جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کوراییم

نیر | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز کوراییم

اذان صبح: ٠٥:٣٦:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:١٣
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٥١
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٠٦

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کوراییم (شهرستان نیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر کوراییم)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کوراییم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کوراییم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

حضرت محمد (ص) ‌
من زنی كه از خانه‌اش، دامن كشان برای شكایت از شوهرش بیرون برود را دشمن می‌دارم. (یعنی زن و شوهر تا جایی كه امكان دارد اختلافات خود را خودشان حلّ كنند.)‌

اوقات شرعی ماه جاری شهر کوراییم

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کوراییم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوراییم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کوراییم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوراییم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کوراییم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:١٦٠٦:٤١:٤٨١٣:١٧:٠٤١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:١٣٠٠:٣٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٤٠:٢٤١٣:١٦:٤٩١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:١١٠٠:٣٠:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٩:٠١١٣:١٦:٣٦١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٩:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٧:٣٨١٣:١٦:٢٢١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٩:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٦:١٧١٣:١٦:٠٩١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:٠٦٠٠:٢٩:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣٤:٥٥١٣:١٥:٥٦١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢٨:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٣٣:٣٥١٣:١٥:٤٤١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢٨:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٣٢:١٦١٣:١٥:٣٢١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٩:٠١٠٠:٢٨:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٣٠:٥٧١٣:١٥:٢١٢٠:٠٠:٢٢٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢٧:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٥:١٠٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٧:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٨:٢٣١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٥٧٠٠:٢٧:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٧:٠٧١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٦:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٥:٥٢١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٢٦:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٤:٣٨١٣:١٤:٣١٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٦:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٢٣:٢٥١٣:١٤:٢٣٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٥:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٢٢:١٤١٣:١٤:١٥٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٥:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٢١:٠٣١٣:١٤:٠٧٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٢٥:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٩:٥٤١٣:١٤:٠٠٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٢٤:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٨:٤٦١٣:١٣:٥٤٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٢٤:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٧:٣٩١٣:١٣:٤٨٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٤:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٦:٣٣١٣:١٣:٤٣٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:٤٥٠٠:٢٣:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٩٠٦:١٥:٢٨١٣:١٣:٣٩٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٣:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٤:٢٥١٣:١٣:٣٥٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢٣:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١٣:٢٤١٣:١٣:٣١٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٢٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٥٨٠٦:١٢:٢٣١٣:١٣:٢٩٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٢٢:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٣٠٦:١١:٢٤١٣:١٣:٢٦٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٢٢:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٠٠٦:١٠:٢٦١٣:١٣:٢٥٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٢:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٩:٣٠١٣:١٣:٢٤٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٢:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٨:٣٥١٣:١٣:٢٣٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کوراییم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کوراییم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کوراییم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوراییم

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کوراییم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کوراییم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوراییم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کوراییم

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کوراییم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کوراییم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کوراییم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کوراییم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوراییم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کوراییم

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر کوراییم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوراییم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کوراییم

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کوراییم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کوراییم شهر کوراییم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کوراییم شهر کوراییم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کوراییم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوراییم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کوراییم

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوراییم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوراییم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کوراییم

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٨:٢٨١٣:١٩:٥١٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢٠:٠١٠٠:٣٣:٢٥
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٩:٢٠١٣:١٩:٣٥١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٣٥٠٠:٣٣:١٩
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٤٠:١٢١٣:١٩:١٩١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٠٨٠٠:٣٣:١٢
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٤١:٠٣١٣:١٩:٠٢١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٤١٠٠:٣٣:٠٥
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٤١:٥٥١٣:١٨:٤٥١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:١٢٠٠:٣٢:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٦٠٦:٤٢:٤٦١٣:١٨:٢٨١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٤٤٠٠:٣٢:٤٨
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٥٠٦:٤٣:٣٨١٣:١٨:١٠١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:١٤٠٠:٣٢:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:١٣٠٦:٤٤:٢٩١٣:١٧:٥٢١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٣٢:٢٩
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٥:٢٠١٣:١٧:٣٤١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:١٤٠٠:٣٢:١٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٦:١٢١٣:١٧:١٥١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٣٢:٠٨
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٧:٠٣١٣:١٦:٥٦١٩:٤٦:١١٢٠:٠٥:١٢٠٠:٣١:٥٦
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٧:٥٤١٣:١٦:٣٦١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٣١:٤٥
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٨:٤٥١٣:١٦:١٧١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٣١:٣٢
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٩:٣٦١٣:١٥:٥٧١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٣١:١٩
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٥٠:٢٧١٣:١٥:٣٧١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٩:٠٢٠٠:٣١:٠٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٥١:١٧١٣:١٥:١٦١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٧:٢٩٠٠:٣٠:٥٢
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٥٢:٠٨١٣:١٤:٥٦١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٥٥٠٠:٣٠:٣٨
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١١٠٦:٥٢:٥٩١٣:١٤:٣٥١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٤:٢١٠٠:٣٠:٢٣
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥٣:٥٠١٣:١٤:١٤١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٢:٤٧٠٠:٣٠:٠٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٧٠٦:٥٤:٤١١٣:١٣:٥٣١٩:٣٢:٢٧١٩:٥١:١٣٠٠:٢٩:٥٣
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٥:٣٢١٣:١٣:٣٢١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٣٩٠٠:٢٩:٣٨
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٦:٢٣١٣:١٣:١١١٩:٢٩:٢١١٩:٤٨:٠٤٠٠:٢٩:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٧:١٤١٣:١٢:٥٠١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٦:٣٠٠٠:٢٩:٠٦
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٨:٠٥١٣:١٢:٢٨١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٥٥٠٠:٢٨:٤٩
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٨:٥٦١٣:١٢:٠٧١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٣:٢٠٠٠:٢٨:٣٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٥٠٦:٥٩:٤٧١٣:١١:٤٦١٩:٢٣:٠٦١٩:٤١:٤٦٠٠:٢٨:١٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٥٠٧:٠٠:٣٩١٣:١١:٢٤١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:١١٠٠:٢٧:٥٩
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٥٠٧:٠١:٣٠١٣:١١:٠٣١٩:١٩:٥٨١٩:٣٨:٣٦٠٠:٢٧:٤١
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٤٠٧:٠٢:٢١١٣:١٠:٤٢١٩:١٨:٢٤١٩:٣٧:٠٢٠٠:٢٧:٢٤
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠٣:١٣١٣:١٠:٢٠١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:٢٧٢٣:٥٧:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٤:٠٥١٢:٠٩:٥٩١٨:١٥:١٧١٨:٣٣:٥٣٢٣:٢٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کوراییم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کوراییم شهر کوراییم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کوراییم شهر کوراییم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کوراییم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوراییم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کوراییم

کوراییم شهری دربخش کوراییم واقع درشهرستان نیر یکی از شهرستان های استان اردبیل است.فاصله این شهر تا اردبیل مرکز استان ۵۱ کیلومتر و تا نیر مرکز شهرستان ۴۰ کیلومتر است.

شهر کوراییم در ویکیپدیا

شهر کوراییم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کوراییم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کوراییم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کوراییم بر روی نقشه

شهر کوراییم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کوراییم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کوراییم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کوراییم
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کوراییم + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کوراییم + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کوراییم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کوراییم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کوراییم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کوراییم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کوراییم رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ کوراییم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوراییم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کوراییم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوراییم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کوراییم
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوراییم
افق شرعی امروز فردا کوراییم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوراییم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کوراییم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو