جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کهک قم

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز کهک قم


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٢٩
اذان ظهر: ١٣:١٠:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٤١
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٣٨
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٥٦

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کهک قم (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر کهک قم)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کهک قم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهک قم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

حضرت محمد (ص)
همانا خداوند، راضی می‌شود از بنده‌ای كه وقتی غذایی می‌خورد، او را سپاس می‌گوید و زمانی كه نوشیدنی می‌نوشد، او را مورد ستایش قرار دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کهک قم

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کهک قم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهک قم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کهک قم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهک قم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهک قم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٤:٢٧١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:٠٨٠٠:١٩:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٤:١٧١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٥٨٠٠:١٩:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠٤:٠٨١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٨:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٩:٤٣١٣:٠٣:٥٩١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٨:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٣:٥١١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٨:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٧:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٣:٣٦١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:١٠٠٠:١٧:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٣:٢٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٠٠٠٠:١٧:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٣:٢٣١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٥١٠٠:١٧:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٣:١٧١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٤١٠٠:١٦:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٣:١٢١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٣١٠٠:١٦:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١١:٣٩١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٢١٠٠:١٦:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:١١٠٠:١٦:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:٠١٠٠:١٥:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٥١٠٠:١٥:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٤١٠٠:١٥:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٥:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:١٩٠٠:١٥:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:٠٨٠٠:١٥:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٤:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٤:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٢:٥٤٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:٣٤٠٠:١٤:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٢٢٠٠:١٤:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:١٠٠٠:١٤:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٥٧٠٠:١٤:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٤٣٠٠:١٤:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٢٦٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٤:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠٣:١٣٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:١٥٠٠:١٣:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٣:١٨٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٨:٠٠٠٠:١٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهک قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهک قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهک قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهک قم

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کهک قم

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهک قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهک قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کهک قم

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠١:٤٣١٣:١٢:٠٦١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٥٤٠٠:٣٠:٠٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٠:٢٠١٣:١١:٤٨١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:٤١٠٠:٢٩:٤٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٥:٤٥٠٦:٥٨:٥٧١٣:١١:٣٠١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:٢٩٠٠:٢٩:٢٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٤:١٤٠٦:٥٧:٣٥١٣:١١:١٢١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:١٦٠٠:٢٩:٠٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٦:١٣١٣:١٠:٥٤١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٤:٠٣٠٠:٢٨:٤١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٤:٥١١٣:١٠:٣٦١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٤:٥١٠٠:٢٨:١٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٣:٢٩١٣:١٠:١٨١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:٣٨٠٠:٢٧:٥٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٢:٠٧١٣:١٠:٠١١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٢٦٠٠:٢٧:٣٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٠:٤٦١٣:٠٩:٤٣١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:١٣٠٠:٢٧:١٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٩:٢٥١٣:٠٩:٢٥١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:٠١٠٠:٢٦:٤٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٨:٠٤١٣:٠٩:٠٨١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:٤٩٠٠:٢٦:٢٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٦:٤٣١٣:٠٨:٥١١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:٣٦٠٠:٢٦:٠٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٥:٢٣١٣:٠٨:٣٤١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٢٤٠٠:٢٥:٤٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٤:٠٤١٣:٠٨:١٨١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:١٢٠٠:٢٥:١٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٢:٤٤١٣:٠٨:٠١١٩:٣٣:٥١١٩:٥٢:٠٠٠٠:٢٤:٥٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤١:٢٦١٣:٠٧:٤٥١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٤٩٠٠:٢٤:٣٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٤:٢٧٠٦:٤٠:٠٧١٣:٠٧:٢٩١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٣٧٠٠:٢٤:١٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٨:٥٠١٣:٠٧:١٤١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:٢٥٠٠:٢٣:٤٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٧:٣٢١٣:٠٦:٥٨١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:١٤٠٠:٢٣:٢٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٦:١٦١٣:٠٦:٤٣١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٦:٠٣٠٠:٢٣:٠٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٥:٠٠١٣:٠٦:٢٩١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:٥٢٠٠:٢٢:٤٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٣:٤٥١٣:٠٦:١٥١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٤١٠٠:٢٢:٢١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٢:٣٠١٣:٠٦:٠١١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢٢:٠٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣١:١٦١٣:٠٥:٤٨١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:١٩٠٠:٢١:٣٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣٠:٠٣١٣:٠٥:٣٥١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٢١:١٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٢٠:٥٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٥:١٠١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٤٨٠٠:٢٠:٣٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٤:٥٩١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٢٠:١٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٥:١٩١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٩:٥٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٤:٣٧١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:١٨٠٠:١٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر کهک قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کهک قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کهک قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کهک قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهک قم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کهک قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهک قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهک قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کهک قم

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٠٩:٥٩١٢:١٣:٥٤١٨:١٨:٢١١٨:٣٦:٠٩٠٠:٠٢:١٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٠٠٧:٠٨:٣٦١٣:١٣:٣٦١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:٥٧٠٠:٣١:٥٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٢٠٧:٠٧:١٤١٣:١٣:١٨١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:٤٤٠٠:٣١:٣٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٣٠٧:٠٥:٥١١٣:١٣:٠٠١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٣٢٠٠:٣١:١٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠٤:٢٨١٣:١٢:٤٢١٩:٢١:٢٩١٩:٣٩:١٩٠٠:٣٠:٥٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٣:٠٥١٣:١٢:٢٤١٩:٢٢:١٦١٩:٤٠:٠٦٠٠:٣٠:٣١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠١:٤٣١٣:١٢:٠٦١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٥٤٠٠:٣٠:٠٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٠:٢٠١٣:١١:٤٨١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:٤١٠٠:٢٩:٤٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٥٠٦:٥٨:٥٧١٣:١١:٣٠١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:٢٩٠٠:٢٩:٢٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٤٠٦:٥٧:٣٥١٣:١١:١٢١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:١٦٠٠:٢٩:٠٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٦:١٣١٣:١٠:٥٤١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٤:٠٣٠٠:٢٨:٤١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٤:٥١١٣:١٠:٣٦١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٤:٥١٠٠:٢٨:١٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٣:٢٩١٣:١٠:١٨١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:٣٨٠٠:٢٧:٥٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٢:٠٧١٣:١٠:٠١١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٢٦٠٠:٢٧:٣٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٠:٤٦١٣:٠٩:٤٣١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:١٣٠٠:٢٧:١٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٩:٢٥١٣:٠٩:٢٥١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:٠١٠٠:٢٦:٤٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٨:٠٤١٣:٠٩:٠٨١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:٤٩٠٠:٢٦:٢٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٦:٤٣١٣:٠٨:٥١١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:٣٦٠٠:٢٦:٠٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٥:٢٣١٣:٠٨:٣٤١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٢٤٠٠:٢٥:٤٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٤:٠٤١٣:٠٨:١٨١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:١٢٠٠:٢٥:١٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٢:٤٤١٣:٠٨:٠١١٩:٣٣:٥١١٩:٥٢:٠٠٠٠:٢٤:٥٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤١:٢٦١٣:٠٧:٤٥١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٤٩٠٠:٢٤:٣٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٧٠٦:٤٠:٠٧١٣:٠٧:٢٩١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٣٧٠٠:٢٤:١٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٨:٥٠١٣:٠٧:١٤١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:٢٥٠٠:٢٣:٤٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٧:٣٢١٣:٠٦:٥٨١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:١٤٠٠:٢٣:٢٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٦:١٦١٣:٠٦:٤٣١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٦:٠٣٠٠:٢٣:٠٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٥:٠٠١٣:٠٦:٢٩١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:٥٢٠٠:٢٢:٤٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٣:٤٥١٣:٠٦:١٥١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٤١٠٠:٢٢:٢١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٢:٣٠١٣:٠٦:٠١١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢٢:٠٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣١:١٦١٣:٠٥:٤٨١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:١٩٠٠:٢١:٣٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣٠:٠٣١٣:٠٥:٣٥١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٢١:١٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کهک قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کهک قم شهر کهک قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کهک قم شهر کهک قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کهک قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهک قم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کهک قم

کَهَک یکی از شهرهای استان قم در ایران است. این شهر در بخش کهک از توابع شهرستان قم قرار دارد و مرکز این بخش می‌باشد. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۲٬۷۶۶ نفر بوده است

شهر کهک قم در ویکیپدیا

شهر کهک قم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کهک قم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کهک قم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کهک قم بر روی نقشه

شهر کهک قم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کهک قم
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کهک قم + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر کهک قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهک قم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کهک قم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کهک قم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهک قم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهک قم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهک قم
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کهک قم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کهک قم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کهک قم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کهک قم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو