جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کهک قم

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز کهک قم

اذان صبح: ٠٤:٥٩:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:١٧
اذان ظهر: ١١:٥٠:٢١
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٣٦:١٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٩:٠٠

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کهک قم (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر کهک قم)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کهک قم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کهک قم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
عمل هر روز را در همان روز به جای بیاور، زیرا برای هر روز موقعیت و قانون خاصی حكم‌فرماست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کهک قم

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کهک قم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهک قم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کهک قم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهک قم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کهک قم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٦:٣٤١٣:٠٦:٤٧١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٥١٠٠:٢٣:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٥:١٨١٣:٠٦:٣٢١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٤٠٠٠:٢٢:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٤:٠٣١٣:٠٦:١٨١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:٢٩٠٠:٢٢:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٢:٤٨١٣:٠٦:٠٤١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:١٨٠٠:٢٢:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣١:٣٤١٣:٠٥:٥١١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٠٧٠٠:٢١:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٥:٣٨١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٥٧٠٠:٢١:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٩:٠٨١٣:٠٥:٢٥١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٢١:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٧:٥٧١٣:٠٥:١٣١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٣٦٠٠:٢٠:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٥:٠١١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٢٠:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٥:٣٥١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٣:١٥٠٠:٢٠:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٤:٣٩١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٩:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٩:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٤:١٨١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٩:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:١٤٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٤:٠٩١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٣٥٠٠:١٨:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٩:٥٨١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٨:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٣:٥١١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٨:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٧:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٦:٤٧١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٧:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٣:٢٩١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٧:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٣:٢٣١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:٣٧٠٠:١٧:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٣:١٧١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٦:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٣:١٢١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:١٨٠٠:١٦:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١١٠٦:١١:٥١١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٠٨٠٠:١٦:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٦:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٠:٠١١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٥:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٥:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٨:١٦١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٥:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٧:٢٦١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:١٨٠٠:١٥:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٠٧٠٠:١٥:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کهک قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کهک قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کهک قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهک قم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کهک قم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کهک قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهک قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کهک قم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کهک قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کهک قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کهک قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کهک قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهک قم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کهک قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر کهک قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهک قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کهک قم

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کهک قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کهک قم شهر کهک قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کهک قم شهر کهک قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کهک قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهک قم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کهک قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهک قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهک قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کهک قم

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٧:٥٥١١:٥٠:٥٦١٧:٢٣:٣٠١٧:٤١:٣٩٢٣:٠٩:٤٧
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٨:٤٧١١:٥٠:٤٨١٧:٢٢:٢٢١٧:٤٠:٣٣٢٣:٠٩:٣٧
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٩:٣٩١١:٥٠:٤٠١٧:٢١:١٤١٧:٣٩:٢٧٢٣:٠٩:٢٧
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٠:٣١١١:٥٠:٣٣١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٨:٢٣٢٣:٠٩:١٧
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢١:٢٤١١:٥٠:٢٧١٧:١٩:٠٣١٧:٣٧:٢٠٢٣:٠٩:٠٨
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٢:١٧١١:٥٠:٢١١٧:١٨:٠٠١٧:٣٦:١٨٢٣:٠٩:٠٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٣:١٠١١:٥٠:١٧١٧:١٦:٥٧١٧:٣٥:١٧٢٣:٠٨:٥٢
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٤:٠٤١١:٥٠:١٢١٧:١٥:٥٥١٧:٣٤:١٨٢٣:٠٨:٤٥
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٤:٥٨١١:٥٠:٠٩١٧:١٤:٥٥١٧:٣٣:٢٠٢٣:٠٨:٣٩
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٥:٥٢١١:٥٠:٠٧١٧:١٣:٥٦١٧:٣٢:٢٣٢٣:٠٨:٣٣
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٦:٤٦١١:٥٠:٠٥١٧:١٢:٥٨١٧:٣١:٢٧٢٣:٠٨:٢٨
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٧:٤١١١:٥٠:٠٤١٧:١٢:٠٢١٧:٣٠:٣٣٢٣:٠٨:٢٤
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٨:٣٧١١:٥٠:٠٤١٧:١١:٠٧١٧:٢٩:٤٠٢٣:٠٨:٢١
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٩:٣٢١١:٥٠:٠٥١٧:١٠:١٣١٧:٢٨:٤٨٢٣:٠٨:١٨
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٠:٢٨١١:٥٠:٠٦١٧:٠٩:٢٠١٧:٢٧:٥٨٢٣:٠٨:١٦
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣١:٢٤١١:٥٠:٠٩١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٧:١٠٢٣:٠٨:١٥
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٢:٢٠١١:٥٠:١٢١٧:٠٧:٤٠١٧:٢٦:٢٢٢٣:٠٨:١٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٣٣:١٧١١:٥٠:١٦١٧:٠٦:٥٢١٧:٢٥:٣٧٢٣:٠٨:١٥
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٤:١٤١١:٥٠:٢١١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٤:٥٣٢٣:٠٨:١٦
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٥:١٠١١:٥٠:٢٧١٧:٠٥:٢١١٧:٢٤:١٠٢٣:٠٨:١٨
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:١٦٠٦:٣٦:٠٨١١:٥٠:٣٣١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٣:٢٩٢٣:٠٨:٢١
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٧:٠٥١١:٥٠:٤١١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٢:٥٠٢٣:٠٨:٢٥
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٨:٠٢١١:٥٠:٥٠١٧:٠٣:١٦١٧:٢٢:١٢٢٣:٠٨:٣٠
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٩:٠٠١١:٥٠:٥٩١٧:٠٢:٣٨١٧:٢١:٣٧٢٣:٠٨:٣٥
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٩:٥٧١١:٥١:٠٩١٧:٠٢:٠١١٧:٢١:٠٢٢٣:٠٨:٤٢
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٠:٥٤١١:٥١:٢٠١٧:٠١:٢٦١٧:٢٠:٣٠٢٣:٠٨:٤٩
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:١٢٠٦:٤١:٥٢١١:٥١:٣٢١٧:٠٠:٥٣١٧:١٩:٥٩٢٣:٠٨:٥٧
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٢:٤٩١١:٥١:٤٤١٧:٠٠:٢١١٧:١٩:٢٩٢٣:٠٩:٠٥
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٣:٤٦١١:٥١:٥٨١٦:٥٩:٥١١٧:١٩:٠٢٢٣:٠٩:١٥
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٤:٤٣١١:٥٢:١٢١٦:٥٩:٢٣١٧:١٨:٣٦٢٣:٠٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کهک قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کهک قم شهر کهک قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کهک قم شهر کهک قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کهک قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهک قم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کهک قم

کَهَک یکی از شهرهای استان قم در ایران است. این شهر در بخش کهک از توابع شهرستان قم قرار دارد و مرکز این بخش می‌باشد. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۲٬۷۶۶ نفر بوده است

شهر کهک قم در ویکیپدیا

شهر کهک قم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کهک قم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کهک قم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کهک قم بر روی نقشه

شهر کهک قم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کهک قم
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کهک قم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر کهک قم + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کهک قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کهک قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کهک قم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کهک قم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کهک قم
زمان پخش اذان آنلاین به افق کهک قم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کهک قم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کهک قم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ کهک قم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کهک قم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کهک قم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کهک قم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کهک قم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو