جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کهورستان

بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز کهورستان


اذان صبح: ٠٥:١٦:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:١٨
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٤٥
غروب آفتاب: ١٨:٥١:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٠٨:١٩
نیمه شب: ٠٠:٠٤:٢٦

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کهورستان (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر کهورستان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کهورستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهورستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوناردو داوینچی
كار همیشگی و پی در پی سبب می‌شود كه نیروی سنجش و ارزیابی خود را از دست بدهید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کهورستان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کهورستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهورستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کهورستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهورستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهورستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٣:٠٣١٢:٤٥:٣١١٩:١٨:٢٤١٩:٣٥:٣٩٠٠:٠٤:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٢:١١١٢:٤٥:٢٢١٩:١٨:٥٧١٩:٣٦:١٤٠٠:٠٤:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١١:٢٠١٢:٤٥:١٣١٩:١٩:٣٠١٩:٣٦:٤٩٠٠:٠٤:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٠:٣٠١٢:٤٥:٠٥١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:٢٥٠٠:٠٣:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٠٩:٤٠١٢:٤٤:٥٧١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٠١٠٠:٠٣:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٠٨:٥٢١٢:٤٤:٥٠١٩:٢١:١١١٩:٣٨:٣٦٠٠:٠٣:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٨:٠٥١٢:٤٤:٤٤١٩:٢١:٤٥١٩:٣٩:١٢٠٠:٠٣:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٧:١٨١٢:٤٤:٣٧١٩:٢٢:١٨١٩:٣٩:٤٨٠٠:٠٢:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٦:٣٣١٢:٤٤:٣٢١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:٢٤٠٠:٠٢:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٥:٤٩١٢:٤٤:٢٧١٩:٢٣:٢٦١٩:٤١:٠١٠٠:٠٢:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٥:٠٥١٢:٤٤:٢٢١٩:٢٤:٠٠١٩:٤١:٣٧٠٠:٠٢:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٤:٢٣١٢:٤٤:١٨١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:١٣٠٠:٠٢:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٣:٤٢١٢:٤٤:١٥١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٢:٤٩٠٠:٠٢:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٣:٠٢١٢:٤٤:١٢١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:٢٦٠٠:٠١:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٢:٢٣١٢:٤٤:١٠١٩:٢٦:١٧١٩:٤٤:٠٢٠٠:٠١:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٤:٠٨١٩:٢٦:٥١١٩:٤٤:٣٨٠٠:٠١:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠١:٠٨١٢:٤٤:٠٧١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:١٥٠٠:٠١:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٠:٣٣١٢:٤٤:٠٦١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٥١٠٠:٠١:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٥٩:٥٨١٢:٤٤:٠٦١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٦:٢٨٠٠:٠١:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٩٠٥:٥٩:٢٥١٢:٤٤:٠٧١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:٠٤٠٠:٠١:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٨:٥٣١٢:٤٤:٠٨١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٤٠٠٠:٠١:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٨:٢٣١٢:٤٤:١٠١٩:٣٠:١٦١٩:٤٨:١٦٠٠:٠١:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٧:٥٣١٢:٤٤:١٣١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٥٢٠٠:٠٠:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٧:٢٥١٢:٤٤:١٦١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٢٨٠٠:٠٠:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٦:٥٨١٢:٤٤:١٩١٩:٣١:٥٧١٩:٥٠:٠٣٠٠:٠٠:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٦:٣٣١٢:٤٤:٢٣١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٣٩٠٠:٠٠:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤٤:٢٨١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:١٤٠٠:٠٠:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٥:٤٥١٢:٤٤:٣٣١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٤٩٠٠:٠٠:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٥:٢٣١٢:٤٤:٣٨١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:٢٣٠٠:٠٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهورستان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کهورستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کهورستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهورستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کهورستان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر کهورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کهورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کهورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کهورستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهورستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کهورستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر کهورستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهورستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کهورستان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٢:٣٠١٢:٥٠:٢٩١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:٠٦٠٠:١٠:٣٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٢:٥٨١٢:٥٠:١٤١٩:١٧:٠٥١٩:٣٤:٠٤٠٠:١٠:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٣:٢٧١٢:٤٩:٥٧١٩:١٦:٠٤١٩:٣٣:٠١٠٠:١٠:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٣:٥٥١٢:٤٩:٤١١٩:١٥:٠٣١٩:٣١:٥٨٠٠:١٠:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٤:٢٣١٢:٤٩:٢٤١٩:١٤:٠١١٩:٣٠:٥٤٠٠:٠٩:٥٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٤:٥١١٢:٤٩:٠٦١٩:١٢:٥٨١٩:٢٩:٥٠٠٠:٠٩:٣٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٢٥:١٨١٢:٤٨:٤٩١٩:١١:٥٥١٩:٢٨:٤٥٠٠:٠٩:٢٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٥:٤٦١٢:٤٨:٣١١٩:١٠:٥١١٩:٢٧:٤٠٠٠:٠٩:١١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٢٦:١٣١٢:٤٨:١٢١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٦:٣٤٠٠:٠٨:٥٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٦:٤١١٢:٤٧:٥٣١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٥:٢٨٠٠:٠٨:٤٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٢٧:٠٨١٢:٤٧:٣٤١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٤:٢٢٠٠:٠٨:٢٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٢٧:٣٥١٢:٤٧:١٥١٩:٠٦:٣١١٩:٢٣:١٥٠٠:٠٨:١٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٢٨:٠٢١٢:٤٦:٥٦١٩:٠٥:٢٥١٩:٢٢:٠٧٠٠:٠٧:٥٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٠٠٦:٢٨:٢٩١٢:٤٦:٣٦١٩:٠٤:١٨١٩:٢٠:٥٩٠٠:٠٧:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٢٨:٥٥١٢:٤٦:١٥١٩:٠٣:١١١٩:١٩:٥١٠٠:٠٧:٢٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٩٠٦:٢٩:٢٢١٢:٤٥:٥٥١٩:٠٢:٠٤١٩:١٨:٤٣٠٠:٠٧:٠٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٣٠٦:٢٩:٤٨١٢:٤٥:٣٥١٩:٠٠:٥٦١٩:١٧:٣٤٠٠:٠٦:٥٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٠:١٥١٢:٤٥:١٤١٨:٥٩:٤٨١٩:١٦:٢٥٠٠:٠٦:٣٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٠:٤١١٢:٤٤:٥٣١٨:٥٨:٤٠١٩:١٥:١٦٠٠:٠٦:١٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣١:٠٧١٢:٤٤:٣٢١٨:٥٧:٣٢١٩:١٤:٠٧٠٠:٠٥:٥٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣١:٣٣١٢:٤٤:١١١٨:٥٦:٢٣١٩:١٢:٥٧٠٠:٠٥:٤١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٢:٠٠١٢:٤٣:٤٩١٨:٥٥:١٤١٩:١١:٤٨٠٠:٠٥:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٢:٢٦١٢:٤٣:٢٨١٨:٥٤:٠٥١٩:١٠:٣٨٠٠:٠٥:٠٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٢:٥٢١٢:٤٣:٠٦١٨:٥٢:٥٦١٩:٠٩:٢٨٠٠:٠٤:٤٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٣٣:١٨١٢:٤٢:٤٥١٨:٥١:٤٧١٩:٠٨:١٩٠٠:٠٤:٢٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٣:٤٥١٢:٤٢:٢٣١٨:٥٠:٣٨١٩:٠٧:٠٩٠٠:٠٤:٠٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٣٤:١١١٢:٤٢:٠٢١٨:٤٩:٢٨١٩:٠٥:٥٩٠٠:٠٣:٤٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٣٤:٣٧١٢:٤١:٤٠١٨:٤٨:١٩١٩:٠٤:٤٩٠٠:٠٣:٢٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٣٥:٠٤١٢:٤١:١٩١٨:٤٧:١٠١٩:٠٣:٣٩٠٠:٠٣:٠٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٣٥:٣١١٢:٤٠:٥٨١٨:٤٦:٠٠١٩:٠٢:٣٠٢٣:٣٢:٤٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٨٠٥:٣٥:٥٧١١:٤٠:٣٦١٧:٤٤:٥١١٨:٠١:٢٠٢٣:٠٢:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کهورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کهورستان شهر کهورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کهورستان شهر کهورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کهورستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهورستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کهورستان

دهستان کهورستان دهستانی در بخش مرکزی شهرستان خمیر، استان هرمزگان در ایران است.

شهر کهورستان در ویکیپدیا

شهر کهورستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کهورستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کهورستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کهورستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کهورستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کهورستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کهورستان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کهورستان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر کهورستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهورستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کهورستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کهورستان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کهورستان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهورستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کهورستان
زمان پخش اذان مستقیم به افق کهورستان
جدول اوقات شرعی امروز فردا کهورستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کهورستان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهورستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کهورستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کهورستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو