جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کومله

لنگرود | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز کومله


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٠٤
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٢٨
نیمه شب: ٢٣:١٩:٢٦

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کومله (شهرستان لنگرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر کومله)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کومله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کومله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

آنتونی رابینز
رفتارهای ما به شدت تحت تاثیر باورهای ما هستند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کومله

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کومله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کومله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کومله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کومله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کومله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٧:٠٢١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٩:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٩:١١١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٩:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٦:٤٥١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٥:٤٤٠٠:١٨:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٥١٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٦:٣٦١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:٤١٠٠:١٨:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٨:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٤:٣١١٣:٠٦:٢١١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٨:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٦:١٥١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٩:٣١٠٠:١٧:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٢:١٨١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:٢٨٠٠:١٧:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٢٢٠٦:١١:١٣١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢١:٢٤٠٠:١٧:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٥٥٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٥:٥٨٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٢:٢١٠٠:١٦:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٣:١٧٠٠:١٦:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٥:٤٩٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٤:١٣٠٠:١٦:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٥:٤٦٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٥:٠٩٠٠:١٦:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٥:٤٣٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٦:٠٥٠٠:١٥:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٥:٤١٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٧:٠١٠٠:١٥:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٥:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:١٨٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:٥١٠٠:١٥:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:٤٦٠٠:١٥:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٤٦٠٦:٠١:٣٦١٣:٠٥:٣٨٢٠:١٠:٠٩٢٠:٣٠:٤٠٠٠:١٤:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٣٢٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٥:٣٨٢٠:١١:٠٠٢٠:٣١:٣٤٠٠:١٤:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٩:٥٨١٣:٠٥:٤٠٢٠:١١:٥٠٢٠:٣٢:٢٨٠٠:١٤:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٠٨٠٥:٥٩:١١١٣:٠٥:٤١٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٣:٢١٠٠:١٤:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٥٩٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٥:٤٤٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٤:١٤٠٠:١٤:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٥١٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٥:٤٧٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٥:٠٧٠٠:١٤:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٤٦٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٥:٥٠٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٥٨٠٠:١٣:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٤٢٠٥:٥٦:١٩١٣:٠٥:٥٤٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٦:٤٩٠٠:١٣:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٤٠٠٥:٥٥:٤٠١٣:٠٥:٥٩٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٧:٤٠٠٠:١٣:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٤٠٠٥:٥٥:٠٣١٣:٠٦:٠٤٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٨:٣٠٠٠:١٣:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٥٤:٢٧١٣:٠٦:١٠٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٩:١٩٠٠:١٣:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کومله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کومله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کومله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کومله

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کومله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کومله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کومله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کومله

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر کومله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کومله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کومله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کومله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کومله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کومله

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر کومله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کومله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کومله

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٣٢:٠١١٣:١٢:٠٠١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:٣٤٠٠:٢٦:١٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٣٢:٥١١٣:١١:٤٥١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٦:٠٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٣٣:٤٠١٣:١١:٢٨١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٦:٠٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٤:٣٠١٣:١١:١٢١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٥:٥٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣٥:٢٠١٣:١٠:٥٥١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٥:٤٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٦:٠٩١٣:١٠:٣٧١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٢٥:٣٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٦:٥٩١٣:١٠:٢٠١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢٥:٢٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٧:٤٨١٣:١٠:٠٢١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٢٥:١٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٨:٣٧١٣:٠٩:٤٣١٩:٤٠:١٢١٩:٥٩:٠٤٠٠:٢٥:٠٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٩:٢٧١٣:٠٩:٢٤١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٧:٣٥٠٠:٢٤:٥٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٤٠:١٦١٣:٠٩:٠٥١٩:٣٧:١٨١٩:٥٦:٠٥٠٠:٢٤:٤٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٤١:٠٥١٣:٠٨:٤٦١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٣٦٠٠:٢٤:٣٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٤١:٥٤١٣:٠٨:٢٦١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٣:٠٦٠٠:٢٤:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٤٢:٤٣١٣:٠٨:٠٧١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٣٥٠٠:٢٤:٠٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٥٠٦:٤٣:٣٢١٣:٠٧:٤٦١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:٠٤٠٠:٢٣:٥٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٤:٢١١٣:٠٧:٢٦١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:٣٣٠٠:٢٣:٣٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٥:١٠١٣:٠٧:٠٥١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٧:٠١٠٠:٢٣:٢٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٥:٥٩١٣:٠٦:٤٥١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٥:٣٠٠٠:٢٣:٠٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٦:٤٧١٣:٠٦:٢٤١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٣:٥٨٠٠:٢٢:٥١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٧:٣٦١٣:٠٦:٠٣١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٢:٢٦٠٠:٢٢:٣٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٨:٢٥١٣:٠٥:٤١١٩:٢٢:٢١١٩:٤٠:٥٣٠٠:٢٢:٢٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٩:١٣١٣:٠٥:٢٠١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٢١٠٠:٢٢:٠٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٥٠:٠٢١٣:٠٤:٥٩١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:٤٨٠٠:٢١:٤٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٥٠:٥١١٣:٠٤:٣٧١٩:١٧:٤٧١٩:٣٦:١٦٠٠:٢١:٣٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥١:٤٠١٣:٠٤:١٦١٩:١٦:١٥١٩:٣٤:٤٣٠٠:٢١:١٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٢:٢٩١٣:٠٣:٥٤١٩:١٤:٤٣١٩:٣٣:١٠٠٠:٢٠:٥٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٣:١٨١٣:٠٣:٣٣١٩:١٣:١١١٩:٣١:٣٧٠٠:٢٠:٣٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٤:٠٧١٣:٠٣:١١١٩:١١:٣٩١٩:٣٠:٠٥٠٠:٢٠:٢٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٤:٥٦١٣:٠٢:٥٠١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:٣٢٠٠:٢٠:٠٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٥:٤٥١٣:٠٢:٢٨١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٧:٠٠٢٣:٤٩:٤٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٦:٣٥١٢:٠٢:٠٧١٨:٠٧:٠٤١٨:٢٥:٢٨٢٣:١٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کومله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کومله شهر کومله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کومله شهر کومله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کومله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کومله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کومله

این شهر با جمعیت ۶۰۷۸ نفر در بخش کومله شهرستان لنگرود قرار دارد. کومله شهری سرسبز در ۶ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان لنگرود است که به وفور می‌توان زمینهای کشت برنج و چای را در اطراف آن مشاهده کرد و از مراکز مهم تهیه چای در ایران است

شهر کومله در ویکیپدیا

شهر کومله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کومله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کومله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کومله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کومله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کومله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کومله
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کومله + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر کومله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کومله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کومله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کومله رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کومله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کومله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کومله
جدول اوقات شرعی امروز فردا کومله دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کومله دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کومله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کومله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کومله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کومله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو