جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا

افین | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز کوهبازعلیا


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٣٥
اذان ظهر: ١١:٤٣:٣٩
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٠١
اذان مغرب: ١٧:١٢:٠١
نیمه شب: ٢٣:٠١:٠٤

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای کوهبازعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کوهبازعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوهبازعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
نگرش، حقیقت هر كس را برملا می كند و تظاهر آن، كارها و حركات او است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوهبازعلیا

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوهبازعلیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوهبازعلیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوهبازعلیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوهبازعلیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٠:٢٢١٩:١٠:١٠١٩:٢٨:٣٩٢٣:٤٥:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٩:٥٩١٢:٣٠:١٢١٩:١٠:٥٥١٩:٢٩:٢٧٢٣:٤٥:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٨:٥٤١٢:٣٠:٠٢١٩:١١:٤١١٩:٣٠:١٦٢٣:٤٥:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٧:٤٩١٢:٢٩:٥٣١٩:١٢:٢٧١٩:٣١:٠٤٢٣:٤٥:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٦:٤٦١٢:٢٩:٤٤١٩:١٣:١٣١٩:٣١:٥٣٢٣:٤٤:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٥:٤٣١٢:٢٩:٣٦١٩:١٣:٥٩١٩:٣٢:٤١٢٣:٤٤:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤٤:٤٢١٢:٢٩:٢٨١٩:١٤:٤٤١٩:٣٣:٣٠٢٣:٤٤:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٣:٤١١٢:٢٩:٢١١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:١٨٢٣:٤٣:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٢٨٠٥:٤٢:٤٢١٢:٢٩:١٤١٩:١٦:١٦١٩:٣٥:٠٧٢٣:٤٣:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:١٢٠٥:٤١:٤٣١٢:٢٩:٠٨١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٥٥٢٣:٤٣:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٠:٤٦١٢:٢٩:٠٢١٩:١٧:٤٨١٩:٣٦:٤٤٢٣:٤٣:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٤١٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٨:٥٧١٩:١٨:٣٣١٩:٣٧:٣٢٢٣:٤٣:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٣٨:٥٥١٢:٢٨:٥٣١٩:١٩:١٩١٩:٣٨:٢٠٢٣:٤٢:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٥٠٥:٣٨:٠١١٢:٢٨:٤٩١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٩:٠٩٢٣:٤٢:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٣٧:٠٨١٢:٢٨:٤٥١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٥٧٢٣:٤٢:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٣٦:١٧١٢:٢٨:٤٢١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:٤٥٢٣:٤٢:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٣٥:٢٧١٢:٢٨:٤٠١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٣٣٢٣:٤١:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣٦٠٥:٣٤:٣٨١٢:٢٨:٣٨١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٢:٢١٢٣:٤١:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٣٣:٥١١٢:٢٨:٣٧١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٣:٠٩٢٣:٤١:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٢٤٠٥:٣٣:٠٥١٢:٢٨:٣٧١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٥٦٢٣:٤١:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٢٠٠٥:٣٢:٢٠١٢:٢٨:٣٧١٩:٢٥:١٩١٩:٤٤:٤٣٢٣:٤١:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣١:٣٧١٢:٢٨:٣٨١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤١:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:١٧٠٥:٣٠:٥٥١٢:٢٨:٣٩١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٦:١٧٢٣:٤١:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:١٨٠٥:٣٠:١٤١٢:٢٨:٤١١٩:٢٧:٣١١٩:٤٧:٠٤٢٣:٤٠:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٢٩:٣٥١٢:٢٨:٤٣١٩:٢٨:١٥١٩:٤٧:٥٠٢٣:٤٠:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٢٨:٥٨١٢:٢٨:٤٦١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٨:٣٥٢٣:٤٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٢:٣٠٠٥:٢٨:٢١١٢:٢٨:٤٩١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٩:٢١٢٣:٤٠:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٧:٤٧١٢:٢٨:٥٤١٩:٣٠:٢٢١٩:٥٠:٠٥٢٣:٤٠:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٠:٤٦٠٥:٢٧:١٤١٢:٢٨:٥٨١٩:٣١:٠٤١٩:٥٠:٥٠٢٣:٤٠:٣٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٩:٥٦٠٥:٢٦:٤٢١٢:٢٩:٠٣١٩:٣١:٤٦١٩:٥١:٣٤٢٣:٤٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوهبازعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوهبازعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوهبازعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوهبازعلیا

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کوهبازعلیا

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوهبازعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوهبازعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کوهبازعلیا

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٥:٢٣١١:٣٣:٣٤١٦:٣١:٥٠١٦:٥١:٢٩٢٢:٥٠:٠١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٥:٤٣١١:٣٤:٠٤١٦:٣٢:٢٩١٦:٥٢:٠٨٢٢:٥٠:٣٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٦:٠١١١:٣٤:٣٣١٦:٣٣:١٠١٦:٥٢:٤٩٢٢:٥١:٠٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٦:١٧١١:٣٥:٠٢١٦:٣٣:٥٣١٦:٥٣:٣٠٢٢:٥١:٣٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٦:٣١١١:٣٥:٣١١٦:٣٤:٣٦١٦:٥٤:١٣٢٢:٥٢:٠٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٦:٤٤١١:٣٥:٥٩١٦:٣٥:٢١١٦:٥٤:٥٦٢٢:٥٢:٣١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٦:٥٥١١:٣٦:٢٧١٦:٣٦:٠٦١٦:٥٥:٤١٢٢:٥٣:٠١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٧:٠٤١١:٣٦:٥٥١٦:٣٦:٥٣١٦:٥٦:٢٦٢٢:٥٣:٣٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٧:١١١١:٣٧:٢٢١٦:٣٧:٤١١٦:٥٧:١٣٢٢:٥٣:٥٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٧:١٧١١:٣٧:٤٨١٦:٣٨:٣٠١٦:٥٨:٠٠٢٢:٥٤:٢٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٧:٢٠١١:٣٨:١٥١٦:٣٩:١٩١٦:٥٨:٤٨٢٢:٥٤:٥٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٧:٢٢١١:٣٨:٤١١٦:٤٠:٠٩١٦:٥٩:٣٧٢٢:٥٥:٢٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٧:٢٢١١:٣٩:٠٦١٦:٤١:٠١١٧:٠٠:٢٦٢٢:٥٥:٥٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٧:٢٠١١:٣٩:٣١١٦:٤١:٥٣١٧:٠١:١٧٢٢:٥٦:١٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٧:١٦١١:٣٩:٥٥١٦:٤٢:٤٥١٧:٠٢:٠٨٢٢:٥٦:٤٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٧:١١١١:٤٠:١٨١٦:٤٣:٣٩١٧:٠٢:٥٩٢٢:٥٧:١٢
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٧:٠٣١١:٤٠:٤١١٦:٤٤:٣٣١٧:٠٣:٥١٢٢:٥٧:٣٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٦:٥٤١١:٤١:٠٤١٦:٤٥:٢٧١٧:٠٤:٤٤٢٢:٥٨:٠٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٦:٤٣١١:٤١:٢٦١٦:٤٦:٢٢١٧:٠٥:٣٧٢٢:٥٨:٢٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٦:٣٠١١:٤١:٤٧١٦:٤٧:١٨١٧:٠٦:٣١٢٢:٥٨:٥٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٦:١٥١١:٤٢:٠٧١٦:٤٨:١٤١٧:٠٧:٢٥٢٢:٥٩:١٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٥:٥٩١١:٤٢:٢٧١٦:٤٩:١١١٧:٠٨:٢٠٢٢:٥٩:٣٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٥:٤١١١:٤٢:٤٦١٦:٥٠:٠٨١٧:٠٩:١٥٢٣:٠٠:٠١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٥:٢٠١١:٤٣:٠٤١٦:٥١:٠٥١٧:١٠:١٠٢٣:٠٠:٢٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٤:٥٩١١:٤٣:٢٢١٦:٥٢:٠٣١٧:١١:٠٥٢٣:٠٠:٤٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٤:٣٥١١:٤٣:٣٩١٦:٥٣:٠١١٧:١٢:٠١٢٣:٠١:٠٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٤:١٠١١:٤٣:٥٥١٦:٥٣:٥٩١٧:١٢:٥٧٢٣:٠١:٢٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٣:٤٣١١:٤٤:١١١٦:٥٤:٥٧١٧:١٣:٥٣٢٣:٠١:٤٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٣:١٤١١:٤٤:٢٥١٦:٥٥:٥٦١٧:١٤:٤٩٢٣:٠٢:٠٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٢:٤٣١١:٤٤:٣٩١٦:٥٦:٥٤١٧:١٥:٤٥٢٣:٠٢:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوهبازعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کوهبازعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کوهبازعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوهبازعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کوهبازعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوهبازعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوهبازعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کوهبازعلیا

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٤:٥٩١١:٤٣:٢٢١٦:٥٢:٠٣١٧:١١:٠٥٢٣:٠٠:٤٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٤:٣٥١١:٤٣:٣٩١٦:٥٣:٠١١٧:١٢:٠١٢٣:٠١:٠٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٤:١٠١١:٤٣:٥٥١٦:٥٣:٥٩١٧:١٢:٥٧٢٣:٠١:٢٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٣:٤٣١١:٤٤:١١١٦:٥٤:٥٧١٧:١٣:٥٣٢٣:٠١:٤٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٣:١٤١١:٤٤:٢٥١٦:٥٥:٥٦١٧:١٤:٤٩٢٣:٠٢:٠٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٢:٤٣١١:٤٤:٣٩١٦:٥٦:٥٤١٧:١٥:٤٥٢٣:٠٢:١٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٢:١١١١:٤٤:٥٢١٦:٥٧:٥٣١٧:١٦:٤١٢٣:٠٢:٣٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣١:٣٨١١:٤٥:٠٤١٦:٥٨:٥١١٧:١٧:٣٨٢٣:٠٢:٥٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣١:٠٢١١:٤٥:١٦١٦:٥٩:٥٠١٧:١٨:٣٤٢٣:٠٣:٠٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٠:٢٥١١:٤٥:٢٦١٧:٠٠:٤٩١٧:١٩:٣٠٢٣:٠٣:١٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٩:٤٦١١:٤٥:٣٦١٧:٠١:٤٧١٧:٢٠:٢٦٢٣:٠٣:٣٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٦٠٦:٢٩:٠٦١١:٤٥:٤٥١٧:٠٢:٤٥١٧:٢١:٢٢٢٣:٠٣:٤٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٨:٢٥١١:٤٥:٥٣١٧:٠٣:٤٤١٧:٢٢:١٨٢٣:٠٣:٥٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٧:٤١١١:٤٦:٠٠١٧:٠٤:٤٢١٧:٢٣:١٤٢٣:٠٤:٠٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٦:٥٦١١:٤٦:٠٧١٧:٠٥:٤٠١٧:٢٤:١٠٢٣:٠٤:١٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٦:١٠١١:٤٦:١٢١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٥:٠٥٢٣:٠٤:٢٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٥:٢٣١١:٤٦:١٧١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٦:٠١٢٣:٠٤:٣٢
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٤:٣٣١١:٤٦:٢١١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٦:٥٦٢٣:٠٤:٣٩
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٣:٤٣١١:٤٦:٢٤١٧:٠٩:٢٩١٧:٢٧:٥٠٢٣:٠٤:٤٥
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٢:٥١١١:٤٦:٢٦١٧:١٠:٢٦١٧:٢٨:٤٥٢٣:٠٤:٥١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢١:٥٨١١:٤٦:٢٨١٧:١١:٢٢١٧:٢٩:٣٩٢٣:٠٤:٥٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢١:٠٤١١:٤٦:٢٨١٧:١٢:١٨١٧:٣٠:٣٤٢٣:٠٤:٥٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٠:٠٨١١:٤٦:٢٨١٧:١٣:١٤١٧:٣١:٢٧٢٣:٠٥:٠٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٩:١١١١:٤٦:٢٨١٧:١٤:١٠١٧:٣٢:٢١٢٣:٠٥:٠٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٨:١٣١١:٤٦:٢٦١٧:١٥:٠٥١٧:٣٣:١٤٢٣:٠٥:٠٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٧:١٤١١:٤٦:٢٤١٧:١٦:٠٠١٧:٣٤:٠٨٢٣:٠٥:٠٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٦:١٤١١:٤٦:٢١١٧:١٦:٥٥١٧:٣٥:٠١٢٣:٠٥:٠٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٥:١٢١١:٤٦:١٧١٧:١٧:٥٠١٧:٣٥:٥٣٢٣:٠٥:٠٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٤:١٠١١:٤٦:١٣١٧:١٨:٤٤١٧:٣٦:٤٥٢٣:٠٥:٠١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٣:٠٦١١:٤٦:٠٨١٧:١٩:٣٨١٧:٣٧:٣٨٢٣:٠٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوهبازعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کوهبازعلیا روستای کوهبازعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کوهبازعلیا روستای کوهبازعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوهبازعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوهبازعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوهبازعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوهبازعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوهبازعلیا

روستای کوهبازعلیا بر روی نقشه

روستای کوهبازعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوهبازعلیا
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کوهبازعلیا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای کوهبازعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوهبازعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کوهبازعلیا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کوهبازعلیا دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کوهبازعلیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوهبازعلیا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کوهبازعلیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوهبازعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوهبازعلیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوهبازعلیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوهبازعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو