جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کوزران

کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کوزران

اذان صبح: ٠٥:١٨:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:١٢
اذان ظهر: ١٢:٠٧:١٤
غروب آفتاب: ١٧:٣١:٥٠
اذان مغرب: ١٧:٥٠:١٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٤١

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کوزران (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر کوزران)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کوزران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کوزران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
درست همان گونه كه برای شنیدن نوای زمزمه‌ی كسی باید سكوت كنیم و بی‌حركت باشیم، نگرش ما به هنر نیز باید با عشق و ستایش همراه باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کوزران

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کوزران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوزران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کوزران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوزران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کوزران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٣:٣٢١٣:٢٣:٥٢١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٠٤٠٠:٤٠:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥٢:١٦١٣:٢٣:٣٧١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٣:٥٣٠٠:٣٩:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٥١:٠٠١٣:٢٣:٢٣١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٤٣٠٠:٣٩:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٤٩:٤٥١٣:٢٣:٠٩١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٣٢٠٠:٣٩:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٨:٣١١٣:٢٢:٥٦١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:٢٢٠٠:٣٨:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٧:١٧١٣:٢٢:٤٣١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:١١٠٠:٣٨:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٦:٠٥١٣:٢٢:٣٠١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٠١٠٠:٣٨:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤٤:٥٣١٣:٢٢:١٨٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٨:٥١٠٠:٣٧:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:١١٠٦:٤٣:٤١١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠١:٠٣٢٠:١٩:٤١٠٠:٣٧:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٢:٣١١٣:٢١:٥٤٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٣١٠٠:٣٧:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:١٦٠٦:٤١:٢١١٣:٢١:٤٤٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٢١٠٠:٣٦:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٥٠٠٦:٤٠:١٣١٣:٢١:٣٣٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:١١٠٠:٣٦:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٩:٠٥١٣:٢١:٢٣٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٠١٠٠:٣٦:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٧:٥٨١٣:٢١:١٤٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٣٥:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٦:٥٢١٣:٢١:٠٥٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٣٥:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٥:٤٨١٣:٢٠:٥٦٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٣٥:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣٤:٤٤١٣:٢٠:٤٨٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٣٤:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٣:٤١١٣:٢٠:٤١٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:١٣٠٠:٣٤:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٢:٣٩١٣:٢٠:٣٤٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٣٤:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٣١:٣٩١٣:٢٠:٢٨٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٣٤:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٣٠:٣٩١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٠:٣٥٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٣٣:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٩:٤١١٣:٢٠:١٧٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٣٣:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٨:٤٤١٣:٢٠:١٢٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٢٦٠٠:٣٣:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٧:٤٨١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:١٧٠٠:٣٣:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٦:٥٤١٣:٢٠:٠٥٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٣٢:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٦:٠١١٣:٢٠:٠٢٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٣٢:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٥:٠٩١٣:٢٠:٠٠٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٣٢:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٤:١٨١٣:١٩:٥٨٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣٢:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٩:٥٧٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٣٢:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کوزران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کوزران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کوزران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوزران

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کوزران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کوزران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوزران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کوزران

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کوزران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کوزران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کوزران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کوزران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوزران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کوزران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر کوزران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوزران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کوزران

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کوزران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کوزران شهر کوزران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کوزران شهر کوزران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کوزران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوزران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کوزران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوزران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوزران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کوزران

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٥:٠٧١٢:٠٨:٠١١٧:٤٠:٢٧١٧:٥٨:٣٨٢٣:٢٦:٤٩
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:١١٠٦:٣٥:٥٩١٢:٠٧:٥٣١٧:٣٩:١٩١٧:٥٧:٣١٢٣:٢٦:٣٨
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٦:٥١١٢:٠٧:٤٥١٧:٣٨:١١١٧:٥٦:٢٥٢٣:٢٦:٢٨
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٧:٤٤١٢:٠٧:٣٨١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٥:٢١٢٣:٢٦:١٩
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٣٠٦:٣٨:٣٧١٢:٠٧:٣٢١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٤:١٨٢٣:٢٦:١٠
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٩:٣٠١٢:٠٧:٢٦١٧:٣٤:٥٦١٧:٥٣:١٦٢٣:٢٦:٠٢
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٠:٢٣١٢:٠٧:٢١١٧:٣٣:٥٣١٧:٥٢:١٥٢٣:٢٥:٥٤
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤١:١٧١٢:٠٧:١٧١٧:٣٢:٥١١٧:٥١:١٥٢٣:٢٥:٤٧
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٢:١٢١٢:٠٧:١٤١٧:٣١:٥٠١٧:٥٠:١٧٢٣:٢٥:٤١
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٣:٠٦١٢:٠٧:١١١٧:٣٠:٥١١٧:٤٩:١٩٢٣:٢٥:٣٥
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٤:٠١١٢:٠٧:١٠١٧:٢٩:٥٣١٧:٤٨:٢٤٢٣:٢٥:٣٠
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٤:٥٦١٢:٠٧:٠٩١٧:٢٨:٥٧١٧:٤٧:٢٩٢٣:٢٥:٢٦
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٥:٥٢١٢:٠٧:٠٩١٧:٢٨:٠١١٧:٤٦:٣٦٢٣:٢٥:٢٢
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٦:٤٧١٢:٠٧:٠٩١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٥:٤٤٢٣:٢٥:٢٠
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٧:٤٣١٢:٠٧:١١١٧:٢٦:١٥١٧:٤٤:٥٤٢٣:٢٥:١٨
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٨:٤٠١٢:٠٧:١٣١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٤:٠٥٢٣:٢٥:١٧
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٠٠٦:٤٩:٣٦١٢:٠٧:١٧١٧:٢٤:٣٤١٧:٤٣:١٨٢٣:٢٥:١٦
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥٠:٣٣١٢:٠٧:٢١١٧:٢٣:٤٦١٧:٤٢:٣٢٢٣:٢٥:١٧
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٥١:٣٠١٢:٠٧:٢٦١٧:٢٢:٥٩١٧:٤١:٤٨٢٣:٢٥:١٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٢:٢٧١٢:٠٧:٣٢١٧:٢٢:١٤١٧:٤١:٠٥٢٣:٢٥:٢٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٣:٢٤١٢:٠٧:٣٨١٧:٢١:٣١١٧:٤٠:٢٤٢٣:٢٥:٢٣
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٤:٢٢١٢:٠٧:٤٦١٧:٢٠:٤٩١٧:٣٩:٤٥٢٣:٢٥:٢٧
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٥:١٩١٢:٠٧:٥٤١٧:٢٠:٠٩١٧:٣٩:٠٧٢٣:٢٥:٣٢
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٦:١٧١٢:٠٨:٠٤١٧:١٩:٣٠١٧:٣٨:٣١٢٣:٢٥:٣٧
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٧:١٤١٢:٠٨:١٤١٧:١٨:٥٣١٧:٣٧:٥٦٢٣:٢٥:٤٣
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٨:١٢١٢:٠٨:٢٥١٧:١٨:١٨١٧:٣٧:٢٣٢٣:٢٥:٥٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٩:٠٩١٢:٠٨:٣٧١٧:١٧:٤٥١٧:٣٦:٥٢٢٣:٢٥:٥٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٢٠٧:٠٠:٠٧١٢:٠٨:٤٩١٧:١٧:١٣١٧:٣٦:٢٣٢٣:٢٦:٠٧
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠١٠٧:٠١:٠٤١٢:٠٩:٠٣١٧:١٦:٤٣١٧:٣٥:٥٥٢٣:٢٦:١٧
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥١٠٧:٠٢:٠١١٢:٠٩:١٧١٧:١٦:١٥١٧:٣٥:٣٠٢٣:٢٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کوزران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کوزران شهر کوزران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کوزران شهر کوزران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کوزران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوزران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کوزران

کوزَران یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر مرکز بخش کوزران شهرستان کرمانشاه است. بخش کوزران سنجابی یکی از ۵ بخش تابعه شهرستان کرمانشاه و در زمره مناطقیست که در آینده حرفهایی برای گفتن دارد

شهر کوزران در ویکیپدیا

شهر کوزران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کوزران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کوزران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کوزران بر روی نقشه

شهر کوزران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کوزران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کوزران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کوزران
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کوزران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر کوزران + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کوزران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کوزران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کوزران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کوزران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کوزران رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کوزران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوزران
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوزران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کوزران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوزران
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوزران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کوزران
افق شرعی امروز فردا کوزران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کوزران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو