جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوشکک

خشک رود | زرندیه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز کوشکک


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٣٨
اذان ظهر: ١١:٥٥:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٠٦
اذان مغرب: ١٧:١٩:٣٤
نیمه شب: ٢٣:١١:٤٤

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوشکک (شهرستان زرندیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای کوشکک)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کوشکک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوشکک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الیور وندل هلمز
همین كه ذهن بشر به نظریه ی تازه ای رسید، دیگر هرگز به مقیاس های [ =پیمانه های ] پیشین خود باز نمی گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوشکک

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوشکک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشکک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوشکک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشکک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوشکک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٣:١٩١٣:٠٧:٠٣١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢١:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٢:١١١٣:٠٦:٥٤١٩:٥٢:١١٢٠:١١:١٥٠٠:٢٠:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٠٧٠٠:٢٠:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٩:٥٧١٣:٠٦:٣٧١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٥٩٠٠:٢٠:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٩:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٩:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٦:١٦١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٩:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٩:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:٢١٠٠:١٨:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:١٣٠٠:١٨:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٨:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:١٠٠٦:١١:٤٧١٣:٠٥:٥٠٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٥٧٠٠:١٨:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٠:٥١١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٧:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٤١٠٠:١٧:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:٣٢٠٠:١٧:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٨:١١١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٢٤٠٠:١٧:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:١٥٠٠:١٧:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:٠٦٠٠:١٦:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٦:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٤٧٠٠:١٦:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٥:٤١٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٣٧٠٠:١٦:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٦:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٧٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:١٥٠٠:١٦:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:١٦٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣٠:٠٤٠٠:١٦:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:١٧٠٦:٠١:٢٧١٣:٠٥:٥١٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٥٣٠٠:١٦:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:١٩٠٦:٠٠:٥٠١٣:٠٥:٥٥٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٥:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٢٣٠٦:٠٠:١٤١٣:٠٦:٠٠٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:٢٨٠٠:١٥:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠٦:٠٥٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٣:١٤٠٠:١٥:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٦:١١٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٤:٠٠٠٠:١٥:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشکک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشکک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشکک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوشکک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کوشکک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوشکک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشکک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کوشکک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوشکک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کوشکک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کوشکک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوشکک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشکک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کوشکک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوشکک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشکک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کوشکک

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢١:٥٤١١:٥٣:٣٩١٧:٢٤:٥٦١٧:٤٣:١٨٢٣:١٢:٠٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٢:٤٨١١:٥٣:٣١١٧:٢٣:٤٦١٧:٤٢:١٠٢٣:١١:٥٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٣:٤٢١١:٥٣:٢٤١٧:٢٢:٣٧١٧:٤١:٠٣٢٣:١١:٤٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٤:٣٧١١:٥٣:١٧١٧:٢١:٣٠١٧:٣٩:٥٧٢٣:١١:٣٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٥:٣٢١١:٥٣:١١١٧:٢٠:٢٣١٧:٣٨:٥٣٢٣:١١:٢٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٦:٢٧١١:٥٣:٠٦١٧:١٩:١٧١٧:٣٧:٤٩٢٣:١١:١٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٧:٢٢١١:٥٣:٠١١٧:١٨:١٣١٧:٣٦:٤٧٢٣:١١:٠٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٨:١٨١١:٥٢:٥٨١٧:١٧:١٠١٧:٣٥:٤٦٢٣:١١:٠٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٢٩:١٥١١:٥٢:٥٥١٧:١٦:٠٨١٧:٣٤:٤٦٢٣:١٠:٥٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٠:١١١١:٥٢:٥٢١٧:١٥:٠٧١٧:٣٣:٤٨٢٣:١٠:٥١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣١:٠٨١١:٥٢:٥١١٧:١٤:٠٨١٧:٣٢:٥٠٢٣:١٠:٤٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٢:٠٥١١:٥٢:٥٠١٧:١٣:١٠١٧:٣١:٥٥٢٣:١٠:٤٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٣:٠٣١١:٥٢:٥١١٧:١٢:١٣١٧:٣١:٠٠٢٣:١٠:٣٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٤:٠٠١١:٥٢:٥٢١٧:١١:١٨١٧:٣٠:٠٧٢٣:١٠:٣٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٤:٥٨١١:٥٢:٥٣١٧:١٠:٢٤١٧:٢٩:١٦٢٣:١٠:٣٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٥:٥٦١١:٥٢:٥٦١٧:٠٩:٣٢١٧:٢٨:٢٦٢٣:١٠:٣٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٦:٥٤١١:٥٢:٥٩١٧:٠٨:٤١١٧:٢٧:٣٧٢٣:١٠:٣٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٧:٥٣١١:٥٣:٠٤١٧:٠٧:٥١١٧:٢٦:٥٠٢٣:١٠:٣٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٧٠٦:٣٨:٥١١١:٥٣:٠٩١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٦:٠٥٢٣:١٠:٣٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٩:٥٠١١:٥٣:١٥١٧:٠٦:١٧١٧:٢٥:٢١٢٣:١٠:٣٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٠:٤٩١١:٥٣:٢٢١٧:٠٥:٣٢١٧:٢٤:٣٨٢٣:١٠:٤٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤١:٤٨١١:٥٣:٢٩١٧:٠٤:٤٩١٧:٢٣:٥٨٢٣:١٠:٤٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٢:٤٦١١:٥٣:٣٨١٧:٠٤:٠٨١٧:٢٣:١٩٢٣:١٠:٤٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٣:٤٥١١:٥٣:٤٧١٧:٠٣:٢٨١٧:٢٢:٤١٢٣:١٠:٥٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٤:٤٤١١:٥٣:٥٧١٧:٠٢:٥٠١٧:٢٢:٠٦٢٣:١١:٠٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١١٠٦:٤٥:٤٣١١:٥٤:٠٨١٧:٠٢:١٣١٧:٢١:٣٢٢٣:١١:٠٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٦:٤٢١١:٥٤:٢٠١٧:٠١:٣٩١٧:٢١:٠٠٢٣:١١:١٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٧:٤١١١:٥٤:٣٣١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:٢٩٢٣:١١:٢٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٨:٤٠١١:٥٤:٤٧١٧:٠٠:٣٥١٧:٢٠:٠١٢٣:١١:٣٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٩:٣٨١١:٥٥:٠١١٧:٠٠:٠٦١٧:١٩:٣٤٢٣:١١:٤٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوشکک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کوشکک روستای کوشکک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کوشکک روستای کوشکک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوشکک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشکک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوشکک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوشکک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوشکک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوشکک

روستای کوشکک بر روی نقشه

روستای کوشکک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوشکک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوشکک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوشکک
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کوشکک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای کوشکک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوشکک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوشکک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوشکک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوشکک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کوشکک
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کوشکک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوشکک
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوشکک
زمان پخش اذان زنده به افق کوشکک
افق شرعی امروز فردا کوشکک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوشکک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوشکک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو