جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوشک نار

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز کوشک نار


اذان صبح: ٠٥:٠٣:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٥٦
اذان ظهر: ١١:٤٤:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٠١
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٣٥

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوشک نار (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای کوشک نار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کوشک نار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوشک نار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هنری تورئو
آن گونه كه باور دارید، زندگی كنید. آنگاه می توانید دنیا را زیر و رو نمایید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوشک نار

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوشک نار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشک نار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوشک نار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشک نار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوشک نار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٣:٤٦١٢:٥٦:١٧١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٢٨٠٠:١٥:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٢:٥٤١٢:٥٦:٠٨١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٠٣٠٠:١٥:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٢:٠٣١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٣٩٠٠:١٤:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢١:١٣١٢:٥٥:٥١١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:١٤٠٠:١٤:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٥:٤٣١٩:٣١:٢٦١٩:٤٨:٥٠٠٠:١٤:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٩:٣٥١٢:٥٥:٣٦١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٢٦٠٠:١٤:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٥:٣٠١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٠٢٠٠:١٣:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٨:٠١١٢:٥٥:٢٣١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٣٨٠٠:١٣:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٧:١٦١٢:٥٥:١٨١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:١٤٠٠:١٣:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٦:٣١١٢:٥٥:١٣١٩:٣٤:١٥١٩:٥١:٥٠٠٠:١٣:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٣:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٥:٠٦١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٠٣٠٠:١٢:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٤:٢٤١٢:٥٥:٠١١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٢:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٣:٤٤١٢:٥٤:٥٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:١٥٠٠:١٢:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٣:٠٥١٢:٥٤:٥٦١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٤:٥٢٠٠:١٢:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٢٨٠٠:١٢:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١١:٥١١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٠٥٠٠:١٢:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٤٠٦:١١:١٥١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٤١٠٠:١٢:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٠:٤١١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٧:١٧٠٠:١٢:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٧:٥٤٠٠:١١:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٤:٥٤١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٣٠٠٠:١١:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٤:٥٦١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٠٦٠٠:١١:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٨:٣٦١٢:٥٤:٥٩١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٤٢٠٠:١١:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٨:٠٧١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:١٨٠٠:١١:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١١:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٥:٠٩١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٢٩٠٠:١١:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٥:١٤١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١١:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٥:١٩١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١١:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:١٣٠٠:١١:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشک نار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشک نار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشک نار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوشک نار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کوشک نار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوشک نار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک نار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کوشک نار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوشک نار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کوشک نار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کوشک نار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوشک نار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک نار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک نار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوشک نار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک نار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک نار

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٢:٣٧١١:٤٢:٥٣١٧:٢٢:٤٩١٧:٣٩:٣٨٢٣:٠٤:٣٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٣:١٣١١:٤٢:٤٥١٧:٢١:٥٦١٧:٣٨:٤٧٢٣:٠٤:٢٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٠٣:٥٠١١:٤٢:٣٨١٧:٢١:٠٤١٧:٣٧:٥٦٢٣:٠٤:١٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٠٤:٢٨١١:٤٢:٣١١٧:٢٠:١٣١٧:٣٧:٠٧٢٣:٠٤:٠٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٠٥:٠٦١١:٤٢:٢٥١٧:١٩:٢٣١٧:٣٦:١٩٢٣:٠٣:٥٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٥:٤٤١١:٤٢:٢٠١٧:١٨:٣٥١٧:٣٥:٣٢٢٣:٠٣:٥٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٠٦:٢٣١١:٤٢:١٥١٧:١٧:٤٧١٧:٣٤:٤٦٢٣:٠٣:٤٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٠٧:٠٣١١:٤٢:١١١٧:١٧:٠٠١٧:٣٤:٠١٢٣:٠٣:٣٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:٠٧:٤٢١١:٤٢:٠٨١٧:١٦:١٥١٧:٣٣:١٧٢٣:٠٣:٣٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٠٨:٢٢١١:٤٢:٠٦١٧:١٥:٣١١٧:٣٢:٣٤٢٣:٠٣:٢٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:٠٩:٠٣١١:٤٢:٠٥١٧:١٤:٤٧١٧:٣١:٥٣٢٣:٠٣:٢٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٠٩:٤٤١١:٤٢:٠٤١٧:١٤:٠٥١٧:٣١:١٣٢٣:٠٣:٢٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٠:٢٥١١:٤٢:٠٤١٧:١٣:٢٥١٧:٣٠:٣٤٢٣:٠٣:١٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:١١:٠٧١١:٤٢:٠٥١٧:١٢:٤٥١٧:٢٩:٥٦٢٣:٠٣:١٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١١:٤٩١١:٤٢:٠٧١٧:١٢:٠٧١٧:٢٩:٢٠٢٣:٠٣:١٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٢:٣٢١١:٤٢:١٠١٧:١١:٣٠١٧:٢٨:٤٥٢٣:٠٣:١٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٣:١٤١١:٤٢:١٣١٧:١٠:٥٤١٧:٢٨:١١٢٣:٠٣:١٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٣:٥٧١١:٤٢:١٧١٧:١٠:٢٠١٧:٢٧:٣٨٢٣:٠٣:١٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١١٠٦:١٤:٤١١١:٤٢:٢٣١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٧:٠٧٢٣:٠٣:١٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٥:٢٥١١:٤٢:٢٩١٧:٠٩:١٥١٧:٢٦:٣٧٢٣:٠٣:٢٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٦:٠٩١١:٤٢:٣٥١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٦:٠٩٢٣:٠٣:٢٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:١٦:٥٣١١:٤٢:٤٣١٧:٠٨:١٦١٧:٢٥:٤٢٢٣:٠٣:٢٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:١٧:٣٨١١:٤٢:٥١١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٥:١٧٢٣:٠٣:٣٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:١٨:٢٣١١:٤٣:٠١١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٤:٥٣٢٣:٠٣:٤٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:١٩:٠٨١١:٤٣:١١١٧:٠٦:٥٩١٧:٢٤:٣٠٢٣:٠٣:٤٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:١٩:٥٣١١:٤٣:٢٢١٧:٠٦:٣٦١٧:٢٤:٠٩٢٣:٠٣:٥٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٠:٣٨١١:٤٣:٣٤١٧:٠٦:١٥١٧:٢٣:٥٠٢٣:٠٤:٠٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢١:٢٤١١:٤٣:٤٧١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٣:٣٢٢٣:٠٤:١٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٢:١٠١١:٤٤:٠٠١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٣:١٦٢٣:٠٤:٢٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٢:٥٦١١:٤٤:١٥١٧:٠٥:٢٠١٧:٢٣:٠١٢٣:٠٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوشک نار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک نار روستای کوشک نار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک نار روستای کوشک نار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوشک نار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک نار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوشک نار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوشک نار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوشک نار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوشک نار

روستای کوشک نار بر روی نقشه

روستای کوشک نار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوشک نار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوشک نار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوشک نار
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کوشک نار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای کوشک نار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوشک نار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوشک نار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوشک نار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کوشک نار دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کوشک نار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوشک نار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کوشک نار
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوشک نار
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوشک نار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کوشک نار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوشک نار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوشک نار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو