:٢٩١٢:٢٨:٤٢١٩:٢١:٢٣١٩:٤٠:٣٣٢٣:٤٢:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٣٥:٣٩١٢:٢٨:٤٠١٩:٢٢:٠٩١٩:٤١:٢١٢٣:٤٢:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٥٢٠٥:٣٤:٥٠١٢:٢٨:٣٨١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٢:٠٩٢٣:٤١:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٣٤:٠٢١٢:٢٨:٣٧١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٢:٥٧٢٣:٤١:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوهبازعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوهبازعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوهبازعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوهبازعلیا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای کوهبازعلیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوهبازعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوهبازعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای کوهبازعلیا

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوهبازعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای کوهبازعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای کوهبازعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوهبازعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کوهبازعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای کوهبازعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوهبازعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کوهبازعلیا

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای کوهبازعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کوهبازعلیا روستای کوهبازعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کوهبازعلیا روستای کوهبازعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کوهبازعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوهبازعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوهبازعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوهبازعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوهبازعلیا

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٠٠٥:٣٧:٤٥١٢:٣٨:٤٥١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٩:٠٢٢٣:٥٠:٥٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٩٠٥:٣٨:٢٥١٢:٣٨:٤٧١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٨:٢٢٢٣:٥١:٠٧
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٣٩:٠٦١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٧:٤٠٢٣:٥١:١٧
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٣٩:٤٧١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:٥٧٢٣:٥١:٢٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٤٠:٢٨١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٦:١٣٢٣:٥١:٣٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٤١:١٠١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٥:٢٧٢٣:٥١:٤٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٤١:٥١١٢:٣٨:٤٧١٩:٣٥:١٧١٩:٥٤:٣٩٢٣:٥١:٥٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٨:٤٥١٩:٣٤:٣١١٩:٥٣:٥٠٢٣:٥٢:٠٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٤٣:١٥١٢:٣٨:٤٢١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٣:٠٠٢٣:٥٢:٠٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣٨:٣٩١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٢:٠٩٢٣:٥٢:١٣
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٠٠٥:٤٤:٤٠١٢:٣٨:٣٦١٩:٣٢:٠٥١٩:٥١:١٦٢٣:٥٢:١٨
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٢٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣٨:٣١١٩:٣١:١٣١٩:٥٠:٢١٢٣:٥٢:٢٣
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٢٦٢٣:٥٢:٢٧
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٦:٤٧١٢:٣٨:٢١١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٢٩٢٣:٥٢:٣١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٧:٢٩١٢:٣٨:١٤١٩:٢٨:٣١١٩:٤٧:٣١٢٣:٥٢:٣٤
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤٨:١٢١٢:٣٨:٠٨١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٦:٣٢٢٣:٥٢:٣٦
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣٨:٠٠١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:٣١٢٣:٥٢:٣٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٩:٣٧١٢:٣٧:٥٢١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٤:٣٠٢٣:٥٢:٣٩
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٠:٢٠١٢:٣٧:٤٤١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:٢٧٢٣:٥٢:٣٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٥١:٠٢١٢:٣٧:٣٥١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٢:٢٤٢٣:٥٢:٣٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥١:٤٥١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٢:٣٥١٩:٤١:١٩٢٣:٥٢:٣٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٢:٢٧١٢:٣٧:١٥١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:١٣٢٣:٥٢:٣٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٣:١٠١٢:٣٧:٠٤١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٩:٠٦٢٣:٥٢:٣٥
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٣:٥٢١٢:٣٦:٥٣١٩:١٩:٢٣١٩:٣٧:٥٩٢٣:٥٢:٣٢
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٤:٣٥١٢:٣٦:٤١١٩:١٨:١٧١٩:٣٦:٥٠٢٣:٥٢:٢٩
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٥:١٧١٢:٣٦:٢٩١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٤٠٢٣:٥٢:٢٥
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٦:٠٠١٢:٣٦:١٦١٩:١٦:٠٢١٩:٣٤:٣٠٢٣:٥٢:٢٠
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٦:٤٢١٢:٣٦:٠٣١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:١٨٢٣:٥٢:١٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٧:٢٤١٢:٣٥:٤٩١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:٠٦٢٣:٥٢:٠٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٨:٠٦١٢:٣٥:٣٥١٩:١٢:٣٣١٩:٣٠:٥٣٢٣:٥٢:٠٢
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣٥:٢٠١٩:١١:٢١١٩:٢٩:٤٠٢٣:٥١:٥٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کوهبازعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوهبازعلیا روستای کوهبازعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوهبازعلیا روستای کوهبازعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوهبازعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوهبازعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوهبازعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوهبازعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوهبازعلیا

روستای کوهبازعلیا بر روی نقشه

روستای کوهبازعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوهبازعلیا
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای کوهبازعلیا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای کوهبازعلیا + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای کوهبازعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوهبازعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کوهبازعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوهبازعلیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کوهبازعلیا
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوهبازعلیا
زمان پخش اذان زنده به افق کوهبازعلیا
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کوهبازعلیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوهبازعلیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوهبازعلیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوهبازعلیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو