جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کورده

دهکویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کورده


اذان صبح: ٠٤:٤١:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٢٤
نیمه شب: ٠٠:١٥:٠٢

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کورده (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای کورده)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کورده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کورده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیم رآن
آنچه كه ما را از شناسایی شایستگی‌ها و موهبت‌های ذاتی خویش باز می‌دارد، رفتار نه چندان خوبی‌ست كه با خود داریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کورده

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کورده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کورده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کورده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کورده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کورده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٧:٤٧١٢:٥٠:١٥١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:٢٦٠٠:٠٩:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٦:٥٣١٢:٥٠:٠٥١٩:٢٣:٤١١٩:٤١:٠٢٠٠:٠٨:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٦:٠٠١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٤:١٥١٩:٤١:٣٨٠٠:٠٨:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٥:٠٨١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:١٥٠٠:٠٨:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٤:١٧١٢:٤٩:٣٩١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٢:٥١٠٠:٠٨:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٣:٢٧١٢:٤٩:٣١١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٣:٢٨٠٠:٠٧:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٢:٣٧١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٠٥٠٠:٠٧:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١١:٤٩١٢:٤٩:١٧١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:٤٢٠٠:٠٧:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١١:٠٢١٢:٤٩:١١١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:١٩٠٠:٠٧:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٠:١٥١٢:٤٩:٠٥١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٥٦٠٠:٠٧:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٩:٣٠١٢:٤٩:٠٠١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٦:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٨:٤٦١٢:٤٨:٥٥١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٧:١٠٠٠:٠٦:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٨:٠٢١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:٤٧٠٠:٠٦:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٧:٢٠١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠٦:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٦:٣٩١٢:٤٨:٤٥١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٠٢٠٠:٠٦:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٥:٥٩١٢:٤٨:٤٣١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٣٩٠٠:٠٥:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٥:٢١١٢:٤٨:٤١١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:١٧٠٠:٠٥:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٤:٤٣١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٥٤٠٠:٠٥:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٤:٠٧١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٣١٠٠:٠٥:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٣:٣١١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٠٨٠٠:٠٥:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٢:٥٧١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٤٦٠٠:٠٥:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٢:٢٥١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:٢٣٠٠:٠٥:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠١:٥٣١٢:٤٨:٤٤١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٥٩٠٠:٠٥:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٣٦٠٠:٠٥:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٠:٥٤١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٧:٠١١٩:٥٥:١٣٠٠:٠٥:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٠:٢٧١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:٤٩٠٠:٠٥:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٠:٠٠١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٥:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٩:٣٥١٢:٤٩:٠١١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٠١٠٠:٠٥:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٩:١٢١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٣٧٠٠:٠٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کورده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کورده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کورده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کورده

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کورده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کورده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کورده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کورده

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کورده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کورده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کورده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کورده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کورده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کورده

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کورده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کورده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کورده

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٤:١٤١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:١٠٠٠:٠٨:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٧:٢٣١٢:٥٤:٢٧١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٨:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٤:٤٠١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٣١٠٠:٠٩:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٤:٥٣١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٣٩٠٠:٠٩:٢٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٨:١١١٢:٥٥:٠٦١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٤٧٠٠:٠٩:٣٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٥:١٨١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٥٣٠٠:٠٩:٥٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٥:٣١١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٠:٠٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٥:٤٣١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٠٢٠٠:١٠:٢١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٩:٢٨١٢:٥٥:٥٥١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٠٤٠٠:١٠:٣٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٩:٤٩١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٠٥٠٠:١٠:٥١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٦:١٩١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٠٤٠٠:١١:٠٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٦:٣٠١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٠٢٠٠:١١:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٦:٤١١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٥٩٠٠:١١:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠١:٢٣١٢:٥٦:٥٢١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٥٤٠٠:١١:٤٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠١:٤٨١٢:٥٧:٠٢١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٢:٠٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٧:١٢١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٤١٠٠:١٢:١٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٧:٢٢١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٣١٠٠:١٢:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥٧:٣١١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٢١٠٠:١٢:٤٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٣:٣٤١٢:٥٧:٤٠١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٢:٥٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٧:٤٨١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٣:١١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٧:٥٦١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٣:٢٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٨:٠٣١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٣:٣٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٨:١٠١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٣:٤٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٨:١٦١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٤:٠٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٨:٢٢١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٤:١١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٨:٢٨١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٤:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٧:٢٩١٢:٥٨:٣٢١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٤:٣٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٨:٣٧١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٤:٤٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٨:٤٠١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٤:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٨:٤٤١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٥:٠٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥٨:٤٦١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٥:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کورده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کورده روستای کورده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کورده روستای کورده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کورده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کورده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کورده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کورده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کورده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کورده

روستای کورده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کورده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کورده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کورده
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کورده + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کورده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کورده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کورده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کورده رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کورده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کورده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا کورده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کورده
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کورده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کورده
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کورده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کورده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کورده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو