جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کوخالو

شیرامین | آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز کوخالو

اذان صبح: ٠٤:١٩:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٤٤
اذان ظهر: ١٣:٣١:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:٥١:٤٩
اذان مغرب: ٢١:١٣:٣٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٦:١٧

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوخالو (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای کوخالو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کوخالو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوخالو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

زیگ زیگلار
نگران چیزی نباشید كه نمی توانید آن را تغییر دهید، در برابر، انرژی خود را در موارد مثبت و سازنده بكار برید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوخالو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوخالو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوخالو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کوخالو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوخالو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کوخالو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٥٣:٢٧١٣:٢٧:٠٩٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٣٦٠٠:٤١:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٠٢٠٦:٥٢:٠٣١٣:٢٦:٥٤٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٣٣٠٠:٤٠:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٢٢٠٦:٥٠:٤٠١٣:٢٦:٤٠٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٤٠:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٩:١٧١٣:٢٦:٢٦٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٤٠:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٧:٥٦١٣:٢٦:١٣٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٣٩:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٦:٣٥١٣:٢٦:٠٠٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٣٩:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٤١٠٦:٤٥:١٤١٣:٢٥:٤٧٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٣٩:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٢٠٦:٤٣:٥٥١٣:٢٥:٣٥٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:١٧٠٠:٣٨:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٤٢:٣٦١٣:٢٥:٢٣٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:١٥٠٠:٣٨:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٤١:١٩١٣:٢٥:١١٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:١٣٠٠:٣٧:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٤٠:٠٢١٣:٢٥:٠١٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:١٠٠٠:٣٧:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣٨:٤٦١٣:٢٤:٥٠٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠٨٠٠:٣٧:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٧:٣١١٣:٢٤:٤٠٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٣٦:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٦:١٧١٣:٢٤:٣١٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٣٦:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٣٥:٠٤١٣:٢٤:٢٢٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٣٦:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٣٣:٥٢١٣:٢٤:١٣٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٣٥:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٣٢:٤١١٣:٢٤:٠٥٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٣٥:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٣١:٣٢١٣:٢٣:٥٨٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٣٥:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣١٠٦:٣٠:٢٣١٣:٢٣:٥١٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٣٤:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٩:١٦١٣:٢٣:٤٥٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٣٤:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٨:٠٩١٣:٢٣:٣٩٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٧:٠٥١٣:٢٣:٣٤٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٤:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٦:٠١١٣:٢٣:٢٩٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:٤٥٠٠:٣٣:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢٣:٢٥٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٤٢٠٠:٣٣:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:٢٣:٥٧١٣:٢٣:٢٢٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٣:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:٢٢:٥٨١٣:٢٣:١٩٢٠:٢٤:١٣٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٣٣:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٣٠٦:٢١:٥٩١٣:٢٣:١٧٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٥:٣٣٠٠:٣٢:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣١٠٦:٢١:٠٢١٣:٢٣:١٥٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٦:٣٠٠٠:٣٢:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١١٠٦:٢٠:٠٧١٣:٢٣:١٤٢٠:٢٦:٥٣٢٠:٤٧:٢٦٠٠:٣٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوخالو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوخالو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوخالو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوخالو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کوخالو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوخالو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوخالو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کوخالو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوخالو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کوخالو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کوخالو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوخالو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوخالو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوخالو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کوخالو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوخالو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوخالو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کوخالو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوخالو روستای کوخالو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کوخالو روستای کوخالو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کوخالو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوخالو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوخالو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوخالو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوخالو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوخالو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣١٠٦:٠٥:٤٦١٣:٢٨:٤٦٢٠:٥١:٤٥٢١:١٣:٤٤٠٠:٣٢:٤٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٥٠٦:٠٦:٠٠١٣:٢٨:٥٩٢٠:٥١:٥٦٢١:١٣:٥٥٠٠:٣٢:٥٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٣٠٦:٠٦:١٦١٣:٢٩:١٢٢٠:٥٢:٠٥٢١:١٤:٠٤٠٠:٣٣:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٣٠٦:٠٦:٣٣١٣:٢٩:٢٥٢٠:٥٢:١٣٢١:١٤:١١٠٠:٣٣:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٦٠٦:٠٦:٥٢١٣:٢٩:٣٨٢٠:٥٢:١٩٢١:١٤:١٦٠٠:٣٣:٤٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١١٠٦:٠٧:١٢١٣:٢٩:٥٠٢٠:٥٢:٢٣٢١:١٤:١٩٠٠:٣٤:٠١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٩٠٦:٠٧:٣٤١٣:٣٠:٠٣٢٠:٥٢:٢٥٢١:١٤:٢١٠٠:٣٤:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٩٠٦:٠٧:٥٧١٣:٣٠:١٥٢٠:٥٢:٢٥٢١:١٤:٢٠٠٠:٣٤:٣٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٢٠٦:٠٨:٢٢١٣:٣٠:٢٧٢٠:٥٢:٢٤٢١:١٤:١٧٠٠:٣٤:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٧٠٦:٠٨:٤٧١٣:٣٠:٣٩٢٠:٥٢:٢١٢١:١٤:١٣٠٠:٣٥:٠٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٤٠٦:٠٩:١٥١٣:٣٠:٥٠٢٠:٥٢:١٦٢١:١٤:٠٦٠٠:٣٥:٢٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٦:٠٩:٤٣١٣:٣١:٠١٢٠:٥٢:٠٩٢١:١٣:٥٨٠٠:٣٥:٤٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٥٠٦:١٠:١٣١٣:٣١:١٢٢٠:٥٢:٠٠٢١:١٣:٤٨٠٠:٣٦:٠٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٩٠٦:١٠:٤٤١٣:٣١:٢٣٢٠:٥١:٤٩٢١:١٣:٣٥٠٠:٣٦:١٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٥٠٦:١١:١٦١٣:٣١:٣٣٢٠:٥١:٣٧٢١:١٣:٢١٠٠:٣٦:٣٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٦:١١:٤٩١٣:٣١:٤٣٢٠:٥١:٢٣٢١:١٣:٠٥٠٠:٣٦:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٦:١٢:٢٣١٣:٣١:٥٣٢٠:٥١:٠٧٢١:١٢:٤٦٠٠:٣٧:١١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٥٠٦:١٢:٥٩١٣:٣٢:٠٢٢٠:٥٠:٤٩٢١:١٢:٢٦٠٠:٣٧:٢٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٦:١٣:٣٥١٣:٣٢:١١٢٠:٥٠:٢٩٢١:١٢:٠٤٠٠:٣٧:٤٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٦:١٤:١٢١٣:٣٢:١٩٢٠:٥٠:٠٧٢١:١١:٤٠٠٠:٣٨:٠٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:١٤:٥١١٣:٣٢:٢٧٢٠:٤٩:٤٤٢١:١١:١٤٠٠:٣٨:٢٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٦:١٥:٣٠١٣:٣٢:٣٤٢٠:٤٩:١٩٢١:١٠:٤٧٠٠:٣٨:٤٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٦:١٦:١٠١٣:٣٢:٤٢٢٠:٤٨:٥٢٢١:١٠:١٧٠٠:٣٨:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:١٦:٥٢١٣:٣٢:٤٨٢٠:٤٨:٢٣٢١:٠٩:٤٦٠٠:٣٩:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:١٧:٣٤١٣:٣٢:٥٤٢٠:٤٧:٥٣٢١:٠٩:١٢٠٠:٣٩:٣١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:١٨:١٦١٣:٣٣:٠٠٢٠:٤٧:٢٠٢١:٠٨:٣٧٠٠:٣٩:٤٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:١٩:٠٠١٣:٣٣:٠٥٢٠:٤٦:٤٦٢١:٠٨:٠٠٠٠:٤٠:٠٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢١٠٦:١٩:٤٤١٣:٣٣:٠٩٢٠:٤٦:١١٢١:٠٧:٢١٠٠:٤٠:٢٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٢٠:٢٩١٣:٣٣:١٤٢٠:٤٥:٣٣٢١:٠٦:٤١٠٠:٤٠:٣٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٢١:١٤١٣:٣٣:١٧٢٠:٤٤:٥٤٢١:٠٥:٥٩٠٠:٤٠:٥١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٢٢:٠٠١٣:٣٣:٢٠٢٠:٤٤:١٣٢١:٠٥:١٥٠٠:٤١:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کوخالو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوخالو روستای کوخالو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کوخالو روستای کوخالو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوخالو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوخالو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوخالو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوخالو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوخالو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوخالو

روستای کوخالو بر روی نقشه

روستای کوخالو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوخالو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوخالو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوخالو
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کوخالو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کوخالو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کوخالو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوخالو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کوخالو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوخالو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوخالو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوخالو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کوخالو
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کوخالو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوخالو
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوخالو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوخالو
افق شرعی امروز فردا کوخالو دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کوخالو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوخالو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو