جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کوریجان

کبودرآهنگ | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز کوریجان

اذان صبح: ٠٥:٠٣:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٠٩
اذان ظهر: ١١:٥٩:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٣١:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٤٩:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٥٣

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کوریجان (شهرستان کبودرآهنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر کوریجان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کوریجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کوریجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
كامرواترین مردمانی كه تاكنون دیده‌ام، بیشترین دلبستگی‌شان به كاری‌ست كه می‌كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کوریجان

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کوریجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوریجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کوریجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوریجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کوریجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٤:١٦١٣:١٥:١٣١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:١٢٠٠:٣١:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤٢:٥٩١٣:١٤:٥٩١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٣٠:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤١:٤٢١٣:١٤:٤٥١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٣٠:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٤٠:٢٥١٣:١٤:٣١١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٣٠:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٩:١٠١٣:١٤:١٧١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٢٩:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٧:٥٥١٣:١٤:٠٤١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٩:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٦:٤١١٣:١٣:٥٢١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٩:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٣:٣٩١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٠٩٠٠:٢٨:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٤:١٥١٣:١٣:٢٨١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:٠١٠٠:٢٨:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٣:٠٣١٣:١٣:١٦١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢٧:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣١:٥٢١٣:١٣:٠٥١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢٧:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٢:٥٥١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٧:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٢:٤٥١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٢٧٠٠:٢٧:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٢:٣٥١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:١٩٠٠:٢٦:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٧:١٨١٣:١٢:٢٦١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:١٠٠٠:٢٦:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٦:١١١٣:١٢:١٨١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٦:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٥:٠٦١٣:١٢:١٠١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٥٤٠٠:٢٥:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٤:٠٢١٣:١٢:٠٢٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٥:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٢:٥٩١٣:١١:٥٦٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٥:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢١:٥٧١٣:١١:٤٩٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٥:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٠:٥٧١٣:١١:٤٤٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٤:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٩:٥٧١٣:١١:٣٩٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٤:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٨:٥٩١٣:١١:٣٤٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٤:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٨:٠٢١٣:١١:٣٠٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٤:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٧:٠٦١٣:١١:٢٧٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٣:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٦:١٢١٣:١١:٢٤٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢٣:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٥:١٩١٣:١١:٢٢٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٣:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٤:٢٧١٣:١١:٢٠٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٢٣:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٣:٣٧١٣:١١:١٩٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢٣:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کوریجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کوریجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کوریجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوریجان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کوریجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کوریجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوریجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کوریجان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کوریجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کوریجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کوریجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کوریجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوریجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کوریجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر کوریجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوریجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کوریجان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کوریجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کوریجان شهر کوریجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کوریجان شهر کوریجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کوریجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوریجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کوریجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوریجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوریجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کوریجان

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٧:٠٩١١:٥٩:٢٣١٧:٣١:٠٨١٧:٤٩:٢٦٢٣:١٧:٥٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٨:٠٢١١:٥٩:١٤١٧:٢٩:٥٨١٧:٤٨:١٨٢٣:١٧:٤٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٢٨:٥٦١١:٥٩:٠٧١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٧:١٢٢٣:١٧:٣٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٩:٥٠١١:٥٩:٠٠١٧:٢٧:٤١١٧:٤٦:٠٦٢٣:١٧:٢٣
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٠:٤٤١١:٥٨:٥٣١٧:٢٦:٣٥١٧:٤٥:٠١٢٣:١٧:١٤
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣١:٣٩١١:٥٨:٤٨١٧:٢٥:٢٩١٧:٤٣:٥٨٢٣:١٧:٠٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٢:٣٤١١:٥٨:٤٣١٧:٢٤:٢٥١٧:٤٢:٥٦٢٣:١٦:٥٨
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٣:٢٩١١:٥٨:٣٩١٧:٢٣:٢٢١٧:٤١:٥٥٢٣:١٦:٥١
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٤:٢٤١١:٥٨:٣٦١٧:٢٢:٢٠١٧:٤٠:٥٥٢٣:١٦:٤٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٥:٢٠١١:٥٨:٣٣١٧:٢١:٢٠١٧:٣٩:٥٦٢٣:١٦:٣٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٦:١٧١١:٥٨:٣١١٧:٢٠:٢٠١٧:٣٨:٥٩٢٣:١٦:٣٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٧:١٣١١:٥٨:٣٠١٧:١٩:٢٢١٧:٣٨:٠٣٢٣:١٦:٢٩
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٨:١٠١١:٥٨:٣٠١٧:١٨:٢٦١٧:٣٧:٠٩٢٣:١٦:٢٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٩:٠٧١١:٥٨:٣١١٧:١٧:٣٠١٧:٣٦:١٦٢٣:١٦:٢٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٠:٠٤١١:٥٨:٣٣١٧:١٦:٣٧١٧:٣٥:٢٥٢٣:١٦:٢١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤١:٠٢١١:٥٨:٣٥١٧:١٥:٤٤١٧:٣٤:٣٥٢٣:١٦:٢٠
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤١:٥٩١١:٥٨:٣٨١٧:١٤:٥٣١٧:٣٣:٤٦٢٣:١٦:٢٠
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٢:٥٧١١:٥٨:٤٢١٧:١٤:٠٤١٧:٣٢:٥٩٢٣:١٦:٢٠
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤٣:٥٦١١:٥٨:٤٧١٧:١٣:١٦١٧:٣٢:١٤٢٣:١٦:٢١
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٤:٥٤١١:٥٨:٥٣١٧:١٢:٣٠١٧:٣١:٣٠٢٣:١٦:٢٣
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٥:٥٢١١:٥٩:٠٠١٧:١١:٤٥١٧:٣٠:٤٨٢٣:١٦:٢٦
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٦:٥١١١:٥٩:٠٧١٧:١١:٠٢١٧:٣٠:٠٧٢٣:١٦:٣٠
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٧:٥٠١١:٥٩:١٦١٧:١٠:٢١١٧:٢٩:٢٨٢٣:١٦:٣٤
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٨:٤٨١١:٥٩:٢٥١٧:٠٩:٤١١٧:٢٨:٥١٢٣:١٦:٤٠
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٩:٤٧١١:٥٩:٣٥١٧:٠٩:٠٣١٧:٢٨:١٥٢٣:١٦:٤٦
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥٠:٤٦١١:٥٩:٤٦١٧:٠٨:٢٧١٧:٢٧:٤١٢٣:١٦:٥٣
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥١:٤٥١١:٥٩:٥٨١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٧:٠٩٢٣:١٧:٠١
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥٢:٤٣١٢:٠٠:١١١٧:٠٧:١٩١٧:٢٦:٣٩٢٣:١٧:١٠
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥٣:٤٢١٢:٠٠:٢٤١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٦:١٠٢٣:١٧:١٩
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٤:٤٠١٢:٠٠:٣٩١٧:٠٦:١٩١٧:٢٥:٤٤٢٣:١٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کوریجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کوریجان شهر کوریجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کوریجان شهر کوریجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کوریجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوریجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کوریجان

کوریجان روستایی با جمعیتی بالغ بر ۳۵۰۰ تن ساکنند. از این تعداد ۱۷۸۰ تن را مردان و ۱۷۲۰ تن را زنان تشکیل می‌دهند. مسجد جامع، تپه‌های تاریخی و پل مهاجران معروف به پل خانم ۱ از آثار تاریخی این روستا به‌شمار می‌رود

شهر کوریجان در ویکیپدیا

شهر کوریجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کوریجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کوریجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کوریجان بر روی نقشه

شهر کوریجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کوریجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کوریجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کوریجان
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کوریجان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر کوریجان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کوریجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کوریجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کوریجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کوریجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کوریجان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کوریجان
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ کوریجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوریجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوریجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوریجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کوریجان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کوریجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کوریجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کوریجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو