جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کهک قم

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز کهک قم


اذان صبح: ٠٤:٣١:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٠٦
اذان ظهر: ١١:٥٩:٢٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٠٥
اذان مغرب: ١٨:٢١:٥١
نیمه شب: ٢٣:١٨:١٢

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کهک قم (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر کهک قم)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کهک قم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهک قم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

نیچه
حماقت های هوشمندان را باور نمی كنیم؛ چه لطمه هایی به حقوق بشر!

اوقات شرعی ماه جاری شهر کهک قم

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کهک قم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهک قم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کهک قم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهک قم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهک قم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٤:١٧١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٥٨٠٠:١٩:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠٤:٠٨١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٨:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٩:٤٣١٣:٠٣:٥٩١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٨:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٣:٥١١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٨:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٧:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٣:٣٦١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:١٠٠٠:١٧:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٣:٢٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٠٠٠٠:١٧:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٣:٢٣١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٥١٠٠:١٧:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٣:١٧١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٤١٠٠:١٦:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٣:١٢١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٣١٠٠:١٦:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١١:٣٩١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٢١٠٠:١٦:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:١١٠٠:١٦:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:٠١٠٠:١٥:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٥١٠٠:١٥:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٤١٠٠:١٥:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٥:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:١٩٠٠:١٥:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:٠٨٠٠:١٥:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٤:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٤:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٢:٥٤٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:٣٤٠٠:١٤:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٢٢٠٠:١٤:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:١٠٠٠:١٤:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٥٧٠٠:١٤:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٤٣٠٠:١٤:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٢٦٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٤:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠٣:١٣٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:١٥٠٠:١٣:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٣:١٨٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٨:٠٠٠٠:١٣:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٤٥٠٠:١٣:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهک قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهک قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهک قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهک قم

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کهک قم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کهک قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهک قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کهک قم

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر کهک قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کهک قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کهک قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کهک قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهک قم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کهک قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر کهک قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهک قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کهک قم

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٢:٥٣١٣:٠٩:١٥١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٢٥:٢٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٨:٥٩١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢٥:٢٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٨:٤٣١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٥:١١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٥:٠٢١٣:٠٨:٢٦١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٥:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٥:٤٦١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:١٩٠٠:٢٤:٥٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٦:٢٩١٣:٠٧:٥٢١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٥٩٠٠:٢٤:٤٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٧:١١١٣:٠٧:٣٤١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢٤:٣١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٧:٥٤١٣:٠٧:١٦١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:١٧٠٠:٢٤:٢٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٨:٣٧١٣:٠٦:٥٨١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٥٦٠٠:٢٤:٠٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٩:٢٠١٣:٠٦:٣٩١٩:٣٣:٢٥١٩:٥١:٣٤٠٠:٢٣:٥٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٠:٠٢١٣:٠٦:٢٠١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:١١٠٠:٢٣:٤٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٠:٤٥١٣:٠٦:٠٠١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٤٩٠٠:٢٣:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٥:٤١١٩:٢٩:٢١١٩:٤٧:٢٥٠٠:٢٣:١٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٤٢:٠٩١٣:٠٥:٢١١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:٠٢٠٠:٢٣:٠١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٢:٥٢١٣:٠٥:٠١١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٣٨٠٠:٢٢:٤٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٣:٣٤١٣:٠٤:٤٠١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:١٣٠٠:٢٢:٣٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٤:١٦١٣:٠٤:٢٠١٩:٢٣:٥١١٩:٤١:٤٩٠٠:٢٢:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٤:٥٨١٣:٠٣:٥٩١٩:٢٢:٢٧١٩:٤٠:٢٤٠٠:٢٢:٠٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٥:٤٠١٣:٠٣:٣٨١٩:٢١:٠٣١٩:٣٨:٥٩٠٠:٢١:٤٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٦:٢٢١٣:٠٣:١٧١٩:١٩:٣٩١٩:٣٧:٣٣٠٠:٢١:٢٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٧:٠٤١٣:٠٢:٥٦١٩:١٨:١٥١٩:٣٦:٠٨٠٠:٢١:١١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٤٧:٤٦١٣:٠٢:٣٥١٩:١٦:٥٠١٩:٣٤:٤٢٠٠:٢٠:٥٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٤٨:٢٨١٣:٠٢:١٣١٩:١٥:٢٥١٩:٣٣:١٧٠٠:٢٠:٣٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٤٩:١٠١٣:٠١:٥٢١٩:١٤:٠١١٩:٣١:٥١٠٠:٢٠:١٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٤٩:٥٢١٣:٠١:٣٠١٩:١٢:٣٦١٩:٣٠:٢٥٠٠:٢٠:٠١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٠:٣٤١٣:٠١:٠٩١٩:١١:١٠١٩:٢٨:٥٩٠٠:١٩:٤٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥١:١٦١٣:٠٠:٤٧١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٧:٣٤٠٠:١٩:٢٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٥١:٥٩١٣:٠٠:٢٦١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٦:٠٨٠٠:١٩:٠٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٢:٤١١٣:٠٠:٠٤١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:٤٢٠٠:١٨:٤٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٣:٢٤١٢:٥٩:٤٣١٩:٠٥:٣٠١٩:٢٣:١٧٢٣:٤٨:٣٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٤:٠٦١١:٥٩:٢٢١٨:٠٤:٠٥١٨:٢١:٥١٢٣:١٨:١٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کهک قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کهک قم شهر کهک قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کهک قم شهر کهک قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کهک قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهک قم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کهک قم

کَهَک یکی از شهرهای استان قم در ایران است. این شهر در بخش کهک از توابع شهرستان قم قرار دارد و مرکز این بخش می‌باشد. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۲٬۷۶۶ نفر بوده است

شهر کهک قم در ویکیپدیا

شهر کهک قم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کهک قم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کهک قم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کهک قم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کهک قم
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کهک قم + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر کهک قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهک قم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کهک قم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کهک قم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کهک قم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کهک قم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهک قم
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کهک قم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کهک قم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کهک قم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کهک قم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو