جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کوراییم

نیر | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز کوراییم


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٤٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٠:٢٠
اذان مغرب: ١٨:١٩:٢٢
نیمه شب: ٢٣:٤٧:١٩

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کوراییم (شهرستان نیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر کوراییم)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کوراییم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کوراییم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كیم وو چونگ
نوآوری‌های بزرگ، نتیجه‌ی انباشتن نوآوری‌های كوچكِ بسیار است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کوراییم

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کوراییم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوراییم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کوراییم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوراییم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوراییم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٩:٢١١٣:١٥:٠٨٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٧:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢٦:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٦:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٤:٣٩٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٦:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٤:٢١١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٥:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٤:٢٢٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٥:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٢١:٥٨١٣:١٤:١٤٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢٥:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٢٠:٤٧١٣:١٤:٠٧٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٢٥:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٩:٣٨١٣:١٤:٠٠٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٤:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٨:٣٠١٣:١٣:٥٤٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٢٤:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٧:٢٤١٣:١٣:٤٨٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢٤:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٦:١٨١٣:١٣:٤٣٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢٣:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٥:١٤١٣:١٣:٣٩٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢٣:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٣٠٠٦:١٤:١١١٣:١٣:٣٥٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢٣:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:١٣:٠٩١٣:١٣:٣١٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٢٣:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٨٠٦:١٢:٠٩١٣:١٣:٢٩٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢٢:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:١٤٠٦:١١:١٠١٣:١٣:٢٦٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٢٢:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٥١٠٦:١٠:١٣١٣:١٣:٢٥٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٢٢:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠٩:١٧١٣:١٣:٢٤٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٢٢:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٨:٢٢١٣:١٣:٢٣٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٩:٤٠٠٠:٢١:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٧:٢٩١٣:١٣:٢٣٢٠:١٩:٤٨٢٠:٤٠:٣٧٠٠:٢١:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٣٣٠٦:٠٦:٣٨١٣:١٣:٢٤٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤١:٣٣٠٠:٢١:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:١٧٠٦:٠٥:٤٨١٣:١٣:٢٥٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤٢:٢٨٠٠:٢١:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٠٣٠٦:٠٤:٥٩١٣:١٣:٢٧٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٣:٢٣٠٠:٢١:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٥١٠٦:٠٤:١٢١٣:١٣:٢٩٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٤:١٧٠٠:٢٠:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٤٠٠٦:٠٣:٢٧١٣:١٣:٣٢٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٥:١١٠٠:٢٠:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٣٢٠٦:٠٢:٤٤١٣:١٣:٣٦٢٠:٢٤:٥٦٢٠:٤٦:٠٥٠٠:٢٠:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٢٥٠٦:٠٢:٠٢١٣:١٣:٤٠٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٦:٥٧٠٠:٢٠:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٢٠٠٦:٠١:٢١١٣:١٣:٤٥٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٧:٤٩٠٠:٢٠:٢٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:١٧٠٦:٠٠:٤٣١٣:١٣:٥٠٢٠:٢٧:٢٢٢٠:٤٨:٤١٠٠:٢٠:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوراییم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوراییم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوراییم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوراییم

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر کوراییم

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر کوراییم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوراییم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر کوراییم

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٥:٥٤١٢:٢٩:٣٩١٧:٣٣:٤٧١٧:٥٣:٤٧٢٣:٤٤:٥١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٥:٥٥٠٧:٢٥:١٢١٢:٢٩:٥١١٧:٣٤:٥٤١٧:٥٤:٥٢٢٣:٤٥:٠٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٥:٢٠٠٧:٢٤:٢٧١٢:٣٠:٠٢١٧:٣٦:٠١١٧:٥٥:٥٦٢٣:٤٥:٢٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٤:٤٣٠٧:٢٣:٤١١٢:٣٠:١٣١٧:٣٧:٠٩١٧:٥٧:٠١٢٣:٤٥:٣٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٤:٠٤٠٧:٢٢:٥٤١٢:٣٠:٢٣١٧:٣٨:١٦١٧:٥٨:٠٦٢٣:٤٥:٥٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٣:٢٤٠٧:٢٢:٠٤١٢:٣٠:٣١١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٩:١١٢٣:٤٦:٠٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٢:٤٢٠٧:٢١:١٣١٢:٣٠:٣٩١٧:٤٠:٣١١٨:٠٠:١٦٢٣:٤٦:١٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥١:٥٨٠٧:٢٠:٢١١٢:٣٠:٤٧١٧:٤١:٣٩١٨:٠١:٢٠٢٣:٤٦:٢٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥١:١٢٠٧:١٩:٢٦١٢:٣٠:٥٣١٧:٤٢:٤٦١٨:٠٢:٢٥٢٣:٤٦:٣٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٠:٢٥٠٧:١٨:٣٠١٢:٣٠:٥٩١٧:٤٣:٥٤١٨:٠٣:٣٠٢٣:٤٦:٤٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٩:٣٦٠٧:١٧:٣٣١٢:٣١:٠٣١٧:٤٥:٠١١٨:٠٤:٣٤٢٣:٤٦:٥٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٨:٤٦٠٧:١٦:٣٤١٢:٣١:٠٧١٧:٤٦:٠٨١٨:٠٥:٣٩٢٣:٤٧:٠١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٧:٥٤٠٧:١٥:٣٤١٢:٣١:١٠١٧:٤٧:١٥١٨:٠٦:٤٣٢٣:٤٧:٠٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٧:٠٠٠٧:١٤:٣٢١٢:٣١:١٣١٧:٤٨:٢١١٨:٠٧:٤٧٢٣:٤٧:١٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٦:٠٤٠٧:١٣:٢٩١٢:٣١:١٤١٧:٤٩:٢٨١٨:٠٨:٥١٢٣:٤٧:١٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٥:٠٨٠٧:١٢:٢٤١٢:٣١:١٥١٧:٥٠:٣٤١٨:٠٩:٥٥٢٣:٤٧:٢٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٤:٠٩٠٧:١١:١٩١٢:٣١:١٥١٧:٥١:٤٠١٨:١٠:٥٩٢٣:٤٧:٢٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٣:٠٩٠٧:١٠:١٢١٢:٣١:١٤١٧:٥٢:٤٦١٨:١٢:٠٢٢٣:٤٧:٢٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠٩:٠٣١٢:٣١:١٢١٧:٥٣:٥٢١٨:١٣:٠٦٢٣:٤٧:٢٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤١:٠٥٠٧:٠٧:٥٤١٢:٣١:١٠١٧:٥٤:٥٧١٨:١٤:٠٩٢٣:٤٧:٢٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٠:٠١٠٧:٠٦:٤٣١٢:٣١:٠٧١٧:٥٦:٠٢١٨:١٥:١٢٢٣:٤٧:٢٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٥:٣١١٢:٣١:٠٤١٧:٥٧:٠٧١٨:١٦:١٥٢٣:٤٧:٢٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٤:١٨١٢:٣٠:٥٩١٧:٥٨:١٢١٨:١٧:١٧٢٣:٤٧:٢٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٣:٠٤١٢:٣٠:٥٤١٧:٥٩:١٦١٨:١٨:٢٠٢٣:٤٧:٢٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠١:٤٩١٢:٣٠:٤٩١٨:٠٠:٢٠١٨:١٩:٢٢٢٣:٤٧:١٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٤:١٨٠٧:٠٠:٣٣١٢:٣٠:٤٢١٨:٠١:٢٤١٨:٢٠:٢٤٢٣:٤٧:١٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٩:١٦١٢:٣٠:٣٥١٨:٠٢:٢٨١٨:٢١:٢٥٢٣:٤٧:١٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٧:٥٨١٢:٣٠:٢٨١٨:٠٣:٣١١٨:٢٢:٢٧٢٣:٤٧:٠٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٦:٣٩١٢:٣٠:٢٠١٨:٠٤:٣٤١٨:٢٣:٢٨٢٣:٤٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر کوراییم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کوراییم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کوراییم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کوراییم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوراییم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کوراییم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر کوراییم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوراییم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کوراییم

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠١:٤٩١٢:٣٠:٤٩١٨:٠٠:٢٠١٨:١٩:٢٢٢٣:٤٧:١٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٨٠٧:٠٠:٣٣١٢:٣٠:٤٢١٨:٠١:٢٤١٨:٢٠:٢٤٢٣:٤٧:١٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٩:١٦١٢:٣٠:٣٥١٨:٠٢:٢٨١٨:٢١:٢٥٢٣:٤٧:١٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٧:٥٨١٢:٣٠:٢٨١٨:٠٣:٣١١٨:٢٢:٢٧٢٣:٤٧:٠٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٦:٣٩١٢:٣٠:٢٠١٨:٠٤:٣٤١٨:٢٣:٢٨٢٣:٤٦:٥٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٥:١٩١٢:٣٠:١١١٨:٠٥:٣٦١٨:٢٤:٢٩٢٣:٤٦:٥٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٣:٥٨١٢:٣٠:٠٢١٨:٠٦:٣٨١٨:٢٥:٢٩٢٣:٤٦:٤٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٢:٣٧١٢:٢٩:٥٢١٨:٠٧:٤٠١٨:٢٦:٣٠٢٣:٤٦:٣٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥١:١٤١٢:٢٩:٤١١٨:٠٨:٤٢١٨:٢٧:٣٠٢٣:٤٦:٢٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٤٩:٥١١٢:٢٩:٣٠١٨:٠٩:٤٣١٨:٢٨:٣٠٢٣:٤٦:١٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٨:٢٧١٢:٢٩:١٨١٨:١٠:٤٤١٨:٢٩:٢٩٢٣:٤٦:٠٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٧:٠٣١٢:٢٩:٠٦١٨:١١:٤٤١٨:٣٠:٢٩٢٣:٤٥:٥٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٥:٣٨١٢:٢٨:٥٤١٨:١٢:٤٤١٨:٣١:٢٨٢٣:٤٥:٣٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٤:١٢١٢:٢٨:٤١١٨:١٣:٤٤١٨:٣٢:٢٧٢٣:٤٥:٢٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٢:٤٥١٢:٢٨:٢٧١٨:١٤:٤٤١٨:٣٣:٢٥٢٣:٤٥:١١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤١:١٨١٢:٢٨:١٣١٨:١٥:٤٣١٨:٣٤:٢٤٢٣:٤٤:٥٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٩:٥١١٢:٢٧:٥٩١٨:١٦:٤٢١٨:٣٥:٢٢٢٣:٤٤:٤٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٨:٢٣١٢:٢٧:٤٤١٨:١٧:٤١١٨:٣٦:٢٠٢٣:٤٤:٢٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١١٠٦:٣٦:٥٤١٢:٢٧:٢٩١٨:١٨:٣٩١٨:٣٧:١٨٢٣:٤٤:١٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٥:٢٥١٢:٢٧:١٣١٨:١٩:٣٧١٨:٣٨:١٦٢٣:٤٣:٥٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٣:٥٦١٢:٢٦:٥٧١٨:٢٠:٣٥١٨:٣٩:١٣٢٣:٤٣:٣٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٢:٢٦١٢:٢٦:٤١١٨:٢١:٣٣١٨:٤٠:١٠٢٣:٤٣:١٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٠:٥٦١٢:٢٦:٢٥١٨:٢٢:٣٠١٨:٤١:٠٨٢٣:٤٣:٠١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢٩:٢٦١٢:٢٦:٠٨١٨:٢٣:٢٨١٨:٤٢:٠٥٢٣:٤٢:٤٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٧:٥٥١٢:٢٥:٥٢١٨:٢٤:٢٥١٨:٤٣:٠٢٢٣:٤٢:٢٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٦:٢٤١٢:٢٥:٣٤١٨:٢٥:٢٢١٨:٤٣:٥٩٢٣:٤٢:٠٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٤:٥٣١٢:٢٥:١٧١٨:٢٦:١٩١٨:٤٤:٥٦٢٣:٤١:٤٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٣:٢٢١٢:٢٥:٠٠١٨:٢٧:١٥١٨:٤٥:٥٣٢٣:٤١:٢٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢١:٥٠١٢:٢٤:٤٢١٨:٢٨:١٢١٨:٤٦:٤٩٢٣:٤١:٠٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کوراییم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کوراییم شهر کوراییم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کوراییم شهر کوراییم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کوراییم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوراییم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کوراییم

کوراییم شهری دربخش کوراییم واقع درشهرستان نیر یکی از شهرستان های استان اردبیل است.فاصله این شهر تا اردبیل مرکز استان ۵۱ کیلومتر و تا نیر مرکز شهرستان ۴۰ کیلومتر است.

شهر کوراییم در ویکیپدیا

شهر کوراییم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کوراییم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کوراییم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کوراییم بر روی نقشه

شهر کوراییم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کوراییم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کوراییم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کوراییم
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کوراییم + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر کوراییم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کوراییم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کوراییم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کوراییم رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق کوراییم
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوراییم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوراییم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوراییم
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوراییم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوراییم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوراییم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوراییم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کوراییم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو