جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کوشک

خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کوشک


اذان صبح: ٠٥:١٨:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٢٦
اذان ظهر: ١٢:١٧:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٤٤
اذان مغرب: ١٨:١٣:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٣٦:٤٥

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کوشک (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ شهر کوشک)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کوشک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کوشک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
زندگی، یك جدول واژه های متقاطع است. واژه ی درست، پاسخ مورد نیاز را در دسترس تان قرار می دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کوشک

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کوشک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوشک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کوشک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوشک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوشک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٨:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠١:٥١١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢١:٥٤١٣:٠١:٤٢١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٧:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠١:٣٢١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٠٦٠٠:١٧:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٩:٥٠١٣:٠١:٢٤١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٧:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٨:٤٩١٣:٠١:١٥١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٦:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٧:٥٠١٣:٠١:٠٨١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٦:٥١١٣:٠١:٠١١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٦:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٥٩٠٠:١٦:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٥:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٥:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٥:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١١٠٦:١٢:١٥١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٥:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠١٠٦:١١:٢٣١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٤:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٤:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٠:٢٢١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٤:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:١٠٠٠:١٤:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٠:١٨١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٥٦٠٠:١٤:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٠:١٧١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٠:١٧١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٣:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٠:١٧١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:١٣٠٠:١٣:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٠:١٧١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٣:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٠:١٩١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٣:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٠:٢١١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٣:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٢٠٠:١٣:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٣:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٣:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٣:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠١:٠٠١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١٣:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٠:٤٣٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوشک

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر کوشک

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر کوشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر کوشک

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٢:٠٣١٢:١٦:٣٢١٧:٣١:٢١١٧:٤٩:٥٦٢٣:٣٤:٤٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٨:٠٣٠٧:٠١:٣١١٢:١٦:٤٤١٧:٣٢:١٨١٧:٥٠:٥١٢٣:٣٤:٥٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٧:٣٧٠٧:٠٠:٥٧١٢:١٦:٥٦١٧:٣٣:١٥١٧:٥١:٤٦٢٣:٣٥:١٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٠:٢١١٢:١٧:٠٦١٧:٣٤:١٢١٧:٥٢:٤٠٢٣:٣٥:٢٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٦:٤١٠٦:٥٩:٤٥١٢:١٧:١٦١٧:٣٥:٠٨١٧:٥٣:٣٥٢٣:٣٥:٣٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٦:١٠٠٦:٥٩:٠٦١٢:١٧:٢٥١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٤:٢٩٢٣:٣٥:٥٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٥:٣٨٠٦:٥٨:٢٦١٢:١٧:٣٣١٧:٣٧:٠١١٧:٥٥:٢٣٢٣:٣٦:٠٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥٧:٤٥١٢:١٧:٤٠١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٦:١٧٢٣:٣٦:١٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٤:٢٩٠٦:٥٧:٠٢١٢:١٧:٤٧١٧:٣٨:٥٣١٧:٥٧:١١٢٣:٣٦:٢٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٦:١٧١٢:١٧:٥٢١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٨:٠٥٢٣:٣٦:٣٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٣:١٤٠٦:٥٥:٣٢١٢:١٧:٥٧١٧:٤٠:٤٥١٧:٥٨:٥٨٢٣:٣٦:٣٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٤:٤٤١٢:١٨:٠١١٧:٤١:٤٠١٧:٥٩:٥١٢٣:٣٦:٤٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٣:٥٦١٢:١٨:٠٤١٧:٤٢:٣٥١٨:٠٠:٤٤٢٣:٣٦:٥٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣١:١٠٠٦:٥٣:٠٦١٢:١٨:٠٦١٧:٤٣:٣٠١٨:٠١:٣٧٢٣:٣٦:٥٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٥٢:١٥١٢:١٨:٠٨١٧:٤٤:٢٤١٨:٠٢:٢٩٢٣:٣٧:٠٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥١:٢٢١٢:١٨:٠٨١٧:٤٥:١٨١٨:٠٣:٢١٢٣:٣٧:٠٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٠:٢٩١٢:١٨:٠٨١٧:٤٦:١٢١٨:٠٤:١٣٢٣:٣٧:٠٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٤٩:٣٤١٢:١٨:٠٨١٧:٤٧:٠٦١٨:٠٥:٠٥٢٣:٣٧:١٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٧:١٤٠٦:٤٨:٣٨١٢:١٨:٠٦١٧:٤٧:٥٩١٨:٠٥:٥٦٢٣:٣٧:١١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٤٧:٤١١٢:١٨:٠٤١٧:٤٨:٥٢١٨:٠٦:٤٧٢٣:٣٧:١١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٥:٣١٠٦:٤٦:٤٣١٢:١٨:٠١١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٧:٣٨٢٣:٣٧:١١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٥:٤٣١٢:١٧:٥٧١٧:٥٠:٣٧١٨:٠٨:٢٩٢٣:٣٧:٠٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٤:٤٣١٢:١٧:٥٣١٧:٥١:٢٩١٨:٠٩:١٩٢٣:٣٧:٠٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٣:٤١١٢:١٧:٤٨١٧:٥٢:٢١١٨:١٠:٠٩٢٣:٣٧:٠٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٢:٣٩١٢:١٧:٤٢١٧:٥٣:١٢١٨:١٠:٥٩٢٣:٣٧:٠١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤١:٣٦١٢:١٧:٣٦١٧:٥٤:٠٣١٨:١١:٤٨٢٣:٣٦:٥٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٠:٣١١٢:١٧:٢٩١٧:٥٤:٥٤١٨:١٢:٣٧٢٣:٣٦:٥١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٨:٤٨٠٦:٣٩:٢٦١٢:١٧:٢٢١٧:٥٥:٤٤١٨:١٣:٢٦٢٣:٣٦:٤٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٧:٤٦٠٦:٣٨:٢٠١٢:١٧:١٣١٧:٥٦:٣٤١٨:١٤:١٥٢٣:٣٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر کوشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کوشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کوشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کوشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوشک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کوشک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر کوشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کوشک

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٢:٣٩١٢:١٧:٤٢١٧:٥٣:١٢١٨:١٠:٥٩٢٣:٣٧:٠١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤١:٣٦١٢:١٧:٣٦١٧:٥٤:٠٣١٨:١١:٤٨٢٣:٣٦:٥٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٠:٣١١٢:١٧:٢٩١٧:٥٤:٥٤١٨:١٢:٣٧٢٣:٣٦:٥١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٨٠٦:٣٩:٢٦١٢:١٧:٢٢١٧:٥٥:٤٤١٨:١٣:٢٦٢٣:٣٦:٤٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٦٠٦:٣٨:٢٠١٢:١٧:١٣١٧:٥٦:٣٤١٨:١٤:١٥٢٣:٣٦:٣٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٣٧:١٣١٢:١٧:٠٥١٧:٥٧:٢٤١٨:١٥:٠٣٢٣:٣٦:٣١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٦:٠٥١٢:١٦:٥٥١٧:٥٨:١٣١٨:١٥:٥١٢٣:٣٦:٢٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٤:٥٧١٢:١٦:٤٥١٧:٥٩:٠٢١٨:١٦:٣٨٢٣:٣٦:١٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٣:٤٧١٢:١٦:٣٥١٧:٥٩:٥٠١٨:١٧:٢٦٢٣:٣٦:٠٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٢:٣٧١٢:١٦:٢٤١٨:٠٠:٣٨١٨:١٨:١٣٢٣:٣٥:٥٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣١:٢٧١٢:١٦:١٢١٨:٠١:٢٦١٨:١٨:٥٩٢٣:٣٥:٤٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٠:١٥١٢:١٦:٠٠١٨:٠٢:١٣١٨:١٩:٤٦٢٣:٣٥:٣٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٢٩:٠٣١٢:١٥:٤٧١٨:٠٣:٠٠١٨:٢٠:٣٢٢٣:٣٥:١٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٢٧:٥٠١٢:١٥:٣٤١٨:٠٣:٤٧١٨:٢١:١٨٢٣:٣٥:٠٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٦:٣٧١٢:١٥:٢١١٨:٠٤:٣٣١٨:٢٢:٠٣٢٣:٣٤:٥٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٣٠٦:٢٥:٢٣١٢:١٥:٠٧١٨:٠٥:٢٠١٨:٢٢:٤٩٢٣:٣٤:٣٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٤:٠٩١٢:١٤:٥٢١٨:٠٦:٠٥١٨:٢٣:٣٤٢٣:٣٤:٢٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٢:٥٤١٢:١٤:٣٨١٨:٠٦:٥١١٨:٢٤:١٩٢٣:٣٤:٠٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢١:٣٩١٢:١٤:٢٢١٨:٠٧:٣٦١٨:٢٥:٠٣٢٣:٣٣:٥٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٠:٢٣١٢:١٤:٠٧١٨:٠٨:٢١١٨:٢٥:٤٨٢٣:٣٣:٣٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:١٩:٠٧١٢:١٣:٥١١٨:٠٩:٠٦١٨:٢٦:٣٢٢٣:٣٣:٢١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٧:٥٠١٢:١٣:٣٥١٨:٠٩:٥٠١٨:٢٧:١٦٢٣:٣٣:٠٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٦:٣٣١٢:١٣:١٩١٨:١٠:٣٤١٨:٢٨:٠٠٢٣:٣٢:٤٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٥:١٦١٢:١٣:٠٢١٨:١١:١٨١٨:٢٨:٤٤٢٣:٣٢:٢٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٣:٥٩١٢:١٢:٤٥١٨:١٢:٠٢١٨:٢٩:٢٨٢٣:٣٢:١٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٢:٤١١٢:١٢:٢٨١٨:١٢:٤٦١٨:٣٠:١١٢٣:٣١:٥٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١١:٢٣١٢:١٢:١١١٨:١٣:٢٩١٨:٣٠:٥٥٢٣:٣١:٣٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٠:٠٥١٢:١١:٥٤١٨:١٤:١٣١٨:٣١:٣٨٢٣:٣١:١٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:٠٨:٤٧١٢:١١:٣٦١٨:١٤:٥٦١٨:٣٢:٢٢٢٣:٣٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کوشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کوشک شهر کوشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کوشک شهر کوشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کوشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوشک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کوشک

شهر کوشک در استان اصفهان واقع است

شهر کوشک در ویکیپدیا

شهر کوشک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کوشک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کوشک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کوشک بر روی نقشه

شهر کوشک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کوشک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کوشک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کوشک
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کوشک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر کوشک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کوشک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کوشک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کوشک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کوشک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کوشک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوشک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوشک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا کوشک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوشک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوشک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کوشک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کوشک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو