جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کوشک خالصه بالا

لجران | گرمسار | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز کوشک خالصه بالا

اذان صبح: ٠٤:١٠:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٤:٣٤

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوشک خالصه بالا (شهرستان گرمسار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای کوشک خالصه بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کوشک خالصه بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوشک خالصه بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
(‌سخن) ‌حقّ را بگویید، اگر چه تلخ باشد (و دیگران آن را نپسندند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوشک خالصه بالا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوشک خالصه بالا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشک خالصه بالا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کوشک خالصه بالا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشک خالصه بالا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کوشک خالصه بالا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٠:٥٠١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٥٦٠٠:١٦:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٨:٣٠١٣:٠٠:٣٥١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٤٧٠٠:١٦:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٠:٢١١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٣٨٠٠:١٥:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٠:٠٧١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٢٩٠٠:١٥:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٤:٤٠١٢:٥٩:٥٤١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:٢٠٠٠:١٥:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٩:٤١١٩:٣٦:٣١١٩:٥٥:١١٠٠:١٤:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٢:١١١٢:٥٩:٢٨١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٦:٠٣٠٠:١٤:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٠:٥٧١٢:٥٩:١٦١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٥٤٠٠:١٤:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٩:٤٤١٢:٥٩:٠٤١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٤٦٠٠:١٣:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٨:٣٢١٢:٥٨:٥٣١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٣:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٧:٢١١٢:٥٨:٤٢١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٩:٢٩٠٠:١٣:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٦:١١١٢:٥٨:٣١١٩:٤١:٢٥٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٢:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٥:٠٢١٢:٥٨:٢١١٩:٤٢:١٤٢٠:٠١:١٣٠٠:١٢:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٣:٥٣١٢:٥٨:١٢١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١٢:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٢:٤٦١٢:٥٨:٠٣١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٥٧٠٠:١١:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:١١:٤٠١٢:٥٧:٥٤١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٤٩٠٠:١١:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٠:٣٤١٢:٥٧:٤٧١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:٤١٠٠:١١:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٩:٣٠١٢:٥٧:٣٩١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٣٣٠٠:١١:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٧:٣٢١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٦:٢٥٠٠:١٠:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٧:٢٦١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٠:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٦:٢٤١٢:٥٧:٢٠١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٠:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٥:٢٤١٢:٥٧:١٥١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٩:٠٢٠٠:١٠:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٧:١١١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠٩:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٧:٠٧١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٤٦٠٠:٠٩:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٧:٠٣١٩:٥٢:٠٤٢٠:١١:٣٧٠٠:٠٩:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠١:٣٨١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:٢٩٠٠:٠٩:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٦:٥٨١٩:٥٣:٤١٢٠:١٣:٢١٠٠:٠٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٩:٥٣١٢:٥٦:٥٧١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:١٢٠٠:٠٨:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥٦:٥٥١٩:٥٥:١٧٢٠:١٥:٠٣٠٠:٠٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوشک خالصه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوشک خالصه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوشک خالصه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوشک خالصه بالا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کوشک خالصه بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوشک خالصه بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک خالصه بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کوشک خالصه بالا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوشک خالصه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کوشک خالصه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کوشک خالصه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوشک خالصه بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک خالصه بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوشک خالصه بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کوشک خالصه بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک خالصه بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوشک خالصه بالا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کوشک خالصه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوشک خالصه بالا روستای کوشک خالصه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوشک خالصه بالا روستای کوشک خالصه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کوشک خالصه بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک خالصه بالا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوشک خالصه بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشک خالصه بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک خالصه بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوشک خالصه بالا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٢٠٥:٤٦:٢٩١٣:٠٢:٢٧٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٩:٢٥٠٠:٠٩:٥٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٦٠٥:٤٦:٤٣١٣:٠٢:٤٠٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٩:٣٦٠٠:١٠:٠٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٣٠٥:٤٦:٥٩١٣:٠٢:٥٣٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٩:٤٥٠٠:١٠:١٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٢٠٥:٤٧:١٦١٣:٠٣:٠٦٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٩:٥٣٠٠:١٠:٣٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٤٠٥:٤٧:٣٤١٣:٠٣:١٩٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٩:٥٩٠٠:١٠:٤٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٤٧:٥٤١٣:٠٣:٣١٢٠:١٩:٠٤٢٠:٤٠:٠٣٠٠:١١:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٤٨:١٤١٣:٠٣:٤٤٢٠:١٩:٠٧٢٠:٤٠:٠٥٠٠:١١:١٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣١٠٥:٤٨:٣٧١٣:٠٣:٥٦٢٠:١٩:٠٩٢٠:٤٠:٠٦٠٠:١١:٣٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠١٠٥:٤٩:٠٠١٣:٠٤:٠٨٢٠:١٩:٠٨٢٠:٤٠:٠٥٠٠:١١:٥١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٤٩:٢٤١٣:٠٤:٢٠٢٠:١٩:٠٧٢٠:٤٠:٠٢٠٠:١٢:٠٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٤٩:٥٠١٣:٠٤:٣١٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:٥٧٠٠:١٢:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٥٠:١٧١٣:٠٤:٤٢٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٩:٥١٠٠:١٢:٣٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٥٠:٤٥١٣:٠٤:٥٣٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٩:٤٣٠٠:١٢:٥٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٥١:١٤١٣:٠٥:٠٤٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٩:٣٢٠٠:١٣:١٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤١٠٥:٥١:٤٤١٣:٠٥:١٤٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٩:٢٠٠٠:١٣:٢٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٥٢:١٥١٣:٠٥:٢٤٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٩:٠٧٠٠:١٣:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٥٢:٤٧١٣:٠٥:٣٤٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:٥١٠٠:١٤:٠١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٥٣:٢٠١٣:٠٥:٤٣٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٨:٣٤٠٠:١٤:١٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٤٠٥:٥٣:٥٤١٣:٠٥:٥٢٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٨:١٥٠٠:١٤:٣٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٥٤:٢٨١٣:٠٦:٠٠٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٧:٥٤٠٠:١٤:٥٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٥٥:٠٤١٣:٠٦:٠٨٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٧:٣١٠٠:١٥:٠٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٦٠٥:٥٥:٤٠١٣:٠٦:١٦٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٧:٠٧٠٠:١٥:٢١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٥:٥٦:١٨١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٦:٤١٠٠:١٥:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٦:٢٩٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٦:١٣٠٠:١٥:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٠٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٦:٣٥٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:٤٣٠٠:١٦:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٦:٤١٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٥:١٢٠٠:١٦:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٦:٤٦٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٤:٣٩٠٠:١٦:٣٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٦:٥١٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٤:٠٥٠٠:١٦:٥٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٦:٥٥٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٢٨٠٠:١٧:٠٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٦:٥٨٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٥٠٠٠:١٧:١٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٧:٠١٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٢:١١٠٠:١٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کوشک خالصه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوشک خالصه بالا روستای کوشک خالصه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوشک خالصه بالا روستای کوشک خالصه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوشک خالصه بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک خالصه بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوشک خالصه بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوشک خالصه بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوشک خالصه بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوشک خالصه بالا

روستای کوشک خالصه بالا بر روی نقشه

روستای کوشک خالصه بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوشک خالصه بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوشک خالصه بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوشک خالصه بالا
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کوشک خالصه بالا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کوشک خالصه بالا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کوشک خالصه بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوشک خالصه بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کوشک خالصه بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوشک خالصه بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوشک خالصه بالا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کوشک خالصه بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کوشک خالصه بالا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کوشک خالصه بالا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوشک خالصه بالا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوشک خالصه بالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوشک خالصه بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کوشک خالصه بالا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوشک خالصه بالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوشک خالصه بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو