جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کهورستان

بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز کهورستان


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٤٩:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٠٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٠٤:٠٦

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کهورستان (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر کهورستان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کهورستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهورستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رابرت لویی استیونسون
دوست، هدیه ای است كه برای خود خریداری می كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کهورستان

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کهورستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهورستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کهورستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهورستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهورستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٣:٥٥١٢:٤٥:٤١١٩:١٧:٥٠١٩:٣٥:٠٤٠٠:٠٤:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٣:٠٣١٢:٤٥:٣١١٩:١٨:٢٤١٩:٣٥:٣٩٠٠:٠٤:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٢:١١١٢:٤٥:٢٢١٩:١٨:٥٧١٩:٣٦:١٤٠٠:٠٤:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١١:٢٠١٢:٤٥:١٣١٩:١٩:٣٠١٩:٣٦:٤٩٠٠:٠٤:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٠:٣٠١٢:٤٥:٠٥١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:٢٥٠٠:٠٣:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٠٩:٤٠١٢:٤٤:٥٧١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٠١٠٠:٠٣:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٠٨:٥٢١٢:٤٤:٥٠١٩:٢١:١١١٩:٣٨:٣٦٠٠:٠٣:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٨:٠٥١٢:٤٤:٤٤١٩:٢١:٤٥١٩:٣٩:١٢٠٠:٠٣:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٧:١٨١٢:٤٤:٣٧١٩:٢٢:١٨١٩:٣٩:٤٨٠٠:٠٢:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٦:٣٣١٢:٤٤:٣٢١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:٢٤٠٠:٠٢:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٥:٤٩١٢:٤٤:٢٧١٩:٢٣:٢٦١٩:٤١:٠١٠٠:٠٢:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٥:٠٥١٢:٤٤:٢٢١٩:٢٤:٠٠١٩:٤١:٣٧٠٠:٠٢:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٤:٢٣١٢:٤٤:١٨١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:١٣٠٠:٠٢:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٣:٤٢١٢:٤٤:١٥١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٢:٤٩٠٠:٠٢:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٣:٠٢١٢:٤٤:١٢١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:٢٦٠٠:٠١:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٢:٢٣١٢:٤٤:١٠١٩:٢٦:١٧١٩:٤٤:٠٢٠٠:٠١:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٤:٠٨١٩:٢٦:٥١١٩:٤٤:٣٨٠٠:٠١:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠١:٠٨١٢:٤٤:٠٧١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:١٥٠٠:٠١:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٠:٣٣١٢:٤٤:٠٦١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٥١٠٠:٠١:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٥٩:٥٨١٢:٤٤:٠٦١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٦:٢٨٠٠:٠١:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٩٠٥:٥٩:٢٥١٢:٤٤:٠٧١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:٠٤٠٠:٠١:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٨:٥٣١٢:٤٤:٠٨١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٤٠٠٠:٠١:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٨:٢٣١٢:٤٤:١٠١٩:٣٠:١٦١٩:٤٨:١٦٠٠:٠١:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٧:٥٣١٢:٤٤:١٣١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٥٢٠٠:٠٠:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٧:٢٥١٢:٤٤:١٦١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٢٨٠٠:٠٠:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٦:٥٨١٢:٤٤:١٩١٩:٣١:٥٧١٩:٥٠:٠٣٠٠:٠٠:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٦:٣٣١٢:٤٤:٢٣١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٣٩٠٠:٠٠:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤٤:٢٨١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:١٤٠٠:٠٠:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٥:٤٥١٢:٤٤:٣٣١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٤٩٠٠:٠٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهورستان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کهورستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کهورستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهورستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کهورستان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کهورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کهورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کهورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کهورستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهورستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کهورستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر کهورستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهورستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کهورستان

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤٤:٢٤١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٤٧٠٠:٠٠:٥٠
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٦:٠٣١٢:٤٤:٢٩١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٢٢٠٠:٠٠:٤٩
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٥:٤٠١٢:٤٤:٣٤١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٥٧٠٠:٠٠:٤٩
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٥:١٨١٢:٤٤:٤٠١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٣١٠٠:٠٠:٤٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٤:٥٨١٢:٤٤:٤٦١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٠:٥٠
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٤:٣٩١٢:٤٤:٥٢١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٠:٥١
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٤:٢١١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٥:٥١١٩:٥٤:١١٠٠:٠٠:٥٣
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٤:٠٥١٢:٤٥:٠٧١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٤٤٠٠:٠٠:٥٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٣:٥٠١٢:٤٥:١٥١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٠:٥٩
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٣:٣٧١٢:٤٥:٢٤١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٤٨٠٠:٠١:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٥٣:٢٤١٢:٤٥:٣٣١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:١٩٠٠:٠١:٠٨
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٣:١٣١٢:٤٥:٤٢١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٥٠٠٠:٠١:١٣
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٣:٠٤١٢:٤٥:٥٢١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٢٠٠٠:٠١:١٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٢:٥٥١٢:٤٦:٠٢١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٤٩٠٠:٠١:٢٥
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٢:٤٨١٢:٤٦:١٢١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٨:١٨٠٠:٠١:٣١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥٢:٤٢١٢:٤٦:٢٣١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠١:٣٩
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥٢:٣٨١٢:٤٦:٣٤١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:١٣٠٠:٠١:٤٦
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٢:٣٥١٢:٤٦:٤٥١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٤٠٠٠:٠١:٥٥
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٢:٣٣١٢:٤٦:٥٧١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٠٢:٠٤
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٢:٣٢١٢:٤٧:٠٩١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠٢:١٣
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٢:٣٢١٢:٤٧:٢١١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٢:٢٢
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٢:٣٤١٢:٤٧:٣٣١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٢:٣٢
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٢:٣٧١٢:٤٧:٤٥١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٣٩٠٠:٠٢:٤٣
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٢:٤١١٢:٤٧:٥٨١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٠٢:٥٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٢:٤٦١٢:٤٨:١١١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٠٣:٠٥
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٢:٥٢١٢:٤٨:٢٣١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٠٣:١٧
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٣:٠٠١٢:٤٨:٣٦١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٠٣:٢٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥٣:٠٨١٢:٤٨:٤٩١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:١٤٠٠:٠٣:٤١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٣:١٨١٢:٤٩:٠٢١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٠٣:٥٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٣:٢٩١٢:٤٩:١٥١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٠٤:٠٦
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٠٠٥:٥٣:٤٠١٢:٤٩:٢٨١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٤:١٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کهورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کهورستان شهر کهورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کهورستان شهر کهورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کهورستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهورستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر کهورستان

دهستان کهورستان دهستانی در بخش مرکزی شهرستان خمیر، استان هرمزگان در ایران است.

شهر کهورستان در ویکیپدیا

شهر کهورستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کهورستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کهورستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کهورستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کهورستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کهورستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کهورستان
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کهورستان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر کهورستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهورستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کهورستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کهورستان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کهورستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کهورستان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کهورستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهورستان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهورستان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کهورستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کهورستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهورستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کهورستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو