جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کوت

جراحی | بندرماهشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز کوت


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٥٣
اذان ظهر: ١٣:١١:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٠٧
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٣٢

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوت (شهرستان بندرماهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای کوت)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کوت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

هولمس
از این امر به خود نبالید كه دوستی به شما اجازه می دهد حرفهای ناپسند به دوستان صمیمی خود بگویید. هر چه روابط شما با كسی نزدیكتر باشد، متانت، احترام و مهربانی بیشتری ضرورت پیدا می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوت

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوت ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کوت (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوت ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوت ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٧:١٣١٣:١٣:٤٥١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٨:١٦٠٠:٣٢:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٦:٠٦١٣:١٣:٣١١٩:٤١:٢٥١٩:٥٨:٥٦٠٠:٣١:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٤:٥٩١٣:١٣:١٧١٩:٤٢:٠٣١٩:٥٩:٣٧٠٠:٣١:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٣:٥٢١٣:١٣:٠٣١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:١٨٠٠:٣١:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٢:٤٦١٣:١٢:٥٠١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٣٠:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤١:٤١١٣:١٢:٣٦١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠١:٣٩٠٠:٣٠:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٠:٣٧١٣:١٢:٢٤١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٣٠:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٥٨٠٦:٣٩:٣٣١٣:١٢:١٢١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٣٠:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٨:٣٠١٣:١٢:٠٠١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢٩:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٧:٢٨١٣:١١:٤٨١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢٩:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٦:٢٦١٣:١١:٣٧١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٢٩:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٥:٢٦١٣:١١:٢٧١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٢٨:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٤:٢٦١٣:١١:١٧١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٨:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٣:٢٧١٣:١١:٠٧١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٨:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٢:٢٩١٣:١٠:٥٨١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٢٧:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣١:٣٢١٣:١٠:٥٠١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٢٧:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٠:٤٢١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:١٨٠٠:٢٧:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٩:٤٢١٣:١٠:٣٥١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٠٠٠٠:٢٧:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٨:٤٨١٣:١٠:٢٨١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢٦:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٧:٥٥١٣:١٠:٢٢١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٢٥٠٠:٢٦:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٧:٠٣١٣:١٠:١٦١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٠٨٠٠:٢٦:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٦:١٢١٣:١٠:١١١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٢:٥١٠٠:٢٦:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٥:٢٣١٣:١٠:٠٦١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٣٣٠٠:٢٦:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٤:٣٤١٣:١٠:٠٢١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:١٦٠٠:٢٥:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٥:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٣:٠١١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٥:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٢:١٦١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٥:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٩:٥٢١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٠٧٠٠:٢٥:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٩:٥١١٩:٥٩:١٦٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوت

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کوت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کوت

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوت

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوت

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٥:١٨١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:١٢٠٠:٢٤:١٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٤:٤٩١٣:١٠:١٢٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٤:١٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٤:٢٢١٣:١٠:١٧٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٤:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٣:٥٦١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:١٠٠٠:٢٤:٠٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١٠٠٦:١٣:٣١١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢٤:٠٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٣:٠٨١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٢٤:٠٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٢:٤٦١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢٤:١٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٢:٢٦١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٤١٠٠:٢٤:١١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٢:٠٧١٣:١٠:٥٨٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٤:١٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١١:٤٩١٣:١١:٠٦٢٠:١٠:٣٨٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢٤:١٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١١:٣٣١٣:١١:١٥٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٢٤:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١١:١٨١٣:١١:٢٤٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٠١٠٠:٢٤:٢٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١١:٠٥١٣:١١:٣٤٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٤:٢٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١٠:٥٣١٣:١١:٤٤٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٤:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٠:٤٣١٣:١١:٥٤٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢٤:٣٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١٠:٣٤١٣:١٢:٠٤٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٢٤:٤٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٠:٢٦١٣:١٢:١٥٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٤:٥١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:١٠:٢٠١٣:١٢:٢٦٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢٤:٥٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:١٠:١٥١٣:١٢:٣٨٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٢٥:٠٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١٠:١٢١٣:١٢:٤٩٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٥:١٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٦:١٠:١٠١٣:١٣:٠١٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٢٥:٢٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٠:١٠١٣:١٣:١٣٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٢٥:٣٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٠:١١١٣:١٣:٢٦٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٦:١٨٠٠:٢٥:٤٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٩٠٦:١٠:١٣١٣:١٣:٣٨٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٦:٤١٠٠:٢٥:٥٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:١٠:١٧١٣:١٣:٥١٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٢٦:٠٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٩٠٦:١٠:٢٢١٣:١٤:٠٤٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٢٦:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:١٠:٢٨١٣:١٤:١٧٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٢٦:٢٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:١٠:٣٦١٣:١٤:٣٠٢٠:١٨:٢٦٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٢٦:٣٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٠:٤٥١٣:١٤:٤٣٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:١٧٠٠:٢٦:٥٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠١٠٦:١٠:٥٥١٣:١٤:٥٦٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٢٧:٠٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٢٠٦:١١:٠٧١٣:١٥:٠٩٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٢٧:١٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوت روستای کوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کوت روستای کوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوت

روستای کوت بر روی نقشه

روستای کوت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوت
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کوت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کوت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوت رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا کوت دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوت
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کوت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کوت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو