جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کوله واری

گزین | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز کوله واری

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١٧:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٥٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٠:٠٢

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوله واری (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای کوله واری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کوله واری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوله واری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
انزجار از كثیفی ممكن است چنان شدید باشد كه ما خود را پاك نكنیم، یعنی توجیه نكنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوله واری

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوله واری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوله واری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کوله واری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوله واری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کوله واری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٥:١٥١٣:١٢:٣٩١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:١٣٠٠:٣٠:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٤:٠٦١٣:١٢:٢٤١٩:٤١:١٣١٩:٥٨:٥٥٠٠:٣٠:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٢:٥٧١٣:١٢:١٠١٩:٤١:٥٣١٩:٥٩:٣٨٠٠:٣٠:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤١:٤٨١٣:١١:٥٦١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٢١٠٠:٢٩:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٠:٤١١٣:١١:٤٣١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٠٣٠٠:٢٩:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٩:٣٣١٣:١١:٣٠١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠١:٤٦٠٠:٢٩:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٨:٢٧١٣:١١:١٧١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٢٨:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٧:٢١١٣:١١:٠٥١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:١٢٠٠:٢٨:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٦:١٧١٣:١٠:٥٣١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٢٨:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٥:١٣١٣:١٠:٤٢١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٢٧:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٤:٠٩١٣:١٠:٣١١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٢٧:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٣:٠٧١٣:١٠:٢٠١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢٧:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٢:٠٥١٣:١٠:١٠١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٢٦:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣١:٠٥١٣:١٠:٠١١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٢٦:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٩:٥٢١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:١٨٠٠:٢٦:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٩:٠٦١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٦:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٩:٣٦١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢٥:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٥:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٩:٢١١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:١٤٠٠:٢٥:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٥:٢١١٣:٠٩:١٥١٩:٥٣:٣٥٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٥:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٤:٢٨١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٤:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٣:٣٦١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٢٨٠٠:٢٤:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:١٢٠٠:٢٤:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٤:٥٧٠٠:٢٤:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٤:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢٣:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٩:٣١١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:١٠٠٠:٢٣:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٨:٤٦١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٩:١٠٢٠:١٧:٥٤٠٠:٢٣:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٨:٤٥١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٣:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوله واری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوله واری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوله واری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوله واری

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کوله واری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوله واری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوله واری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کوله واری

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوله واری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کوله واری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کوله واری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوله واری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوله واری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوله واری

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کوله واری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوله واری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوله واری

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کوله واری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوله واری روستای کوله واری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوله واری روستای کوله واری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کوله واری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوله واری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوله واری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوله واری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوله واری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوله واری

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٧:٥٧١٣:١٤:١٦٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٢٤٠٠:٢٥:٣٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٨:١١١٣:١٤:٢٩٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٢٥:٥٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٨:٢٦١٣:١٤:٤٢٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٢٦:٠٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٨:٤٣١٣:١٤:٥٥٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٢٦:١٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٩:٠٠١٣:١٥:٠٨٢٠:٢١:١٢٢٠:٤١:٠٠٠٠:٢٦:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٩:١٩١٣:١٥:٢٠٢٠:٢١:١٨٢٠:٤١:٠٦٠٠:٢٦:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٥:٣٣٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤١:١٠٠٠:٢٧:٠٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٩:٥٩١٣:١٥:٤٥٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤١:١٢٠٠:٢٧:١٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٩٠٦:١٠:٢١١٣:١٥:٥٧٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:١٣٠٠:٢٧:٣٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:١٠:٤٤١٣:١٦:٠٩٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:١٢٠٠:٢٧:٤٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٨٠٦:١١:٠٨١٣:١٦:٢٠٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤١:٠٩٠٠:٢٨:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٩٠٦:١١:٣٢١٣:١٦:٣٢٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤١:٠٥٠٠:٢٨:١٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:١١:٥٨١٣:١٦:٤٣٢٠:٢١:١٨٢٠:٤١:٠٠٠٠:٢٨:٣٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٢:٢٤١٣:١٦:٥٣٢٠:٢١:١٢٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٢٨:٤٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٢:٥٢١٣:١٧:٠٣٢٠:٢١:٠٥٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٢٩:٠٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٣:٢٠١٣:١٧:١٣٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٢٩:١٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٣:٤٩١٣:١٧:٢٣٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:٢١٠٠:٢٩:٣٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٤:١٨١٣:١٧:٣٢٢٠:٢٠:٣٣٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٢٩:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٤:٤٩١٣:١٧:٤١٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٣٠:٠٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٥:٢٠١٣:١٧:٤٩٢٠:٢٠:٠٥٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٣٠:١٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٥:٥٢١٣:١٧:٥٧٢٠:١٩:٤٨٢٠:٣٩:١٧٠٠:٣٠:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٢٠٦:١٦:٢٤١٣:١٨:٠٥٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٣٠:٤٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٦:٥٧١٣:١٨:١٢٢٠:١٩:١١٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٣٠:٥٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٧:٣١١٣:١٨:١٨٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:١٣٠٠:٣١:١١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٨:٠٥١٣:١٨:٢٤٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣١:٢٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٨:٤٠١٣:١٨:٣٠٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٣١:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١١٠٦:١٩:١٥١٣:١٨:٣٥٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٣١:٤٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٩:٥١١٣:١٨:٤٠٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣٢:٠١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٨:٤٤٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٣٢:١٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢١:٠٣١٣:١٨:٤٧٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٣٢:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢١:٤٠١٣:١٨:٥٠٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٣٢:٣٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کوله واری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوله واری روستای کوله واری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوله واری روستای کوله واری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوله واری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوله واری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوله واری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوله واری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوله واری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوله واری

روستای کوله واری بر روی نقشه

روستای کوله واری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوله واری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوله واری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوله واری
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کوله واری + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کوله واری + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کوله واری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوله واری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کوله واری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوله واری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوله واری رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کوله واری
زمان پخش اذان زنده به افق کوله واری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کوله واری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوله واری
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوله واری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کوله واری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کوله واری
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کوله واری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوله واری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو