جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوشک سنگر

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کوشک سنگر


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٨

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوشک سنگر (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای کوشک سنگر)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کوشک سنگر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوشک سنگر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
رویاها باشكوه اند، ولی واقعیت هم خوب است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوشک سنگر

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوشک سنگر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشک سنگر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوشک سنگر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشک سنگر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوشک سنگر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٣:٢١١٣:٠١:١٩١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٥٦٠٠:١٧:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٢:١٩١٣:٠١:٠٩١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٤١٠٠:١٧:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢١:١٨١٣:٠١:٠٠١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٢٦٠٠:١٧:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٠:٥١١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:١١٠٠:١٧:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٩:١٨١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٦:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٤١٠٠:١٦:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٧:٢٣١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١٦:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:١١٠٠:١٦:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٠:١٥١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١٥:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٠:١٠١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٤١٠٠:١٥:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٢٦٠٠:١٥:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:١١٠٠:١٥:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٢:٠٢١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٤:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣١٠٦:١١:١٣١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٤:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٠:٢٤١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٤:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١١٠٠:١٤:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٩:٤٦١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٤:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٨:٠٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٤:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٧:٢٤١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٢٥٠٠:١٣:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٣:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٦:٠١١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٣:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٣٧٠٠:١٣:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٤:٤٤١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٢١٠٠:١٣:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٩:٥١١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٣:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٤٧٠٠:١٣:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٢:٥٩١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٣:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٠:٠١١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:١٢٠٠:١٣:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠١:٥٦١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٣:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠١:٢٧١٣:٠٠:١١١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٣:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشک سنگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشک سنگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشک سنگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوشک سنگر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کوشک سنگر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوشک سنگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک سنگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کوشک سنگر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کوشک سنگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کوشک سنگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کوشک سنگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوشک سنگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک سنگر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک سنگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوشک سنگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک سنگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک سنگر

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٣:٢٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٣:١٣١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٢٣:٣٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠١٠٦:١٣:٥١١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢٣:٤٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٣:٥٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٢١٠٠:٢٤:٠٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٢٤:١١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٤:١٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٤:٢٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٤:٣١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٣٠٠٠:٢٤:٣٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٩:٠٤١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٤:٤١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٤:٤٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٥٦٠٠:٢٤:٤٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢٤:٥١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٩:٢١١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٤:٥٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠٩:١٤١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:١١٠٠:٢٤:٥٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٤:٥٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٤:٥٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:١٦٠٠:٢٤:٥٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٨:٤٠١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:١٥٠٠:٢٤:٥٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٨:٣١١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:١٣٠٠:٢٤:٥٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٦:١٩١٣:٠٨:٢٠١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:١١٠٠:٢٤:٤٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٦:٥٨١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٢٤:٤٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٢٤:٤٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٤:٣٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٢٤:٣٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٩:٣٣١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٢٤:٢٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٠:١٢١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٣٥٠٠:٢٤:٢١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٠:٥٠١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٢٤:١٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣١:٢٨١٣:٠٦:٣٨١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:١٦٠٠:٢٤:٠٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٢:٠٧١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:٠٦٠٠:٢٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوشک سنگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک سنگر روستای کوشک سنگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کوشک سنگر روستای کوشک سنگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوشک سنگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک سنگر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کوشک سنگر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوشک سنگر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوشک سنگر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوشک سنگر

روستای کوشک سنگر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوشک سنگر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوشک سنگر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوشک سنگر
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کوشک سنگر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کوشک سنگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوشک سنگر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوشک سنگر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوشک سنگر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کوشک سنگر دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کوشک سنگر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کوشک سنگر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوشک سنگر
زمان پخش اذان زنده به افق کوشک سنگر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوشک سنگر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوشک سنگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوشک سنگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوشک سنگر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو