جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوشک هادی

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کوشک هادی


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٨
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢١
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوشک هادی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای کوشک هادی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کوشک هادی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوشک هادی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تونی دیویس
انسانیت ذاتی در میان همه ی انسانها در هر زمان و مكانی مشترك است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوشک هادی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوشک هادی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشک هادی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوشک هادی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشک هادی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوشک هادی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٣:١٦١٣:٠١:١٥١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٧:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٢:١٤١٣:٠١:٠٦١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢١:١٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٠:٤٨١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٩:١٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٨:١٥١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٧:١٨١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١٦:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٠:١٨١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٠٨٠٠:١٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٠:١٢١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٥:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٠:٠١١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٤٠٠:١٥:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٢:٤٧١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٠٩٠٠:١٥:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣١٠٦:١١:٥٧١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٤:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:١١:٠٧١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٤:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٠:١٩١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٤:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٤:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٩:٤١١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٣:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٩:٤١١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٢٣٠٠:١٣:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٩:٤١١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٣:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥٩:٤١١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٥١٠٠:١٣:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:١٩٠٠:١٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:٠٢٠٠:١٣:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٤٥٠٠:١٣:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٢:٢١١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:١٠٠٠:١٣:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠١:٥١١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠١:٢١١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشک هادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشک هادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشک هادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوشک هادی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کوشک هادی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوشک هادی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک هادی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کوشک هادی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کوشک هادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کوشک هادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کوشک هادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوشک هادی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک هادی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک هادی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوشک هادی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک هادی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک هادی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٣:٢٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٢١٠٠:٢٣:٣٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٣:٤٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٣:٥١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٣:٥٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٤:٠٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٦:٢١١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٤:١٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٤:٢٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:١٧٠٠:٢٤:٢٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٨:١٩١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٢٨٠٠:٢٤:٣١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٤:٣٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٤:٤٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٤:٤٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٣٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٠٠٠٠:٢٤:٤٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٩:١٧١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٠٥٠٠:٢٤:٤٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٩:١٠١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٤:٥٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:١١٠٠:٢٤:٥١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٣:٣٦١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٤:٥١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:١٣٠٠:٢٤:٥٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٨:٣٦١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:١٣٠٠:٢٤:٤٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٤:٤٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٨:١٦١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢٤:٤٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٤:٤١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٧:٣٢١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٤:٣٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٨:١١١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٤:٣٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٤:٢٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٧:١٦١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٤١٠٠:٢٤:٢٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٣٢٠٠:٢٤:١٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٤:١٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣١:٢٤١٣:٠٦:٣٤١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:١٤٠٠:٢٤:٠٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٢:٠٢١٣:٠٦:١٩١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٠٣٠٠:٢٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوشک هادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک هادی روستای کوشک هادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک هادی روستای کوشک هادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوشک هادی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک هادی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کوشک هادی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوشک هادی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوشک هادی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوشک هادی

روستای کوشک هادی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوشک هادی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوشک هادی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوشک هادی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کوشک هادی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کوشک هادی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوشک هادی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوشک هادی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوشک هادی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوشک هادی
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوشک هادی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوشک هادی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوشک هادی
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوشک هادی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوشک هادی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کوشک هادی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کوشک هادی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوشک هادی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو