جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کومایین

سورسور | کامیاران | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز کومایین


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٢١
اذان ظهر: ١٢:٣٤:١١
غروب آفتاب: ١٨:١٣:٣٢
اذان مغرب: ١٨:٣١:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٣٢

چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
٠٢ رجب ١٤٤١ قمری
٢٦ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کومایین (شهرستان کامیاران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ اسفند ٩٨ روستای کومایین)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کومایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کومایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
جهاد كن در راه خدا كه اگر كشته شوی نزد خدا زنده خواهی بود و روزی در بهشت خواهی یافت و اگر بمیری مزدت با خداست و اگر زنده برگردی از گناهان به در می‌آیی مانند روزی كه از مادر متولد شده‌ای.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کومایین

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کومایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کومایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کومایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کومایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کومایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٨:٠٣١٣:١٩:١٨٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٥٦٠٠:٣٣:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٦:٥٣١٣:١٩:٠٨٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٣٣:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٥:٤٥١٣:١٨:٥٨٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٣٩٠٠:٣٣:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣٤:٣٧١٣:١٨:٤٩٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٣١٠٠:٣٣:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣٣:٣١١٣:١٨:٤٠٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٣٢:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠٤٠٦:٣٢:٢٥١٣:١٨:٣٢٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:١٤٠٠:٣٢:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٣١:٢١١٣:١٨:٢٤٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٣٢:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٧٠٦:٣٠:١٧١٣:١٨:١٧٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٣١:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٩:١٥١٣:١٨:١٠٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٣١:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٨:١٤١٣:١٨:٠٤٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٤١٠٠:٣١:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٧:١٤١٣:١٧:٥٨٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٣١:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٦:١٥١٣:١٧:٥٣٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٣٠:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٥:١٧١٣:١٧:٤٩٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:١٥٠٠:٣٠:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٤:٢١١٣:١٧:٤٥٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٠٦٠٠:٣٠:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢٣:٢٥١٣:١٧:٤١٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٥٧٠٠:٣٠:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٧:٣٨٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢٩:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٢١:٣٩١٣:١٧:٣٦٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٩:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٧:٣٥٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٩:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٩:٥٨١٣:١٧:٣٣٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٩:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٩:٠٩١٣:١٧:٣٣٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٩:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٨:٢٢١٣:١٧:٣٣٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٢٩:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٧:٣٦١٣:١٧:٣٤٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٢٨:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٦:٥٢١٣:١٧:٣٥٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٢٨:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٦:٠٩١٣:١٧:٣٧٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٢٨:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٥:٢٨١٣:١٧:٣٩٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:١٦٠٠:٢٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١٤:٤٨١٣:١٧:٤٢٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤١:٠٤٠٠:٢٨:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٤:٠٩١٣:١٧:٤٦٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤١:٥٢٠٠:٢٨:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٣:٣٣١٣:١٧:٥٠٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٣٩٠٠:٢٨:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٤٩٠٦:١٢:٥٧١٣:١٧:٥٤٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٣:٢٦٠٠:٢٨:٠٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٥٦٠٦:١٢:٢٤١٣:١٨:٠٠٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٤:١٢٠٠:٢٨:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کومایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کومایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کومایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کومایین

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای کومایین

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای کومایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کومایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای کومایین

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٦:٣٤١٢:٣٤:٢١١٨:١٢:٣٧١٨:٣٠:٤٦٢٣:٥٢:٤٠
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٥:٢١١٢:٣٤:١١١٨:١٣:٣٢١٨:٣١:٣٩٢٣:٥٢:٣٢
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٤:٠٧١٢:٣٤:٠١١٨:١٤:٢٦١٨:٣٢:٣٢٢٣:٥٢:٢٣
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٢:٥٣١٢:٣٣:٥١١٨:١٥:٢٠١٨:٣٣:٢٥٢٣:٥٢:١٣
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥١:٣٧١٢:٣٣:٤٠١٨:١٦:١٣١٨:٣٤:١٧٢٣:٥٢:٠٣
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٠:٢١١٢:٣٣:٢٨١٨:١٧:٠٧١٨:٣٥:٠٩٢٣:٥١:٥٢
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٤٩:٠٤١٢:٣٣:١٦١٨:١٨:٠٠١٨:٣٦:٠١٢٣:٥١:٤٠
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٥:٢١٠٦:٤٧:٤٦١٢:٣٣:٠٤١٨:١٨:٥٢١٨:٣٦:٥٣٢٣:٥١:٢٨
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٦:٢٨١٢:٣٢:٥٠١٨:١٩:٤٤١٨:٣٧:٤٤٢٣:٥١:١٥
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٥:٠٩١٢:٣٢:٣٧١٨:٢٠:٣٦١٨:٣٨:٣٥٢٣:٥١:٠١
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٣:٥٠١٢:٣٢:٢٣١٨:٢١:٢٨١٨:٣٩:٢٦٢٣:٥٠:٤٧
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٢:٣٠١٢:٣٢:٠٩١٨:٢٢:١٩١٨:٤٠:١٦٢٣:٥٠:٣٣
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤١:١٠١٢:٣١:٥٤١٨:٢٣:١٠١٨:٤١:٠٧٢٣:٥٠:١٧
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٧:٢٤٠٦:٣٩:٤٩١٢:٣١:٣٩١٨:٢٤:٠١١٨:٤١:٥٧٢٣:٥٠:٠١
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٨:٢٧١٢:٣١:٢٣١٨:٢٤:٥١١٨:٤٢:٤٧٢٣:٤٩:٤٥
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٧:٠٦١٢:٣١:٠٧١٨:٢٥:٤١١٨:٤٣:٣٧٢٣:٤٩:٢٨
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٥:٤٤١٢:٣٠:٥١١٨:٢٦:٣١١٨:٤٤:٢٦٢٣:٤٩:١١
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:١١:٥١٠٦:٣٤:٢١١٢:٣٠:٣٥١٨:٢٧:٢١١٨:٤٥:١٦٢٣:٤٨:٥٣
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٢:٥٨١٢:٣٠:١٨١٨:٢٨:١١١٨:٤٦:٠٥٢٣:٤٨:٣٥
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣١:٣٥١٢:٣٠:٠١١٨:٢٩:٠٠١٨:٤٦:٥٥٢٣:٤٨:١٧
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٠:١٢١٢:٢٩:٤٤١٨:٢٩:٤٩١٨:٤٧:٤٤٢٣:٤٧:٥٨
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٨:٤٩١٢:٢٩:٢٧١٨:٣٠:٣٩١٨:٤٨:٣٣٢٣:٤٧:٣٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٧:٢٥١٢:٢٩:١٠١٨:٣١:٢٨١٨:٤٩:٢٢٢٣:٤٧:١٩
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٦:٠١١٢:٢٨:٥٢١٨:٣٢:١٦١٨:٥٠:١١٢٣:٤٦:٥٩
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٤:٣٨١٢:٢٨:٣٤١٨:٣٣:٠٥١٨:٥١:٠٠٠٠:١٦:٣٨
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٦:٠٠:١٢٠٧:٢٣:١٤١٣:٢٨:١٧١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٤٩٠٠:٤٦:١٨
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٨:٤٢٠٧:٢١:٤٩١٣:٢٧:٥٩١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٣٨٠٠:٤٥:٥٧
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٧:١٢٠٧:٢٠:٢٥١٣:٢٧:٤١١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٢٧٠٠:٤٥:٣٦
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٥:٤٢٠٧:١٩:٠١١٣:٢٧:٢٣١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:١٥٠٠:٤٥:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای کومایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای کومایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای کومایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کومایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کومایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کومایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کومایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کومایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کومایین

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠٢:٢٧١٢:٣٤:٥٩١٨:٠٧:٥٩١٨:٢٦:١٥٢٣:٥٣:١٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠١:١٨١٢:٣٤:٥٢١٨:٠٨:٥٥١٨:٢٧:١٠٢٣:٥٣:٠٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٠:٠٩١٢:٣٤:٤٥١٨:٠٩:٥١١٨:٢٨:٠٤٢٣:٥٣:٠٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٩٠٦:٥٨:٥٨١٢:٣٤:٣٨١٨:١٠:٤٧١٨:٢٨:٥٨٢٣:٥٢:٥٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٧:٤٧١٢:٣٤:٣٠١٨:١١:٤٢١٨:٢٩:٥٢٢٣:٥٢:٤٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٦:٣٤١٢:٣٤:٢١١٨:١٢:٣٧١٨:٣٠:٤٦٢٣:٥٢:٤٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٥:٢١١٢:٣٤:١١١٨:١٣:٣٢١٨:٣١:٣٩٢٣:٥٢:٣٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٤:٠٧١٢:٣٤:٠١١٨:١٤:٢٦١٨:٣٢:٣٢٢٣:٥٢:٢٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٢:٥٣١٢:٣٣:٥١١٨:١٥:٢٠١٨:٣٣:٢٥٢٣:٥٢:١٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥١:٣٧١٢:٣٣:٤٠١٨:١٦:١٣١٨:٣٤:١٧٢٣:٥٢:٠٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٠:٢١١٢:٣٣:٢٨١٨:١٧:٠٧١٨:٣٥:٠٩٢٣:٥١:٥٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٤٩:٠٤١٢:٣٣:١٦١٨:١٨:٠٠١٨:٣٦:٠١٢٣:٥١:٤٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢١٠٦:٤٧:٤٦١٢:٣٣:٠٤١٨:١٨:٥٢١٨:٣٦:٥٣٢٣:٥١:٢٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٦:٢٨١٢:٣٢:٥٠١٨:١٩:٤٤١٨:٣٧:٤٤٢٣:٥١:١٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٥:٠٩١٢:٣٢:٣٧١٨:٢٠:٣٦١٨:٣٨:٣٥٢٣:٥١:٠١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٣:٥٠١٢:٣٢:٢٣١٨:٢١:٢٨١٨:٣٩:٢٦٢٣:٥٠:٤٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٢:٣٠١٢:٣٢:٠٩١٨:٢٢:١٩١٨:٤٠:١٦٢٣:٥٠:٣٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤١:١٠١٢:٣١:٥٤١٨:٢٣:١٠١٨:٤١:٠٧٢٣:٥٠:١٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٣٩:٤٩١٢:٣١:٣٩١٨:٢٤:٠١١٨:٤١:٥٧٢٣:٥٠:٠١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٨:٢٧١٢:٣١:٢٣١٨:٢٤:٥١١٨:٤٢:٤٧٢٣:٤٩:٤٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٧:٠٦١٢:٣١:٠٧١٨:٢٥:٤١١٨:٤٣:٣٧٢٣:٤٩:٢٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٥:٤٤١٢:٣٠:٥١١٨:٢٦:٣١١٨:٤٤:٢٦٢٣:٤٩:١١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥١٠٦:٣٤:٢١١٢:٣٠:٣٥١٨:٢٧:٢١١٨:٤٥:١٦٢٣:٤٨:٥٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٢:٥٨١٢:٣٠:١٨١٨:٢٨:١١١٨:٤٦:٠٥٢٣:٤٨:٣٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣١:٣٥١٢:٣٠:٠١١٨:٢٩:٠٠١٨:٤٦:٥٥٢٣:٤٨:١٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٠:١٢١٢:٢٩:٤٤١٨:٢٩:٤٩١٨:٤٧:٤٤٢٣:٤٧:٥٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٨:٤٩١٢:٢٩:٢٧١٨:٣٠:٣٩١٨:٤٨:٣٣٢٣:٤٧:٣٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٧:٢٥١٢:٢٩:١٠١٨:٣١:٢٨١٨:٤٩:٢٢٢٣:٤٧:١٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٦:٠١١٢:٢٨:٥٢١٨:٣٢:١٦١٨:٥٠:١١٢٣:٤٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کومایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کومایین روستای کومایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کومایین روستای کومایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کومایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کومایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کومایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کومایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کومایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کومایین

روستای کومایین بر روی نقشه

روستای کومایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کومایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کومایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کومایین
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کومایین + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای کومایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کومایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کومایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کومایین رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کومایین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کومایین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کومایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کومایین
زمان پخش اذان مستقیم به افق کومایین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کومایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کومایین
زمان پخش اذان آنلاین به افق کومایین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کومایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو