جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کولکنی

کولکنی | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز کولکنی


اذان صبح: ٠٥:٥٦:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٢١:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٢٧
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٢٣

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کولکنی (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای کولکنی)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای کولکنی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کولکنی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

اُرد بزرگ
ثمره كشتن، كشته شدن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کولکنی

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کولکنی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کولکنی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کولکنی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کولکنی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کولکنی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٨:٥٤١٣:١٧:٢٥١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٤:٤٧٠٠:٣٣:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٧:٤٩١٣:١٧:١٤١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٣٣٠٠:٣٣:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٦:٤٥١٣:١٧:٠٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٢١٠٠:٣٢:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٥:٤٢١٣:١٦:٥٥١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٠٨٠٠:٣٢:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٦:٤٧١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٧:٥٥٠٠:٣٢:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٣:٣٨١٣:١٦:٣٩٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٤٢٠٠:٣١:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٢:٣٨١٣:١٦:٣١٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٢٩٠٠:٣١:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣١:٣٩١٣:١٦:٢٤٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣١:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:١٧٠٦:٣٠:٤١١٣:١٦:١٧٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:٠٤٠٠:٣١:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٦:١١٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢١:٥١٠٠:٣٠:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٨:٤٧١٣:١٦:٠٥٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٣٠:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٧:٥٢١٣:١٦:٠٠٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٣٠:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٦:٥٩١٣:١٥:٥٥٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:١٣٠٠:٣٠:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٦:٠٦١٣:١٥:٥١٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٣٠:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٥:١٤١٣:١٥:٤٨٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٩:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٤:٢٤١٣:١٥:٤٥٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢٩:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٣:٣٥١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٩:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٢:٤٨١٣:١٥:٤١٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٩:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٢:٠١١٣:١٥:٤٠٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢٩:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢١:١٦١٣:١٥:٤٠٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٨:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٠:٣٣١٣:١٥:٤٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٢٨:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٩:٥٠١٣:١٥:٤١٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٨:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٩:٠٩١٣:١٥:٤٢٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٨:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٨:٣٠١٣:١٥:٤٤٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢٨:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٧:٥٢١٣:١٥:٤٦٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٢٨:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٧:١٥١٣:١٥:٤٩٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٨:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٦:٤٠١٣:١٥:٥٣٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٨:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٦:٠٦١٣:١٥:٥٧٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢٨:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٥:٣٤١٣:١٦:٠١٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٢٨:٠٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٥:٠٣١٣:١٦:٠٦٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٢٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کولکنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کولکنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کولکنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کولکنی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کولکنی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کولکنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کولکنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کولکنی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٤:٠٥٠٧:٢١:٠٠١٢:٢٠:٣٨١٧:٢٠:٢١١٧:٣٩:٥١٢٣:٣٧:٢٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٤:٢٧٠٧:٢١:١٩١٢:٢١:٠٨١٧:٢١:٠٠١٧:٤٠:٣٠٢٣:٣٧:٥٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٤:٤٨٠٧:٢١:٣٨١٢:٢١:٣٧١٧:٢١:٤١١٧:٤١:١٠٢٣:٣٨:٢٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٥:٠٧٠٧:٢١:٥٤١٢:٢٢:٠٦١٧:٢٢:٢٣١٧:٤١:٥١٢٣:٣٨:٥٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٥:٢٦٠٧:٢٢:٠٩١٢:٢٢:٣٥١٧:٢٣:٠٦١٧:٤٢:٣٣٢٣:٣٩:٢٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٢:٢٢١٢:٢٣:٠٣١٧:٢٣:٥١١٧:٤٣:١٧٢٣:٣٩:٥٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢٢:٣٣١٢:٢٣:٣١١٧:٢٤:٣٦١٧:٤٤:٠١٢٣:٤٠:٢٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٢:٤٣١٢:٢٣:٥٨١٧:٢٥:٢٢١٧:٤٤:٤٦٢٣:٤٠:٥٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٦:٢٣٠٧:٢٢:٥٠١٢:٢٤:٢٦١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٥:٣٢٢٣:٤١:٢٢
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٢:٥٦١٢:٢٤:٥٢١٧:٢٦:٥٨١٧:٤٦:١٩٢٣:٤١:٥٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٦:٤٣٠٧:٢٣:٠٠١٢:٢٥:١٩١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٧:٠٦٢٣:٤٢:١٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٦:٥١٠٧:٢٣:٠٣١٢:٢٥:٤٤١٧:٢٨:٣٦١٧:٤٧:٥٥٢٣:٤٢:٤٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:٥٧٠٧:٢٣:٠٣١٢:٢٦:١٠١٧:٢٩:٢٧١٧:٤٨:٤٤٢٣:٤٣:١٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٧:٠٢٠٧:٢٣:٠٢١٢:٢٦:٣٤١٧:٣٠:١٨١٧:٤٩:٣٣٢٣:٤٣:٤١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٧:٠٤٠٧:٢٢:٥٩١٢:٢٦:٥٩١٧:٣١:١٠١٧:٥٠:٢٤٢٣:٤٤:٠٨
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٧:٠٦٠٧:٢٢:٥٤١٢:٢٧:٢٢١٧:٣٢:٠٣١٧:٥١:١٥٢٣:٤٤:٣٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٧:٠٥٠٧:٢٢:٤٧١٢:٢٧:٤٥١٧:٣٢:٥٦١٧:٥٢:٠٦٢٣:٤٥:٠٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٧:٠٤٠٧:٢٢:٣٨١٢:٢٨:٠٧١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٢:٥٨٢٣:٤٥:٢٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٧:٠٠٠٧:٢٢:٢٨١٢:٢٨:٢٩١٧:٣٤:٤٥١٧:٥٣:٥١٢٣:٤٥:٥٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:٥٥٠٧:٢٢:١٦١٢:٢٨:٥٠١٧:٣٥:٤٠١٧:٥٤:٤٤٢٣:٤٦:١٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٦:٤٨٠٧:٢٢:٠٢١٢:٢٩:١١١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:٣٧٢٣:٤٦:٣٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٦:٤٠٠٧:٢١:٤٦١٢:٢٩:٣١١٧:٣٧:٣١١٧:٥٦:٣١٢٣:٤٧:٠٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٦:٣٠٠٧:٢١:٢٨١٢:٢٩:٥٠١٧:٣٨:٢٧١٧:٥٧:٢٥٢٣:٤٧:٢٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٦:١٨٠٧:٢١:٠٩١٢:٣٠:٠٨١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٨:١٩٢٣:٤٧:٤٤
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٦:٠٥٠٧:٢٠:٤٨١٢:٣٠:٢٦١٧:٤٠:٢٠١٧:٥٩:١٤٢٣:٤٨:٠٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢٠:٢٦١٢:٣٠:٤٣١٧:٤١:١٧١٨:٠٠:٠٨٢٣:٤٨:٢٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٥:٣٣٠٧:٢٠:٠١١٢:٣٠:٥٩١٧:٤٢:١٤١٨:٠١:٠٣٢٣:٤٨:٤٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٥:١٥٠٧:١٩:٣٥١٢:٣١:١٤١٧:٤٣:١١١٨:٠١:٥٩٢٣:٤٩:٠٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:٥٥٠٧:١٩:٠٧١٢:٣١:٢٩١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٢:٥٤٢٣:٤٩:٢١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:٣٤٠٧:١٨:٣٨١٢:٣١:٤٣١٧:٤٥:٠٦١٨:٠٣:٤٩٢٣:٤٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کولکنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کولکنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کولکنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کولکنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کولکنی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کولکنی

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای کولکنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کولکنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کولکنی

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٦٠٧:١٨:٢٧١٢:١٧:٣٩١٧:١٦:٥١١٧:٣٦:٢٣٢٣:٣٤:٢٣
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٥٠٧:١٨:٥٦١٢:١٨:٠٩١٧:١٧:٢٣١٧:٣٦:٥٥٢٣:٣٤:٥٣
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٤٠٧:١٩:٢٤١٢:١٨:٣٩١٧:١٧:٥٦١٧:٣٧:٢٧٢٣:٣٥:٢٣
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥١٠٧:١٩:٥٠١٢:١٩:٠٩١٧:١٨:٣٠١٧:٣٨:٠١٢٣:٣٥:٥٣
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٧٠٧:٢٠:١٥١٢:١٩:٣٩١٧:١٩:٠٥١٧:٣٨:٣٧٢٣:٣٦:٢٣
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤١٠٧:٢٠:٣٨١٢:٢٠:٠٩١٧:١٩:٤٢١٧:٣٩:١٣٢٣:٣٦:٥٤
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٥٠٧:٢١:٠٠١٢:٢٠:٣٨١٧:٢٠:٢١١٧:٣٩:٥١٢٣:٣٧:٢٤
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٧٠٧:٢١:١٩١٢:٢١:٠٨١٧:٢١:٠٠١٧:٤٠:٣٠٢٣:٣٧:٥٤
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٨٠٧:٢١:٣٨١٢:٢١:٣٧١٧:٢١:٤١١٧:٤١:١٠٢٣:٣٨:٢٤
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٧٠٧:٢١:٥٤١٢:٢٢:٠٦١٧:٢٢:٢٣١٧:٤١:٥١٢٣:٣٨:٥٤
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٦٠٧:٢٢:٠٩١٢:٢٢:٣٥١٧:٢٣:٠٦١٧:٤٢:٣٣٢٣:٣٩:٢٤
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٢:٢٢١٢:٢٣:٠٣١٧:٢٣:٥١١٧:٤٣:١٧٢٣:٣٩:٥٤
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢٢:٣٣١٢:٢٣:٣١١٧:٢٤:٣٦١٧:٤٤:٠١٢٣:٤٠:٢٤
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٢:٤٣١٢:٢٣:٥٨١٧:٢٥:٢٢١٧:٤٤:٤٦٢٣:٤٠:٥٣
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٣٠٧:٢٢:٥٠١٢:٢٤:٢٦١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٥:٣٢٢٣:٤١:٢٢
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٢:٥٦١٢:٢٤:٥٢١٧:٢٦:٥٨١٧:٤٦:١٩٢٣:٤١:٥٠
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٣٠٧:٢٣:٠٠١٢:٢٥:١٩١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٧:٠٦٢٣:٤٢:١٩
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥١٠٧:٢٣:٠٣١٢:٢٥:٤٤١٧:٢٨:٣٦١٧:٤٧:٥٥٢٣:٤٢:٤٧
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٧٠٧:٢٣:٠٣١٢:٢٦:١٠١٧:٢٩:٢٧١٧:٤٨:٤٤٢٣:٤٣:١٤
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٢٠٧:٢٣:٠٢١٢:٢٦:٣٤١٧:٣٠:١٨١٧:٤٩:٣٣٢٣:٤٣:٤١
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٤٠٧:٢٢:٥٩١٢:٢٦:٥٩١٧:٣١:١٠١٧:٥٠:٢٤٢٣:٤٤:٠٨
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٦٠٧:٢٢:٥٤١٢:٢٧:٢٢١٧:٣٢:٠٣١٧:٥١:١٥٢٣:٤٤:٣٤
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٥٠٧:٢٢:٤٧١٢:٢٧:٤٥١٧:٣٢:٥٦١٧:٥٢:٠٦٢٣:٤٥:٠٠
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٤٠٧:٢٢:٣٨١٢:٢٨:٠٧١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٢:٥٨٢٣:٤٥:٢٥
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٠٠٧:٢٢:٢٨١٢:٢٨:٢٩١٧:٣٤:٤٥١٧:٥٣:٥١٢٣:٤٥:٥٠
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٥٠٧:٢٢:١٦١٢:٢٨:٥٠١٧:٣٥:٤٠١٧:٥٤:٤٤٢٣:٤٦:١٤
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٨٠٧:٢٢:٠٢١٢:٢٩:١١١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:٣٧٢٣:٤٦:٣٧
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٠٠٧:٢١:٤٦١٢:٢٩:٣١١٧:٣٧:٣١١٧:٥٦:٣١٢٣:٤٧:٠٠
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٠٠٧:٢١:٢٨١٢:٢٩:٥٠١٧:٣٨:٢٧١٧:٥٧:٢٥٢٣:٤٧:٢٣
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٨٠٧:٢١:٠٩١٢:٣٠:٠٨١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٨:١٩٢٣:٤٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کولکنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کولکنی روستای کولکنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کولکنی روستای کولکنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کولکنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کولکنی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کولکنی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کولکنی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کولکنی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کولکنی

روستای کولکنی بر روی نقشه

روستای کولکنی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کولکنی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کولکنی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کولکنی
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای کولکنی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای کولکنی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کولکنی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کولکنی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کولکنی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کولکنی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کولکنی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کولکنی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کولکنی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کولکنی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کولکنی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کولکنی
زمان پخش اذان آنلاین به افق کولکنی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کولکنی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو