جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوخان

مکریان شمالی | میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز کوخان


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٠٥
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٢٩
نیمه شب: ٠٠:٣٧:٢٩

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوخان (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای کوخان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کوخان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوخان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماری كوری
در زندگی، از چیزی نباید ترسید، باید آن را درك كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوخان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوخان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوخان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوخان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوخان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوخان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٣:٢٩٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٣٦:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣٥:٥٧١٣:٢٣:١٩٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٣٥:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٤:٤٦١٣:٢٣:١١٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٤٥٠٠:٣٥:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٣٣:٣٦١٣:٢٣:٠٢٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٣٥:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٣٢:٢٧١٣:٢٢:٥٥٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٣٤:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٣١:١٩١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٣٤:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٣٠:١٣١٣:٢٢:٤١٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٣١٠٠:٣٤:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٩:٠٧١٣:٢٢:٣٥٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٣٤:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٨:٠٣١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٣٣:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٧:٠٠١٣:٢٢:٢٤٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:١٩٠٠:٣٣:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٢٥:٥٨١٣:٢٢:١٩٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:١٥٠٠:٣٣:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٤:٥٧١٣:٢٢:١٥٢٠:٢٠:٠٧٢٠:٤٠:١٠٠٠:٣٣:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٢٣:٥٨١٣:٢٢:١٢٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤١:٠٦٠٠:٣٢:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٢٣:٠٠١٣:٢٢:٠٩٢٠:٢١:٥١٢٠:٤٢:٠١٠٠:٣٢:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٥٠٦:٢٢:٠٣١٣:٢٢:٠٧٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٣٢:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٥٠٦:٢١:٠٨١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٣:٥١٠٠:٣٢:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٢٠:١٤١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٤:٢٥٢٠:٤٤:٤٦٠٠:٣١:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٩:٢١١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٥:٤٠٠٠:٣١:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٨:٣٠١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٣١:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٧:٤١١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٦:٥٨٢٠:٤٧:٢٨٠٠:٣١:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٦:٥٣١٣:٢٢:٠٦٢٠:٢٧:٤٨٢٠:٤٨:٢١٠٠:٣١:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:١٦:٠٦١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢٨:٣٧٢٠:٤٩:١٤٠٠:٣١:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١٥:٢١١٣:٢٢:١٠٢٠:٢٩:٢٦٢٠:٥٠:٠٦٠٠:٣٠:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:١٦٠٦:١٤:٣٨١٣:٢٢:١٣٢٠:٣٠:١٥٢٠:٥٠:٥٨٠٠:٣٠:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:١٢٠٦:١٣:٥٦١٣:٢٢:١٧٢٠:٣١:٠٣٢٠:٥١:٤٩٠٠:٣٠:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٠٨٠٦:١٣:١٦١٣:٢٢:٢١٢٠:٣١:٥١٢٠:٥٢:٤٠٠٠:٣٠:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٧٠٦:١٢:٣٨١٣:٢٢:٢٥٢٠:٣٢:٣٨٢٠:٥٣:٣٠٠٠:٣٠:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٨٠٦:١٢:٠١١٣:٢٢:٣٠٢٠:٣٣:٢٥٢٠:٥٤:٢٠٠٠:٣٠:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:١٠٠٦:١١:٢٦١٣:٢٢:٣٦٢٠:٣٤:١٠٢٠:٥٥:٠٩٠٠:٣٠:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوخان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوخان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوخان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوخان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کوخان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوخان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوخان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کوخان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوخان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کوخان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کوخان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوخان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوخان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوخان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوخان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوخان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوخان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٨:٤٥١٣:٢٨:٢٦٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٤٢:٥٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٩:٣٤١٣:٢٨:١١٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:١٥٠٠:٤٢:٤٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٩٠٦:٥٠:٢٣١٣:٢٧:٥٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٥١٠٠:٤٢:٣٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٥١:١٣١٣:٢٧:٣٨٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٤٢:٢٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٢٠٦:٥٢:٠٢١٣:٢٧:٢١٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٠١٠٠:٤٢:٢١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٥٢:٥١١٣:٢٧:٠٣٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٣٤٠٠:٤٢:١١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٥٣:٤٠١٣:٢٦:٤٦١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٠٨٠٠:٤٢:٠٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٥٤:٢٩١٣:٢٦:٢٨١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٤١٠٠:٤١:٥١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥٥:١٧١٣:٢٦:٠٩١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:١٣٠٠:٤١:٤٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٦:٠٦١٣:٢٥:٥٠١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٤٤٠٠:٤١:٢٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٦:٥٥١٣:٢٥:٣١١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:١٦٠٠:٤١:١٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٣٠٦:٥٧:٤٣١٣:٢٥:١٢١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٤٧٠٠:٤١:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٨:٣٢١٣:٢٤:٥٢١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:١٧٠٠:٤٠:٥٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٩:٢٠١٣:٢٤:٣٣١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٤٠:٣٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٩٠٧:٠٠:٠٩١٣:٢٤:١٢١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:١٧٠٠:٤٠:٢٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٧:٠٠:٥٧١٣:٢٣:٥٢١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٤٠:١١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١١٠٧:٠١:٤٥١٣:٢٣:٣١١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:١٥٠٠:٣٩:٥٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٢:٣٤١٣:٢٣:١١١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٤٤٠٠:٣٩:٤١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٣:٢٢١٣:٢٢:٥٠١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:١٢٠٠:٣٩:٢٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٤:١٠١٣:٢٢:٢٩١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٤١٠٠:٣٩:١٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٤:٥٨١٣:٢٢:٠٧١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٠٩٠٠:٣٨:٥٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٧٠٧:٠٥:٤٦١٣:٢١:٤٦١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٣٧٠٠:٣٨:٣٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠٦:٣٥١٣:٢١:٢٥١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٠٥٠٠:٣٨:٢١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٣٠٧:٠٧:٢٣١٣:٢١:٠٣١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٢:٣٣٠٠:٣٨:٠٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٨:١١١٣:٢٠:٤٢١٩:٣٢:٣٦١٩:٥١:٠١٠٠:٣٧:٤٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٧٠٧:٠٩:٠٠١٣:٢٠:٢٠١٩:٣١:٠٥١٩:٤٩:٢٩٠٠:٣٧:٢٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٩:٤٨١٣:١٩:٥٩١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٥٦٠٠:٣٧:١٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٠٠٧:١٠:٣٧١٣:١٩:٣٧١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٦:٢٤٠٠:٣٦:٥٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٦٠٧:١١:٢٥١٣:١٩:١٦١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٥٢٠٠:٣٦:٣٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٢:١٤١٣:١٨:٥٥١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٣:٢٠٠٠:٠٦:١٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٣:٠٣١٢:١٨:٣٣١٨:٢٣:٢٨١٨:٤١:٤٩٢٣:٣٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوخان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوخان روستای کوخان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوخان روستای کوخان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوخان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوخان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوخان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوخان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوخان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوخان

روستای کوخان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوخان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوخان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوخان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کوخان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کوخان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوخان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوخان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوخان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوخان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کوخان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوخان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوخان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوخان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوخان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوخان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوخان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوخان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو