جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کهک قم

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز کهک قم


اذان صبح: ٠٥:١٠:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٢٤
اذان ظهر: ١١:٥٠:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:١٠
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٠٨:١٩

دوشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٨
١٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کهک قم (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آبان ٩٨ شهر کهک قم)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کهک قم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهک قم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

موریس مترلینگ
تمام چیزهایی كه نوابغ آینده خواهند گفت، هم اكنون در وجود من و شما هست؛ منتها باید آنها را پیدا كرد و روی آنها انگشت گذاشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کهک قم

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کهک قم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهک قم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کهک قم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهک قم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهک قم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٤:١٧١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٥٨٠٠:١٩:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠٤:٠٨١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٨:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٩:٤٣١٣:٠٣:٥٩١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٨:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٣:٥١١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٨:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٧:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٣:٣٦١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:١٠٠٠:١٧:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٣:٢٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٠٠٠٠:١٧:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٣:٢٣١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٥١٠٠:١٧:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٣:١٧١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٤١٠٠:١٦:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٣:١٢١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٣١٠٠:١٦:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١١:٣٩١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٢١٠٠:١٦:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:١١٠٠:١٦:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:٠١٠٠:١٥:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٥١٠٠:١٥:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٤١٠٠:١٥:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٥:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:١٩٠٠:١٥:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:٠٨٠٠:١٥:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٤:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٤:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٢:٥٤٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:٣٤٠٠:١٤:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٢٢٠٠:١٤:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:١٠٠٠:١٤:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٥٧٠٠:١٤:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٤٣٠٠:١٤:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٢٦٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٤:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠٣:١٣٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:١٥٠٠:١٣:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٣:١٨٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٨:٠٠٠٠:١٣:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٤٥٠٠:١٣:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهک قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهک قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهک قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهک قم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کهک قم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کهک قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهک قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کهک قم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کهک قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کهک قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کهک قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کهک قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهک قم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کهک قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر کهک قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهک قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کهک قم

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٨:٠٦١١:٥٠:٥٣١٧:٢٣:١٢١٧:٤١:٢٢٢٣:٠٩:٤٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٨:٥٧١١:٥٠:٤٥١٧:٢٢:٠٤١٧:٤٠:١٦٢٣:٠٩:٣٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٩:٥٠١١:٥٠:٣٧١٧:٢٠:٥٨١٧:٣٩:١١٢٣:٠٩:٢٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٠:٤٢١١:٥٠:٣٠١٧:١٩:٥٢١٧:٣٨:٠٧٢٣:٠٩:١٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢١:٣٥١١:٥٠:٢٤١٧:١٨:٤٧١٧:٣٧:٠٤٢٣:٠٩:٠٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٢٨١١:٥٠:١٩١٧:١٧:٤٤١٧:٣٦:٠٣٢٣:٠٨:٥٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٣:٢٢١١:٥٠:١٥١٧:١٦:٤١١٧:٣٥:٠٢٢٣:٠٨:٥٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٤:١٦١١:٥٠:١١١٧:١٥:٤٠١٧:٣٤:٠٣٢٣:٠٨:٤٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٥:١٠١١:٥٠:٠٨١٧:١٤:٤٠١٧:٣٣:٠٦٢٣:٠٨:٣٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٦:٠٥١١:٥٠:٠٦١٧:١٣:٤٢١٧:٣٢:٠٩٢٣:٠٨:٣٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٦:٥٩١١:٥٠:٠٤١٧:١٢:٤٤١٧:٣١:١٤٢٣:٠٨:٢٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٧:٥٥١١:٥٠:٠٤١٧:١١:٤٨١٧:٣٠:٢٠٢٣:٠٨:٢٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٨:٥٠١١:٥٠:٠٤١٧:١٠:٥٤١٧:٢٩:٢٧٢٣:٠٨:٢٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٩:٤٦١١:٥٠:٠٥١٧:١٠:٠٠١٧:٢٨:٣٦٢٣:٠٨:١٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٠:٤٢١١:٥٠:٠٧١٧:٠٩:٠٨١٧:٢٧:٤٧٢٣:٠٨:١٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣١:٣٨١١:٥٠:٠٩١٧:٠٨:١٨١٧:٢٦:٥٨٢٣:٠٨:١٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٢:٣٤١١:٥٠:١٣١٧:٠٧:٢٨١٧:٢٦:١١٢٣:٠٨:١٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٣:٣١١١:٥٠:١٧١٧:٠٦:٤١١٧:٢٥:٢٦٢٣:٠٨:١٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٤:٢٧١١:٥٠:٢٢١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٤:٤٢٢٣:٠٨:١٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٥:٢٤١١:٥٠:٢٨١٧:٠٥:١٠١٧:٢٤:٠٠٢٣:٠٨:١٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٦:٢١١١:٥٠:٣٥١٧:٠٤:٢٧١٧:٢٣:٢٠٢٣:٠٨:٢٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٧:١٨١١:٥٠:٤٣١٧:٠٣:٤٦١٧:٢٢:٤١٢٣:٠٨:٢٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٨:١٥١١:٥٠:٥١١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٢:٠٣٢٣:٠٨:٣٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٩:١٢١١:٥١:٠٠١٧:٠٢:٢٨١٧:٢١:٢٨٢٣:٠٨:٣٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٠:١٠١١:٥١:١١١٧:٠١:٥٢١٧:٢٠:٥٣٢٣:٠٨:٤٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤١:٠٧١١:٥١:٢٢١٧:٠١:١٧١٧:٢٠:٢١٢٣:٠٨:٤٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٢:٠٤١١:٥١:٣٤١٧:٠٠:٤٤١٧:١٩:٥١٢٣:٠٨:٥٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١١٠٦:٤٣:٠١١١:٥١:٤٦١٧:٠٠:١٣١٧:١٩:٢٢٢٣:٠٩:٠٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٣:٥٨١١:٥٢:٠٠١٦:٥٩:٤٣١٧:١٨:٥٥٢٣:٠٩:١٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٤:٥٥١١:٥٢:١٤١٦:٥٩:١٦١٧:١٨:٢٩٢٣:٠٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کهک قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کهک قم شهر کهک قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کهک قم شهر کهک قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کهک قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهک قم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کهک قم

کَهَک یکی از شهرهای استان قم در ایران است. این شهر در بخش کهک از توابع شهرستان قم قرار دارد و مرکز این بخش می‌باشد. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۲٬۷۶۶ نفر بوده است

شهر کهک قم در ویکیپدیا

شهر کهک قم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کهک قم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کهک قم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کهک قم بر روی نقشه

شهر کهک قم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کهک قم
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کهک قم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر کهک قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهک قم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کهک قم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهک قم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کهک قم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کهک قم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کهک قم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کهک قم
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کهک قم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهک قم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کهک قم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو