جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کول جاز

حومه شرقی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز کول جاز


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:١٤:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٣١:٢١
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٣٣

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کول جاز (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای کول جاز)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کول جاز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کول جاز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌كسی گناه كند (و در عین گناه)‌ خندان باشد، با حالت گریان، وارد جهنّم می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کول جاز

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کول جاز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کول جاز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کول جاز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کول جاز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کول جاز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٩:١٢١٣:٠٧:٥١١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٢٤:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٨:١١١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٢٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٧:١١١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٢٣:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٢٣:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٥:١٥١٣:٠٧:١٧١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٣:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٧:١٠١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢٣:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٧:٠٣١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٢:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٦:٥٧١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٢١٠٠:٢٢:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٦:٥١١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٠٦٠٠:٢٢:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٥١٠٠:٢٢:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٦:٤٢١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢١:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٦:٣٨١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٢١٠٠:٢١:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٦:٣٤١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢١:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٧:٢١١٣:٠٦:٣١١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢١:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٦:٣٤١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٣٤٠٠:٢١:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٥:٤٩١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:١٩٠٠:٢٠:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٦:٢٦١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٠:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٦:٢٦١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٠:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٦:٢٦١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٣٢٠٠:٢٠:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٣:٠٠١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٠:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٢:٢١١٣:٠٦:٢٨٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٠:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١١:٤٣١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٠:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١١:٠٧١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٠:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٦:٣٥٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٠:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٥١٠٠:١٩:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٣٣٠٠:١٩:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٩:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:٥٥٠٠:١٩:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٣٦٠٠:١٩:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کول جاز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کول جاز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کول جاز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کول جاز

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کول جاز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کول جاز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کول جاز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کول جاز

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کول جاز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کول جاز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کول جاز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کول جاز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کول جاز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کول جاز

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کول جاز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کول جاز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کول جاز

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٩:٣٧١٣:١٢:٤٩١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٣٠:٣٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٠:١٤١٣:١٢:٣٣١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:١٣٠٠:٣٠:٢٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٠:٥٢١٣:١٢:١٧١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٠٠٠٠:٣٠:١٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤١:٢٩١٣:١٢:٠٠١٩:٤٢:٠١١٩:٥٩:٤٨٠٠:٣٠:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٢:٠٧١٣:١١:٤٣١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٩:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٢:٤٤١٣:١١:٢٦١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٢٠٠٠:٢٩:٤٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٣:٢١١٣:١١:٠٨١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٠٦٠٠:٢٩:٣٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٣:٥٨١٣:١٠:٥٠١٩:٣٧:١٢١٩:٥٤:٥١٠٠:٢٩:٢١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٤:٣٥١٣:١٠:٣١١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٣٥٠٠:٢٩:٠٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٥:١٢١٣:١٠:١٣١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:١٩٠٠:٢٨:٥٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٥:٤٩١٣:٠٩:٥٤١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٠٣٠٠:٢٨:٤٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٦:٢٦١٣:٠٩:٣٤١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٤٦٠٠:٢٨:٢٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٧:٠٢١٣:٠٩:١٥١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:٢٩٠٠:٢٨:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٧:٣٩١٣:٠٨:٥٥١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:١١٠٠:٢٧:٥٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٥٠٦:٤٨:١٥١٣:٠٨:٣٥١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٥٣٠٠:٢٧:٤٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠١٠٦:٤٨:٥١١٣:٠٨:١٤١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٣٥٠٠:٢٧:٢٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٩:٢٨١٣:٠٧:٥٤١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:١٦٠٠:٢٧:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٠:٠٤١٣:٠٧:٣٣١٩:٢٤:٣٢١٩:٤١:٥٧٠٠:٢٦:٥٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٠:٤٠١٣:٠٧:١٢١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:٣٨٠٠:٢٦:٣٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥١:١٦١٣:٠٦:٥١١٩:٢١:٥٦١٩:٣٩:١٩٠٠:٢٦:٢١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥١:٥٢١٣:٠٦:٣٠١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٧:٥٩٠٠:٢٦:٠٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٢:٢٨١٣:٠٦:٠٨١٩:١٩:١٩١٩:٣٦:٤٠٠٠:٢٥:٤٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٣:٠٤١٣:٠٥:٤٧١٩:١٨:٠٠١٩:٣٥:٢٠٠٠:٢٥:٢٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٦٠٦:٥٣:٤٠١٣:٠٥:٢٦١٩:١٦:٤١١٩:٣٤:٠٠٠٠:٢٥:١٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٩٠٦:٥٤:١٦١٣:٠٥:٠٤١٩:١٥:٢٢١٩:٣٢:٤١٠٠:٢٤:٥٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢١٠٦:٥٤:٥٢١٣:٠٤:٤٣١٩:١٤:٠٣١٩:٣١:٢١٠٠:٢٤:٣٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٥:٢٩١٣:٠٤:٢١١٩:١٢:٤٤١٩:٣٠:٠١٠٠:٢٤:١٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٥٠٦:٥٦:٠٥١٣:٠٤:٠٠١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٤١٠٠:٢٣:٥٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٧٠٦:٥٦:٤١١٣:٠٣:٣٨١٩:١٠:٠٥١٩:٢٧:٢٢٠٠:٢٣:٣٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٩٠٦:٥٧:١٨١٣:٠٣:١٧١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٦:٠٢٢٣:٥٣:١٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٠٠٥:٥٧:٥٥١٢:٠٢:٥٦١٨:٠٧:٢٧١٨:٢٤:٤٣٢٣:٢٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کول جاز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کول جاز روستای کول جاز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کول جاز روستای کول جاز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کول جاز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کول جاز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کول جاز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کول جاز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کول جاز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کول جاز

روستای کول جاز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کول جاز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کول جاز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کول جاز
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کول جاز + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کول جاز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کول جاز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کول جاز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کول جاز رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کول جاز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کول جاز
جدول اوقات شرعی امروز فردا کول جاز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کول جاز
زمان پخش اذان آنلاین به افق کول جاز
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کول جاز دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کول جاز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کول جاز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کول جاز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو