جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوشک نار

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز کوشک نار


اذان صبح: ٠٥:١٦:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٢٨
اذان ظهر: ١٢:١٢:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٥١
اذان مغرب: ١٨:٠٨:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٥٣

سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٢٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٨ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوشک نار (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ بهمن ٩٨ روستای کوشک نار)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کوشک نار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوشک نار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (1356 هـ ش)
روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

امام سجاد (ع)
چنانچه مردم منافع و فضایل تحصیل علوم را مى دانستند هر آینه آن را تحصیل مى كردند گرچه با ریخته شدن و یا فرو رفتن زیر آب ها در گرداب هاى خطرناك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوشک نار

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوشک نار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشک نار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوشک نار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشک نار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوشک نار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٥:٣٢١٢:٥٦:٣٧١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:١٨٠٠:١٥:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٤:٣٩١٢:٥٦:٢٧١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٥:٥٣٠٠:١٥:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٣:٤٦١٢:٥٦:١٧١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٢٨٠٠:١٥:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٢:٥٤١٢:٥٦:٠٨١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٠٣٠٠:١٥:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٢:٠٣١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٣٩٠٠:١٤:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢١:١٣١٢:٥٥:٥١١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:١٤٠٠:١٤:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٥:٤٣١٩:٣١:٢٦١٩:٤٨:٥٠٠٠:١٤:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٩:٣٥١٢:٥٥:٣٦١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٢٦٠٠:١٤:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٥:٣٠١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٠٢٠٠:١٣:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٨:٠١١٢:٥٥:٢٣١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٣٨٠٠:١٣:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٧:١٦١٢:٥٥:١٨١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:١٤٠٠:١٣:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٦:٣١١٢:٥٥:١٣١٩:٣٤:١٥١٩:٥١:٥٠٠٠:١٣:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٣:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٥:٠٦١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٠٣٠٠:١٢:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٤:٢٤١٢:٥٥:٠١١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٢:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٣:٤٤١٢:٥٤:٥٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:١٥٠٠:١٢:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٣:٠٥١٢:٥٤:٥٦١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٤:٥٢٠٠:١٢:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٢٨٠٠:١٢:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١١:٥١١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٠٥٠٠:١٢:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٤٠٦:١١:١٥١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٤١٠٠:١٢:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٠:٤١١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٧:١٧٠٠:١٢:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٧:٥٤٠٠:١١:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٤:٥٤١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٣٠٠٠:١١:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٤:٥٦١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٠٦٠٠:١١:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٨:٣٦١٢:٥٤:٥٩١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٤٢٠٠:١١:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٨:٠٧١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:١٨٠٠:١١:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١١:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٥:٠٩١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٢٩٠٠:١١:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٥:١٤١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١١:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٥:١٩١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١١:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشک نار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشک نار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشک نار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوشک نار

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کوشک نار

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوشک نار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک نار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کوشک نار

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٤٧:٠٢١٢:١١:٠٨١٧:٣٥:٣٠١٧:٥٣:٠٠٢٣:٣١:٣٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٤٦:٣٩١٢:١١:٢٠١٧:٣٦:١٨١٧:٥٣:٤٦٢٣:٣١:٤٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٤٦:١٤١٢:١١:٣١١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٤:٣٢٢٣:٣٢:٠٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٧:٠١٠٦:٤٥:٤٨١٢:١١:٤٢١٧:٣٧:٥٣١٧:٥٥:١٧٢٣:٣٢:١٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٦:٤١٠٦:٤٥:٢١١٢:١١:٥٢١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٦:٠٣٢٣:٣٢:٢٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٦:١٩٠٦:٤٤:٥٢١٢:١٢:٠١١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٦:٤٨٢٣:٣٢:٤١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٤:٢٢١٢:١٢:٠٩١٧:٤٠:١٣١٧:٥٧:٣٢٢٣:٣٢:٥٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٥:٣١٠٦:٤٣:٥٠١٢:١٢:١٦١٧:٤٠:٥٩١٧:٥٨:١٧٢٣:٣٣:٠٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٤٣:١٧١٢:١٢:٢٢١٧:٤١:٤٥١٧:٥٩:٠١٢٣:٣٣:١١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٢:٤٣١٢:١٢:٢٨١٧:٤٢:٣١١٧:٥٩:٤٤٢٣:٣٣:٢٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٢:٠٧١٢:١٢:٣٢١٧:٤٣:١٦١٨:٠٠:٢٨٢٣:٣٣:٢٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤١:٣٠١٢:١٢:٣٦١٧:٤٤:٠١١٨:٠١:١١٢٣:٣٣:٣٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٠:٥٢١٢:١٢:٣٩١٧:٤٤:٤٦١٨:٠١:٥٤٢٣:٣٣:٤٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٠:١٣١٢:١٢:٤٢١٧:٤٥:٣٠١٨:٠٢:٣٦٢٣:٣٣:٤٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٣٩:٣٢١٢:١٢:٤٣١٧:٤٦:١٤١٨:٠٣:١٨٢٣:٣٣:٤٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢١:٢٤٠٦:٣٨:٥١١٢:١٢:٤٤١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٤:٠٠٢٣:٣٣:٥٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٣٨:٠٨١٢:١٢:٤٤١٧:٤٧:٤٠١٨:٠٤:٤١٢٣:٣٣:٥٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٣٧:٢٤١٢:١٢:٤٣١٧:٤٨:٢٣١٨:٠٥:٢٢٢٣:٣٣:٥٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٩:٣٠٠٦:٣٦:٣٩١٢:١٢:٤٢١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٦:٠٣٢٣:٣٣:٥٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٨:٤٩٠٦:٣٥:٥٢١٢:١٢:٣٩١٧:٤٩:٤٧١٨:٠٦:٤٣٢٣:٣٣:٥٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٨:٠٧٠٦:٣٥:٠٥١٢:١٢:٣٧١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٧:٢٣٢٣:٣٣:٥٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٣٤:١٧١٢:١٢:٣٣١٧:٥١:١٠١٨:٠٨:٠٣٢٣:٣٣:٥٥
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٣:٢٨١٢:١٢:٢٩١٧:٥١:٥١١٨:٠٨:٤٢٢٣:٣٣:٥٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٢:٣٨١٢:١٢:٢٤١٧:٥٢:٣١١٨:٠٩:٢١٢٣:٣٣:٥٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣١:٤٧١٢:١٢:١٨١٧:٥٣:١١١٨:١٠:٠٠٢٣:٣٣:٤٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٠:٥٥١٢:١٢:١٢١٧:٥٣:٥١١٨:١٠:٣٨٢٣:٣٣:٤١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٠:٠٢١٢:١٢:٠٥١٧:٥٤:٣٠١٨:١١:١٦٢٣:٣٣:٣٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٢:٤٢٠٦:٢٩:٠٨١٢:١١:٥٧١٧:٥٥:٠٩١٨:١١:٥٣٢٣:٣٣:٣٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١١:٥٢٠٦:٢٨:١٣١٢:١١:٤٩١٧:٥٥:٤٧١٨:١٢:٣١٢٣:٣٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوشک نار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کوشک نار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کوشک نار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوشک نار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک نار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک نار

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوشک نار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک نار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک نار

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٤٨:٤٩١٢:٠٩:٣٨١٧:٣٠:٤١١٧:٤٨:٢٢٢٣:٢٩:٤٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٤٨:٣٥١٢:٠٩:٥٥١٧:٣١:٢٩١٧:٤٩:٠٩٢٣:٣٠:٠٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٤٨:١٩١٢:١٠:١١١٧:٣٢:١٧١٧:٤٩:٥٥٢٣:٣٠:٢٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٤٨:٠٢١٢:١٠:٢٦١٧:٣٣:٠٦١٧:٥٠:٤٢٢٣:٣٠:٤٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٤٧:٤٣١٢:١٠:٤١١٧:٣٣:٥٤١٧:٥١:٢٨٢٣:٣١:٠١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٤٧:٢٣١٢:١٠:٥٥١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٢:١٤٢٣:٣١:١٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٤٧:٠٢١٢:١١:٠٨١٧:٣٥:٣٠١٧:٥٣:٠٠٢٣:٣١:٣٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٤٦:٣٩١٢:١١:٢٠١٧:٣٦:١٨١٧:٥٣:٤٦٢٣:٣١:٤٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٤٦:١٤١٢:١١:٣١١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٤:٣٢٢٣:٣٢:٠٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠١٠٦:٤٥:٤٨١٢:١١:٤٢١٧:٣٧:٥٣١٧:٥٥:١٧٢٣:٣٢:١٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٤٥:٢١١٢:١١:٥٢١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٦:٠٣٢٣:٣٢:٢٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٩٠٦:٤٤:٥٢١٢:١٢:٠١١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٦:٤٨٢٣:٣٢:٤١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٤:٢٢١٢:١٢:٠٩١٧:٤٠:١٣١٧:٥٧:٣٢٢٣:٣٢:٥٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣١٠٦:٤٣:٥٠١٢:١٢:١٦١٧:٤٠:٥٩١٧:٥٨:١٧٢٣:٣٣:٠٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٤٣:١٧١٢:١٢:٢٢١٧:٤١:٤٥١٧:٥٩:٠١٢٣:٣٣:١١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٢:٤٣١٢:١٢:٢٨١٧:٤٢:٣١١٧:٥٩:٤٤٢٣:٣٣:٢٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٢:٠٧١٢:١٢:٣٢١٧:٤٣:١٦١٨:٠٠:٢٨٢٣:٣٣:٢٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤١:٣٠١٢:١٢:٣٦١٧:٤٤:٠١١٨:٠١:١١٢٣:٣٣:٣٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٠:٥٢١٢:١٢:٣٩١٧:٤٤:٤٦١٨:٠١:٥٤٢٣:٣٣:٤٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٠:١٣١٢:١٢:٤٢١٧:٤٥:٣٠١٨:٠٢:٣٦٢٣:٣٣:٤٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٣٩:٣٢١٢:١٢:٤٣١٧:٤٦:١٤١٨:٠٣:١٨٢٣:٣٣:٤٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٤٠٦:٣٨:٥١١٢:١٢:٤٤١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٤:٠٠٢٣:٣٣:٥٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٣٨:٠٨١٢:١٢:٤٤١٧:٤٧:٤٠١٨:٠٤:٤١٢٣:٣٣:٥٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٣٧:٢٤١٢:١٢:٤٣١٧:٤٨:٢٣١٨:٠٥:٢٢٢٣:٣٣:٥٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٠٠٦:٣٦:٣٩١٢:١٢:٤٢١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٦:٠٣٢٣:٣٣:٥٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٣٥:٥٢١٢:١٢:٣٩١٧:٤٩:٤٧١٨:٠٦:٤٣٢٣:٣٣:٥٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٣٥:٠٥١٢:١٢:٣٧١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٧:٢٣٢٣:٣٣:٥٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٣٤:١٧١٢:١٢:٣٣١٧:٥١:١٠١٨:٠٨:٠٣٢٣:٣٣:٥٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٣:٢٨١٢:١٢:٢٩١٧:٥١:٥١١٨:٠٨:٤٢٢٣:٣٣:٥٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٢:٣٨١٢:١٢:٢٤١٧:٥٢:٣١١٨:٠٩:٢١٢٣:٣٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوشک نار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک نار روستای کوشک نار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک نار روستای کوشک نار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوشک نار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک نار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوشک نار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوشک نار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوشک نار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوشک نار

روستای کوشک نار بر روی نقشه

روستای کوشک نار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوشک نار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوشک نار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوشک نار
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کوشک نار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای کوشک نار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوشک نار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوشک نار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوشک نار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کوشک نار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوشک نار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کوشک نار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوشک نار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوشک نار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوشک نار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوشک نار
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کوشک نار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوشک نار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو