جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوشکی دو

حسینیه | اندیمشک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز کوشکی دو


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٤٩
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٢٥
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٤٢:٠٥
نیمه شب: ٠٠:٣٦:١٣

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوشکی دو (شهرستان اندیمشک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای کوشکی دو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کوشکی دو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوشکی دو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بزرگمهر
همرزمان هوشیار برگزین و اگر خصم بر تو تیز گردید از او برمتاب. اما چون یقین كردی كه در برابر او تاب پایداری نداری به جنگ مكوش و با خصم پر توان میاشوب.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوشکی دو

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوشکی دو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشکی دو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوشکی دو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشکی دو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوشکی دو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٥:٤٩١٣:١٤:٥٣١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٢:٤٧٠٠:٣٠:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٤:٤٣١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٣٣٠٠:٣٠:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٣:٤٣١٣:١٤:٣٤١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٢٠٠٠:٣٠:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٢:٤١١٣:١٤:٢٥١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٠٦٠٠:٣٠:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣١:٤٠١٣:١٤:١٧١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٥:٥٣٠٠:٢٩:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٠:٤٠١٣:١٤:٠٩١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٩:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٩:٤٢١٣:١٤:٠٢١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٩:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٨:٤٤١٣:١٣:٥٥١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:١٣٠٠:٢٩:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٧:٤٧١٣:١٣:٤٩٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٨:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٣:٤٣٢٠:٠١:٠٣٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٨:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٥:٥٧١٣:١٣:٣٨٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢٨:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٥:٠٤١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٨:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٤:١٢١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٧:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٣:٢١١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٧:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٢:٣١١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢٧:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢١:٤٣١٣:١٣:٢١٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٧:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٠:٥٥١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٧:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٠:١٠١٣:١٣:١٩٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٢٦:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٩:٢٥١٣:١٣:١٨٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٢٦:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٨:٤٢١٣:١٣:١٨٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٦:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٨:٠٠١٣:١٣:١٩٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:١٥٠٠:٢٦:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٧:١٩١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٠١٠٠:٢٦:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٦:٤٠١٣:١٣:٢٢٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٢٦:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٦:٠٣١٣:١٣:٢٤٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٢٦:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:١٩٠٦:١٥:٢٦١٣:١٣:٢٧٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:١٤٠٠:٢٦:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٤:٥٢١٣:١٣:٣١٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٦:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٤:١٨١٣:١٣:٣٥٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٦:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٣:٤٦١٣:١٣:٤٠٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢٥:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٣:١٦١٣:١٣:٤٥٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشکی دو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشکی دو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشکی دو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوشکی دو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کوشکی دو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوشکی دو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشکی دو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کوشکی دو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کوشکی دو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کوشکی دو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کوشکی دو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوشکی دو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشکی دو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کوشکی دو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوشکی دو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشکی دو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کوشکی دو

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٩:٣٣١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٨:١٢٢٠:٤٨:٢٤٠٠:٢٩:٠٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٩:٤٨١٣:١٩:٠٦٢٠:٢٨:٢٣٢٠:٤٨:٣٤٠٠:٢٩:١٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٢٠٦:١٠:٠٣١٣:١٩:١٩٢٠:٢٨:٣٣٢٠:٤٨:٤٤٠٠:٢٩:٣٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٦:١٠:٢٠١٣:١٩:٣٢٢٠:٢٨:٤١٢٠:٤٨:٥١٠٠:٢٩:٤٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥١٠٦:١٠:٣٨١٣:١٩:٤٥٢٠:٢٨:٤٨٢٠:٤٨:٥٨٠٠:٣٠:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٤٠٦:١٠:٥٧١٣:١٩:٥٧٢٠:٢٨:٥٣٢٠:٤٩:٠٢٠٠:٣٠:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٩٠٦:١١:١٧١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٨:٥٧٢٠:٤٩:٠٥٠٠:٣٠:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:١١:٣٩١٣:٢٠:٢٢٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:٠٧٠٠:٣٠:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١٢:٠١١٣:٢٠:٣٤٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٤٩:٠٧٠٠:٣١:٠٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٤٠٦:١٢:٢٥١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:٠٥٠٠:٣١:١٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٥٠٦:١٢:٥٠١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٨:٥٧٢٠:٤٩:٠١٠٠:٣١:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٩٠٦:١٣:١٥١٣:٢١:٠٩٢٠:٢٨:٥٣٢٠:٤٨:٥٦٠٠:٣١:٤٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٣:٤٢١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٨:٤٧٢٠:٤٨:٥٠٠٠:٣٢:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢١٠٦:١٤:١٠١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٨:٤١٠٠:٣٢:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٩٠٦:١٤:٣٨١٣:٢١:٤١٢٠:٢٨:٣٢٢٠:٤٨:٣١٠٠:٣٢:٣٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١٥:٠٨١٣:٢١:٥١٢٠:٢٨:٢٢٢٠:٤٨:١٩٠٠:٣٢:٥١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٥:٣٨١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٨:١٠٢٠:٤٨:٠٦٠٠:٣٣:٠٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٦:٠٩١٣:٢٢:١٠٢٠:٢٧:٥٧٢٠:٤٧:٥١٠٠:٣٣:٢١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٦:٤١١٣:٢٢:١٨٢٠:٢٧:٤٢٢٠:٤٧:٣٤٠٠:٣٣:٣٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٧:١٣١٣:٢٢:٢٧٢٠:٢٧:٢٥٢٠:٤٧:١٦٠٠:٣٣:٥١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٧:٤٦١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٧:٠٧٢٠:٤٦:٥٦٠٠:٣٤:٠٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٨:٢٠١٣:٢٢:٤٢٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٣٤:٢٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٨:٥٥١٣:٢٢:٤٩٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٦:١٠٠٠:٣٤:٣٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٩:٣٠١٣:٢٢:٥٥٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٣٤:٤٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٢٠:٠٥١٣:٢٣:٠١٢٠:٢٥:٣٨٢٠:٤٥:١٩٠٠:٣٥:٠١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٢٠:٤١١٣:٢٣:٠٦٢٠:٢٥:١٢٢٠:٤٤:٥٠٠٠:٣٥:١٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٥٠٦:٢١:١٨١٣:٢٣:١١٢٠:٢٤:٤٥٢٠:٤٤:٢٠٠٠:٣٥:٢٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢١:٥٥١٣:٢٣:١٥٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٣٥:٣٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٢٢:٣٣١٣:٢٣:١٩٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٣:١٦٠٠:٣٥:٥٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٢٣:١١١٣:٢٣:٢٢٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٢:٤١٠٠:٣٦:٠٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢٣:٢٥٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٣٦:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوشکی دو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کوشکی دو روستای کوشکی دو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کوشکی دو روستای کوشکی دو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوشکی دو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشکی دو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کوشکی دو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوشکی دو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوشکی دو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوشکی دو

روستای کوشکی دو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوشکی دو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوشکی دو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوشکی دو
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کوشکی دو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کوشکی دو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوشکی دو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوشکی دو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوشکی دو رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کوشکی دو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کوشکی دو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوشکی دو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوشکی دو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوشکی دو
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوشکی دو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوشکی دو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کوشکی دو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوشکی دو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو