جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کوشک سنگر

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کوشک سنگر


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٢٥
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٤٥
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٦

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوشک سنگر (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای کوشک سنگر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کوشک سنگر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوشک سنگر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

فرناندو پسوا
این انسانها كه همواره مرا در بر می گیرند، ارواحی هستند كه مرا نمی شناسند و روز به روز با همنشینی و شیوه ی سخنوری خود وانمود می كنند كه مرا می شناسند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوشک سنگر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوشک سنگر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشک سنگر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کوشک سنگر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشک سنگر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوشک سنگر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٥:٥٣١٣:٠٣:٣٩١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٤٢٠٠:٢١:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٤:٤٣١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٢٥٠٠:٢١:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٣:٣٣١٣:٠٣:١١١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٠٨٠٠:٢٠:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٢:٢٤١٣:٠٢:٥٧١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٥٢٠٠:٢٠:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣١:١٥١٣:٠٢:٤٤١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٣٥٠٠:٢٠:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:١٩٠٠:١٩:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٩:٠٠١٣:٠٢:١٨١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٠٣٠٠:١٩:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٢:٠٦١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٤٧٠٠:١٩:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠١:٥٤١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٣١٠٠:١٨:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠١:٤٢١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:١٦٠٠:١٨:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠١:٣١١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٠٠٠٠:١٨:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٣:٣٦١٣:٠١:٢١١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٤٤٠٠:١٧:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠١:١١١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٧:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢١:٣٢١٣:٠١:٠١١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:١٤٠٠:١٧:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٠:٥٢١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٥٨٠٠:١٧:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٦:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:١١٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٢٨٠٠:١٦:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:١٣٠٠:١٦:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٦:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٠:١٦١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٥:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٠:١٠١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢٩٠٠:١٥:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١١٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٥:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٥:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٢:١٣١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٤٤٠٠:١٤:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:١١:٢٤١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٤:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٠:٣٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:١٥٠٠:١٤:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٩:٤٨١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٤:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٤٥٠٠:١٤:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کوشک سنگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کوشک سنگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کوشک سنگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوشک سنگر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کوشک سنگر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوشک سنگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک سنگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کوشک سنگر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوشک سنگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کوشک سنگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کوشک سنگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوشک سنگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک سنگر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوشک سنگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشک سنگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک سنگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوشک سنگر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٠:٠١١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:١٢٠٠:١٣:٠٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠١:٥٦١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٣:٠٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠١:٢٧١٣:٠٠:١١١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٣:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٠:١٧١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:١٦٠٠:١٣:٠٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٠:٢٣٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٢:٥٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠٠:٠٨١٣:٠٠:٢٩٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٢:٥٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٩:٤٤١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:١٥٠٠:١٢:٥٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٢:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٣:٠١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠١:٠٠٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٣:٠٨٠٠:١٣:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٤٥٠٠:١٣:٠٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠١:١٨٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٢٠٠٠:١٣:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠١:٢٨٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٥٥٠٠:١٣:١٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٢٩٠٠:١٣:١٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠١:٤٨٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٣:٢٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٣٣٠٠:١٣:٢٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٧:١٢١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:٠٤٠٠:١٣:٣٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٣٤٠٠:١٣:٤٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٣:٥٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٣:٥٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٢:٥٥٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٥٨٠٠:١٤:٠٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٤:١٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٣:٢٠٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٤٨٠٠:١٤:٢٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٣:٣٢٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:١١٠٠:١٤:٣٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٣:٤٥٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٣٣٠٠:١٤:٤٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٣:٥٨٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٥٤٠٠:١٤:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠٤:١١٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:١٤٠٠:١٥:٠٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٧:١٤١٣:٠٤:٢٤٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٥:٢١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠٤:٣٧٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٤٩٠٠:١٥:٣٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٧:٣٣١٣:٠٤:٥٠٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٢:٠٥٠٠:١٥:٤٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٥:٠٣٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کوشک سنگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوشک سنگر روستای کوشک سنگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوشک سنگر روستای کوشک سنگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوشک سنگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک سنگر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوشک سنگر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوشک سنگر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوشک سنگر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوشک سنگر

روستای کوشک سنگر بر روی نقشه

روستای کوشک سنگر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوشک سنگر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوشک سنگر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوشک سنگر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کوشک سنگر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کوشک سنگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوشک سنگر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوشک سنگر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوشک سنگر رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کوشک سنگر
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوشک سنگر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوشک سنگر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا کوشک سنگر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کوشک سنگر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کوشک سنگر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوشک سنگر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوشک سنگر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوشک سنگر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو