جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کولاب

پشتکوه موگویی | فریدون شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کولاب


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٤٤
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٤٩
اذان مغرب: ١٨:١٩:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٥٧

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کولاب (شهرستان فریدون شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای کولاب)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کولاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کولاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت فاطمه (س)
در تعریف امام علىّ علیه السلام فرمود : او پیشوائى الهى و ربّانى است ، تجسّم نور و روشنائى است ، مركز توجّه تمامى موجودات و عارفان است ، فرزندى پاك از خانواده پاكان مى باشد، گوینده‌اى حقّگو و هدایتگر است ، او مركز و محور امامت و رهبریّت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کولاب

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کولاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کولاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کولاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کولاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کولاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٠:٤٨١٣:٠٩:١٦١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٥:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٩:٤٣١٣:٠٩:٠٦١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٨:٣٩١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:١٠٠٠:٢٤:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٤:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٦:٣٤١٣:٠٨:٣٩١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٢٤:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠٨:٣٠١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٣١٠٠:٢٣:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٨:٢٣١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:١٨٠٠:٢٣:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٨:١٥١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٠٦٠٠:٢٣:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠٨:٠٩١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢٣:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢٢:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠٧:٥٧١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢٢:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٧:٥٢١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٢:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٢:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٧:٤٣١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:٤٩٠٠:٢١:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢١:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٦:١٩١٣:٠٧:٣٧١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢١:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢١:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٥٦٠٠:٢١:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢١:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٣:١١١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٠:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٠:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١١:٤٥١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٠:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١١:٠٤١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢٠:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢٠:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٩:٤٧١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٠:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٠:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٠:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٠:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:١٣٠٠:١٩:٥٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٧:٥٨٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کولاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کولاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کولاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کولاب

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کولاب

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کولاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کولاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کولاب

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٦:٠١٠٧:٠٩:٥٦١٢:٢٣:٤٧١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٦:٣٨٢٣:٤١:٤٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٥:٣٧٠٧:٠٩:٢٣١٢:٢٣:٥٩١٧:٣٨:٥٥١٧:٥٧:٣٣٢٣:٤٢:٠٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٥:١٠٠٧:٠٨:٤٩١٢:٢٤:١١١٧:٣٩:٥٣١٧:٥٨:٢٨٢٣:٤٢:١٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٤:٤٢٠٧:٠٨:١٣١٢:٢٤:٢١١٧:٤٠:٥٠١٧:٥٩:٢٣٢٣:٤٢:٣١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٤:١٣٠٧:٠٧:٣٥١٢:٢٤:٣١١٧:٤١:٤٨١٨:٠٠:١٩٢٣:٤٢:٤٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٣:٤١٠٧:٠٦:٥٦١٢:٢٤:٤٠١٧:٤٢:٤٥١٨:٠١:١٣٢٣:٤٢:٥٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٣:٠٩٠٧:٠٦:١٦١٢:٢٤:٤٨١٧:٤٣:٤٢١٨:٠٢:٠٨٢٣:٤٣:٠٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٢:٣٤٠٧:٠٥:٣٤١٢:٢٤:٥٥١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٣:٠٣٢٣:٤٣:١٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤١:٥٨٠٧:٠٤:٥٠١٢:٢٥:٠١١٧:٤٥:٣٥١٨:٠٣:٥٧٢٣:٤٣:٢٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤١:٢١٠٧:٠٤:٠٥١٢:٢٥:٠٧١٧:٤٦:٣٢١٨:٠٤:٥٢٢٣:٤٣:٣٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٣:١٨١٢:٢٥:١٢١٧:٤٧:٢٨١٨:٠٥:٤٦٢٣:٤٣:٤٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٠:٠١٠٧:٠٢:٣١١٢:٢٥:١٦١٧:٤٨:٢٤١٨:٠٦:٤٠٢٣:٤٣:٥٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٩:١٩٠٧:٠١:٤١١٢:٢٥:١٩١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٧:٣٣٢٣:٤٣:٥٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٠:٥١١٢:٢٥:٢١١٧:٥٠:١٥١٨:٠٨:٢٦٢٣:٤٤:٠٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٧:٥١٠٦:٥٩:٥٩١٢:٢٥:٢٢١٧:٥١:١٠١٨:٠٩:٢٠٢٣:٤٤:٠٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٧:٠٤٠٦:٥٩:٠٦١٢:٢٥:٢٣١٧:٥٢:٠٥١٨:١٠:١٢٢٣:٤٤:١١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٦:١٦٠٦:٥٨:١١١٢:٢٥:٢٣١٧:٥٣:٠٠١٨:١١:٠٥٢٣:٤٤:١٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٥:٢٧٠٦:٥٧:١٦١٢:٢٥:٢٢١٧:٥٣:٥٤١٨:١١:٥٧٢٣:٤٤:١٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٤:٣٧٠٦:٥٦:١٩١٢:٢٥:٢١١٧:٥٤:٤٨١٨:١٢:٥٠٢٣:٤٤:١٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٥:٢١١٢:٢٥:١٩١٧:٥٥:٤٢١٨:١٣:٤١٢٣:٤٤:١٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٥٤:٢٢١٢:٢٥:١٦١٧:٥٦:٣٥١٨:١٤:٣٣٢٣:٤٤:١٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٣:٢٢١٢:٢٥:١٢١٧:٥٧:٢٩١٨:١٥:٢٤٢٣:٤٤:١٥
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٢:٢١١٢:٢٥:٠٨١٧:٥٨:٢١١٨:١٦:١٥٢٣:٤٤:١٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥١:١٩١٢:٢٥:٠٣١٧:٥٩:١٤١٨:١٧:٠٦٢٣:٤٤:١٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥٠:١٥١٢:٢٤:٥٧١٨:٠٠:٠٦١٨:١٧:٥٦٢٣:٤٤:٠٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٤٩:١١١٢:٢٤:٥١١٨:٠٠:٥٨١٨:١٨:٤٧٢٣:٤٤:٠٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٤٨:٠٦١٢:٢٤:٤٤١٨:٠١:٤٩١٨:١٩:٣٧٢٣:٤٣:٥٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٧:٠٠١٢:٢٤:٣٦١٨:٠٢:٤٠١٨:٢٠:٢٦٢٣:٤٣:٥١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٥:٥٣١٢:٢٤:٢٨١٨:٠٣:٣١١٨:٢١:١٥٢٣:٤٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کولاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کولاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کولاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کولاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کولاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کولاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کولاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کولاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کولاب

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥٠:١٥١٢:٢٤:٥٧١٨:٠٠:٠٦١٨:١٧:٥٦٢٣:٤٤:٠٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٤٩:١١١٢:٢٤:٥١١٨:٠٠:٥٨١٨:١٨:٤٧٢٣:٤٤:٠٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٤٨:٠٦١٢:٢٤:٤٤١٨:٠١:٤٩١٨:١٩:٣٧٢٣:٤٣:٥٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٧:٠٠١٢:٢٤:٣٦١٨:٠٢:٤٠١٨:٢٠:٢٦٢٣:٤٣:٥١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٥:٥٣١٢:٢٤:٢٨١٨:٠٣:٣١١٨:٢١:١٥٢٣:٤٣:٤٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٤:٤٦١٢:٢٤:١٩١٨:٠٤:٢١١٨:٢٢:٠٤٢٣:٤٣:٣٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٣:٣٧١٢:٢٤:١٠١٨:٠٥:١١١٨:٢٢:٥٣٢٣:٤٣:٢٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٢:٢٨١٢:٢٤:٠٠١٨:٠٦:٠١١٨:٢٣:٤١٢٣:٤٣:١٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤١:١٨١٢:٢٣:٥٠١٨:٠٦:٥٠١٨:٢٤:٢٩٢٣:٤٣:١٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٠:٠٧١٢:٢٣:٣٨١٨:٠٧:٣٩١٨:٢٥:١٧٢٣:٤٢:٥٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٣٨:٥٥١٢:٢٣:٢٧١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٦:٠٥٢٣:٤٢:٤٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٣٧:٤٣١٢:٢٣:١٥١٨:٠٩:١٥١٨:٢٦:٥٢٢٣:٤٢:٣٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٣٦:٣٠١٢:٢٣:٠٢١٨:١٠:٠٣١٨:٢٧:٣٩٢٣:٤٢:٢٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٥:١٧١٢:٢٢:٤٩١٨:١٠:٥١١٨:٢٨:٢٥٢٣:٤٢:١٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٤:٠٣١٢:٢٢:٣٦١٨:١١:٣٨١٨:٢٩:١٢٢٣:٤١:٥٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٢:٤٨١٢:٢٢:٢٢١٨:١٢:٢٥١٨:٢٩:٥٨٢٣:٤١:٤٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٣١:٣٣١٢:٢٢:٠٧١٨:١٣:١١١٨:٣٠:٤٤٢٣:٤١:٣٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٠:١٧١٢:٢١:٥٢١٨:١٣:٥٨١٨:٣١:٢٩٢٣:٤١:١٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٢٩:٠١١٢:٢١:٣٧١٨:١٤:٤٤١٨:٣٢:١٥٢٣:٤٠:٥٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٢٧:٤٤١٢:٢١:٢٢١٨:١٥:٢٩١٨:٣٣:٠٠٢٣:٤٠:٤٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٦:٢٧١٢:٢١:٠٦١٨:١٦:١٥١٨:٣٣:٤٥٢٣:٤٠:٢٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٥:١٠١٢:٢٠:٥٠١٨:١٧:٠٠١٨:٣٤:٣٠٢٣:٤٠:٠٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٣:٥٢١٢:٢٠:٣٣١٨:١٧:٤٥١٨:٣٥:١٥٢٣:٣٩:٥٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٢:٣٤١٢:٢٠:١٧١٨:١٨:٣٠١٨:٣٦:٠٠٢٣:٣٩:٣٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢١:١٦١٢:٢٠:٠٠١٨:١٩:١٤١٨:٣٦:٤٤٢٣:٣٩:١٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:١٩:٥٨١٢:١٩:٤٣١٨:١٩:٥٩١٨:٣٧:٢٩٢٣:٣٨:٥٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:١٨:٣٩١٢:١٩:٢٦١٨:٢٠:٤٣١٨:٣٨:١٣٢٣:٣٨:٣٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٧:٢٠١٢:١٩:٠٨١٨:٢١:٢٧١٨:٣٨:٥٧٢٣:٣٨:١٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٦:٠١١٢:١٨:٥١١٨:٢٢:١١١٨:٣٩:٤١٢٣:٣٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کولاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کولاب روستای کولاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کولاب روستای کولاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کولاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کولاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کولاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کولاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کولاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کولاب

روستای کولاب بر روی نقشه

روستای کولاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کولاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کولاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کولاب
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کولاب + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای کولاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کولاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کولاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کولاب رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کولاب
زمان پخش اذان زنده به افق کولاب
زمان پخش اذان مستقیم به افق کولاب
جدول اوقات شرعی امروز فردا کولاب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کولاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کولاب
افق شرعی امروز فردا کولاب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کولاب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کولاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو