جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوله واری

گزین | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز کوله واری


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٠٨
اذان ظهر: ١١:٥٧:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:١١:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٥١
نیمه شب: ٢٣:١٦:٣١

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوله واری (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ روستای کوله واری)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کوله واری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوله واری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
ما باید به توانمندی و توانایی خود باور داشته باشیم كه اگر در آینده با چیز تازه‌ای روبرو شدیم، بتوانیم نااندیشیده به كنش بپردازیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوله واری

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوله واری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوله واری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوله واری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوله واری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوله واری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣١:٥١١٣:١٠:٠٩١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٢٦:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٠:٥١١٣:١٠:٠٠١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٢٦:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٩:٥٢١٣:٠٩:٥١١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٢٦:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٨:٥٣١٣:٠٩:٤٣١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٦:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٩:٣٥١٩:٥١:٤٢٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٥:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٦:٥٩١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٤٢٠٠:٢٥:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٩:٢١١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٢٧٠٠:٢٥:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٥:١٠١٣:٠٩:١٥١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:١١٠٠:٢٥:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٤:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢٤:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٢٤٠٠:٢٤:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٤:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٥٣٠٠:٢٣:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٣:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٢١٠٠:٢٣:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٣:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٧:٥١١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٨:٤٩٠٠:٢٣:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٣٢٠٠:٢٣:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٣:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٢:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٢:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٢:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٢٢:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٢:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٢٢:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٢:١٧١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢٢:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١١:٤٧١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٢:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٠١٠٦:١١:١٨١٣:٠٩:١١٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٢:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٠:٥١١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٢:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوله واری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوله واری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوله واری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوله واری

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کوله واری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوله واری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوله واری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کوله واری

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوله واری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کوله واری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کوله واری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوله واری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوله واری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کوله واری

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوله واری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوله واری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کوله واری

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٠:٥٣١١:٥٦:٤٥١٧:٣٢:١٢١٧:٤٩:٤٦٢٣:١٦:٥١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢١:٣٨١١:٥٦:٣٧١٧:٣١:١٠١٧:٤٨:٤٦٢٣:١٦:٤١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٢:٢٤١١:٥٦:٢٩١٧:٣٠:١٠١٧:٤٧:٤٨٢٣:١٦:٣١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٣:١٠١١:٥٦:٢٢١٧:٢٩:١٠١٧:٤٦:٥٠٢٣:١٦:٢٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٣:٥٧١١:٥٦:١٦١٧:٢٨:١٢١٧:٤٥:٥٣٢٣:١٦:١٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٤:٤٤١١:٥٦:١١١٧:٢٧:١٤١٧:٤٤:٥٧٢٣:١٦:٠٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٥:٣٢١١:٥٦:٠٧١٧:٢٦:١٨١٧:٤٤:٠٣٢٣:١٥:٥٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٦:١٩١١:٥٦:٠٣١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٣:١٠٢٣:١٥:٥٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٧:٠٨١١:٥٦:٠٠١٧:٢٤:٢٩١٧:٤٢:١٨٢٣:١٥:٤٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٧:٥٦١١:٥٥:٥٨١٧:٢٣:٣٧١٧:٤١:٢٧٢٣:١٥:٤١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٢٨:٤٥١١:٥٥:٥٧١٧:٢٢:٤٥١٧:٤٠:٣٨٢٣:١٥:٣٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٩:٣٤١١:٥٥:٥٦١٧:٢١:٥٥١٧:٣٩:٤٩٢٣:١٥:٣٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٠:٢٤١١:٥٥:٥٦١٧:٢١:٠٦١٧:٣٩:٠٢٢٣:١٥:٣٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣١:١٤١١:٥٥:٥٧١٧:٢٠:١٨١٧:٣٨:١٧٢٣:١٥:٢٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٢:٠٤١١:٥٥:٥٩١٧:١٩:٣٢١٧:٣٧:٣٣٢٣:١٥:٢٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢١٠٦:٣٢:٥٥١١:٥٦:٠١١٧:١٨:٤٧١٧:٣٦:٥٠٢٣:١٥:٢٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٣:٤٥١١:٥٦:٠٥١٧:١٨:٠٤١٧:٣٦:٠٩٢٣:١٥:٢٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٤:٣٦١١:٥٦:٠٩١٧:١٧:٢٢١٧:٣٥:٢٩٢٣:١٥:٢٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٥:٢٧١١:٥٦:١٤١٧:١٦:٤١١٧:٣٤:٥٠٢٣:١٥:٢٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٦:١٩١١:٥٦:٢٠١٧:١٦:٠٢١٧:٣٤:١٣٢٣:١٥:٣١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٣٧:١٠١١:٥٦:٢٧١٧:١٥:٢٤١٧:٣٣:٣٨٢٣:١٥:٣٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٤٠٦:٣٨:٠٢١١:٥٦:٣٥١٧:١٤:٤٨١٧:٣٣:٠٤٢٣:١٥:٣٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٩٠٦:٣٨:٥٤١١:٥٦:٤٣١٧:١٤:١٣١٧:٣٢:٣١٢٣:١٥:٤٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٣٩:٤٦١١:٥٦:٥٣١٧:١٣:٤٠١٧:٣٢:٠٠٢٣:١٥:٤٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٠:٣٨١١:٥٧:٠٣١٧:١٣:٠٩١٧:٣١:٣١٢٣:١٥:٥٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤١:٣٠١١:٥٧:١٤١٧:١٢:٣٩١٧:٣١:٠٣٢٣:١٦:٠٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٢:٢٣١١:٥٧:٢٦١٧:١٢:١١١٧:٣٠:٣٧٢٣:١٦:١٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٣:١٥١١:٥٧:٣٩١٧:١١:٤٥١٧:٣٠:١٣٢٣:١٦:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٤:٠٨١١:٥٧:٥٢١٧:١١:٢٠١٧:٢٩:٥١٢٣:١٦:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٥:٠٠١١:٥٨:٠٧١٧:١٠:٥٧١٧:٢٩:٣٠٢٣:١٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوله واری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کوله واری روستای کوله واری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کوله واری روستای کوله واری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوله واری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوله واری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوله واری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوله واری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوله واری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوله واری

روستای کوله واری بر روی نقشه

روستای کوله واری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوله واری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوله واری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوله واری
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کوله واری + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای کوله واری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوله واری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوله واری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوله واری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوله واری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوله واری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوله واری
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوله واری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوله واری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کوله واری
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوله واری
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوله واری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوله واری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو