جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کورده

دهکویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کورده


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:١٧
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٣٤

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کورده (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای کورده)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کورده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کورده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

ریچارد باخ
هر آنچه كه یك استاد می گوید، واژه هایی زیبا هستند كه نمی توانند او را رهایی بخشند؛ آنهم از نخستین حمله ی یك سگ هار در یك چراگاه.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کورده

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کورده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کورده ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کورده (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کورده ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کورده ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٢٨:٤٣١٢:٥٢:٣٥١٩:١٦:٥٢١٩:٣٣:٥١٠٠:١٢:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٧:٤١١٢:٥٢:٢٠١٩:١٧:٢٥١٩:٣٤:٢٥٠٠:١٢:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٢٦:٤٠١٢:٥٢:٠٦١٩:١٧:٥٧١٩:٣٤:٥٩٠٠:١١:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٢٥:٣٩١٢:٥١:٥٢١٩:١٨:٣٠١٩:٣٥:٣٤٠٠:١١:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٤:٣٩١٢:٥١:٣٩١٩:١٩:٠٣١٩:٣٦:٠٩٠٠:١١:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٣:٤٠١٢:٥١:٢٦١٩:١٩:٣٦١٩:٣٦:٤٤٠٠:١٠:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٢:٤١١٢:٥١:١٣١٩:٢٠:١٠١٩:٣٧:١٩٠٠:١٠:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢١:٤٤١٢:٥١:٠١١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٧:٥٤٠٠:١٠:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٠:٤٦١٢:٥٠:٤٩١٩:٢١:١٦١٩:٣٨:٢٩٠٠:١٠:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٩:٥٠١٢:٥٠:٣٨١٩:٢١:٥٠١٩:٣٩:٠٥٠٠:٠٩:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٣٧٠٦:١٨:٥٤١٢:٥٠:٢٧١٩:٢٢:٢٤١٩:٣٩:٤٠٠٠:٠٩:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٠:١٦١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٠:١٦٠٠:٠٩:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٧:٠٥١٢:٥٠:٠٦١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٥٢٠٠:٠٨:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٦:١٢١٢:٤٩:٥٧١٩:٢٤:٠٥١٩:٤١:٢٨٠٠:٠٨:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٥:٢٠١٢:٤٩:٤٨١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٢:٠٥٠٠:٠٨:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٤:٢٨١٢:٤٩:٣٩١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:٤١٠٠:٠٨:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٣:٣٨١٢:٤٩:٣١١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٣:١٨٠٠:٠٧:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٢:٤٨١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٣:٥٤٠٠:٠٧:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١١:٥٩١٢:٤٩:١٧١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:٣١٠٠:٠٧:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١١:١٢١٢:٤٩:١١١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:٠٨٠٠:٠٧:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٠:٢٥١٢:٤٩:٠٥١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٤٥٠٠:٠٧:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٩:٤٠١٢:٤٩:٠٠١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٦:٢٣٠٠:٠٦:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٨:٥٥١٢:٤٨:٥٥١٩:٢٩:١٨١٩:٤٧:٠٠٠٠:٠٦:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٨:١٢١٢:٤٨:٥١١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٣٧٠٠:٠٦:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٧:٣٠١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:١٥٠٠:٠٦:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٦:٤٨١٢:٤٨:٤٥١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٥٢٠٠:٠٦:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٦:٠٨١٢:٤٨:٤٣١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٦:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٥:٢٩١٢:٤٨:٤١١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٠٧٠٠:٠٥:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٤:٥٢١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٠:٤٥٠٠:٠٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کورده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کورده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کورده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کورده

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کورده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کورده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کورده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کورده

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کورده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کورده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کورده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کورده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کورده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کورده

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کورده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کورده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کورده

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٠:٠٠١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٥:٠٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٩:٣٥١٢:٤٩:٠١١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٠١٠٠:٠٥:٠٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٩:١٢١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٣٧٠٠:٠٥:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٨:٤٩١٢:٤٩:١٢١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٥:٠١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٨:٢٨١٢:٤٩:١٨١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٤٧٠٠:٠٥:٠٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٨:٠٨١٢:٤٩:٢٥١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٥:٠٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٧:٥٠١٢:٤٩:٣٢١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠٥:٠٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٧:٣٣١٢:٤٩:٣٩١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٠٥:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٧:١٧١٢:٤٩:٤٧١٩:٤٢:٣١٢٠:٠١:٠١٠٠:٠٥:١٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٧:٠٢١٢:٤٩:٥٥١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٥:١٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٦:٤٩١٢:٥٠:٠٤١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٠٥:١٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٠:١٣١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٠٥:٢٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٦:٢٦١٢:٥٠:٢٣١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٠٥:٢٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٦:١٧١٢:٥٠:٣٣١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٠٥:٣٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٦:٠٩١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٠٥:٤٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٥٦:٠٢١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٠٥:٤٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥١:٠٤١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٠٥:٥٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٥:٥٣١٢:٥١:١٥١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٦:٠٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٥:٥٠١٢:٥١:٢٧١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٠٦:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٥:٤٨١٢:٥١:٣٨١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٠٦:١٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٥:٤٨١٢:٥١:٥٠١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٦:٢٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٥:٤٩١٢:٥٢:٠٢١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٠٦:٣٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٥:٥٢١٢:٥٢:١٥١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٣١٠٠:٠٦:٤٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٥:٥٥١٢:٥٢:٢٧١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٠٧:٠٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:١٣٠٠:٠٧:١١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٦:٠٦١٢:٥٢:٥٣١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٠٧:٢٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٦:١٣١٢:٥٣:٠٦١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٥١٠٠:٠٧:٣٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٦:٢١١٢:٥٣:١٩١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٠٧:٤٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٦:٣١١٢:٥٣:٣٢١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٠٨:٠٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٣:٤٥١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٠٨:١٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٣:٥٨١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠٨:٢٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کورده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کورده روستای کورده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کورده روستای کورده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کورده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کورده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کورده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کورده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کورده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کورده

روستای کورده بر روی نقشه

روستای کورده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کورده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کورده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کورده
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کورده + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کورده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کورده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کورده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کورده رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کورده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کورده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کورده دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کورده دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کورده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کورده
جدول اوقات شرعی امروز فردا کورده دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کورده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کورده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو