جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کوشک

خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کوشک


اذان صبح: ٠٥:٣٢:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٤٦
اذان ظهر: ١١:٥٩:١٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٤٧
اذان مغرب: ١٧:١٩:١٢
نیمه شب: ٢٣:١٦:١٨

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کوشک (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ شهر کوشک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر کوشک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کوشک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

شری كارتر اسكات
پذیرش دگرگونی، به شما این اجازه را می دهد كه به جای كوركورانه رد شدن، آماده ی هر پیچ و خمی باشید كه زندگی برایتان پیش می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کوشک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کوشک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوشک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کوشک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوشک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوشک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٨:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠١:٥١١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢١:٥٤١٣:٠١:٤٢١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٧:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠١:٣٢١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٠٦٠٠:١٧:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٩:٥٠١٣:٠١:٢٤١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٧:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٨:٤٩١٣:٠١:١٥١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٦:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٧:٥٠١٣:٠١:٠٨١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٦:٥١١٣:٠١:٠١١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٦:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٥٩٠٠:١٦:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٥:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٥:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٥:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١١٠٦:١٢:١٥١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٥:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠١٠٦:١١:٢٣١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٤:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٤:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٠:٢٢١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٤:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:١٠٠٠:١٤:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٠:١٨١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٥٦٠٠:١٤:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٠:١٧١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٠:١٧١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٣:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٠:١٧١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:١٣٠٠:١٣:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٠:١٧١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٣:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٠:١٩١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٣:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٠:٢١١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٣:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٢٠٠:١٣:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٣:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٣:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٣:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠١:٠٠١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١٣:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٠:٤٣٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوشک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر کوشک

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر کوشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر کوشک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٤:٥٤١١:٥١:٤٣١٦:٥٨:١٨١٧:١٧:١٩٢٣:٠٩:٢٤
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٥:٤٦١١:٥٢:٠٣١٦:٥٨:٠٧١٧:١٧:١١٢٣:٠٩:٤١
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٦:٣٨١١:٥٢:٢٥١٦:٥٧:٥٩١٧:١٧:٠٤٢٣:١٠:٠٠
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٧:٢٩١١:٥٢:٤٦١٦:٥٧:٥٢١٧:١٦:٥٩٢٣:١٠:١٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٨:١٩١١:٥٣:٠٩١٦:٥٧:٤٧١٧:١٦:٥٦٢٣:١٠:٣٨
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٩:٠٩١١:٥٣:٣٢١٦:٥٧:٤٤١٧:١٦:٥٤٢٣:١٠:٥٨
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٩:٥٩١١:٥٣:٥٦١٦:٥٧:٤٣١٧:١٦:٥٥٢٣:١١:١٩
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥٠:٤٧١١:٥٤:٢٠١٦:٥٧:٤٣١٧:١٦:٥٧٢٣:١١:٤١
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥١:٣٥١١:٥٤:٤٥١٦:٥٧:٤٦١٧:١٧:٠٠٢٣:١٢:٠٣
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٢:٢٣١١:٥٥:١١١٦:٥٧:٥٠١٧:١٧:٠٦٢٣:١٢:٢٦
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٣:٠٩١١:٥٥:٣٧١٦:٥٧:٥٦١٧:١٧:١٣٢٣:١٢:٥٠
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٣:٥٤١١:٥٦:٠٣١٦:٥٨:٠٤١٧:١٧:٢٢٢٣:١٣:١٤
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٤:٣٩١١:٥٦:٣٠١٦:٥٨:١٣١٧:١٧:٣٣٢٣:١٣:٣٩
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٥:٢٣١١:٥٦:٥٧١٦:٥٨:٢٥١٧:١٧:٤٥٢٣:١٤:٠٤
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٦:٠٥١١:٥٧:٢٥١٦:٥٨:٣٨١٧:١٧:٥٩٢٣:١٤:٣٠
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٦:٤٧١١:٥٧:٥٢١٦:٥٨:٥٣١٧:١٨:١٥٢٣:١٤:٥٦
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٧:٢٨١١:٥٨:٢١١٦:٥٩:٠٩١٧:١٨:٣٢٢٣:١٥:٢٣
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٨:٠٧١١:٥٨:٤٩١٦:٥٩:٢٧١٧:١٨:٥١٢٣:١٥:٥٠
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٨:٤٦١١:٥٩:١٨١٦:٥٩:٤٧١٧:١٩:١٢٢٣:١٦:١٨
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٩:٢٣١١:٥٩:٤٧١٧:٠٠:٠٩١٧:١٩:٣٤٢٣:١٦:٤٦
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٩:٥٩١٢:٠٠:١٧١٧:٠٠:٣٣١٧:١٩:٥٨٢٣:١٧:١٤
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٣:٥٦٠٧:٠٠:٣٣١٢:٠٠:٤٦١٧:٠٠:٥٨١٧:٢٠:٢٣٢٣:١٧:٤٣
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٤:٢٩٠٧:٠١:٠٧١٢:٠١:١٦١٧:٠١:٢٤١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٨:١٢
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٥:٠٠٠٧:٠١:٣٩١٢:٠١:٤٦١٧:٠١:٥٢١٧:٢١:١٩٢٣:١٨:٤٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٥:٣١٠٧:٠٢:٠٩١٢:٠٢:١٦١٧:٠٢:٢٢١٧:٢١:٤٨٢٣:١٩:١١
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٦:٠٠٠٧:٠٢:٣٩١٢:٠٢:٤٦١٧:٠٢:٥٣١٧:٢٢:٢٠٢٣:١٩:٤١
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٦:٢٩٠٧:٠٣:٠٧١٢:٠٣:١٦١٧:٠٣:٢٦١٧:٢٢:٥٢٢٣:٢٠:١١
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠٣:٣٣١٢:٠٣:٤٦١٧:٠٤:٠٠١٧:٢٣:٢٦٢٣:٢٠:٤١
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠٣:٥٨١٢:٠٤:١٥١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٤:٠١٢٣:٢١:١١
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٤:٢١١٢:٠٤:٤٥١٧:٠٥:١٣١٧:٢٤:٣٨٢٣:٢١:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر کوشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کوشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کوشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کوشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوشک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کوشک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر کوشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کوشک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٩:٣٤١١:٤٩:٥٤١٦:٥٩:٥٨١٧:١٨:٤٧٢٣:٠٧:٥٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٠:٢٨١١:٥٠:١١١٦:٥٩:٣٧١٧:١٨:٢٨٢٣:٠٨:٠٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤١:٢٢١١:٥٠:٢٧١٦:٥٩:١٧١٧:١٨:١١٢٣:٠٨:٢٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٢:١٥١١:٥٠:٤٥١٦:٥٩:٠٠١٧:١٧:٥٥٢٣:٠٨:٣٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٣:٠٨١١:٥١:٠٤١٦:٥٨:٤٤١٧:١٧:٤٢٢٣:٠٨:٥٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٤:٠١١١:٥١:٢٣١٦:٥٨:٣٠١٧:١٧:٣٠٢٣:٠٩:٠٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٤:٥٤١١:٥١:٤٣١٦:٥٨:١٨١٧:١٧:١٩٢٣:٠٩:٢٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٥:٤٦١١:٥٢:٠٣١٦:٥٨:٠٧١٧:١٧:١١٢٣:٠٩:٤١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٦:٣٨١١:٥٢:٢٥١٦:٥٧:٥٩١٧:١٧:٠٤٢٣:١٠:٠٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٧:٢٩١١:٥٢:٤٦١٦:٥٧:٥٢١٧:١٦:٥٩٢٣:١٠:١٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٨:١٩١١:٥٣:٠٩١٦:٥٧:٤٧١٧:١٦:٥٦٢٣:١٠:٣٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٩:٠٩١١:٥٣:٣٢١٦:٥٧:٤٤١٧:١٦:٥٤٢٣:١٠:٥٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٩:٥٩١١:٥٣:٥٦١٦:٥٧:٤٣١٧:١٦:٥٥٢٣:١١:١٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥٠:٤٧١١:٥٤:٢٠١٦:٥٧:٤٣١٧:١٦:٥٧٢٣:١١:٤١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥١:٣٥١١:٥٤:٤٥١٦:٥٧:٤٦١٧:١٧:٠٠٢٣:١٢:٠٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٢:٢٣١١:٥٥:١١١٦:٥٧:٥٠١٧:١٧:٠٦٢٣:١٢:٢٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٣:٠٩١١:٥٥:٣٧١٦:٥٧:٥٦١٧:١٧:١٣٢٣:١٢:٥٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٣:٥٤١١:٥٦:٠٣١٦:٥٨:٠٤١٧:١٧:٢٢٢٣:١٣:١٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٤:٣٩١١:٥٦:٣٠١٦:٥٨:١٣١٧:١٧:٣٣٢٣:١٣:٣٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٥:٢٣١١:٥٦:٥٧١٦:٥٨:٢٥١٧:١٧:٤٥٢٣:١٤:٠٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٦:٠٥١١:٥٧:٢٥١٦:٥٨:٣٨١٧:١٧:٥٩٢٣:١٤:٣٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٦:٤٧١١:٥٧:٥٢١٦:٥٨:٥٣١٧:١٨:١٥٢٣:١٤:٥٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٧:٢٨١١:٥٨:٢١١٦:٥٩:٠٩١٧:١٨:٣٢٢٣:١٥:٢٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٨:٠٧١١:٥٨:٤٩١٦:٥٩:٢٧١٧:١٨:٥١٢٣:١٥:٥٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٨:٤٦١١:٥٩:١٨١٦:٥٩:٤٧١٧:١٩:١٢٢٣:١٦:١٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٩:٢٣١١:٥٩:٤٧١٧:٠٠:٠٩١٧:١٩:٣٤٢٣:١٦:٤٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٩:٥٩١٢:٠٠:١٧١٧:٠٠:٣٣١٧:١٩:٥٨٢٣:١٧:١٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٦٠٧:٠٠:٣٣١٢:٠٠:٤٦١٧:٠٠:٥٨١٧:٢٠:٢٣٢٣:١٧:٤٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٩٠٧:٠١:٠٧١٢:٠١:١٦١٧:٠١:٢٤١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٨:١٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٠٠٧:٠١:٣٩١٢:٠١:٤٦١٧:٠١:٥٢١٧:٢١:١٩٢٣:١٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کوشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کوشک شهر کوشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کوشک شهر کوشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کوشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوشک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کوشک

شهر کوشک در استان اصفهان واقع است

شهر کوشک در ویکیپدیا

شهر کوشک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کوشک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کوشک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کوشک بر روی نقشه

شهر کوشک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کوشک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کوشک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کوشک
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر کوشک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر کوشک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کوشک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کوشک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کوشک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوشک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا کوشک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوشک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوشک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوشک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کوشک
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کوشک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوشک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کوشک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو