جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کوانج

پیرسلیمان | اسدآباد | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز کوانج


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٢٣
اذان ظهر: ١٣:١٣:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٠٨
اذان مغرب: ١٩:٤١:٠٠
نیمه شب: ٠٠:٣١:٢٩

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوانج (شهرستان اسدآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای کوانج)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کوانج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوانج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مَت بَكَك
شما بیشتر از آنچه كه می اندیشید، تجربه هایی دارید كه می توانید آنها را در دسترس دیگران قرار دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوانج

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوانج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوانج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کوانج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوانج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوانج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٦:١١١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٢١٠٠:٣٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣٢:١٧١٣:١٦:٠١٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:١٢٠٠:٣٠:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٣١:١١١٣:١٥:٥٣٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٣٠:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٢٠٦:٣٠:٠٦١٣:١٥:٤٤٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٩:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٥:٣٧٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٩:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٨:٠٠١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٩:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٦:٥٨١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٢٩:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٥:٥٧١٣:١٥:١٧٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٨:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٤:٥٨١٣:١٥:١١٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢٨:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٨:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٥:٠١٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٨:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٢٢:٠٧١٣:١٤:٥٧٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٢٧:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢١:١٢١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٢٧:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٢٠:١٩١٣:١٤:٥١٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٢١٠٠:٢٧:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٩:٢٦١٣:١٤:٤٩٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٧:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٨:٣٦١٣:١٤:٤٧٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٠١٠٠:٢٧:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٧:٤٦١٣:١٤:٤٦٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٦:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٦:٥٨١٣:١٤:٤٦٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٦:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٦:١٢١٣:١٤:٤٦٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٦:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٥:٢٦١٣:١٤:٤٦٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢٦:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٤:٤٣١٣:١٤:٤٨٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٦:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٤:٠٠١٣:١٤:٥٠٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٦:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٣:١٩١٣:١٤:٥٢٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٢٥:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٢:٤٠١٣:١٤:٥٥٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٢٥:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٠٨٠٦:١٢:٠٢١٣:١٤:٥٨٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٨:١٩٠٠:٢٥:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٢٠٦:١١:٢٦١٣:١٥:٠٣٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٩:٠٥٠٠:٢٥:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١٨٠٦:١٠:٥١١٣:١٥:٠٧٢٠:١٩:٤٦٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٢٥:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٠:١٨١٣:١٥:١٢٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤٠:٣٧٠٠:٢٥:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٩:٤٦١٣:١٥:١٨٢٠:٢١:١١٢٠:٤١:٢٢٠٠:٢٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوانج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوانج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوانج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوانج

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کوانج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوانج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوانج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کوانج

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کوانج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کوانج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کوانج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوانج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوانج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوانج

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کوانج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوانج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوانج

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٤:٢٧١٣:٢١:٠٨١٩:٥٧:١٧٢٠:١٥:٤٩٠٠:٣٧:١١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٥:١١١٣:٢٠:٥٣١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٣١٠٠:٣٧:٠٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٥:٥٤١٣:٢٠:٣٦١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:١٢٠٠:٣٦:٥٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٦:٣٨١٣:٢٠:٢٠١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٥٣٠٠:٣٦:٤٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٧:٢٢١٣:٢٠:٠٣١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٣٣٠٠:٣٦:٣٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٨:٠٥١٣:١٩:٤٥١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:١٢٠٠:٣٦:٢٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٨:٤٩١٣:١٩:٢٨١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٥١٠٠:٣٦:١٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٩:٣٢١٣:١٩:١٠١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٣٦:٠٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥٠:١٦١٣:١٨:٥١١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٣٥:٥٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥٠:٥٩١٣:١٨:٣٢١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٣٥:٤٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥١:٤٢١٣:١٨:١٣١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٣٥:٢٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥٢:٢٥١٣:١٧:٥٤١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٣٥:١٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٣:٠٨١٣:١٧:٣٤١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٣٤٠٠:٣٥:٠٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٣:٥١١٣:١٧:١٥١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:١٠٠٠:٣٤:٤٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٤:٣٤١٣:١٦:٥٤١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٤٥٠٠:٣٤:٣١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٥:١٧١٣:١٦:٣٤١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:٢١٠٠:٣٤:١٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٦:٠٠١٣:١٦:١٣١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٥٥٠٠:٣٤:٠١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٦:٤٢١٣:١٥:٥٣١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:٣٠٠٠:٣٣:٤٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٧:٢٥١٣:١٥:٣٢١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٠٤٠٠:٣٣:٢٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٣٠٦:٥٨:٠٨١٣:١٥:١١١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:٣٨٠٠:٣٣:١٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٨:٥٠١٣:١٤:٤٩١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:١٢٠٠:٣٢:٥٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٧٠٦:٥٩:٣٣١٣:١٤:٢٨١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:٤٦٠٠:٣٢:٣٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٨٠٧:٠٠:١٥١٣:١٤:٠٧١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:١٩٠٠:٣٢:٢٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٠:٥٨١٣:١٣:٤٥١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٣:٥٣٠٠:٣٢:٠٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠١:٤١١٣:١٣:٢٤١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٢٧٠٠:٣١:٤٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٢:٢٣١٣:١٣:٠٢١٩:٢٣:٠٨١٩:٤١:٠٠٠٠:٣١:٢٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٣:٠٦١٣:١٢:٤١١٩:٢١:٤٢١٩:٣٩:٣٤٠٠:٣١:١١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٩٠٧:٠٣:٤٩١٣:١٢:١٩١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٠٧٠٠:٣٠:٥٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٨٠٧:٠٤:٣٢١٣:١١:٥٨١٩:١٨:٥٠١٩:٣٦:٤١٠٠:٣٠:٣٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٨٠٧:٠٥:١٥١٣:١١:٣٦١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:١٥٠٠:٠٠:١٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٥:٥٩١٢:١١:١٥١٨:١٥:٥٩١٨:٣٣:٤٩٢٣:٢٩:٥٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کوانج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوانج روستای کوانج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کوانج روستای کوانج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوانج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوانج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوانج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوانج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوانج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوانج

روستای کوانج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوانج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوانج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوانج
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کوانج + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کوانج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کوانج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوانج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوانج رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کوانج
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوانج
زمان پخش اذان زنده به افق کوانج
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کوانج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوانج دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کوانج دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوانج دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کوانج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوانج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو